Familiewapen                 

 
Wapen:  In goud een rode leeuw.

Helmteken: De leeuw van het schild uitkomend.

Dekkleden:  Rood, gevoerd van goud

 

De oudst bekende wapenvoerder is Arnoldus van Rhijn(V) blijkens het zegel dat in zijn protocol als notaris te Overschie voorkomt en blijkens zijn wapen op een wapenbord gedateerd 1726, dat  in de Raadszaal in het Gemeentehuis van Maasland hangt.