Stamvader

De oudst bekende persoon uit het geslacht Van Rhijn is:

Arent Michielsz., geboren omstreeks 1540 te Katwijk. Hij woonde te Katwijk aan de Rijn en was schipper (1581, 1582) en later houtzager te Leiden en overleed voor 11 januari 1589.

Zijn eerste huwelijk was met Commertgen Cornelisdr en zijn tweede huwelijk was op 27 januari 1582 met Aeffgen (Aechte) Jacobsdr [de Haes], van Leiden. Zij hertrouwde te Leiden 1593 met Cornelis Jacobsz [Van Leeuwen] en zij overleed na 15 december 1594

 

Trouwakte van Aernt Michielsz en Aefgen Jacobsdr uit 1582

 

Gezien zijn patroniem Michielsz. Is het aannemelijk dat zijn vaders voornaam Michiel is, maar over deze vader zijn verder geen gegevens bekend.