Stichting het geslacht Van Rhijn
Johanna Martine Goossens
in
Genealogie van Michiel N.N. van Rijn.

Johanna Martine (Johanna) Goossens, geb. op 31 mrt 2003 Utrecht (doodgeb.).


Afgeschermd
Afgeschermd.


Adriana Kruijt
Adriana Kruijt (Kruyt), geb. op 5 aug 1828 's-Gravenhage, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1903.

 • Vader:
  Arie Kruijt (Kruyt), zn. van Maarten Bastiaansz Kruyt en Catharina Schoonevelt van der Kloet, geb. in 1801 Noordwijk aan Zee of Voorhout, apotheker, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 17 mei 1873 (1872) 's-Gravenhage,
  , woonde op Plein 7 te 's-Gravenhage Apotheker, tr. (resp. ongeveer 25 en 24 jaar oud) op 9 mrt 1826 (1825) Maassluis.
 
 • Moeder:
  Maria Besoyen Bezoïen, van Besoyen, dr. van Marinus Besoyen en Adriana Steur, geb. op 22 nov 1801 Maassluis, ovl. (86 jaar oud) op 8 mrt 1888 's-Gravenhage,
  , 01012012: in genver zijn overlijdensakten den haag 1888 niet aanwezig.
 

tr. (resp. 46 en 40 jaar oud) op 31 mrt 1875
met

Prof. Dr. Gijsbert Hendrik Lamers, geb. op 15 dec 1834 Harderwijk, gereformeerd theoloog, ovl. (68 jaar oud) op 11 jun 1903 Utrecht.

 

Gijsbert Hendrik Lamers
 
Prof. Dr. Gijsbert Hendrik Lamers, geb. op 15 dec 1834 Harderwijk, gereformeerd theoloog, ovl. (68 jaar oud) op 11 jun 1903 Utrecht.

tr. (resp. 40 en 46 jaar oud) op 31 mrt 1875
met

Adriana Kruijt (Kruyt), dr. van Arie Kruijt en Maria Besoyen, geb. op 5 aug 1828 's-Gravenhage, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1903.
Dossier:


Marinus Kruijt
Marinus Kruijt (Kruyt), geb. op 12 dec 1829 's-Gravenhage, ovl. (19 dagen oud) op 31 dec 1829 's-Gravenhage.

 • Vader:
  Arie Kruijt (Kruyt), zn. van Maarten Bastiaansz Kruyt en Catharina Schoonevelt van der Kloet, geb. in 1801 Noordwijk aan Zee of Voorhout, apotheker, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 17 mei 1873 (1872) 's-Gravenhage,
  , woonde op Plein 7 te 's-Gravenhage Apotheker, tr. (resp. ongeveer 25 en 24 jaar oud) op 9 mrt 1826 (1825) Maassluis.
 
 • Moeder:
  Maria Besoyen Bezoïen, van Besoyen, dr. van Marinus Besoyen en Adriana Steur, geb. op 22 nov 1801 Maassluis, ovl. (86 jaar oud) op 8 mrt 1888 's-Gravenhage,
  , 01012012: in genver zijn overlijdensakten den haag 1888 niet aanwezig.
 


Marinus Kruijt
Marinus Kruijt (Kruyt), geb. op 26 feb 1831 's-Gravenhage.

 • Vader:
  Arie Kruijt (Kruyt), zn. van Maarten Bastiaansz Kruyt en Catharina Schoonevelt van der Kloet, geb. in 1801 Noordwijk aan Zee of Voorhout, apotheker, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 17 mei 1873 (1872) 's-Gravenhage,
  , woonde op Plein 7 te 's-Gravenhage Apotheker, tr. (resp. ongeveer 25 en 24 jaar oud) op 9 mrt 1826 (1825) Maassluis.
 
 • Moeder:
  Maria Besoyen Bezoïen, van Besoyen, dr. van Marinus Besoyen en Adriana Steur, geb. op 22 nov 1801 Maassluis, ovl. (86 jaar oud) op 8 mrt 1888 's-Gravenhage,
  , 01012012: in genver zijn overlijdensakten den haag 1888 niet aanwezig.
 


Catharina Kruijt
Catharina Kruijt (Kruyt), geb. op 17 nov 1832 's-Gravenhage, ovl. (74 jaar oud) op 4 jul 1907 's-Gravenhage.

 • Vader:
  Arie Kruijt (Kruyt), zn. van Maarten Bastiaansz Kruyt en Catharina Schoonevelt van der Kloet, geb. in 1801 Noordwijk aan Zee of Voorhout, apotheker, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 17 mei 1873 (1872) 's-Gravenhage,
  , woonde op Plein 7 te 's-Gravenhage Apotheker, tr. (resp. ongeveer 25 en 24 jaar oud) op 9 mrt 1826 (1825) Maassluis.
 
 • Moeder:
  Maria Besoyen Bezoïen, van Besoyen, dr. van Marinus Besoyen en Adriana Steur, geb. op 22 nov 1801 Maassluis, ovl. (86 jaar oud) op 8 mrt 1888 's-Gravenhage,
  , 01012012: in genver zijn overlijdensakten den haag 1888 niet aanwezig.
 

tr.
met

Jacob Cornelis Philippus Evers


Jacob Cornelis Philippus Evers
Jacob Cornelis Philippus Evers.

tr.
met

Catharina Kruijt (Kruyt), dr. van Arie Kruijt en Maria Besoyen, geb. op 17 nov 1832 's-Gravenhage, ovl. (74 jaar oud) op 4 jul 1907 's-Gravenhage


Johannes Kruijt
Johannes (Jan) Kruijt (Kruyt), geb. op 18 feb 1835 's-Gravenhage, ovl. (83 jaar oud) op 19 feb 1918 Mojomarno (Java),
, Van Apotheek naar Zendingsveld. Al een aantal jaren staat in het rijtje genealogieën het familieverhaal van de zendingsfamilie Kruyt uit Modjowarno (Ind.). Het geheel omvat niet minder dan 78 (!) pagina's van A-4 formaat. Het leek mij dus niet zo geschikt om als geheel te publiceren in "De Kruydboom". Toch is deze publicatie van belang voor onze vereniging, meer in het bijzonder voor de Katwijkse tak Kruijt, waar deze zendingsfamilie toe behoort. Met ingang van dit nummer zullen wij een verkorte versie van dit boekje opnemen. Hieronder volgt het eerste deel, samengevat uit de eerste twee hoofdstukken. De Eerste Generatie. Zijn vader Arie Kruijt waas apotheker inden Haag en getrouwd met Maria van Besoyen. Rond het jaar 1850 kwam Jan (Johannes, 1835 - 1918) dank zij een lezing in een van de kerken in den Haag onder het gehoor van een zendeling uit China. Van zijn toespraak raakte hij diep onder de indruk, waardoor bij hem de wens post vatte eveneens zendeling te worden. Dat idee viel natuurlijk niet in goede aarde bij zijn vader, die hem als opvolger in de apotheek had willen zien. En ook zijn moeder was niet onmiddellijk enthousiast. Maar het was zijn moeder die bemmiddelde tussen vader en zoon, informeerde in stilte naar de Zendingskweekschool van het Nederlansche Zendingsgenootschap in Rotterdam, overlegde met hun predikant over de wens van Jan. Uiteindelijk vond ze de tijd rijp voor familieberaad. Jan werd 'ontboden' bij vader en moeder en 'ernstig ondervraagd'. Alle bezwaren werden in stelling gebracht, maar Jan was niet van zijn stuk te brengen. Eindelijk gaf vader toe en Jan mocht in 1853 naar de Zendingskweekschool in Rotterdam, aan de Rechter Rottekade. In eerste instantie werd hij toegelaten voor een proefjaar - een tegenvaller, maar hij zou laten zien dat het hem ernst was. Het leven op deze school was sober, het eten voldoende maar niet zoals thuis, de discipline streng. Van de lessen genoot hij en nog meer van wandelen langs de .Maaskant met alle schepen die er te zien waren: eens zou hij zelf uitvaren, maar waarheen? Natuurlijk slaagde hij voor het proefjaar en ving de eigenlijke studie aan, met lessen over bouwen van een eigen huis, gezondheidsleer enz. Daarbij kwam zijn ervaring uit vaders apotheek goed van pas. Jan slaagde ook voor het eindexamen. In een plechtige kerkdienst werd daarop de zendeling-leraar Johannes Kruyt in zijn ambt bevestigd. Dat hield in dat hij aan de inheemsen de sacramenten mocht bedienen, dus niet aan de Hollandse bevolking! Op 5 augustus 1858 was het dan zover: het schip naar Oost-Indi lag aan de kade. Toen Jan aan boord ging stond de hele familie, vader, moeder en de acht broers en zussen op de kade om hem uit te zwaaien! Hoe lang de reis zou duren was niet te voorspellen, was immers afhankelijk van de wind en het weer. En zo voeren ze langs de kust van Frankrijk, Portugal en de Westkust van Afrika om via Kaapstad (het Suez kanaal was er nog niet) uiteindelijk op 23 november 1858 af te meren in de haven van Batavia. Daar wachtten nog de nodige bezoeken aan de zendingsautoriteiten. Soms viel er wat tegen: als men zich met godsdienst en de Javaanse bevolking ging bemoeien kon dat onrust veroorzaken. Toen gold nog: "" Wij moeten de koloniën behouden, want zonder deze wingewesten geeft niemand ons crediet" . Eerst in 1848 was het verbod op evangelieprediking opgeheven! Wat was hij blij toen hij eindelijk per schip naar Surabaya kon vertrekken. Vandaar ging de reis naar Malang, waar hij werd toevertrouwd aan een collega zendeling "broeder" Harthoom (het was gewoonte de collega's aan te spreken als 'broeder'). Deze moest hem inwijden in de Javaanse taal: een aparte voor de hoger geplaatsten en een taal voor het gewone volk. Het schrijven was bijzonder moeilijk: onder de lijn i.p.v. op de lijn! Ook de lokale geschiedenis van de eerste Javaanse bekeerlingen werd hem uitgebreid verteld. Zodoende kwam hij. op de hoogte van het ontstaan van het dorp Mo(d)jowamo en van de christelijke gemeenschap aldaar. Tijdens zijn verblijf in Malang bracht hij samen met "broeder"Harthoorn eenafscheidsbezoek aan het gezin van de arts Hendrik van der Linden in Surabaya. Daar leerde hij diens zuster Dora kennen die bij dit gezin voor de huishouding zorgde. Omdat Jan wat stil bij zat kwam ze naast hem zitten en vroeg hem wat hij deed. Nu kwam Jan los en was best aardig vond ze! Tijdens het bedienen kon Jan zijn ogen niet van haar afhouden! Het gesprek ging al gauw over het naderend vertrek Varl de familie van der Linden, met Dora. "Nee"riep Jan zonder erg! Hij was dus verliefd op Dora en moest wel haast maken, anders was ze vertrokken naar Nederland! Hij kreeg toestemming van Hendrik, de arts, om Dora's hand te vragen Het gevolg was dat de familie vertrek, maar zonder Dora! Gelukkig gaf het zendingsbestuur in Nederland toestemming voor het huwelijk en in 1859 trouwden ze. Kort daarop vertrokken ze naar Semarang, waar Jan zelfstandig moest gaan werken. Hij nam de plaats in van een oudere collega, Hoezoo, die naar Modjowama werd overgeplaatst. Het duurde niet zolang voordat Dora merkte dat ze in verwachting was. Ze deed gewoon haar werk, gaf veel aandacht aan haar man en deelde alle vreugde met hem. Op 13 juli 1860 werd hun eersteling geboren: een zoon die ze Arie noemden, naar de vader van Jan - zo was toen de gewoonte nog! Jan leidde de kleine gemeente in Semarang en een paar dessa's daar buiten, maar het gaf hem niet veel voldoening: hij moest teveel rekening houden met de wensen van de Europeanen. Dus leidde hij kerkdiensten, gaf catechisatie en les op een klein schooltje met 20 leerlingen. Achterdocht van de gouvernementsambtenaren, maar ook van de Javaanse bevolking die het christendom zagen als de godsdienst van de 'blanda's". Voeg daar bij minachting en valse beschuldigingen, dat alles eiste veel van hem. Maar gelukkig was er Doortje die hem dan kon opvangen! Kort na de geboorte van Arie werd Doortje weer zwanger. In 1862 werd hun tweede zoon Hendrik geboren, ditmaal genoemd naar de familie van Dora. Jan hield contact met broeder Hoezoo; deze wilde graag terug naar Semarang terwijl Jan graag naar Modjowamo wilde. Uiteindelijk, briefwisseling met "thuis"duurde vaak meer dan een halfjaar, kwam er toestemming: Jan en Hoezoo mochten ruilen. In die tussentijd werd hun derde kind geboren: een meisje dat de naam Niescina kreeg, naar Jan's oudste zus. In maart 1864 volgde de verhuizing naar Modjowamo. Een nieuwe periode brak aan. (wordt vervolgd). Referentie: De Kruijdboom, Jaargang 21 nummers 3 en 4 sept/dec. 2005.

 • Vader:
  Arie Kruijt (Kruyt), zn. van Maarten Bastiaansz Kruyt en Catharina Schoonevelt van der Kloet, geb. in 1801 Noordwijk aan Zee of Voorhout, apotheker, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 17 mei 1873 (1872) 's-Gravenhage,
  , woonde op Plein 7 te 's-Gravenhage Apotheker, tr. (resp. ongeveer 25 en 24 jaar oud) op 9 mrt 1826 (1825) Maassluis.
 
 • Moeder:
  Maria Besoyen Bezoïen, van Besoyen, dr. van Marinus Besoyen en Adriana Steur, geb. op 22 nov 1801 Maassluis, ovl. (86 jaar oud) op 8 mrt 1888 's-Gravenhage,
  , 01012012: in genver zijn overlijdensakten den haag 1888 niet aanwezig.
 

tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) op 30 aug 1859 Surabaya
met

Dorothea Joh. (Door) (Dorothea Johanna) van der Linden, geb. in 1835, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) in 1881,
, zuster van zendeling D.J. van der Linden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arie*1860 Semarang (Java) †1916  55
Hendrik*1862 Semarang (Java) †1922  59
Nies*1863 Semarang (Java) †1914  50
Mieke*1866 Surabaya †1952  85
Jaantje, Jen*1868 Surabaya †1954  85
Bert*1869 Surabaya †1949  79
Mariunus*1873 s' Gravenhage †1873 Buitenzorg (Borgor) 0
Christien*1875 Surabaya †1966  90


Dorothea Joh. van der Linden
Dorothea Joh. (Door) (Dorothea Johanna) van der Linden, geb. in 1835, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) in 1881,
, zuster van zendeling D.J. van der Linden.

tr. (resp. ongeveer 24 en 24 jaar oud) op 30 aug 1859 Surabaya
met

Johannes (Jan) Kruijt (Kruyt), zn. van Arie Kruijt en Maria Besoyen, geb. op 18 feb 1835 's-Gravenhage, ovl. (83 jaar oud) op 19 feb 1918 Mojomarno (Java),
, Van Apotheek naar Zendingsveld. Al een aantal jaren staat in het rijtje genealogieën het familieverhaal van de zendingsfamilie Kruyt uit Modjowarno (Ind.). Het geheel omvat niet minder dan 78 (!) pagina's van A-4 formaat. Het leek mij dus niet zo geschikt om als geheel te publiceren in "De Kruydboom". Toch is deze publicatie van belang voor onze vereniging, meer in het bijzonder voor de Katwijkse tak Kruijt, waar deze zendingsfamilie toe behoort. Met ingang van dit nummer zullen wij een verkorte versie van dit boekje opnemen. Hieronder volgt het eerste deel, samengevat uit de eerste twee hoofdstukken. De Eerste Generatie. Zijn vader Arie Kruijt waas apotheker inden Haag en getrouwd met Maria van Besoyen. Rond het jaar 1850 kwam Jan (Johannes, 1835 - 1918) dank zij een lezing in een van de kerken in den Haag onder het gehoor van een zendeling uit China. Van zijn toespraak raakte hij diep onder de indruk, waardoor bij hem de wens post vatte eveneens zendeling te worden. Dat idee viel natuurlijk niet in goede aarde bij zijn vader, die hem als opvolger in de apotheek had willen zien. En ook zijn moeder was niet onmiddellijk enthousiast. Maar het was zijn moeder die bemmiddelde tussen vader en zoon, informeerde in stilte naar de Zendingskweekschool van het Nederlansche Zendingsgenootschap in Rotterdam, overlegde met hun predikant over de wens van Jan. Uiteindelijk vond ze de tijd rijp voor familieberaad. Jan werd 'ontboden' bij vader en moeder en 'ernstig ondervraagd'. Alle bezwaren werden in stelling gebracht, maar Jan was niet van zijn stuk te brengen. Eindelijk gaf vader toe en Jan mocht in 1853 naar de Zendingskweekschool in Rotterdam, aan de Rechter Rottekade. In eerste instantie werd hij toegelaten voor een proefjaar - een tegenvaller, maar hij zou laten zien dat het hem ernst was. Het leven op deze school was sober, het eten voldoende maar niet zoals thuis, de discipline streng. Van de lessen genoot hij en nog meer van wandelen langs de .Maaskant met alle schepen die er te zien waren: eens zou hij zelf uitvaren, maar waarheen? Natuurlijk slaagde hij voor het proefjaar en ving de eigenlijke studie aan, met lessen over bouwen van een eigen huis, gezondheidsleer enz. Daarbij kwam zijn ervaring uit vaders apotheek goed van pas. Jan slaagde ook voor het eindexamen. In een plechtige kerkdienst werd daarop de zendeling-leraar Johannes Kruyt in zijn ambt bevestigd. Dat hield in dat hij aan de inheemsen de sacramenten mocht bedienen, dus niet aan de Hollandse bevolking! Op 5 augustus 1858 was het dan zover: het schip naar Oost-Indi lag aan de kade. Toen Jan aan boord ging stond de hele familie, vader, moeder en de acht broers en zussen op de kade om hem uit te zwaaien! Hoe lang de reis zou duren was niet te voorspellen, was immers afhankelijk van de wind en het weer. En zo voeren ze langs de kust van Frankrijk, Portugal en de Westkust van Afrika om via Kaapstad (het Suez kanaal was er nog niet) uiteindelijk op 23 november 1858 af te meren in de haven van Batavia. Daar wachtten nog de nodige bezoeken aan de zendingsautoriteiten. Soms viel er wat tegen: als men zich met godsdienst en de Javaanse bevolking ging bemoeien kon dat onrust veroorzaken. Toen gold nog: "" Wij moeten de koloniën behouden, want zonder deze wingewesten geeft niemand ons crediet" . Eerst in 1848 was het verbod op evangelieprediking opgeheven! Wat was hij blij toen hij eindelijk per schip naar Surabaya kon vertrekken. Vandaar ging de reis naar Malang, waar hij werd toevertrouwd aan een collega zendeling "broeder" Harthoom (het was gewoonte de collega's aan te spreken als 'broeder'). Deze moest hem inwijden in de Javaanse taal: een aparte voor de hoger geplaatsten en een taal voor het gewone volk. Het schrijven was bijzonder moeilijk: onder de lijn i.p.v. op de lijn! Ook de lokale geschiedenis van de eerste Javaanse bekeerlingen werd hem uitgebreid verteld. Zodoende kwam hij. op de hoogte van het ontstaan van het dorp Mo(d)jowamo en van de christelijke gemeenschap aldaar. Tijdens zijn verblijf in Malang bracht hij samen met "broeder"Harthoorn eenafscheidsbezoek aan het gezin van de arts Hendrik van der Linden in Surabaya. Daar leerde hij diens zuster Dora kennen die bij dit gezin voor de huishouding zorgde. Omdat Jan wat stil bij zat kwam ze naast hem zitten en vroeg hem wat hij deed. Nu kwam Jan los en was best aardig vond ze! Tijdens het bedienen kon Jan zijn ogen niet van haar afhouden! Het gesprek ging al gauw over het naderend vertrek Varl de familie van der Linden, met Dora. "Nee"riep Jan zonder erg! Hij was dus verliefd op Dora en moest wel haast maken, anders was ze vertrokken naar Nederland! Hij kreeg toestemming van Hendrik, de arts, om Dora's hand te vragen Het gevolg was dat de familie vertrek, maar zonder Dora! Gelukkig gaf het zendingsbestuur in Nederland toestemming voor het huwelijk en in 1859 trouwden ze. Kort daarop vertrokken ze naar Semarang, waar Jan zelfstandig moest gaan werken. Hij nam de plaats in van een oudere collega, Hoezoo, die naar Modjowama werd overgeplaatst. Het duurde niet zolang voordat Dora merkte dat ze in verwachting was. Ze deed gewoon haar werk, gaf veel aandacht aan haar man en deelde alle vreugde met hem. Op 13 juli 1860 werd hun eersteling geboren: een zoon die ze Arie noemden, naar de vader van Jan - zo was toen de gewoonte nog! Jan leidde de kleine gemeente in Semarang en een paar dessa's daar buiten, maar het gaf hem niet veel voldoening: hij moest teveel rekening houden met de wensen van de Europeanen. Dus leidde hij kerkdiensten, gaf catechisatie en les op een klein schooltje met 20 leerlingen. Achterdocht van de gouvernementsambtenaren, maar ook van de Javaanse bevolking die het christendom zagen als de godsdienst van de 'blanda's". Voeg daar bij minachting en valse beschuldigingen, dat alles eiste veel van hem. Maar gelukkig was er Doortje die hem dan kon opvangen! Kort na de geboorte van Arie werd Doortje weer zwanger. In 1862 werd hun tweede zoon Hendrik geboren, ditmaal genoemd naar de familie van Dora. Jan hield contact met broeder Hoezoo; deze wilde graag terug naar Semarang terwijl Jan graag naar Modjowamo wilde. Uiteindelijk, briefwisseling met "thuis"duurde vaak meer dan een halfjaar, kwam er toestemming: Jan en Hoezoo mochten ruilen. In die tussentijd werd hun derde kind geboren: een meisje dat de naam Niescina kreeg, naar Jan's oudste zus. In maart 1864 volgde de verhuizing naar Modjowamo. Een nieuwe periode brak aan. (wordt vervolgd). Referentie: De Kruijdboom, Jaargang 21 nummers 3 en 4 sept/dec. 2005.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arie*1860 Semarang (Java) †1916  55
Hendrik*1862 Semarang (Java) †1922  59
Nies*1863 Semarang (Java) †1914  50
Mieke*1866 Surabaya †1952  85
Jaantje, Jen*1868 Surabaya †1954  85
Bert*1869 Surabaya †1949  79
Mariunus*1873 s' Gravenhage †1873 Buitenzorg (Borgor) 0
Christien*1875 Surabaya †1966  90


Marie Neeltje Kruijt
Marie Neeltje (Neel) Kruijt (Kruyt), geb. op 24 jan 1837 (24 aug 1837) 's-Gravenhage, ovl. (91 jaar oud) op 22 sep 1928 's-Gravenhage.

 • Vader:
  Arie Kruijt (Kruyt), zn. van Maarten Bastiaansz Kruyt en Catharina Schoonevelt van der Kloet, geb. in 1801 Noordwijk aan Zee of Voorhout, apotheker, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 17 mei 1873 (1872) 's-Gravenhage,
  , woonde op Plein 7 te 's-Gravenhage Apotheker, tr. (resp. ongeveer 25 en 24 jaar oud) op 9 mrt 1826 (1825) Maassluis.
 
 • Moeder:
  Maria Besoyen Bezoïen, van Besoyen, dr. van Marinus Besoyen en Adriana Steur, geb. op 22 nov 1801 Maassluis, ovl. (86 jaar oud) op 8 mrt 1888 's-Gravenhage,
  , 01012012: in genver zijn overlijdensakten den haag 1888 niet aanwezig.
 


Antje van Rhijn
in
Genealogie van Michiel N.N. van Rijn.

Antje van Rhijn, geb. op 24 apr 1826 Noord-Waddinxveen, ovl. (81 jaar oud) op 29 apr 1907 Utrecht.

tr. (resp. 26 en ongeveer 45 jaar oud) (1) op 2 feb 1853 Utrecht, (gesch.)
met

Hendrik Johannes van der Vaart, zn. van Jan van der Vaart en Jacoba van Slingeland, geb. in 1808 Utrecht, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 21 feb 1873 Utrecht.

tr. (resp. 49 en ongeveer 52 jaar oud) (2) op 23 jun 1875 Utrecht, (gesch. Utrecht)
met

Jacobus Wijnbergen, zn. van Albertus Leonard Wijnbergen en Gerhardina Reuvekamp, geb. in 1823 Epe, wonend te Epe, ovl. Er is een overlijdensakte Zwolle 23 aug 1889, een relatie met Antje of zijn ouders staan daar niet bij, tr. (1) Elizabeth Wilhelmina Schut


Geertruida Kruijt
Geertruida Kruijt (Kruyt), geb. op 8 aug 1841 's-Gravenhage, ovl. (82 jaar oud) op 3 aug 1924 's-Gravenhage.

 • Vader:
  Arie Kruijt (Kruyt), zn. van Maarten Bastiaansz Kruyt en Catharina Schoonevelt van der Kloet, geb. in 1801 Noordwijk aan Zee of Voorhout, apotheker, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 17 mei 1873 (1872) 's-Gravenhage,
  , woonde op Plein 7 te 's-Gravenhage Apotheker, tr. (resp. ongeveer 25 en 24 jaar oud) op 9 mrt 1826 (1825) Maassluis.
 
 • Moeder:
  Maria Besoyen Bezoïen, van Besoyen, dr. van Marinus Besoyen en Adriana Steur, geb. op 22 nov 1801 Maassluis, ovl. (86 jaar oud) op 8 mrt 1888 's-Gravenhage,
  , 01012012: in genver zijn overlijdensakten den haag 1888 niet aanwezig.
 


Ary Kruijt
Ary Kruijt, geb. op 22 okt 1844 's-Gravenhage, ovl. (2 maanden oud) op 4 jan 1845 's-Gravenhage.

 • Vader:
  Arie Kruijt (Kruyt), zn. van Maarten Bastiaansz Kruyt en Catharina Schoonevelt van der Kloet, geb. in 1801 Noordwijk aan Zee of Voorhout, apotheker, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 17 mei 1873 (1872) 's-Gravenhage,
  , woonde op Plein 7 te 's-Gravenhage Apotheker, tr. (resp. ongeveer 25 en 24 jaar oud) op 9 mrt 1826 (1825) Maassluis.
 
 • Moeder:
  Maria Besoyen Bezoïen, van Besoyen, dr. van Marinus Besoyen en Adriana Steur, geb. op 22 nov 1801 Maassluis, ovl. (86 jaar oud) op 8 mrt 1888 's-Gravenhage,
  , 01012012: in genver zijn overlijdensakten den haag 1888 niet aanwezig.
 


Maria Kruijt
 
Maria Kruijt (Kruyt), geb. op 12 aug 1857 's-Gravenhage, ovl. (57 jaar oud) op 27 jan 1915 Utrecht.

 • Vader:
  Maarten Kruijt (Kruyt), zn. van Arie Kruijt en Maria Besoyen, geb. op 8 jan 1827 's-Gravenhage, procuratiehouder bij bank Scheur leer, ovl. (69 jaar oud) op 27 jul 1896 31 12 11 : in genver.nl zijn bij Den Haag geen overlijdensgegevens bekend van 1896 11 11 12 idem 's-Gravenhage,
  , werkzaam als procuratiehouder bij de bank Scheur leer, woonde op Nooreinde 132. Hij was een precieze man. Werd later verzorgd door twee dochters, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) op 11 jun 1856 's-Gravenhage.
 
 • Moeder:
  Adriana Josephine Offerhaus, dr. van Henricus Leonardus Offerhaus en Aletta Jacoba Francina Piccardt, geb. op 12 jun 1830 Groningen, ged. op 14 jun 1830, ovl. (56 jaar oud) op 23 apr 1887 (1881) 31 12 11: overlijdensakten zijn niet van die datum via genver.nl beschikbaar 's-Gravenhage,
  , Andere informatie is dat de vrouw van Maarten Kruyt Jacoba Aletta Francina Offerhous is, dochter van Hendricus Leonardus Offerhaus en Alletta JAcoba Francina Piccardt. Ze hadden drie kinderen Maria (1875-1915), Aletta Jacoba Francina (1859-?) en Adriana (geb. 1865).
 

tr. (resp. 27 en 39 jaar oud) op 14 aug 1884 's-Gravenhage
met

Johannes Martinus (Jan) Vrolijk, geb. op 1 feb 1845 's-Gravenhage, kunstschilder, ovl. (49 jaar oud) op 2 sep 1894 's-Gravenhage.

 

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maarten     
Fien     
Ans     
To     


Dossier:

Folkert Albert de Groot
 
in
Genealogie van Michiel N.N. van Rijn.

Folkert Albert (Folkert) de Groot, geb. op 2 mrt 1911, ingenieur bij Philips, Werfstraat 10 Groningen, 25037, ovl. (71 jaar oud) op 19 feb 1983 Eindhoven.

 • Vader:
  Dr. Sipke Berend de Groot, zn. van Folkert de Groot en Alberdina ten Cate, geb. op 9 feb 1884 Groningen, chirurg in 1913 benoemd bij het ziekenhuis Antoniushove te Voorburg, ovl. (70 jaar oud) op 30 dec 1954 Leiden, tr. (2) Elisabeth Arnoldine Tweedy, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (1) op 25 mei 1910 Groningen, (gesch. op 2 jun 1921 Groningen).
 
 

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) in 1937
met

Jacqueline Louise Anna (Jacqueline) Brandligt, geb. op 13 okt 1914 Pâturages [België] Colfontaine, kunstenares beeldhouwer schilder van oa. abstract landschap, ovl. (86 jaar oud) op 14 nov 2000 Eindhoven,
, http://www.biografischportaal.nl/persoon/72228737.

 

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     


Dossier:

Ary Kruijt
 
Ary Kruijt (Kruyt), geb. op 1 jul 1861 's-Gravenhage.

 • Vader:
  Maarten Kruijt (Kruyt), zn. van Arie Kruijt en Maria Besoyen, geb. op 8 jan 1827 's-Gravenhage, procuratiehouder bij bank Scheur leer, ovl. (69 jaar oud) op 27 jul 1896 31 12 11 : in genver.nl zijn bij Den Haag geen overlijdensgegevens bekend van 1896 11 11 12 idem 's-Gravenhage,
  , werkzaam als procuratiehouder bij de bank Scheur leer, woonde op Nooreinde 132. Hij was een precieze man. Werd later verzorgd door twee dochters, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) op 11 jun 1856 's-Gravenhage.
 
 • Moeder:
  Adriana Josephine Offerhaus, dr. van Henricus Leonardus Offerhaus en Aletta Jacoba Francina Piccardt, geb. op 12 jun 1830 Groningen, ged. op 14 jun 1830, ovl. (56 jaar oud) op 23 apr 1887 (1881) 31 12 11: overlijdensakten zijn niet van die datum via genver.nl beschikbaar 's-Gravenhage,
  , Andere informatie is dat de vrouw van Maarten Kruyt Jacoba Aletta Francina Offerhous is, dochter van Hendricus Leonardus Offerhaus en Alletta JAcoba Francina Piccardt. Ze hadden drie kinderen Maria (1875-1915), Aletta Jacoba Francina (1859-?) en Adriana (geb. 1865).
 

tr. (resp. 35 en 28 jaar oud) op 11 mrt 1897 's-Gravenhage
met

Hester Knotnerus, geb. op 15 jul 1868 Franeker, ovl. (87 jaar oud) op 6 nov 1955 Amersfoort.

 

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maarten     
Edzerd     
Hester     


Dossier:

Hester Knotnerus
 
Hester Knotnerus, geb. op 15 jul 1868 Franeker, ovl. (87 jaar oud) op 6 nov 1955 Amersfoort.

tr. (resp. 28 en 35 jaar oud) op 11 mrt 1897 's-Gravenhage
met

Ary Kruijt (Kruyt), zn. van Maarten Kruijt en Adriana Josephine Offerhaus, geb. op 1 jul 1861 's-Gravenhage.

 

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maarten     
Edzerd     
Hester     


Dossier:

Adriana Kruijt
 
Adriana (Adri) Kruijt (Kruyt), geb. op 14 nov 1864 's-Gravenhage, ovl. (62 jaar oud) op 20 sep 1927 Utrecht.

 • Vader:
  Maarten Kruijt (Kruyt), zn. van Arie Kruijt en Maria Besoyen, geb. op 8 jan 1827 's-Gravenhage, procuratiehouder bij bank Scheur leer, ovl. (69 jaar oud) op 27 jul 1896 31 12 11 : in genver.nl zijn bij Den Haag geen overlijdensgegevens bekend van 1896 11 11 12 idem 's-Gravenhage,
  , werkzaam als procuratiehouder bij de bank Scheur leer, woonde op Nooreinde 132. Hij was een precieze man. Werd later verzorgd door twee dochters, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) op 11 jun 1856 's-Gravenhage.
 
 • Moeder:
  Adriana Josephine Offerhaus, dr. van Henricus Leonardus Offerhaus en Aletta Jacoba Francina Piccardt, geb. op 12 jun 1830 Groningen, ged. op 14 jun 1830, ovl. (56 jaar oud) op 23 apr 1887 (1881) 31 12 11: overlijdensakten zijn niet van die datum via genver.nl beschikbaar 's-Gravenhage,
  , Andere informatie is dat de vrouw van Maarten Kruyt Jacoba Aletta Francina Offerhous is, dochter van Hendricus Leonardus Offerhaus en Alletta JAcoba Francina Piccardt. Ze hadden drie kinderen Maria (1875-1915), Aletta Jacoba Francina (1859-?) en Adriana (geb. 1865).
 

tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) op 30 apr 1885 's-Gravenhage
met

Willem Frederik van Hoogstraten, zn. van Willem Frederik van Hoogstraten en Juliana Maria Elisabeth Mond, geb. op 20 mei 1860 's-Gravenhage, Generaal majoor, ovl. (84 jaar oud) op 26 jan 1945 's-Gravenhage.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joop     
Willem     
Juul     


Dossier:

Johanna Anthonia Kruijt
 
Johanna Anthonia (Anna) Kruijt (Kruyt), geb. in 1867 's-Gravenhage, woonde Anna Pauwlonastraat 4 Groningen, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 8 apr 1925 's-Gravenhage,
, was gehandicapt(bochel). was nooit getrouwd. Een erg vrolijke vrouw. Gaf met kerstmis cadeaus. woonde (telefoongids 1915) A Paulownastraat 4 Den Haag.

 • Vader:
  Maarten Kruijt (Kruyt), zn. van Arie Kruijt en Maria Besoyen, geb. op 8 jan 1827 's-Gravenhage, procuratiehouder bij bank Scheur leer, ovl. (69 jaar oud) op 27 jul 1896 31 12 11 : in genver.nl zijn bij Den Haag geen overlijdensgegevens bekend van 1896 11 11 12 idem 's-Gravenhage,
  , werkzaam als procuratiehouder bij de bank Scheur leer, woonde op Nooreinde 132. Hij was een precieze man. Werd later verzorgd door twee dochters, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) op 11 jun 1856 's-Gravenhage.
 
 • Moeder:
  Adriana Josephine Offerhaus, dr. van Henricus Leonardus Offerhaus en Aletta Jacoba Francina Piccardt, geb. op 12 jun 1830 Groningen, ged. op 14 jun 1830, ovl. (56 jaar oud) op 23 apr 1887 (1881) 31 12 11: overlijdensakten zijn niet van die datum via genver.nl beschikbaar 's-Gravenhage,
  , Andere informatie is dat de vrouw van Maarten Kruyt Jacoba Aletta Francina Offerhous is, dochter van Hendricus Leonardus Offerhaus en Alletta JAcoba Francina Piccardt. Ze hadden drie kinderen Maria (1875-1915), Aletta Jacoba Francina (1859-?) en Adriana (geb. 1865).
 


Dossier: