Genealogie van Michiel N.N. van Rijn.
Genealogie van Michiel N.N. van Rijn.

I.  Michiel N.N. van Rijn, geb. circa 1510, 
 3 zonen: 
  1.  Arent Michielsz , geb. circa 1540, volgt IIa
  2.  Gaergelt Michielsz, geb. circa 1546, tr. (ongeveer 43 jaar oud) op 13 jan 1589 Leiden Aeffgen Jacopsdr.
  3.  Gerrit Michielsz., geb. tussen 1548 en 1551, volgt IIb

IIa.  Arent Michielsz van Rijn, zn. van Michiel N.N. van Rijn (I), geb. circa 1540, schipper later houtzager te Leiden, schipper (1581, 1582) en later houtzager te Leiden, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) voor 11 jan 1589, tr. (beiden ongeveer 30 jaar oud) (1) circa 1570 Commertgen Cornelisdr, geb. in 1540, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1580. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Michiel Arentsz , geb. circa 1569 Katwijk aan de Rijn, volgt III
  2.  Leuntgen Arentsdr. , geb. circa 1570 Katwijk, tr. Katwijk Maerten Ghijsbrechtsz.
  Arent Michielsz van Rijn, tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 32 jaar oud) (2) op 27 jan 1582 Leiden Aeffgen Jacobsdr De Haes, geb. circa 1550 Leiden, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) in sep 1601 Leiden. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietgen , geb. in 1583 Leiden. 
  2.  Lijsbeth , geb. in 1585 Leiden. 
  Aeffgen Jacobsdr De Haes, tr. (ongeveer 43 jaar oud) (2) op 7 dec 1593 Leiden Cornelis Jacobsz van Leeuwen

III.  Michiel Arentsz van Rijn, zn. van Arent Michielsz van Rijn (IIa) en Commertgen Cornelisdr, geb. circa 1569 Katwijk aan de Rijn, mandenmaker, ovl. (minstens 77 jaar oud) na 1646, otr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 24 jaar oud) (1) op 16 jan 1603 Leiden Teuntgen Jansdr., geb. circa 1579 Leiden, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1634 Leiden. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Commertje , geb. in 1604, tr. (ongeveer 19 jaar oud) (1) op 28 apr 1623 Leiderdorp Abram Jansz De Vos, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 25 jaar oud) (2) op 3 okt 1638 Leiderdorp Arien Carelsz, geb. circa 1613 Benthuizen. 
  2.  Arent Michielsz. , geb. circa 1605 Leiderdorp, volgt IVa
  3.  Jannetje , geb. circa 1607, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) in 1630 Abram Louwrensz, geb. circa 1605. 
  4.  Jaapikje , tr. (Frans ongeveer 25 jaar oud) circa 1645 Frans Pietersz, geb. circa 1620. 
  5.  Jan van Leeuwen , geb. circa 1618, volgt IVb
  Michiel Arentsz van Rijn, tr. (resp. ongeveer 65 en ongeveer 24 jaar oud) (2) in 1634 Evertje Jansdr, geb. circa 1610. 

IVa.  Arent Michielsz. van Rijn, zn. van Michiel Arentsz van Rijn (III) en Teuntgen Jansdr, geb. circa 1605 Leiderdorp, scheepsmaker, houtkoper en kerkmeester (1656) te Overschie, scheepmaker, houtkooper en kerkmeester, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 28 nov 1659 Overschie, tr. (ongeveer 33 jaar oud) op 10 jan 1638 Overschie Magdalena Jansdr. Hambrouck, dr. van Jan Jacobsz. Hambrouck en Annetgen Gerritsdr, ovl. begin 1680. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis , ged. op 2 jan 1639 Overschie, volgt Va
  2.  Hendrik (Heyndrik) , ged. op 7 apr 1641 Overschie, ovl. (hoogstens 9 jaar oud) voor 1651. 
  3.  Magdalena , ged. op 13 sep 1643 Overschie, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 21 jun 1708 Overschie, tr. (resp. ongeveer 27 en 37 jaar oud) op 9 nov 1670 Overschie Johannes van Lodensteijn, zn. van Jan van Lodensteijn en Anna Johansdr. de Walsch, geb. op 19 apr 1633, notaris te Overschie 1654 -1703, secr. van Overschie, notaris te Overschie 1654-1703, secretaris van Overschie, begr. op 18 sep 1703 Overschie. 
  4.  Jan , ged. op 10 mei 1645 Overschie, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 20 sep 1648. 
  5.  Jan , ged. op 20 sep 1648 Overschie, ovl. (hoogstens 11 jaar oud) voor 1660. 
  6.  Hendrik , ged. op 11 jun 1651 Overschie, volgt Vb
  Magdalena Jansdr. Hambrouck, dr. van Jan Jacobsz. Hambrouck en Annetgen Gerritsdr, tr. (Cornelis ongeveer 28 jaar oud) (2) voor 1638 Cornelis Keesse de By, geb. voor 1610, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) voor 1638. 

Va.  Cornelis van Rijn, zn. van Arent Michielsz. van Rijn (IVa) en Magdalena Jansdr. Hambrouck, ged. op 2 jan 1639 Overschie, houtkoper en scheepsmaker te Overschie, schepen te Overschie 1672, scheepmaker en houtkoper,schepen te Overschie 1672, ovl. (minstens 55 jaar oud) tussen (d2:0) 1695, tr. (ongeveer 29 jaar oud) op 16 dec 1668 Overschie Trijntje Reijme, dr. van Ary Jansz. Reijme. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arent , ged. op 22 okt 1669 Overschie, volgt VIa
  2.  Anna , ged. op 26 apr 1671 Overschie, begr. op 23 dec 1708 Brielle, tr. (ongeveer 22 jaar oud) op 24 jan 1694 Overschie Arij Jansz Aalmis, bakker en koopman te Brielle, deken van het bakkersgilde. 
  3.  Maria , ged. op 26 jul 1673 Overschie. 
  4.  Joannes , ged. op 20 okt 1675 Overschie. 
  5.  Jan , ged. op 18 apr 1677 Overschie. 
  Trijntje Reijme, dr. van Ary Jansz. Reijme, tr. (1) Arent Starreveld, ovl. voor 1668. 

VIa.  Arent van Rijn, zn. van Cornelis van Rijn (Va) en Trijntje Reijme, ged. op 22 okt 1669 Overschie, schepen te Overschie, schepen van Overschie, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1705, tr. (ongeveer 31 jaar oud) op 9 mrt 1701 Rotterdam Anna van Zondersloot, begr. op 6 nov 1720 Rotterdam. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis , ged. op 8 jan 1702 Overschie. 
  2.  Hendrik , ged. op 26 sep 1703 Overschie. 
  3.  Adrianus , ged. op 15 mrt 1705 Overschie. 
  Anna van Zondersloot, tr. (2) op 17 aug 1712 Rotterdam Leendert Romeyn

Vb.  Hendrik van Rijn, zn. van Arent Michielsz. van Rijn (IVa) en Magdalena Jansdr. Hambrouck, ged. op 11 jun 1651 Overschie, grutter, houtkoper, schepen (1676) en kerkmeester te Overschie, grutter, houtkooper en schepen te Overschie, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 15 okt 1699 Overschie, relatie (1) Maartje Jansdr Vermeer
  Maartje Jansdr Vermeer, tr. (2) Fop Leendertz van Dijck
  Hendrik van Rijn, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 30 jaar oud) (2) op 28 nov 1683 Overschie Anna Renout, dr. van Estienne Renout en Anne le Normand, ged. op 25 dec 1652 Delft, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 9 jul 1731 Overschie. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arnoldus van Rhijn, ged. op 5 mei 1686 Overschie, volgt VIb
  2.  Magdalena , ged. op 30 nov 1687 Overschie, begr. op 16 aug 1756 Maasland, otr. (1) op 27 jun 1707 Overschie, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 27 jaar oud) op 14 aug 1707 Overschie Michiel Knoll, zn. van Cornelis Michielsz. Knoll en Neeltje Symonsdr. van der Werf, ged. op 14 jan 1680 Overschie, chirurgijn te Maasland, schout 1711, chirurgijn te Maasland, schout 1711, begr. op 24 okt 1727 Maasland, tr. (ongeveer 41 jaar oud) (2) op 11 jun 1729 Maasland Martinus Bouree
  3.  Anna , ged. op 25 sep 1689 Overschie, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 16 apr 1754, begr. op 19 apr 1754 Overschie, tr. op 16 jul 171 Overschie Willem Pannevis, zn. van Jan Jacobsz Pannevis en Aegie Willemsdr de Korte, ged. op 24 nov 1686 Overschie, chirurgijn te Overschie, Heilige Geest-armmeester, chirurgijn te Overschie, Heilige Geest-armmeester, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 24 mei 1759 Overschie, begr. op 1 jun 1759 Overschie. 
  4.  Johannes , ged. op 7 okt 1691 Overschie, ovl. (hoogstens 2 maanden oud) voor 1692. 
  5.  Johannes , ged. op 12 aug 1692 Overschie, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1695. 
  6.  Johannes , ged. op 20 mrt 1695 Overschie, kerkmeester te Overschie, ovl. (minstens 37 jaar oud) tussen (d2:0) 1733. 

VIb.  Arnoldus van Rhijn, zn. van Hendrik van Rijn (Vb) en Anna Renout, ged. op 5 mei 1686 Overschie, gerechtsbode, gerechtsbode te Overschie 1701, secretaris, notaris en proc. 1712-1760, begr. op 10 jun 1760 Overschie, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) op 21 apr 1712 Rotterdam Niesje Zwanenburg, geb. circa 1685 De Kaag, begr. op 22 dec 1734 Overschie. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna , ged. op 16 apr 1713 Overschie, begr. op 3 dec 1756 Overschie. 
  2.  Hendrik , ged. op 10 jun 1714 Overschie, begr. op 12 sep 1746 Overschie. 
  3.  Cornelis , ged. op 3 nov 1715 Overschie, klerk bij notaris H.Comans te Overschie 1732, ovl. (hoogstens 44 jaar oud) voor 1760. 
  4.  Sara , ged. op 17 okt 1717 Overschie, begr. op 16 jul 1764 Rotterdam, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 30 jaar oud) op 2 nov 1749 Rotterdam Philip Bolderdijk, zn. van Cornelis Bolderdijk en Gijsbertje Wulven, ged. op 14 sep 1719 Arnhem, begr. op 19 jun 1781 Rotterdam. 
  5.  Arnoldus , ged. op 2 apr 1719 Overschie, volgt VIIa
  6.  Agnita , ged. op 16 jan 1724 Overschie, begr. op 22 jun 1804 Wateringen, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) op 7 apr 1752 Overschie Antony van Schie, zn. van Pieter van Schie en Volkera Brants, ged. op 17 jun 1725 Delft, begr. op 9 jan 1772 Rotterdam. 
  7.  Jan , ged. op 26 jan 1727 Overschie, volgt VIIb

VIIa.  Arnoldus van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIb) en Niesje Zwanenburg, ged. op 2 apr 1719 Overschie, molenaar en schepen, begr. op 7 aug 1777 Wateringen, relatie (1) Maria De Geus, dr. van Jacob De Geus en Pieternella Jacobsdr Verseyde, ged. op 18 feb 1714 Kethel, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) op 27 aug 1749 Overschie. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Heynrik , ged. op 17 aug 1749 Overschie, begr. op 6 sep 1749 Overschie. 
  Arnoldus van Rhijn, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 18 jaar oud) (2) op 16 mei 1750 Overschie Helena van Schie, dr. van Pieter van Schie en Lydia Burghoorn, ged. op 24 jun 1731 Delft, begr. op 30 mei 1757 Wateringen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Heynrik , ged. op 4 apr 1751 Overschie, volgt VIIIa
  2.  Pieter , ged. op 25 mrt 1753 Overschie, schepen te Wateringen, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 27 nov 1822 Wateringen, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 40 jaar oud) op 16 nov 1800 Wateringen Gerritje de Bruyn, dr. van Jan Jansz de Bruyn en Gerritje Pietersdr. Heemskerck, ged. op 20 jan 1760 Wateringen, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 11 apr 1844 Wateringen. 
  3.  Niesje , ged. op 16 feb 1755 Wateringen, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 7 jan 1831 Delft, tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 32 jaar oud) op 17 mei 1801 Delft Pieter Beijers, zn. van Cornelis Beijers en Maria Boossewits, ged. op 29 mei 1768 Delft, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 5 feb 1829 Delft. 
  4.  Jan , ged. op 15 mei 1757 Wateringen, begr. in sep 1777 Wateringen. 
  Arnoldus van Rhijn, tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 22 jaar oud) (3) (Burgerlijke Stand) op 17 sep 1758 Wateringen Cornelia Copper, dr. van Johannes Copper en Johanna Eleonora de Maine, ged. op 1 jan 1736 Schipluiden, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 1 sep 1808 Wilsveen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna , ged. op 15 jul 1759 Wateringen, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 31 jan 1834 Naaldwijk, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) op 2 nov 1783 Wateringen Pieter Arisse Vellekoop, zn. van Arie Vellekoop en Catharina Brans, ged. op 13 sep 1752 Naaldwijk, timmerman, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 8 mei 1837 Naaldwijk. 
  2.  Leendert , ged. op 17 sep 1762 Wateringen, volgt VIIIb
  3.  Johannes , ged. op 3 feb 1765 Wateringen, begr. op 7 jan 1766 Wateringen. 
  4.  Magdalena , ged. op 19 dec 1766 Wateringen, volgt VIIIc
  5.  Maria , ged. op 11 jun 1769 Wateringen, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 6 aug 1847 Zegwaard, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 24 jaar oud) op 3 apr 1788 Wateringen Corstiaan van de Burgh, zn. van Corstiaan van de Burgh en Grietje Grietje van der Vaert, ged. op 2 okt 1763 Wilsveen, eig. van een molenmakerij, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op 23 nov 1807 Wilsveen. 
  6.  Joannes , geb. circa 1772, volgt VIIId
  7.  Arnoldus , geb. op 25 sep 1774 Wateringen, volgt VIIIe

VIIIa.  Heynrik van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIIa) en Helena van Schie, ged. op 4 apr 1751 Overschie, eig. v.d. "Groenen Molen" te Delft, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 3 okt 1808 Delft, begr. op 5 okt 1808 Delft, tr. (ongeveer 32 jaar oud) op 21 apr 1783 Delft Diewertje Post
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arnoldus , ged. op 4 mrt 1784 Delft, begr. op 18 mrt 1784 Delft. 
  2.  Arnoldus , ged. op 11 dec 1785 Delft, begr. op 12 dec 1787 Delft. 
  3.  Leendert , ged. op 12 jun 1788 Delft. 
  Diewertje Post, tr. (1), (gesch. voor 21 apr 1783) Cornelis van Boheemen, ovl. voor 21 apr 1783. 

VIIIb.  Leendert van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIIa) en Cornelia Copper, ged. op 17 sep 1762 Wateringen, eig. Korenmolen De Hoop te Dordrecht 1785-1791, en van de korenmolen te Waddinxveen 1791-1832, woond, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 30 okt 1846 De Meern, tr. (resp. ongeveer 22 en 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 28 aug 1785 Naaldwijk Johanna Ridder, dr. van Bernardus Ridder en Anna Elisabeth Koop, geb. op 14 feb 1759 Wezel, ged. op 18 feb 1759 Wezel, begr. op 28 nov 1791 Waddinxveen (Bloemendaal). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arnoldus , geb. op 6 aug 1786 Dordrecht, volgt IXa
  2.  Bernardus Johannes , ged. op 23 dec 1787 Dordrecht, volgt IXb
  3.  Cornelis Pieter , geb. op 25 dec 1789 Dordrecht, volgt IXc
  4.  Ridderus Johannes , geb. op 11 nov 1791, volgt IXd
  Johanna Ridder, dr. van Bernardus Ridder en Anna Elisabeth Koop, tr. (2), (ontb. door overlijden voor 30 okt 1846) Jan Ruysevelt, ovl. voor 30 okt 1846. 
  Leendert van Rhijn, tr. (2) Willemina Pelkman, dr. van Hendrik Pelkman en Elizabeth de Zeuw, geb. op 17 apr 1757 Delfshaven, ovl. (80 jaar oud) op 28 feb 1838 Willeskop. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik , geb. op 22 mrt 1794 Bloemendaal, ged. op 31 mrt 1794 Bloemendaal, ovl. (14 jaar oud) op 7 feb 1809 Bloemendaal. 
  2.  Hermanus Hubertus , geb. op 17 aug 1796 Bloemendaal, volgt IXe

IXa.  Arnoldus van Rhijn, zn. van Leendert van Rhijn (VIIIb) en Johanna Ridder, geb. op 6 aug 1786 Dordrecht, ged. op 9 aug 1786 Dordrecht, heel- en vroedmeester, medisch dokter te Naaldwijk, Zwammerdam en Leiderdorp, -geneesheer op 30 jul 1895, ovl. (82 jaar oud) op 6 dec 1868 Leiderdorp, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 25 dec 1810 Delfshaven Adriana Johanna Pelkman, dr. van Huijbert Pelkman en Willemina Moleveld, geb. op 1 mrt 1791 Delfshaven, zonder beroep op 30 jul 1895, ovl. (76 jaar oud) op 11 feb 1868 Leiderdorp. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leonard Johannes , geb. op 26 jan 1812 Naaldwijk (geadopt.), volgt Xa
  2.  Huibert Willem , geb. op 3 sep 1813 Zwammerdam, volgt Xb
  3.  Hendrik Bernardus , geb. op 28 apr 1816 Zwammerdam, volgt Xc
  4.  Willem Pieter , geb. op 20 jul 1819 Zwammerdam, volgt Xd
  5.  Willemina Johanna , geb. op 25 sep 1824 Zwammerdam, ovl. (88 jaar oud) op 27 dec 1912 Leiden. 

Xa.  Leonard Johannes van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (IXa) en Adriana Johanna Pelkman, geb. op 26 jan 1812 Naaldwijk (geadopt.), RE, predikant, ovl. (75 jaar oud) op 16 mei 1887, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) (1) op 28 mrt 1838 's-Gravenhage Antoinette Wilhelmina Vernhout, dr. van Jan Jacob Vernhout en Sara Petronella van Gogh, geb. op 2 mrt 1811 Amsterdam, ovl. (68 jaar oud) op 16 okt 1879 Doetinchem. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Sara Petronella , geb. op 2 dec 1838 Friedrichstadt a.d. Eider [Duitsland], ovl. (3 jaar oud) op 19 sep 1842 Friedrichstadt a.d. Eider [Duitsland]. 
  2.  Adriana Johanna , geb. op 14 nov 1840 Friedrichstadt a.d. Eider [Duitsland], ovl. (1 jaar oud) op 14 mrt 1842 Friedrichstadt a.d. Eider [Duitsland]. 
  3.  Adriana Johanna , geb. op 12 jun 1842 Friedrichstadt a.d. Eider [Duitsland], ovl. (68 jaar oud) op 11 okt 1910 Zeist. 
  4.  Arnoldus , geb. op 17 feb 1844 Friedrichstadt a.d. Eider [Duitsland], ovl. (4 jaar oud) op 19 mrt 1848 Utrecht. 
  5.  Sara Petronella , geb. op 31 dec 1845 Rotterdam, ovl. (2 maanden oud) op 24 mrt 1846 Rotterdam. 
  6.  Julia Carolina , geb. op 27 aug 1849 Utrecht, ovl. (50 jaar oud) op 9 jan 1900 Middelburg [R.S.A.], tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) op 1 jun 1871 Wassenaar Ds. Pieter Johan Roscam Abbing (R.O.N.), zn. van Ds. Pieter Roscam Abbing en Petronella Johanna ter Veer, geb. op 18 jan 1845 Ginneken, hervormd predikant, ovl. (71 jaar oud) op 21 aug 1916 Warnsveld. 
  7.  Anna Henrietta , geb. op 23 aug 1851 Chaam, volgt XIa
  8.  Leonard Johannes , geb. op 3 jun 1853 Nieuw-Loosdrecht, volgt XIb
  Leonard Johannes van Rhijn, tr. (resp. 68 en 43 jaar oud) (2) op 16 dec 1880 Rheden Anna Helena Snouck Hurgronje, dr. van Dr. Jacob Julianus Snouck Hurgronje en Adriana Magdalena van Adrichem, geb. op 18 nov 1837 Gapinge, ovl. (79 jaar oud) op 15 mei 1917 Leiden. 
  Anna Helena Snouck Hurgronje, dr. van Dr. Jacob Julianus Snouck Hurgronje en Adriana Magdalena van Adrichem, tr. (2), (gesch. voor 16 dec 1880) Mr. Johannes Hendrik Vernhout, zn. van Jan Jacob Vernhout en Sara Petronella van Gogh, geb. op 25 okt 1830 Paramaribo [Suriname], ovl. (hoogstens 35 jaar oud) voor 31 jul 1866. 

XIa.  Anna Henrietta van Rhijn, dr. van Leonard Johannes van Rhijn (Xa) en Antoinette Wilhelmina Vernhout, geb. op 23 aug 1851 Chaam, ovl. (38 jaar oud) op 15 jul 1890 Scheveningen, tr. (beiden 28 jaar oud) op 15 jan 1880 Doetinchem Ds. Coenraad Jacobus Lammerink, zn. van Hermanus Lammerink en Elisabeth Brusse, geb. op 12 okt 1851 Monnickendam, NH, hervormd predikant, ovl. (69 jaar oud) op 14 okt 1920 Hilversum. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leonard Johannes , Hervormd predikant. 
  Ds. Coenraad Jacobus Lammerink, zn. van Hermanus Lammerink en Elisabeth Brusse, tr. (45 jaar oud) (2) op 28 mei 1897 's-Gravenhage Maria Sanders

XIb.  Leonard Johannes van Rhijn, zn. van Leonard Johannes van Rhijn (Xa) en Antoinette Wilhelmina Vernhout, geb. op 3 jun 1853 Nieuw-Loosdrecht, hervormd predikant, ovl. (81 jaar oud) op 18 mrt 1935 Breukelen, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op 21 nov 1878 Rotterdam Clara Rebecca van Oordt, dr. van Hendrik Willem Adriaan van Oordt en Ida Wynkes, geb. op 26 jan 1854 Rotterdam, ovl. (86 jaar oud) op 26 dec 1940 Zeist. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ida , geb. op 6 aug 1879 Bredevoort, ovl. (9 maanden oud) op 2 jun 1880 Rotterdam. 
  2.  Arnold Wilhelm Anton , geb. op 5 jul 1880 Bredevoort, volgt XIIa
  3.  Hendrika Willemina Adriana (Riek) , geb. op 10 mrt 1882 Gendringen, volgt XIIb
  4.  Adriana Johanna , geb. op 8 dec 1883 Gendringen, ovl. (1 jaar oud) op 8 mei 1885 Vlaardingen. 
  5.  Leonard Johannes , geb. op 1 apr 1886 Vlaardingen, volgt XIIc
  6.  Henri François , geb. op 3 jun 1887 Muiderberg, volgt XIId
  7.  Clara Rebecca , geb. op 3 jan 1895 Soesterberg, onderwijzeres Duits Opleiding Christelijke Maatschappelijke Arbeid, ovl. (87 jaar oud) op 14 feb 1982 Amersfoort. 

XIIa.  Arnold Wilhelm Anton van Rhijn, zn. van Leonard Johannes van Rhijn (XIb) en Clara Rebecca van Oordt, geb. op 5 jul 1880 Bredevoort, koopman, ovl. (76 jaar oud) op 15 dec 1956 Bennekom, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) op 3 sep 1908 Wageningen Johanna Maria Francina Jansen, dr. van Jan Jansen en Hendrika Goudswaard, geb. op 20 mrt 1886 Wageningen, ovl. (80 jaar oud) op 5 jul 1966 Bennekom. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Clara Rebecca , geb. op 2 feb 1910 Zeist, ovl. (73 jaar oud) op 3 nov 1983 Bennekom. 
  2.  Jan , geb. op 21 nov 1913 Zeist, ovl. (4 maanden oud) op 21 mrt 1914 Zeist. 
  3.  Hendrika , geb. op 17 okt 1916 Zeist, ovl. (77 jaar oud) op 19 mei 1994 Bennekom. 
  4.  Leonard Johannes , geb. op 4 sep 1923 Huis ter Heide, volgt XIIIa

XIIIa.  Leonard Johannes van Rhijn, zn. van Arnold Wilhelm Anton van Rhijn (XIIa) en Johanna Maria Francina Jansen, geb. op 4 sep 1923 Huis ter Heide, concierge Chr. Lyceum te Zeist, ovl. (66 jaar oud) op 10 jan 1990 Houten, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) op 27 okt 1949 Zeist Gerda Anna Ridderhof, dr. van Cornelis Wouter Ridderhof en Johanna Eikelenstam, geb. op 22 feb 1926 Zeist, directiesecretaresse, ovl. (82 jaar oud) op 12 jun 2008 Zeist. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leontine Joke , geb. op 8 okt 1953 Zeist, volgt XIVa

XIVa.  Leontine Joke van Rhijn, dr. van Leonard Johannes van Rhijn (XIIIa) en Gerda Anna Ridderhof, geb. op 8 okt 1953 Zeist, onderwijzeres, ovl. (58 jaar oud) op 25 apr 2012 Nieuwegein, tr. (28 jaar oud) op 9 okt 1981 Zeist Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIIb.  Hendrika Willemina Adriana (Riek) van Rhijn, dr. van Leonard Johannes van Rhijn (XIb) en Clara Rebecca van Oordt, geb. op 10 mrt 1882 Gendringen, ovl. (65 jaar oud) op 15 aug 1947 Amersfoort, tr. (resp. 28 en 41 jaar oud) op 12 mei 1910 Elburg August Johannes (Guus) Valewink, zn. van Izak Johannes Valewink en Anna Benjanetta Augusta Ogreen, geb. op 5 apr 1869 Amersfoort, officier inf. 1896-, laatst. kapitein 1913-1916, daarna havenmeester te Amersfoort, ovl. (63 jaar oud) op 13 dec 1932 Amersfoort. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Benjanetta Augusta Agren , geb. op 1 jun 1911. 
  2.  Leonard Johannes
  3.  Hendrik Willem Adriaan

XIIc.  Leonard Johannes van Rhijn, zn. van Leonard Johannes van Rhijn (XIb) en Clara Rebecca van Oordt, geb. op 1 apr 1886 Vlaardingen, werkzaam N.V. Cultuurmij. (thee) te Java, ovl. (65 jaar oud) op 31 mrt 1952 Zeist, tr. (ongeveer 43 jaar oud) (1) circa 1930 Marie Schrijvers
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  Leonard Johannes van Rhijn, tr. (resp. 52 en 30 jaar oud) (2) op 1 jun 1938 Bandoeng [Indonesië] Justina , dr. van Saad en Mari, geb. op 7 feb 1908 Bandoeng [Indonesië], ovl. (77 jaar oud) op 17 apr 1985 Zeist. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Henri François , geb. op 10 aug 1934 Lembang [Indonesië], volgt XIIIb
  Justina , dr. van Saad en Mari, tr. (52 jaar oud) (2) op 15 sep 1960 Zeist, (gesch. op 8 mrt 1971 Zeist) Wilhelmus van Gils

XIIIb.  Henri François van Rhijn, zn. van Leonard Johannes van Rhijn (XIIc) en Justina, geb. op 10 aug 1934 Lembang [Indonesië], adjudant marine b.d, ovl. (66 jaar oud) op 22 jan 2001 Vlissingen, tr. (25 jaar oud) op 22 aug 1959 Zeist Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVb
  2.  Afgeschermd

XIVb.  Afgeschermd , kind van Henri François van Rhijn (XIIIb) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIId.  Henri François van Rhijn, zn. van Leonard Johannes van Rhijn (XIb) en Clara Rebecca van Oordt, geb. op 3 jun 1887 Muiderberg, gezagvoerder Curaçaosche Scheepvaart Mij, ovl. (68 jaar oud) op 4 dec 1955 Amsterdam, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) (1) op 12 mei 1915 Elburg Hendrika Lucretia (Riek) Hengeveld, dr. van Abraham Hengeveld en Elisabeth Susanna Pfrommer, geb. op 2 mrt 1886 Elburg, ovl. (40 jaar oud) op 5 okt 1926 Elburg. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Henriette Françoise , geb. op 3 sep 1917 Amersfoort, volgt XIIIc
  2.  Leonard Johannes , geb. op 31 mei 1922 Amersfoort, volgt XIIId
  Henri François van Rhijn, tr. (resp. 46 en 49 jaar oud) (2) op 26 apr 1934 Ede, (gesch. op 13 sep 1952 Ede) Johanna Elisabeth Hengeveld, dr. van Abraham Hengeveld en Elisabeth Susanna Pfrommer, geb. op 28 jul 1884 Elburg, ovl. (82 jaar oud) op 31 mrt 1967 Ede. 

XIIIc.  Henriette Françoise van Rhijn, dr. van Henri François van Rhijn (XIId) en Hendrika Lucretia (Riek) Hengeveld, geb. op 3 sep 1917 Amersfoort, ovl. (93 jaar oud) op 24 jan 2011 Velp, tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) op 24 sep 1940 Ede Aart Veenendaal, zn. van Hendrik Louis Veenendaal en Maria Stekelenburg, geb. op 10 aug 1910 Ede, inspecteur recherche, ovl. (76 jaar oud) op 10 jul 1987 Sainte-Alvère [Frankrijk]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , tr. (Hendrik ongeveer 50 jaar oud) circa 1985 Drs. Hendrik Marius , geb. op 31 jul 1934 Hengelo, ovl. (75 jaar oud) op 16 dec 2009 Eindhoven. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIIId.  Leonard Johannes van Rhijn, zn. van Henri François van Rhijn (XIId) en Hendrika Lucretia (Riek) Hengeveld, geb. op 31 mei 1922 Amersfoort, adm./juridisch medewerker Heineken Ned. Beheer N.V, ovl. (78 jaar oud) op 6 jan 2001 Arnhem, tr. (beiden 22 jaar oud) op 31 jan 1945 Hooge en Lage Mierde Gijsberdina Johanna Stolk, dr. van Louis Stolk en Wesselina Johanna van der Linde, geb. op 9 apr 1922 Rotterdam, ovl. (83 jaar oud) op 18 aug 2005 Arnhem. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVc
  2.  Afgeschermd , volgt XIVd
  3.  Afgeschermd , volgt XIVe
  4.  Afgeschermd , volgt XIVf

XIVc.  Afgeschermd , kind van Leonard Johannes van Rhijn (XIIId) en Gijsberdina Johanna Stolk, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVd.  Afgeschermd , kind van Leonard Johannes van Rhijn (XIIId) en Gijsberdina Johanna Stolk, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Joris Noorman, geb. op 19 aug 1971 Capelle a/d Ijssel, ovl. (39 jaar oud) op 22 feb 2011 's-Hertogenbosch, tr, (gesch. circa 2010) Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVe.  Afgeschermd , kind van Leonard Johannes van Rhijn (XIIId) en Gijsberdina Johanna Stolk, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , tr. op 4 sep 2004 Alister Donaldson

XIVf.  Afgeschermd , kind van Leonard Johannes van Rhijn (XIIId) en Gijsberdina Johanna Stolk, relatie Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , volgt XVa
  3.  Leonard Johannes (Jos) van Rhijn, geb. op 1 sep 1983 Zwolle, ovl. (30 jaar oud) op 8 feb 2014. 
  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

Xb.  Dr. Huibert Willem van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (IXa) en Adriana Johanna Pelkman, geb. op 3 sep 1813 Zwammerdam, med. chir. et art. obstet. dr. Leiden 1838, medicinae dokter op 31 jul 1879, -, geneesheer op 30 jul 1895, ovl. (81 jaar oud) op 27 jul 1895 Arnhem, tr. (resp. 29 en 19 jaar oud) op 13 okt 1842 Zutphen Maria Elisabeth Roelofz, dr. van Joost Roelofsz en Christina Bartels, geb. op 26 sep 1823 Bloemendaal, zonder beroep op 31 jul 1879, ovl. (73 jaar oud) op 24 dec 1896 Zutphen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arnoldina Johanna Adriana , geb. op 28 sep 1843 Zutphen, ovl. (40 jaar oud) op 1 nov 1883 Pasoeroean [Indonesië], tr. (resp. 35 en 36 jaar oud) op 31 jul 1879 Zutphen Dirk Pieter Erdbrink, zn. van Ds. Gerard Rudolph Erdbrink en Geertruida Jacoba Ris, geb. op 11 nov 1842 Welsum, notaris, ambtenaar op 31 jul 1879, ovl. (76 jaar oud) op 15 feb 1919 Arnhem. 
  2.  Huibert Willem , geb. op 30 mei 1845 Zutphen, volgt XIc
  3.  Adriaan Johan , geb. op 1 jun 1847 Zutphen, volgt XId
  4.  Christine Josine , geb. op 19 mrt 1849 Zutphen, ovl. (78 jaar oud) op 10 jul 1927 Zutphen. 
  5.  Maria Elisabeth , geb. op 13 dec 1851 Zutphen, ovl. (67 jaar oud) op 9 jan 1919 Zutphen, tr. (resp. 28 en 42 jaar oud) op 17 jun 1880 Zutphen Ds. Bartholomeus Cuperus, zn. van Klaas Jan Cuperus en Brechje Salm, geb. op 21 jul 1837 Amsterdam, doopsgezind predikant, ovl. (76 jaar oud) op 9 dec 1913 Zutphen. 

XIc.  Huibert Willem van Rhijn, zn. van Dr. Huibert Willem van Rhijn (Xb) en Maria Elisabeth Roelofz, geb. op 30 mei 1845 Zutphen, officier art. O.I.L. 1865-1892, laatst. kapitein 1889-1896, ovl. (75 jaar oud) op 9 dec 1920 Amersfoort, tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) op 28 nov 1879 Amsterdam Anna Catharina Hubertina Tobben, dr. van Theodorus Tobben en Odilia Derichs, geb. op 30 apr 1854 Neer, ovl. (80 jaar oud) op 1 jan 1935 Amersfoort. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Elisabeth , geb. op 14 apr 1880 Soerabaja [Indonesië], ovl. (65 jaar oud) op 9 jul 1945 Appelscha, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) op 6 mei 1909 Utrecht, (gesch. op 2 feb 1923 Utrecht) Nicolaas Lucius Gerlach, zn. van Adrianus Gerlach en Maria Anna de Zwaan, geb. op 7 jan 1881 Batavia [Indonesië], officier geneesk. dienst 1909-, laatst. officier-van-gezondheid 1e kl. 1917-1925, oogarts, ovl. (83 jaar oud) op 7 sep 1964 Leiden. 
  2.  Theodoor , geb. op 25 jun 1881 Soerabaja [Indonesië], volgt XIIe

XIIe.  Theodoor van Rhijn, zn. van Huibert Willem van Rhijn (XIc) en Anna Catharina Hubertina Tobben, geb. op 25 jun 1881 Soerabaja [Indonesië], geneesheer te Arnhem, ovl. (53 jaar oud) op 25 mei 1935 Arnhem, tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) op 5 okt 1911 Hengelo Margaretha Everdina Ekker, dr. van Evert Ekker en Margaretha Elisabeth Offerhaus, geb. op 25 sep 1891 Hengelo, ovl. (91 jaar oud) op 11 feb 1983 Arnhem. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Catharina Hubertina , geb. op 5 jul 1912 Ede, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) op 27 sep 1937 Arnhem Frederick Granger, zn. van Frederick Collins Granger en Agnes Richmond Wilson, geb. op 15 mei 1906 Ilford [Groot Brittanië], hoofdofficier ter koopvaardij, ovl. (74 jaar oud) in okt 1980 Southport [Groot Brittanië]. 
  2.  Regine Margaretha , geb. op 2 nov 1914 Arnhem, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) op 5 aug 1940 Arnhem, (gesch. op 8 aug 1946) Eduard van Rijssen, zn. van Hendrik Jacob van Rijssen en Carmencita Irene Marie barones van Boecop, geb. op 23 jun 1909 Haarlem, bankemployé. 
  3.  Huibert Willem , geb. op 3 feb 1917 Arnhem, ovl. (25 jaar oud) op 9 feb 1942 Batavia [Indonesië]. 

XId.  Dr. Adriaan Johan van Rhijn, zn. van Dr. Huibert Willem van Rhijn (Xb) en Maria Elisabeth Roelofz, geb. op 1 jun 1847 Zutphen, med. dr. Leiden 1873, geneesheer te Zutphen, ovl. (79 jaar oud) op 8 apr 1927 Hengelo, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) op 1 jul 1874 Detmold [Duitsland] Martha Sophia Agnes Augusta Meyer, dr. van Ds. Gustaaf Meyer en Sophie Bartels, geb. op 10 dec 1847 Haustenbeck [Duitsland], ovl. (92 jaar oud) op 16 jan 1940 Hengelo. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dr. Huibert Willem , geb. op 12 apr 1875 Zutphen, med. dr. Gent 1907, geneesheer te Dordrecht, ovl. (81 jaar oud) op 2 dec 1956 Dordrecht, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) op 23 nov 1904 Dordrecht Anthonetta Naeff (O.O.N.), dr. van Johan Reinhard Naeff en Anna Cornelia Vriesendorp, geb. op 24 mrt 1878 Dordrecht, letterkundige onder de naam Top Naeff, ovl. (75 jaar oud) op 22 apr 1953 Dordrecht. 
  2.  Gustaaf , geb. op 18 jun 1877 Zutphen, volgt XIIf
  3.  Eduard Emil, , geb. op 10 mei 1879 Zutphen, volgt XIIg
  4.  Marie Sophie Wilhelmine , geb. op 20 apr 1882 Zutphen, volgt XIIh

XIIf.  Ds. Gustaaf van Rhijn, zn. van Dr. Adriaan Johan van Rhijn (XId) en Martha Sophia Agnes Augusta Meyer, geb. op 18 jun 1877 Zutphen, hervormd predikant, ovl. (96 jaar oud) op 27 aug 1973 Schalkhaar, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op 30 sep 1902 's-Gravenhage Henriette Albertine Karseboom, dr. van Mr. Frans Frederik Karseboom en Catharina Wilhelmina Kist, geb. op 2 sep 1879 Alkmaar, ovl. (90 jaar oud) op 9 okt 1969 Schalkhaar. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Catharina Wilhelmina (Mien) , geb. op 22 jul 1903 Emst, volgt XIIIe
  2.  Adriaan Johan , geb. op 20 mei 1905 Emst, volgt XIIIf
  3.  Gustaaf , geb. op 8 okt 1909 Raalte, volgt XIIIg
  4.  Joost Gerard , geb. op 14 sep 1912 Raalte, volgt XIIIh
  5.  Theodorus , geb. op 30 mei 1915 Raalte, volgt XIIIi

XIIIe.  Catharina Wilhelmina (Mien) van Rhijn, dr. van Ds. Gustaaf van Rhijn (XIIf) en Henriette Albertine Karseboom, geb. op 22 jul 1903 Emst, lerares huishoudkunde, hoofdleidster Vorming Bedrijfsjeugd, ovl. (91 jaar oud) op 11 feb 1995 Deventer, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) op 11 mei 1926 Deventer Gerhardus Adriaan Nicolaas Sipkes, zn. van Adriaan Cornelis Sipkes en Jantje Slik, geb. op 21 feb 1897 Rotterdam, planter Rubber Cultuur Mij. Amsterdam op Sumatra, vertegenwoordiger Siemens Ned. N.V. en later van G, ovl. (72 jaar oud) op 13 aug 1969 Deventer. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gustaaf Gerard , geb. op 15 mei 1931, ovl. (84 jaar oud) op 24 jan 2016 South Carolina [Verenigde Staten]. 

XIIIf.  Ds. Adriaan Johan van Rhijn, zn. van Ds. Gustaaf van Rhijn (XIIf) en Henriette Albertine Karseboom, geb. op 20 mei 1905 Emst, hervormd predikant, ovl. (71 jaar oud) op 16 okt 1976 Haarlem, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) op 16 mei 1933 Arnhem Anne Willemine Drost, dr. van Ds. Adrianus Drost en Catharina Posthumus Meyjes, geb. op 26 sep 1903 Loenen a/d Vecht, ovl. (66 jaar oud) op 14 dec 1969 Zeist. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , tr. (Franciscus 27 jaar oud) op 3 apr 1960 Haarlem Franciscus Bernardus Marie Schellekens, zn. van Johannes Cornelis Schellekens en Cornelia Bernardina Betsy de Swart, geb. op 12 jun 1932 Ginneken, sales manager Stork Servex B.V. te Piraeus (Griekenland), ovl. (67 jaar oud) op 29 jul 1999 Amersfoort. 
  2.  Afgeschermd , volgt XIVg
  3.  Huibert Willem (Pim) , geb. op 11 mei 1939 Oppenhuizen, volgt XIVh
  4.  Afgeschermd , volgt XIVi

XIVg.  Afgeschermd , kind van Ds. Adriaan Johan van Rhijn (XIIIf) en Anne Willemine Drost, tr. (Rolf 28 jaar oud) op 19 dec 1964 Haarlem Ir. Frans Rudolf (Rolf) Simon van Leeuwen, zn. van Afgeschermd en Rudolphine Frederique Julie May (Frieda) Wijckerheld Bisdom, geb. op 11 sep 1936 Parée, Kediri [Indonesië], natuurk. ing, ovl. (79 jaar oud) op 11 sep 2015 Baarn, onb. op 18 sep 2015 Baarn. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIVh.  Drs. Huibert Willem (Pim) van Rhijn, zn. van Ds. Adriaan Johan van Rhijn (XIIIf) en Anne Willemine Drost, geb. op 11 mei 1939 Oppenhuizen, drs. Engelse taal- en letterkunde, ovl. (63 jaar oud) op 27 jan 2003 Wijnandsrade, tr. (30 jaar oud) op 13 dec 1969 Laren Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , volgt XVb

XVb.  Afgeschermd , kind van Drs. Huibert Willem (Pim) van Rhijn (XIVh) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd

XIVi.  Afgeschermd , kind van Ds. Adriaan Johan van Rhijn (XIIIf) en Anne Willemine Drost, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVc
  2.  Afgeschermd , volgt XVd
  3.  Afgeschermd , volgt XVe

XIIIg.  Dipl. Ing. Gustaaf van Rhijn, zn. van Ds. Gustaaf van Rhijn (XIIf) en Henriette Albertine Karseboom, geb. op 8 okt 1909 Raalte, elektrotechn. ing, ovl. (89 jaar oud) op 13 sep 1999 Vaals, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) (1) op 5 jan 1940 's-Gravenhage, (gesch. op 18 apr 1947 's-Gravenhage) Josephine Frédérique van Anrooy, dr. van Dr. Peter Gijsbert van Anrooy en Frédérique Johanna Adolphina de L'espinasse, geb. op 17 feb 1913 Arnhem. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Margarethe , geb. op 1 mei 1941 Delft, ovl. (22 jaar oud) op 15 mei 1963 's-Gravenhage, tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) op 5 jan 1963 's-Gravenhage Ronald Ramoscito Yang, zn. van Tchao Wei Yang en Antonetta Juliana Wawde, geb. op 15 aug 1932 Curaçao [Nederlandse Antillen], kunstschilder en graficus, ovl. (41 jaar oud) op 7 jul 1974 Maastricht. 
  Josephine Frédérique van Anrooy, dr. van Dr. Peter Gijsbert van Anrooy en Frédérique Johanna Adolphina de L'espinasse, tr. (47 jaar oud) (2) op 4 jan 1961 's-Gravenhage Prof. Dr Arend Heijting
  Dipl. Ing. Gustaaf van Rhijn, tr. (beiden 38 jaar oud) (2) op 18 sep 1948 Arnhem Jkvr Manon Engeline Maria Jacoba Bertho van Suchtelen, dr. van George Margaretho Emile Jhr. van Suchtelen en Angélique Adelaïde Désirée von Olhoff Groote, geb. op 20 dec 1909 Meester Cornelis [Indonesië], fotografe, ovl. (87 jaar oud) op 13 mrt 1997 Vaals. 

XIIIh.  Joost Gerard van Rhijn, zn. van Ds. Gustaaf van Rhijn (XIIf) en Henriette Albertine Karseboom, geb. op 14 sep 1912 Raalte, bloemist, ovl. (87 jaar oud) op 14 jun 2000 Deventer, tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) op 11 aug 1942 Deventer Willemina Dirkje Heuvel, dr. van Johan Hendrik Heuvel en Gerharda Johanna Tuinder, geb. op 9 nov 1920 Deventer, ovl. (74 jaar oud) op 10 sep 1995 Olst. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVj
  2.  Afgeschermd , volgt XIVk
  3.  Afgeschermd , volgt XIVl
  4.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 

XIVj.  Afgeschermd , kind van Joost Gerard van Rhijn (XIIIh) en Willemina Dirkje Heuvel, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVf
  2.  Afgeschermd , volgt XVg
  3.  Afgeschermd , volgt XVh

XIVk.  Afgeschermd , kind van Joost Gerard van Rhijn (XIIIh) en Willemina Dirkje Heuvel, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 

XIVl.  Afgeschermd , kind van Joost Gerard van Rhijn (XIIIh) en Willemina Dirkje Heuvel, relatie Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIIIi.  Drs. Theodorus van Rhijn, zn. van Ds. Gustaaf van Rhijn (XIIf) en Henriette Albertine Karseboom, geb. op 30 mei 1915 Raalte, wis- en natuurk. drs, ovl. (90 jaar oud) op 4 mrt 2006 Doorn, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) op 18 aug 1945 Bloemendaal Rixtje Talsma, dr. van Wopke Talsma en Eelkje Hiddema, geb. op 7 mrt 1920 Ijzendijke, apothekersassistente, ovl. (91 jaar oud) op 25 sep 2011 Doorn. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVm
  2.  Afgeschermd , volgt XIVn
  3.  Afgeschermd , volgt XIVo
  4.  Afgeschermd , volgt XIVp

XIVm.  Afgeschermd , kind van Drs. Theodorus van Rhijn (XIIIi) en Rixtje Talsma, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Caspar Gerard (Caspar) Oorthuys, geb. op 1 aug 1974 Zeist, ovl. (27 jaar oud) op 7 sep 2001 Györ [Hongarije]. 
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIVn.  Afgeschermd , kind van Drs. Theodorus van Rhijn (XIIIi) en Rixtje Talsma, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVi
  2.  Afgeschermd , volgt XVj
  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIVo.  Afgeschermd , kind van Drs. Theodorus van Rhijn (XIIIi) en Rixtje Talsma, tr. (Karel 26 jaar oud) op 2 mei 1975 Haarlem Karel Christiaan Freeve, zn. van Afgeschermd en Afgeschermd, geb. op 29 nov 1948 Tarakan [Indonesië], huisarts therapeuticum de Rozenhof, ovl. (65 jaar oud) op 3 aug 2014 Zutphen, gecr. op 8 aug 2014 Zutphen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIVp.  Afgeschermd , kind van Drs. Theodorus van Rhijn (XIIIi) en Rixtje Talsma, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIIg.  Eduard Emil, van Rhijn, zn. van Dr. Adriaan Johan van Rhijn (XId) en Martha Sophia Agnes Augusta Meyer, geb. op 10 mei 1879 Zutphen, directeur Gemeentelijk Gasbedrijf te Hoorn, later directeur Gem. Bedrijven te Amersfoort, ovl. (91 jaar oud) op 3 nov 1970 Amersfoort, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op 20 feb 1906 Epe Elisabeth Suzanna Karseboom, dr. van Mr. Frans Frederik Karseboom en Catharina Wilhelmina Kist, geb. op 9 okt 1881 Alkmaar, ovl. (65 jaar oud) op 25 mrt 1947 Amersfoort. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Frans Frederik , geb. op 29 dec 1906 Hoorn, volgt XIIIj
  2.  Ing. Gerard , geb. op 10 sep 1908 Hoorn, werkzaam B.P.M, ovl. (32 jaar oud) op 30 mrt 1941 Kloeang [Indonesië], tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) op 23 sep 1938 Batavia [Indonesië] Mr. Bertha van Goudoever, dr. van Prof. Dr. van Goudoever en Alwina Carolina Gordon, geb. op 19 nov 1912 Rotterdam, werkzaam griffie arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, ovl. (81 jaar oud) op 24 apr 1994 's-Gravenhage. 
  3.  Maria Lucretia (Riet) , geb. op 26 jun 1912 Hoorn, volgt XIIIk
  4.  Bertus , geb. op 10 jun 1915 Hoorn, volgt XIIIl
  5.  Henriette Albertine (Jet) , geb. op 4 mei 1920 Hoorn, volgt XIIIm

XIIIj.  Ing. Frans Frederik van Rhijn, zn. van Eduard Emil, van Rhijn (XIIg) en Elisabeth Suzanna Karseboom, geb. op 29 dec 1906 Hoorn, chem. techn. ing, ovl. (68 jaar oud) op 19 mrt 1975 Amsterdam, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (1) op 17 feb 1930 Amersfoort, (gesch. op 8 jul 1937 Batavia [Indonesië]) Eduarda Thalia Koning, dr. van Edzard Willem Koning en Alberdina Margaretha Tonckens, geb. op 15 mrt 1909 Ermelo, ovl. (79 jaar oud) op 10 jul 1988 Hythe [Groot Brittanië]. 
  Eduarda Thalia Koning, dr. van Edzard Willem Koning en Alberdina Margaretha Tonckens, tr. (37 jaar oud) (2) op 26 feb 1947 Assen James Yates
  Ing. Frans Frederik van Rhijn, tr. (31 jaar oud) (2) op 14 jul 1938 Amersfoort, (gesch. op 30 aug 1940 Soerabaja [Indonesië]) Afgeschermd
  Ing. Frans Frederik van Rhijn, tr. (34 jaar oud) (3) op 20 jun 1941 Soerabaja [Indonesië], (gesch. op 28 jun 1947 's-Gravenhage) Afgeschermd
  Ing. Frans Frederik van Rhijn, tr. (40 jaar oud) (4) op 18 dec 1947 's-Gravenhage, (gesch. op 14 jan 1970 's-Gravenhage) Afgeschermd , kind van Ir. Dirk Houtman en Johanna Cornelia Lensvelt. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVq
  2.  Saskia Johanna , geb. op 25 nov 1949 Singapore [Singapore], volgt XIVr

XIVq.  Afgeschermd , kind van Ing. Frans Frederik van Rhijn (XIIIj) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Lambertus Hendrik Vegter en Ankje ter Horst. 
  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIVr.  Saskia Johanna van Rhijn, dr. van Ing. Frans Frederik van Rhijn (XIIIj) en Afgeschermd, geb. op 25 nov 1949 Singapore [Singapore], ovl. (49 jaar oud) op 7 dec 1998 Leiderdorp, tr. (22 jaar oud) op 5 mei 1972 Leidschendam Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIIIk.  Maria Lucretia (Riet) van Rhijn, dr. van Eduard Emil, van Rhijn (XIIg) en Elisabeth Suzanna Karseboom, geb. op 26 jun 1912 Hoorn, maatschappelijk werkster, ovl. (79 jaar oud) op 11 okt 1991 Leiden, tr. (resp. 30 en 39 jaar oud) op 10 jun 1943 Amersfoort Prof. Dr. Jacobus Gerardus Bomhoff, zn. van Jan Bomhoff en Cornelia Catharina Kwaaitaal, geb. op 18 dec 1903 Haarlem, litt. dr. Leiden 1950, ovl. (84 jaar oud) op 7 jul 1988 Leiderdorp. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd

XIIIl.  Ing. Bertus van Rhijn, zn. van Eduard Emil, van Rhijn (XIIg) en Elisabeth Suzanna Karseboom, geb. op 10 jun 1915 Hoorn, oud-directeur Tas & Co. B.V. Amsterdam, ovl. (84 jaar oud) op 3 aug 1999 Gorssel, tr. (beiden 24 jaar oud) op 20 mei 1940 Amersfoort Wilhelmine Jacqueline Fritz, dr. van Jacques Guillaume Fritz en Maartje van Essen, geb. op 3 okt 1915 Tilburg, ovl. (87 jaar oud) op 4 okt 2002 Gorssel. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  2.  Margo Elisabeth , geb. op 12 apr 1946 's-Gravenhage, ovl. (12 jaar oud) op 5 nov 1958 Haarlem. 
  3.  Afgeschermd

XIIIm.  Henriette Albertine (Jet) van Rhijn, dr. van Eduard Emil, van Rhijn (XIIg) en Elisabeth Suzanna Karseboom, geb. op 4 mei 1920 Hoorn, oud-landelijk jeugdleidster V.C.J.C, oud-muzieklerares, ovl. (95 jaar oud) op 12 dec 2015 Soest, tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) op 18 dec 1952 Amersfoort Dr. Laurens Johan van der Lof, zn. van Laurens Herman van der Lof en Johanna Hendrika Floor, geb. op 16 jan 1921 Amsterdam, theol. dr. Amsterdam 1949, drs. litt. class, ovl. (80 jaar oud) op 1 apr 2001 Soest. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIIh.  Marie Sophie Wilhelmine van Rhijn, dr. van Dr. Adriaan Johan van Rhijn (XId) en Martha Sophia Agnes Augusta Meyer, geb. op 20 apr 1882 Zutphen, ovl. (89 jaar oud) op 26 jul 1971 Hengelo, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) op 12 jul 1904 Zutphen Ds. Derk Christiaan Hiebendaal, zn. van Ds. Carel Christiaan Jenneke Hiebendaal en Roxina Johanna Fercken, geb. op 30 dec 1878 Heteren, hervormd predikant, ovl. (58 jaar oud) op 21 jul 1937 Zeist. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Sophia Martha , geb. in 1905 Made, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) op 12 feb 1929 Hengelo Albertus Vinke, geb. in 1903. 
  2.  Sophia Ina , geb. in 1907, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) in 1935 Frans van Deventer, geb. in 1909. 
  3.  Sophia Betsij , geb. circa 1911, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op 20 jan 1944 Utrecht, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) in 1935 Arthur Willem Wegelin, geb. in 1908. 
  4.  Carel Christiaan Jan , geb. in 1915, tr. Alida Mennette Damhof

Xc.  Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (IXa) en Adriana Johanna Pelkman, geb. op 28 apr 1816 Zwammerdam, med. chir. dr. Leiden 1840, art. obstet. dr. Leiden 1841, geneeskundige, ovl. (85 jaar oud) op 18 dec 1901 Katwijk, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 11 mei 1843 Leiden Sophia Gijsbertha De Graaf, dr. van Hermanus Johannes De Graaf en Geertruida Wilhelmina van der Spruijt, geb. op 17 mei 1820 Leiden, ovl. (65 jaar oud) op 5 jan 1886 Katwijk. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arnoldus , geb. op 8 mrt 1844 Katwijk aan Zee, volgt XIe
  2.  Hermina Geertruida , geb. op 1 mei 1845 Katwijk aan Zee, ovl. (78 jaar oud) op 14 jan 1924 Oegstgeest. 
  3.  Johanna Sophia , geb. op 21 jan 1847 Katwijk aan Zee, ovl. (23 jaar oud) op 18 okt 1870 Katwijk aan de Rijn. 
  4.  Hendrik Bernardus , geb. op 19 jan 1849 Katwijk aan Zee, volgt XIf
  5.  Johanna Henriette , geb. op 19 sep 1850 Katwijk aan Zee, volgt XIg
  6.  Hermanus Johannes , geb. op 7 dec 1852 Katwijk aan Zee, volgt XIh
  7.  Leonardus Johannes , geb. op 27 dec 1854 Katwijk aan Zee, ovl. (1 jaar oud) op 8 aug 1856 Katwijk aan Zee. 
  8.  Sophia Gijsbertha , geb. op 30 dec 1856 Katwijk aan de Rijn, apothekersassistente, apothekersassistente, ovl. (85 jaar oud) op 19 feb 1942 Leeuwarden. 
  9.  Leonardus Johannes , geb. op 5 feb 1859 Katwijk aan de Rijn, volgt XIi
  10.  Elisabeth Jacoba , geb. op 1 mei 1861 Katwijk aan de Rijn, ovl. (67 jaar oud) op 10 apr 1929 Amsterdam, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) op 18 dec 1890 Katwijk aan de Rijn Dr. Pieter Adriaan Klap (R.O.N.), zn. van Adriaan Klap en Johanna Catharina Hillegonda Dronkers, geb. op 28 jun 1862 Schore, theol. dr. Leiden 1892, theologie doctor, ovl. (76 jaar oud) op 20 nov 1938 Haarlem. 
  11.  Marie Alexander , geb. op 29 sep 1863 Katwijk aan de Rijn, volgt XIj
  12.  Adriana Johanna , geb. op 27 sep 1865 Katwijk aan de Rijn, ovl. (64 jaar oud) op 21 aug 1930 Heemstede, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 13 apr 1893 Katwijk Dr. Theodorus Willem Beeker, zn. van Dr. Jacobus Beeker en Johanna Stikkel, geb. op 6 mrt 1864 Oterleek, med. dr. Leiden 1892, medisch dokter en arts, ovl. (82 jaar oud) op 6 okt 1946 Heemstede. 

XIe.  Dr. Arnoldus van Rhijn, zn. van Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn (Xc) en Sophia Gijsbertha De Graaf, geb. op 8 mrt 1844 Katwijk aan Zee, med. dr. Leiden 1868, medicine docter, beroemd schaker, ovl. (78 jaar oud) op 15 feb 1923 Leiden, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 8 feb 1872 Katwijk Jannetje Kruijt, dr. van Cornelis Jacobs Kruijt en Gezina Beatrix Brat, geb. op 22 aug 1848 Westzaan, ovl. (31 jaar oud) op 13 jan 1880 Leiden. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Bernardus , geb. op 14 nov 1872 Leiden, ovl. (18 jaar oud) op 21 mei 1891 Leiden. 
  2.  Gesina Beatrix Cornelia (Ina) , geb. op 4 jan 1874 Leiden, kunstschilderes, ovl. (93 jaar oud) op 23 dec 1967 Meerssen. 
  3.  Johannes Christiaan , geb. op 31 okt 1875 Leiden, ovl. (4 jaar oud) op 25 mrt 1880 Leiden. 
  4.  Arnoldus , geb. op 6 jan 1877 Leiden, volgt XIIi
  5.  Sophia Gijsberta , geb. op 8 mei 1878 Leiden, ovl. (1 jaar oud) op 12 apr 1880 Leiden. 
  6.  Willem Pieter , geb. op 10 jan 1880 Leiden, ovl. (2 jaar oud) op 11 mrt 1882 Leiden. 
  Dr. Arnoldus van Rhijn, tr. (resp. 43 en 47 jaar oud) (2) op 10 nov 1887 Doesburg Christina Hendrika Josina Fokker, dr. van Johannes Lambertus Fokker en Hendrika Roelofsz, geb. op 20 okt 1840 Sas van Gent, ovl. (75 jaar oud) op 24 mrt 1916 Leiden. 

XIIi.  Ir. Arnoldus van Rhijn, zn. van Dr. Arnoldus van Rhijn (XIe) en Jannetje Kruijt, geb. op 6 jan 1877 Leiden, werktuigbouwk. ing, ovl. (88 jaar oud) op 9 mei 1965 Wageningen, tr. (resp. 36 en 38 jaar oud) (1) op 30 aug 1913 Grevenbroich [Duitsland] Elisabeth Anna Maria Kadesch, dr. van Eduard Kadesch en Julie Thiel, geb. op 16 nov 1874 Montabaur [Duitsland], ovl. (49 jaar oud) op 8 mei 1924 Grevenbroich [Duitsland]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arnold Eduard Adolf , geb. op 29 jun 1915 Grevenbroich [Duitsland], volgt XIIIn
  Ir. Arnoldus van Rhijn, tr. (resp. 50 en 55 jaar oud) (2) op 18 nov 1927 Hengelo Henriette Lüise Mannes, dr. van Heinrich Christian Julius Mannes en Henriette Wilhelmine Fischer, geb. op 25 jul 1872 Hannover [Duitsland], ovl. (90 jaar oud) op 26 mrt 1963 Arnhem. 

XIIIn.  Ir. Arnold Eduard Adolf van Rhijn, zn. van Ir. Arnoldus van Rhijn (XIIi) en Elisabeth Anna Maria Kadesch, geb. op 29 jun 1915 Grevenbroich [Duitsland], chem. techn. ing, ovl. (75 jaar oud) op 18 mrt 1991 Arnhem, tr. (resp. 35 en 36 jaar oud) op 15 dec 1950 Renkum Kathleen Marian (Judy) Knight, dr. van Francis Osborn Knight en Anne May Bailey, geb. op 28 jun 1914 Londen [Groot Brittanië], ovl. (93 jaar oud) op 11 dec 2007 Wageningen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVs
  2.  Afgeschermd , volgt XIVt
  Kathleen Marian (Judy) Knight, dr. van Francis Osborn Knight en Anne May Bailey, tr. (beiden hoogstens 36 jaar oud) (2) voor 15 dec 1950, (gesch. voor 15 dec 1950) Pieter Gerardus Johan (Piet) Snippe, geb. circa 1914. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIVs.  Afgeschermd , kind van Ir. Arnold Eduard Adolf van Rhijn (XIIIn) en Kathleen Marian (Judy) Knight, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVt.  Afgeschermd , kind van Ir. Arnold Eduard Adolf van Rhijn (XIIIn) en Kathleen Marian (Judy) Knight, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Claire Vehmeijer, ovl. voor 2007. 
  4.  Afgeschermd
  Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd, relatie Afgeschermd

XIf.  Hendrik Bernardus van Rhijn (R.O.N.), zn. van Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn (Xc) en Sophia Gijsbertha De Graaf, geb. op 19 jan 1849 Katwijk aan Zee, officier inf. O.I.L. 1875-, laatst. kapitein 1889-1893, majoor tit, commandant Rijkspolitie, majoor Inf. O.I.L, commandant Rijkspolitie 4e district, ovl. (75 jaar oud) op 4 jun 1924 's-Gravenhage, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 10 dec 1878 Valkenburg Zh Jeanne Aldonce Pierrette Kist, dr. van Herman Willem Hendrik Kist en Clara Petronella Henriette van Balen Blanken, geb. op 16 jul 1852 Arnhem, ovl. (33 jaar oud) op 30 dec 1885 Tanah Sira [Indonesië]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Sophia Clara , geb. op 7 okt 1880 Buitenzorg, ovl. (5 jaar oud) op 26 mei 1886 Katwijk. 
  2.  Wilhelmina Henriette , geb. op 7 nov 1881 Soekapoera [Indonesië], ovl. Santa Cruz [Verenigde Staten], tr. (beiden 25 jaar oud) op 8 mei 1907 's-Gravenhage Cornelis Jacobs, zn. van Jacob Jacobs en Gerritje Roelofsen, geb. op 12 apr 1882 Arnhem, private secretary Santa Fe Railroad, ovl. (78 jaar oud) op 14 dec 1960 Santa Cruz [Verenigde Staten]. 
  3.  Henriette Bernardina , geb. op 5 jul 1883 Padang, volgt XIIj
  Hendrik Bernardus van Rhijn (R.O.N.), tr. (resp. 38 en 22 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 8 dec 1887 Padang Caroline Le Clercq, dr. van Charles Eugene Le Clercq en Louise Françoise Marianna de Grave, geb. op 11 aug 1865 Demangan, ovl. (81 jaar oud) op 28 jun 1947 Maastricht. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Charlotte , geb. op 17 aug 1889 Padang, ovl. (40 jaar oud) op 24 aug 1929 Bandoeng [Indonesië], tr. (resp. 28 en 41 jaar oud) op 31 aug 1917 Barneveld Mr. Nicolaas Christiaan Kist, zn. van Mr. Christiaan Willem Kist en Gerardina Anna Wilhelmina Kist, geb. op 27 jul 1876 Trogong [Indonesië], landrechter te Pasoeroean (Oost-Java), voorzitter landraden te Garoet, Tasikmalaja en Tjiamis (Prean, ovl. (71 jaar oud) op 30 mrt 1948 Bilthoven. 

XIIj.  Henriette Bernardina van Rhijn, dr. van Hendrik Bernardus van Rhijn (R.O.N.) (XIf) en Jeanne Aldonce Pierrette Kist, geb. op 5 jul 1883 Padang, ovl. (83 jaar oud) op 7 dec 1966 Zeist, tr. (resp. 35 en 54 jaar oud) op 4 jul 1919 's-Gravenhage Ds. Dirk Kossen, zn. van Willem Kossen en Grietje Rezelman, geb. op 21 apr 1865 Barsingerhorn, doopsgezind predikant, ovl. (68 jaar oud) op 4 apr 1934 Driehuis. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Bernardus , geb. op 3 dec 1923 Bolsward, Doopsgezind theoloog, ovl. (85 jaar oud) op 28 nov 2009 Amsterdam. 
  2.  Jeane Aldonse Pierette , geb. op 3 dec 1923 Bolsward, ovl. (86 jaar oud) op 4 mrt 2010, tr. Afgeschermd

XIg.  Johanna Henriette van Rhijn, dr. van Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn (Xc) en Sophia Gijsbertha De Graaf, geb. op 19 sep 1850 Katwijk aan Zee, ovl. (71 jaar oud) op 21 nov 1921 Utrecht, tr. (resp. 22 en 32 jaar oud) op 14 nov 1872 Katwijk aan de Rijn Dr. Jan Carel Pool, zn. van Gerardus Jacobus Pool en Augustina Jacoba van Son, geb. op 13 sep 1840 Amsterdam, theol. dr. Leiden 1866, ovl. (84 jaar oud) op 15 sep 1924 Utrecht. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dr. G.M. , ovl. in 2004 Enschede. 

XIh.  Dr. Hermanus Johannes van Rhijn (O.O.N.), zn. van Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn (Xc) en Sophia Gijsbertha De Graaf, geb. op 7 dec 1852 Katwijk aan Zee, med. dr. Leiden 1880, med doctor, ovl. (73 jaar oud) op 14 feb 1926 's-Gravenhage, tr. (resp. 32 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 22 nov 1885 Wenen [Oostenrijk] Elisabetha Johanna Mathilda Schirnböck, dr. van Johann Schirnböck en Viktoria Kiginger, geb. op 8 jul 1866 Mainz, ovl. (84 jaar oud) op 28 dec 1950 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elisabetha Hermina Johanna , geb. op 23 okt 1886 Vlissingen, hoofd huishouding Zuidwal Ziekenhuis te 's-Gravenhage, ovl. (97 jaar oud) op 18 aug 1984 Doorwerth. 

XIi.  Leonardus Johannes van Rhijn, zn. van Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn (Xc) en Sophia Gijsbertha De Graaf, geb. op 5 feb 1859 Katwijk aan de Rijn, officier geneesk. dienst 1888-, laatst. paarden-arts 1e kl. 1903-1915, majoor tit, ovl. (81 jaar oud) op 2 mei 1940 Bennekom, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) op 11 okt 1889 Leiden Catharina Wilhelmy Damsté, dr. van Gerrit Damsté en Jeannette van 't Hooft, geb. op 4 nov 1862 Leiden, ovl. (76 jaar oud) op 25 feb 1939 Wageningen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Gerrit , geb. op 21 sep 1890 Bergen op Zoom, notaris te Rhenen 1932-1960, ovl. (70 jaar oud) op 28 feb 1961 Rhenen, tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) op 18 aug 1923 Wageningen Hazina Petronella van Versendaal, dr. van Jan van Versendaal en Anna Geertruida Backer, geb. op 10 okt 1891 Heteren, ovl. (95 jaar oud) op 23 jul 1987 Amersfoort. 
  2.  Hendrik Bernardus , geb. op 29 dec 1891 Bergen op Zoom, ovl. (16 jaar oud) op 1 jul 1908 Rotterdam. 
  3.  Catharina Leonora Johanna , geb. op 3 nov 1901 Bergen op Zoom, oud-sociaal werkster, ovl. (98 jaar oud) op 19 dec 1999 Wageningen, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) op 5 sep 1929 Wageningen Albert Johan Marius Dibbits (O.O.N.), zn. van Jacobus Everhardus Gerardus Catharinus Dibbits en Elisabeth Justine Christine Maria van Hall, geb. op 4 mei 1901 Velp, hoofdinspecteur tit. 's-Rijksbelastingen, dienst der directe belastingen, invoer en accijnzen, ovl. (84 jaar oud) op 15 dec 1985 Wageningen. 
  4.  Willem Johannes , geb. op 10 apr 1903 Bergen op Zoom, volgt XIIk

XIIk.  Willem Johannes van Rhijn (O.O.N.), zn. van Leonardus Johannes van Rhijn (XIi) en Catharina Wilhelmy Damsté, geb. op 10 apr 1903 Bergen op Zoom, officier mariniers 1925-, ovl. (75 jaar oud) op 10 jan 1979 Ede, tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) (1) op 3 jul 1936 Soerabaja [Indonesië], (gesch. op 6 jun 1952 's-Gravenhage) Catrina Elisabeth Veeze, dr. van Folkert Sikko Jan Veeze en Elisabeth Laméris, geb. op 21 dec 1910 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIIIo
  Willem Johannes van Rhijn (O.O.N.), tr. (beiden 49 jaar oud) (2) op 7 mrt 1953 's-Gravenhage Wilhelmina Gijsberta Elisabeth Tekelenburg, dr. van Carel Jan Leopold Tekelenburg en Jacoba Hendrika Heijl, geb. op 1 nov 1903 Utrecht, ovl. (49 jaar oud) op 29 jun 1953 Wassenaar. 
  Wilhelmina Gijsberta Elisabeth Tekelenburg, dr. van Carel Jan Leopold Tekelenburg en Jacoba Hendrika Heijl, tr. (2) Dr. Ir. Abraham Gerrit Adrianus Idenburg
  Willem Johannes van Rhijn (O.O.N.), tr. (resp. 51 en 37 jaar oud) (3) op 13 jul 1954 's-Gravenhage Carolina Augusta Fischer, dr. van Willem Frederik Jacob Fischer en Maria Anna van Rouveroy van Nieuwaal, geb. op 9 mei 1917 Ede, ovl. (91 jaar oud) op 15 dec 2008 Bennekom. 
  Carolina Augusta Fischer, dr. van Willem Frederik Jacob Fischer en Maria Anna van Rouveroy van Nieuwaal, tr. (2) Afgeschermd

XIIIo.  Afgeschermd , kind van Willem Johannes van Rhijn (O.O.N.) (XIIk) en Catrina Elisabeth Veeze, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Alphonsus Gerardus Martinus Panis en Adriana Wilhelmina Maria Heffels. 

XIj.  Ds. Marie Alexander van Rhijn (R.H.O.), zn. van Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn (Xc) en Sophia Gijsbertha De Graaf, geb. op 29 sep 1863 Katwijk aan de Rijn, NH, predikant, predikant, ovl. (77 jaar oud) op 2 okt 1940 Utrecht, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 3 jan 1895 Nieuwer Amstel Femmina Geertruida Heijbroek, dr. van Christiaan Willem Heijbroek en Anna Maria Louët Feisser, geb. op 21 mrt 1872 Amsterdam, ovl. (80 jaar oud) op 13 feb 1953 Utrecht. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Sophia Gijsbertha , geb. op 11 dec 1895 Wateringen, directrice Verenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht, ovl. (80 jaar oud) op 2 jun 1976 De Bilt. 
  2.  Christiaan Willem , geb. op 25 dec 1897 Wateringen, volgt XIIl
  3.  Hendrik Bernardus , geb. op 5 nov 1900 Apeldoorn, volgt XIIm
  4.  Marie Alexander , geb. op 24 jan 1902 Apeldoorn, godsdienstonderwijzer, ovl. (77 jaar oud) op 12 okt 1979 Amersfoort, tr. (resp. 36 en 35 jaar oud) op 1 sep 1938 Velsen-Noord Francina Adriana Johanna Schut, dr. van Frederik Hendrik Schut en Henriette Sallicher, geb. op 17 jul 1903 Hilversum, ovl. (63 jaar oud) op 28 jul 1966 Baarn. 
  5.  Arnoldus , geb. op 22 sep 1903 Apeldoorn, ovl. (10 maanden oud) op 1 aug 1904 Apeldoorn. 
  6.  Anna Maria (Annetje) , geb. op 24 apr 1905 Apeldoorn, volgt XIIn

XIIl.  Mr. Christiaan Willem van Rhijn, zn. van Ds. Marie Alexander van Rhijn (R.H.O.) (XIj) en Femmina Geertruida Heijbroek, geb. op 25 dec 1897 Wateringen, advocaat en procureur te Hengelo (Ov.), ovl. (67 jaar oud) op 22 mei 1965 Hengelo, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) op 17 mei 1929 Vries Maria Kuijper, dr. van Evert Kuiper en Jacoba van Wijk, geb. op 17 sep 1901 Groningen, ovl. (94 jaar oud) op 18 jul 1996 Bilthoven. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marie Alexander (Aat) , geb. op 6 mei 1930 Hengelo, volgt XIIIp
  2.  Jacoba Maria (Zusje) , geb. op 11 jun 1932 Hengelo, ovl. (54 jaar oud) op 5 aug 1986 Hazerswoude, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) (1) op 13 sep 1952 Hengelo Karel den Hamer, zn. van Karel Frits Paul Johan den Hamer en Maria Schilder, geb. op 21 apr 1928 Solo [Indonesië], officier marine 1954-, laatst. luitenant-ter-zee 2e kl. j.c. 1954-†, ovl. (28 jaar oud) op 14 feb 1957 Wassenaar, tr. (26 jaar oud) (2) op 30 aug 1958 Leiden Afgeschermd , kind van Izaak Mulder en Anna Schouten. 

XIIIp.  Dr. Marie Alexander (Aat) van Rhijn, zn. van Mr. Christiaan Willem van Rhijn (XIIl) en Maria Kuijper, geb. op 6 mei 1930 Hengelo, theol. dr. Amsterdam 1997, ovl. (72 jaar oud) op 3 sep 2002 Alkmaar, tr. (24 jaar oud) op 1 nov 1954 Rotterdam Afgeschermd , kind van Willem Jacob van Roosendael en Johanna Jacoba van der Vloed. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , volgt XIVu
  3.  Afgeschermd , volgt XIVv
  4.  Afgeschermd

XIVu.  Afgeschermd , kind van Dr. Marie Alexander (Aat) van Rhijn (XIIIp) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd

XIVv.  Afgeschermd , kind van Dr. Marie Alexander (Aat) van Rhijn (XIIIp) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIm.  Mr. Hendrik Bernardus van Rhijn (O.O.N.), zn. van Ds. Marie Alexander van Rhijn (R.H.O.) (XIj) en Femmina Geertruida Heijbroek, geb. op 5 nov 1900 Apeldoorn, advocaat en procureur 1933-1974 en notaris 1947-1971 te Zeist, ovl. (80 jaar oud) op 14 jan 1981 Zeist, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) op 19 feb 1929 Almelo Adriana Clasina van Zwet, dr. van Ds. Louis Simon van Zwet en Johanna Heusdens, geb. op 12 sep 1904 Hoogersmilde, ovl. (83 jaar oud) op 30 nov 1987 Zeist. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , tr. (Alfred 26 jaar oud) op 5 okt 1957 Zeist Dr. Alfred Marie Leeman, zn. van Henri Theodoor Marie Leeman en Maria Dorothea van der Schuit, geb. op 23 jun 1931 Malang [Indonesië], med. dr. Utrecht 1964, ovl. (53 jaar oud) op 29 sep 1984 Amersfoort. 
  2.  Afgeschermd , volgt XIIIq
  3.  Afgeschermd , tr. (Wouter 29 jaar oud) op 20 mei 1961 Zeist Wouter Dekker, zn. van Ir. Johan Frederik Dekker en Geertruida van IJzeren, geb. op 8 jan 1932 Bogor [Indonesië], huisarts, ovl. (66 jaar oud) op 29 dec 1998 Gorssel. 
  4.  Afgeschermd , volgt XIIIr

XIIIq.  Afgeschermd , kind van Mr. Hendrik Bernardus van Rhijn (O.O.N.) (XIIm) en Adriana Clasina van Zwet, relatie Afgeschermd , kind van Mr. Herman Antonie Hendrik Nicolaas Gelderman en Pieternella Broekhuys. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVw
  2.  Afgeschermd , volgt XIVx
  3.  Afgeschermd , volgt XIVy

XIIIr.  Afgeschermd , kind van Mr. Hendrik Bernardus van Rhijn (O.O.N.) (XIIm) en Adriana Clasina van Zwet, relatie Afgeschermd , kind van Antoni de Winter en Hendrika Nieuwenhuis. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  2.  Afgeschermd

XIIn.  Anna Maria (Annetje) van Rhijn, dr. van Ds. Marie Alexander van Rhijn (R.H.O.) (XIj) en Femmina Geertruida Heijbroek, geb. op 24 apr 1905 Apeldoorn, ovl. (85 jaar oud) op 6 apr 1991 Dokkum, tr. (beiden 24 jaar oud) op 17 apr 1930 Twello Dr. Marie van Eekelen (R.N.L, O.O.N.), zn. van Willem Frederik van Eekelen en Pieternella Gerdina van den Bosch, geb. op 25 mei 1905 Zaltbommel, wis- en natuurk. dr. Utrecht 1936, ovl. (84 jaar oud) op 21 sep 1989 Grand Dornas [Frankrijk]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Femmina Geertruida , geb. op 3 jun 1932 Utrecht, ovl. (83 jaar oud) op 10 mei 2016 Hilversum, tr. Afgeschermd

Xd.  Dr. Willem Pieter van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (IXa) en Adriana Johanna Pelkman, geb. op 20 jul 1819 Zwammerdam, med. dr. Leiden 1845, ovl. (80 jaar oud) op 11 feb 1900 Leiderdorp, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) op 27 mei 1849 Nieuwveen Cornelia Hillegonda Schoenmakers, dr. van Ds. Pieter Schoenmakers en Johanna Cornelia van Kaathoven, geb. op 27 feb 1829 Leiden, ovl. (67 jaar oud) op 19 apr 1896 Leiderdorp. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriana Johanna , geb. op 12 apr 1850 Nieuwveen, ovl. (4 jaar oud) op 18 aug 1854 Nieuwveen. 
  2.  Johanna Cornelia , geb. op 13 apr 1851 Nieuwveen, ovl. (67 jaar oud) op 26 aug 1918 Nieuwveen. 
  3.  Arnoldus , geb. op 17 jan 1853 Nieuwveen, administrateur Johannes Stichting Nieuwveen, ovl. (63 jaar oud) op 23 feb 1916 Nieuwveen, tr. (resp. 40 en 39 jaar oud) op 27 okt 1893 Nieuwveen Betsy Elebartha Jacoba Sasse, dr. van Dr. Jan Sasse en Susanna Johanna Schoenmakers, geb. op 18 okt 1854 Nieuwveen, ovl. (61 jaar oud) op 23 feb 1916 Nieuwveen. 
  4.  Pieter , geb. op 29 mei 1855 Leiderdorp, handelaar in uitheemse siervogels, ovl. (44 jaar oud) op 22 feb 1900 Leiderdorp. 
  5.  Adriana Johanna , geb. op 22 jul 1858 Leiderdorp, ovl. (1 jaar oud) op 21 feb 1860 Leiderdorp. 
  6.  Willem Pieter , geb. op 27 dec 1866 Leiderdorp, adjunct-commies Gemeentelijk Archief te Leiden, ovl. (74 jaar oud) op 18 aug 1941 Leiden. 

IXb.  Bernardus Johannes van Rhijn, zn. van Leendert van Rhijn (VIIIb) en Johanna Ridder, ged. op 23 dec 1787 Dordrecht, eig. korenmolen "De Korenbloem" te De Meern (Veldhuizen), ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 19 okt 1870 's-Gravenhage, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) (1) op 26 dec 1815 Waddinxveen Pietertje Zwart, dr. van Arie Zwart en Grietje Zwanenbeek, ged. op 6 nov 1791 Waddinxveen, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 21 jan 1837 Vianen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leendert , geb. op 2 jun 1816 Waddinxveen, ovl. (73 jaar oud) op 6 jan 1890 Waddinxveen. 
  2.  Margaretha Johanna , geb. op 12 jul 1818 Waddinxveen, ovl. (76 jaar oud) op 3 jan 1895 Mijdrecht, tr. (beiden 26 jaar oud) op 26 okt 1844 Veldhuizen Gijsbert Stofberg, zn. van Willem Stofberg en Jacoba Verhaar, geb. op 13 feb 1818 Mijdrecht, eigenaar van een scheepmakerij te Mijdrecht, ovl. (88 jaar oud) op 9 jan 1907 Mijdrecht. 
  3.  Johanna , geb. op 11 apr 1820 Noord-Waddinxveen, ovl. (1 jaar oud) op 8 mei 1821 Noord-Waddinxveen. 
  4.  Arie , geb. op 3 okt 1821 Noord-Waddinxveen, ovl. (2 jaar oud) op 21 jan 1824 Noord-Waddinxveen. 
  5.  Hendrik Arnoldus , geb. op 12 jan 1823 Noord-Waddinxveen, ovl. (27 dagen oud) op 8 feb 1823 Noord-Waddinxveen. 
  6.  Arie , geb. op 26 feb 1824 Noord-Waddinxveen, volgt Xe
  7.  Johanna , geb. op 11 mei 1826 ten noorden van Waddinxveen, ovl. (9 maanden oud) op 23 feb 1827 ten noorden van Waddinxveen. 
  8.  Johanna , geb. op 17 jan 1828 ten noorden van Waddinxveen, ovl. (4 weken oud) op 14 feb 1828 ten noorden van Waddinxveen. 
  9.  Bernardus Johannes , geb. op 13 feb 1829 ten noorden van Waddinxveen, ovl. (1 jaar oud) op 27 okt 1830 ten noorden van Waddinxveen. 
  10.  Pietertje , geb. op 5 mei 1831 ten zuiden van Waddinxveen, ovl. (1 jaar oud) op 22 jul 1832 ten noorden van Waddinxveen. 
  11.  Bernardus Johannes , geb. op 27 apr 1832 Zuid-Waddinxveen, ovl. (2 maanden oud) op 6 jul 1832 Noord-Waddinxveen. 
  12.  Bernardus Johannes , geb. op 18 aug 1834 Vianen, volgt Xf
  Bernardus Johannes van Rhijn, tr. (resp. ongeveer 53 en ongeveer 43 jaar oud) (2) op 7 jun 1841 De Meern Jacoba Maria van den Heuvel, dr. van Jan van den Heuvel en Helena Elisabeth Mulder, ged. op 8 apr 1798 Utrecht, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 1 aug 1856 De Meern. 

Xe.  Arie van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes van Rhijn (IXb) en Pietertje Zwart, geb. op 26 feb 1824 Noord-Waddinxveen, eig. van de korenmolen "De Korenbloem" te De Meern, ovl. (71 jaar oud) op 18 nov 1895 Rotterdam, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) op 16 nov 1854 Vleuten Louisa Johanna de Heus, geb. op 25 aug 1832 De Meern, ovl. (50 jaar oud) op 22 mrt 1883 Rotterdam. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Paulina Maria , geb. op 9 apr 1860 Veldhuizen, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) op 19 nov 1890 Rotterdam Jan Vink, zn. van Arie Vink en Clazina van der Meer, geb. op 10 jul 1865 Rotterdam, graanfactor. 

Xf.  Bernardus Johannes van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes van Rhijn (IXb) en Pietertje Zwart, geb. op 18 aug 1834 Vianen, beurtschipper van Waddinxveen op Gouda, ovl. (72 jaar oud) op 9 jul 1907 Noord-Waddinxveen, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 13 jun 1860 Delft Aagje Hoogendam, dr. van Izak Hoogendam en Adriana Maria Bonaert, geb. op 17 sep 1833 Delft, ovl. (49 jaar oud) op 16 dec 1882 Waddinxveen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pietertje , geb. op 16 aug 1861 Waddinxveen, ovl. (83 jaar oud) op 21 jan 1945 Waddinxveen. 
  2.  Adriana Maria , geb. op 19 mrt 1863 Zuid-Waddinxveen, ovl. (1 jaar oud) op 21 aug 1864 Zuid-Waddinxveen. 
  3.  Bernardus Johannes , geb. op 15 nov 1864 Waddinxveen, volgt XIk
  4.  Isaak , geb. op 23 jan 1867 Zuid-Waddinxveen, ovl. (4 jaar oud) op 20 jul 1871 Zuid-Waddinxveen. 
  5.  Adriana Maria , geb. op 27 jul 1869 Waddinxveen, ovl. (75 jaar oud) op 29 mei 1945 Waddinxveen. 
  6.  Margaretha Johanna , geb. op 19 nov 1872 Waddinxveen, ovl. (62 jaar oud) op 20 jun 1935 Waddinxveen. 
  7.  Aagje , geb. Zuid-Waddinxveen, ovl. op 30 jan 1875 Zuid-Waddinxveen. 
  8.  Izaak , geb. op 29 jan 1877 Waddinxveen, volgt XIl

XIk.  Bernardus Johannes van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes van Rhijn (Xf) en Aagje Hoogendam, geb. op 15 nov 1864 Waddinxveen, expediteur Waddinxveen, ovl. (76 jaar oud) op 25 aug 1941 Waddinxveen, tr. (1) Ingetje Rupke, dr. van Pieter Rupke en Gerritje Kapteijn, geb. op 17 jan 1872 Waddinxveen, ovl. (50 jaar oud) op 2 aug 1922 Waddinxveen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bernardus Johannes (Ben) , geb. op 14 apr 1905 Waddinxveen, volgt XIIo
  2.  Pieter Gerrit , geb. op 25 mei 1907 Waddinxveen, volgt XIIp
  3.  Izak Bernardus , geb. op 19 sep 1909 Waddinxveen, volgt XIIq
  Bernardus Johannes van Rhijn, tr. (resp. 63 en 56 jaar oud) (2) op 11 jan 1928 Waddinxveen Dirkje Goede, dr. van Simon Dirkzoon Goede en Geertje Slegt, geb. op 18 aug 1871 Landsmeer, ovl. (85 jaar oud) op 8 jul 1957 Baarn. 

XIIo.  Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes van Rhijn (XIk) en Ingetje Rupke, geb. op 14 apr 1905 Waddinxveen, monteur, ovl. (85 jaar oud) op 2 okt 1990 Houston [Canada], tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) op 3 okt 1928 Gouda Jannetje Trijntje (Jannet) Veltman, dr. van Gerhardus Veltman en Anna Kruijver, geb. op 15 mrt 1908 Gouda, ovl. (86 jaar oud) op 16 apr 1994 Smithers [Canada]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bernardus Johannes , geb. op 19 jul 1929 Waddinxveen, ovl. (3 maanden oud) op 8 nov 1929 Waddinxveen. 
  2.  Afgeschermd , volgt XIIIs
  3.  Afgeschermd , volgt XIIIt
  4.  Gerhardus Jacob (Jerry) , geb. op 9 dec 1933 Haastrecht, volgt XIIIu
  5.  Afgeschermd , volgt XIIIv
  6.  Bernarda Janni , geb. op 27 apr 1939 Haastrecht, ovl. (23 dagen oud) op 20 mei 1939 Gouda. 
  7.  Jan Bernardus (Johnny) , geb. op 27 apr 1939 Haastrecht, ovl. (9 jaar oud) op 21 jul 1948 Prince Rupert [Canada]. 
  8.  Afgeschermd , volgt XIIIw

XIIIs.  Afgeschermd , kind van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIo) en Jannetje Trijntje (Jannet) Veltman, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVz
  2.  Afgeschermd , volgt XIVaa
  3.  Afgeschermd , volgt XIVab
  4.  Afgeschermd , volgt XIVac

XIIIt.  Afgeschermd , kind van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIo) en Jannetje Trijntje (Jannet) Veltman, relatie Afgeschermd , kind van Roelof Karsten en Margje Streutker. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Robert Donald (Bobby) Karsten, geb. op 11 aug 1960 Burnaby [Canada], ovl. (9 jaar oud) op 21 okt 1969 Houston [Canada]. 
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  3.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , relatie Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 

XIIIu.  Gerhardus Jacob (Jerry) van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIo) en Jannetje Trijntje (Jannet) Veltman, geb. op 9 dec 1933 Haastrecht, automonteur, ovl. (80 jaar oud) op 28 sep 2014 North Vancouver [Canada], tr. (23 jaar oud) op 27 aug 1957 Houston [Canada] Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVad
  2.  Afgeschermd , volgt XIVae
  3.  Afgeschermd , volgt XIVaf

XIVad.  Afgeschermd , kind van Gerhardus Jacob (Jerry) van Rhijn (XIIIu) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 

XIVae.  Afgeschermd , kind van Gerhardus Jacob (Jerry) van Rhijn (XIIIu) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVaf.  Afgeschermd , kind van Gerhardus Jacob (Jerry) van Rhijn (XIIIu) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  3.  Afgeschermd , volgt XVl
  4.  Afgeschermd

XIIIv.  Afgeschermd , kind van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIo) en Jannetje Trijntje (Jannet) Veltman, relatie Afgeschermd , kind van Jelte Taekema en Sjoertje Sinnema. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  3.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  4.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 

XIIIw.  Afgeschermd , kind van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIo) en Jannetje Trijntje (Jannet) Veltman, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVag
  2.  Afgeschermd , volgt XIVah
  3.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  4.  Afgeschermd , volgt XIVai

XIIp.  Pieter Gerrit van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes van Rhijn (XIk) en Ingetje Rupke, geb. op 25 mei 1907 Waddinxveen, expediteur, ovl. (75 jaar oud) op 25 sep 1982 Edmonton [Canada], tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) op 18 jun 1930 Gouda Maria Petronella Veltman, dr. van Gerhardus Veltman en Anna Kruijver, geb. op 5 jun 1904 Gouda, ovl. (79 jaar oud) op 12 sep 1983 Edmonton [Canada]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIIIx
  2.  Afgeschermd , volgt XIIIy
  3.  Afgeschermd , volgt XIIIz
  4.  Dirkje , geb. op 15 jul 1936 Waddinxveen, volgt XIIIaa
  5.  Afgeschermd , volgt XIIIab
  6.  Afgeschermd , volgt XIIIac
  7.  Afgeschermd , volgt XIIIad
  8.  Afgeschermd , volgt XIIIae
  9.  Afgeschermd , volgt XIIIaf

XIIIx.  Afgeschermd , kind van Pieter Gerrit van Rhijn (XIIp) en Maria Petronella Veltman, relatie Afgeschermd , kind van Jan Jager en Richtje Ploegsma. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  4.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  5.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIIIy.  Afgeschermd , kind van Pieter Gerrit van Rhijn (XIIp) en Maria Petronella Veltman, relatie Afgeschermd , kind van Willem Rolleman en Jantje van der Bent. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  4.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  5.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  6.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIIIz.  Afgeschermd , kind van Pieter Gerrit van Rhijn (XIIp) en Maria Petronella Veltman, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , volgt XIVaj

XIIIaa.  Dirkje van Rhijn, dr. van Pieter Gerrit van Rhijn (XIIp) en Maria Petronella Veltman, geb. op 15 jul 1936 Waddinxveen, onderwijzeres, ovl. (68 jaar oud) op 11 jan 2005 Lacombe [Canada], tr. Edmonton [Canada] Afgeschermd , kind van Sipko van der Vinne en Maria Antje Zevenbergen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIIIab.  Afgeschermd , kind van Pieter Gerrit van Rhijn (XIIp) en Maria Petronella Veltman, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  4.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIIIac.  Afgeschermd , kind van Pieter Gerrit van Rhijn (XIIp) en Maria Petronella Veltman, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  4.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIIIad.  Afgeschermd , kind van Pieter Gerrit van Rhijn (XIIp) en Maria Petronella Veltman, tr. (Pieter 25 jaar oud) op 19 aug 1964 Edmonton [Canada] Ds. Pieter Nicolai, zn. van Afgeschermd en Afgeschermd, geb. op 9 nov 1938 Edmonton [Canada], predikant Chr. Ref. Church, ovl. (63 jaar oud) op 15 apr 2002. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIIIae.  Afgeschermd , kind van Pieter Gerrit van Rhijn (XIIp) en Maria Petronella Veltman, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 

XIIIaf.  Afgeschermd , kind van Pieter Gerrit van Rhijn (XIIp) en Maria Petronella Veltman, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIIq.  Izak Bernardus van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes van Rhijn (XIk) en Ingetje Rupke, geb. op 19 sep 1909 Waddinxveen, expediteur, ovl. (71 jaar oud) op 3 aug 1981 Capelle a/d Ijssel, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) op 23 nov 1937 Moerkapelle Catharina Elisabeth Hogebrug, dr. van Gerrit Hogebrug en Adriana Pieternella Commijs, geb. op 13 mrt 1914 Waddinxveen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIIIag

XIIIag.  Afgeschermd , kind van Izak Bernardus van Rhijn (XIIq) en Catharina Elisabeth Hogebrug, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVak
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIl.  Izaak van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes van Rhijn (Xf) en Aagje Hoogendam, geb. op 29 jan 1877 Waddinxveen, expediteur Waddinxveen, ovl. (68 jaar oud) op 13 apr 1945 Zuid-Waddinxveen, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) (1) op 27 jul 1904 Waddinxveen Wilhelmina van de Water, dr. van Hendrik van de Water en Anthonia Klasina Jongerheld, geb. op 19 sep 1881 Waddinxveen, ovl. (43 jaar oud) op 27 aug 1925 Waddinxveen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aagje Anthonia , geb. op 8 mrt 1906 Waddinxveen, ovl. (2 jaar oud) op 23 mei 1908 Waddinxveen. 
  2.  Bernardus Johannes (Ben) , geb. op 25 feb 1907 Waddinxveen, volgt XIIr
  3.  Hendrik (Henk) , geb. op 7 dec 1908 Waddinxveen, volgt XIIs
  4.  Izaäk , geb. op 3 dec 1914 Waddinxveen, beurtschipper, expediteur, ovl. (76 jaar oud) op 30 nov 1991 Gouda, tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) op 28 okt 1942 Boskoop Willempje Kooiman, dr. van Arie Kooiman en Adriana Smits, geb. op 31 jul 1911 Raamsdonksveer, ovl. (88 jaar oud) op 3 mei 2000 Gouda. 
  Izaak van Rhijn, tr. (resp. 50 en 44 jaar oud) (2) op 13 jul 1927 Waddinxveen Petronella Simonia Kempkes, dr. van Hendrik Kempkes en Adriana Maaskant, geb. op 8 jan 1883 Waddinxveen, ovl. (66 jaar oud) op 9 sep 1949 Waddinxveen. 

XIIr.  Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn, zn. van Izaak van Rhijn (XIl) en Wilhelmina van de Water, geb. op 25 feb 1907 Waddinxveen, expediteur, ovl. (80 jaar oud) op 23 mrt 1987 Gouda, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) op 8 jul 1931 Gouda Maria Cornelia Smit, dr. van Jacobus Smit en Johanna Jacoba de Kwant, geb. op 13 feb 1908 Gouda, ovl. (53 jaar oud) op 1 mei 1961 Gouda. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bernardus Johannes (Ben) , geb. op 29 okt 1932 Gouda, volgt XIIIah
  2.  Jacobus Izaäk , geb. op 2 jan 1936 Gouda, ovl. (8 jaar oud) op 21 sep 1944 Gouda. 
  3.  Marius Cornelis (Richard) , geb. op 18 okt 1940 Gouda, procuratiehouder, ovl. (66 jaar oud) op 17 mrt 2007 Amsterdam, sam. op 24 nov 2000 Amsterdam Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  4.  Johannes Isaac (Hans) , geb. op 11 aug 1949 Gouda, volgt XIIIai
  Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn, tr. (resp. 56 en 54 jaar oud) (2) op 5 jun 1963 Dordrecht Maria Gesiena Weenink, dr. van Jan Bernard Weenink en Hendrika Geurkink, geb. op 28 aug 1908 Winterswijk, ovl. (73 jaar oud) op 19 jan 1982 Gouda. 
  Maria Gesiena Weenink, dr. van Jan Bernard Weenink en Hendrika Geurkink, tr. (hoogstens 54 jaar oud) (2) voor 5 jun 1963, (ontb. door overlijden voor 5 jun 1963) Leendert Teunis van der Linden

XIIIah.  Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIr) en Maria Cornelia Smit, geb. op 29 okt 1932 Gouda, expediteur, ovl. (60 jaar oud) op 20 jan 1993 Gouda, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op 26 feb 1958 Gouda Adriana Maria de Wit, dr. van Frans de Wit en Tanneke Maria Noteboom, geb. op 13 okt 1934 Waddinxveen, ovl. (56 jaar oud) op 4 jul 1991 Gouda. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , volgt XIVal
  3.  Afgeschermd , volgt XIVam
  4.  Afgeschermd , volgt XIVan
  5.  Afgeschermd , volgt XIVao
  6.  Afgeschermd , volgt XIVap

XIVal.  Afgeschermd , kind van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIIah) en Adriana Maria de Wit, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVam.  Afgeschermd , kind van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIIah) en Adriana Maria de Wit, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVan.  Afgeschermd , kind van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIIah) en Adriana Maria de Wit, relatie Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVao.  Afgeschermd , kind van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIIah) en Adriana Maria de Wit, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVap.  Afgeschermd , kind van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIIah) en Adriana Maria de Wit, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIIai.  Johannes Isaac (Hans) van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIr) en Maria Cornelia Smit, geb. op 11 aug 1949 Gouda, expediteur, ovl. (40 jaar oud) op 24 nov 1989 Leiden, tr. (33 jaar oud) op 30 dec 1982 Reeuwijk, (gesch. op 7 jun 1985 Reeuwijk) Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIs.  Ds. Hendrik (Henk) van Rhijn, zn. van Izaak van Rhijn (XIl) en Wilhelmina van de Water, geb. op 7 dec 1908 Waddinxveen, predikant, ovl. (67 jaar oud) op 22 jul 1976 Gramsbergen, tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) op 25 sep 1940 Waddinxveen Geertje Jantje Veltman, dr. van Gerhardus Veltman en Anna Kruijver, geb. op 3 sep 1912 Gouda, ovl. (84 jaar oud) op 30 jun 1997 Lelystad. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nn , geb. in 1943 Roden (doodgeb.). 
  2.  Izak (Ies) , geb. op 19 jun 1944 Groningen, ovl. (14 jaar oud) op 23 sep 1958 Leeuwarden. 
  3.  Afgeschermd , volgt XIIIaj

XIIIaj.  Afgeschermd , kind van Ds. Hendrik (Henk) van Rhijn (XIIs) en Geertje Jantje Veltman, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVaq
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

IXc.  Cornelis Pieter van Rhijn, zn. van Leendert van Rhijn (VIIIb) en Johanna Ridder, geb. op 25 dec 1789 Dordrecht, molenaar, tr. (beiden 24 jaar oud) op 22 dec 1814 Haastrecht Catharina Margaretha Nuburg, dr. van Aart Nuburg en Maria Spruit, geb. op 17 okt 1790 Haastrecht. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leendert , geb. op 29 sep 1816 Woerden, volgt Xg
  2.  Gijsbert Nuburg van Rhijn, geb. in jul 1825, ovl. (3 maanden oud) op 2 okt 1825 Oudewater. 
  3.  Gijsbertus , geb. op 7 sep 1827 Leerdam, ovl. (4 jaar oud) op 25 mei 1832 Meerkerk. 
  4.  Pieter Hendrik , geb. op 25 feb 1830 Leerdam, ovl. (10 maanden oud) op 26 dec 1830 Haastrecht. 
  5.  Arnoldus , geb. in 1831, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) op 12 sep 1857 Zuid Beijerland. 
  6.  Gijsbertus , geb. op 2 aug 1832 Meerkerk, ovl. (7 maanden oud) op 24 mrt 1833 Meerkerk. 

Xg.  Leendert van Rhijn, zn. van Cornelis Pieter van Rhijn (IXc) en Catharina Margaretha Nuburg, geb. op 29 sep 1816 Woerden, molenaar te Waddinxveen, ovl. (84 jaar oud) op 17 feb 1901 Waddinxveen, tr. (resp. 37 en 26 jaar oud) op 1 feb 1854 Mijdrecht Alida Stofberg, dr. van Willem Stofberg en Jacoba Verhaar, geb. op 23 jul 1827 Mijdrecht, ovl. (68 jaar oud) op 21 feb 1896 Waddinxveen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacoba , geb. op 18 mei 1855 Naaldwijk, tr. (resp. 27 en ongeveer 32 jaar oud) op 16 mei 1883 Waddinxveen Arie Braakman, zn. van Dirk Lubertus Braakman en Cornelia Alphenaar, geb. in 1851 Noord-Waddinxveen, speelgoed- en meubelmaker, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 6 aug 1910 Waddinxveen. 
  2.  Cornelis Pieter , geb. op 4 aug 1856 Naaldwijk, ovl. (11 maanden oud) op 24 jul 1857 Naaldwijk. 
  3.  Cornelis Pieter , geb. op 13 aug 1857 Naaldwijk, volgt XIm
  4.  Willem , geb. op 26 nov 1858 Naaldwijk. 
  5.  Catrina Margretha , geb. en ovl. op 11 jan 1874 Waddinxveen. 

XIm.  Cornelis Pieter van Rhijn, zn. van Leendert van Rhijn (Xg) en Alida Stofberg, geb. op 13 aug 1857 Naaldwijk, ovl. (65 jaar oud) op 23 mrt 1923 Utrecht, tr. (resp. 28 en ongeveer 24 jaar oud) op 23 apr 1886 Waddinxveen Agatha Moraal, dr. van Huig Moraal en Lijsje Alphenaar, geb. in 1862 Broek, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 2 sep 1940 Maartensdijk. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elisabeth , geb. in 1886 Waddinxveen, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) op 10 mei 1911 Waddinxveen Bastiaan Littooij, zn. van Arie Littooij en Antje Huisman, geb. in 1888 Haarlemmermeer, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 10 feb 1947 Maartensdijk. 

IXd.  Ridderus Johannes van Rhijn, zn. van Leendert van Rhijn (VIIIb) en Johanna Ridder, geb. op 11 nov 1791, ged. op 1 dec 1791 Bloemendaal, molenaar, ovl. (71 jaar oud) op 6 jun 1863 Broek, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) op 5 sep 1824 Waddinxveen Suzanna de Bas, dr. van Jan de Bas en Antje Bouwman, geb. op 21 nov 1796, ged. op 27 nov 1796 Zwammerdam, ovl. (68 jaar oud) op 27 sep 1865 Kralingen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leendert , geb. op 20 okt 1825 ten zuiden van Waddinxveen, ovl. (19 dagen oud) op 8 nov 1825 ten zuiden van Waddinxveen. 
  2.  Antje , geb. op 24 apr 1826 Noord-Waddinxveen, ovl. (81 jaar oud) op 29 apr 1907 Utrecht, tr. (resp. 26 en ongeveer 45 jaar oud) (1) op 2 feb 1853 Utrecht, (gesch.) Hendrik Johannes van der Vaart, zn. van Jan van der Vaart en Jacoba van Slingeland, geb. in 1808 Utrecht, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 21 feb 1873 Utrecht, tr. (resp. 49 en ongeveer 52 jaar oud) (2) op 23 jun 1875 Utrecht, (gesch. Utrecht) Jacobus Wijnbergen, zn. van Albertus Leonard Wijnbergen en Gerhardina Reuvekamp, geb. in 1823 Epe. 
  3.  Magdalena Johanna , geb. op 30 jan 1828 Broek, volgt Xh
  4.  Jan , geb. op 10 feb 1830 ten zuiden van Waddinxveen, volgt Xi
  5.  Maria Barbara , geb. op 26 okt 1832 Broek. 
  6.  Gerrit , geb. op 27 feb 1835 Zuid-Waddinxveen, volgt Xj

Xh.  Magdalena Johanna van Rhijn, dr. van Ridderus Johannes van Rhijn (IXd) en Suzanna de Bas, geb. op 30 jan 1828 Broek, tr. Hendrik Klijn, zn. van Abraham Klijn en Antje Bouter, geb. in 1814, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 8 nov 1873 Kralingen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje Maria , geb. op 12 mei 1865 Kralingen, ovl. (61 jaar oud) op 10 jan 1927 Rotterdam, tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) op 20 nov 1889 Rotterdam Hermanus Pruijssers, zn. van Johannes Pruijssers en Antonia van Beek, geb. circa 1865, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) op 8 sep 1892 Rotterdam. 
  Hendrik Klijn, zn. van Abraham Klijn en Antje Bouter, tr. (2) Delia Muller
  Hendrik Klijn, tr. (3) Eva Jonker

Xi.  Jan van Rhijn, zn. van Ridderus Johannes van Rhijn (IXd) en Suzanna de Bas, geb. op 10 feb 1830 ten zuiden van Waddinxveen, ovl. (83 jaar oud) op 2 dec 1913, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) op 24 mei 1859 Gouda Martijntje van Vlaardingen, dr. van Abraham van Vlaardingen en Margaretha Huisman, geb. op 16 apr 1827 Moordrecht, ovl. (80 jaar oud) op 28 feb 1908 Waddinxveen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Rederus Johannes , geb. in 1860, ovl. (ongeveer 10 jaar oud) op 30 apr 1870 ten zuiden van Waddinxveen. 
  2.  Leendert , geb. op 25 dec 1865 Waddinxveen, volgt XIn
  3.  Suzanna Adriana , geb. in 1869 Waddinxveen, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 24 jaar oud) op 12 jul 1900 Waddinxveen Jan Faas, zn. van Hendrik Faas en Catharina Willemina Johanna Warners, geb. in 1876 Hoogeveen, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op 3 jan 1909 Waddinxveen. 

XIn.  Leendert van Rhijn, zn. van Jan van Rhijn (Xi) en Martijntje van Vlaardingen, geb. op 25 dec 1865 Waddinxveen, postbeambte, ovl. (71 jaar oud) op 29 jul 1937 Utrecht, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) op 10 aug 1894 Waddinxveen Emmetje Buurman, dr. van Cornelis Buurman en Margaretha de Kooter, geb. op 25 okt 1870 Waddinxveen, ovl. (86 jaar oud) op 10 aug 1957 Waddinxveen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem , geb. op 7 nov 1891 Waddinxveen, volgt XIIt
  2.  Martijntje Margaretha , geb. op 27 jul 1895 Waddinxveen. 
  3.  Cornelis Johannes , geb. op 23 okt 1896 Waddinxveen, ovl. (59 jaar oud) op 22 apr 1956 Waddinxveen. 
  4.  Jan , geb. op 14 jun 1899 Waddinxveen. 
  5.  Margaretha , geb. op 30 apr 1906 Waddinxveen. 
  6.  Emmetje Helena , geb. op 29 dec 1910 Waddinxveen. 

XIIt.  Willem van Rhijn, zn. van Leendert van Rhijn (XIn) en Emmetje Buurman, geb. op 7 nov 1891 Waddinxveen, houtbewerker, ovl. (81 jaar oud) op 7 jan 1973 Gouda, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) (1) op 23 jan 1918 Gouda, (ontb. door overlijden op 22 aug 1955) Petronella van der Klis, dr. van Corstiaan Adrianus van der Klis en Neeltje Annaars, geb. op 1 jun 1897, ovl. (58 jaar oud) op 18 aug 1955 Gouda. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neeltje , geb. op 10 apr 1918 Gouda, huisvrouw, ovl. (71 jaar oud) op 13 feb 1990 Nieuwegein, tr. (23 jaar oud) (1) op 7 mei 1941 Waddinxveen Afgeschermd , kind van Hendrikus Karel Snoey en Martina Sara de Waal, tr. (2) Leendert Hendrikus Reichard, geb. circa 1910, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 19 feb 1986 Gouda, gecr. op 24 feb 1986 Rijswijk. 
  2.  Leendert , geb. op 17 mrt 1920 Waddinxveen, volgt XIIIak
  3.  Corstiaan Adrianus , geb. op 18 nov 1921 Waddinxveen, volgt XIIIal
  Willem van Rhijn, tr. (67 jaar oud) (2) op 1 jul 1959 Utrecht Jacoba Patist, dr. van Wilhelmus Antonius Jacoba Patist en Cornelia van Zijl, ovl. op 22 okt 1992 Amsterdam. 
  Jacoba Patist, dr. van Wilhelmus Antonius Jacoba Patist en Cornelia van Zijl, tr. (2) Koerts Meyer

XIIIak.  Leendert van Rhijn, zn. van Willem van Rhijn (XIIt) en Petronella van der Klis, geb. op 17 mrt 1920 Waddinxveen, chef stoffeerder autobedrijf Verheul, ovl. (86 jaar oud) op 13 feb 2007 Gouda, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) op 16 sep 1948 Haastrecht Margaretha Cornelia de Bruin, dr. van Nico de Bruin en Marie Broere, geb. op 27 apr 1927 Lekkerkerk, caissière, ovl. (77 jaar oud) op 1 mei 2004 Gouda. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVar
  2.  Afgeschermd , volgt XIVas

XIVar.  Afgeschermd , kind van Leendert van Rhijn (XIIIak) en Margaretha Cornelia de Bruin, relatie Afgeschermd
  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIVas.  Afgeschermd , kind van Leendert van Rhijn (XIIIak) en Margaretha Cornelia de Bruin, relatie Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIIal.  Corstiaan Adrianus van Rhijn, zn. van Willem van Rhijn (XIIt) en Petronella van der Klis, geb. op 18 nov 1921 Waddinxveen, slijter bij firma van Eeuwen, ovl. (76 jaar oud) op 24 apr 1998 Waddinxveen, otr. op 29 sep 1950, tr. (28 jaar oud) op 21 okt 1950 Waddinxveen Afgeschermd , kind van Leendert van der Valk en Aartje Wensveen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVat
  2.  Afgeschermd , volgt XIVau

XIVat.  Afgeschermd , kind van Corstiaan Adrianus van Rhijn (XIIIal) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVm
  2.  Afgeschermd , volgt XVn

XIVau.  Afgeschermd , kind van Corstiaan Adrianus van Rhijn (XIIIal) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Xj.  Gerrit van Rhijn, zn. van Ridderus Johannes van Rhijn (IXd) en Suzanna de Bas, geb. op 27 feb 1835 Zuid-Waddinxveen, houtdraaier, koster, ovl. (77 jaar oud) op 29 okt 1912 Dordrecht, tr. (resp. 25 en ongeveer 28 jaar oud) (1) op 26 jul 1860 Waddinxveen Petronella de Bruijn, dr. van Gerrit de Bruijn en Jacoba Lamens, geb. in 1832 Pijnacker. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Susanna Jacoba , geb. op 28 nov 1860 Waddinxveen, ovl. (31 jaar oud) op 2 apr 1892 Rotterdam, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) op 15 mei 1889 's-Gravenhage Frederik George Eichhorn, zn. van Willem Eichhorn en Hendrika Mouthaan, geb. op 28 jan 1864 Haarlem, zeeman, ovl. (29 jaar oud) op 14 jan 1894 Atlantische Oceaan. 
  2.  Jannetje , geb. op 12 sep 1862 Noord-Waddinxveen, ovl. (3 jaar oud) op 23 jun 1866 Dubbeldam. 
  3.  Maria Barbara , geb. op 20 nov 1864 ten zuiden van Waddinxveen, ovl. (11 maanden oud) op 27 okt 1865 Dubbeldam. 
  4.  Ridderus Johannes , geb. op 26 jan 1866 Dubbeldam, volgt XIo
  5.  Jannetje , geb. op 21 jul 1868 Dordrecht. 
  6.  Petronella , geb. op 14 nov 1869 Dordrecht. 
  7.  Gerrit , geb. op 17 feb 1871 Dordrecht, ovl. (3 maanden oud) op 4 jun 1871 Dordrecht. 
  8.  Gerrit , geb. op 4 apr 1872 Dordrecht, ovl. (11 maanden oud) op 25 mrt 1873 Dordrecht. 
  9.  Gerrit , geb. op 14 jun 1874 Dordrecht, ovl. (6 maanden oud) op 21 dec 1874 Dordrecht. 
  10.  Pieternella , geb. op 15 sep 1875 Dordrecht, tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) op 30 mei 1901 Dordrecht Cornelis Monster, zn. van Joost Monster en Neeltje Oostreijk, geb. in 1876 's-Gravendeel, metselaar. 
  Gerrit van Rhijn, tr. (resp. 65 en 46 jaar oud) (2) op 30 aug 1900 Dordrecht Janna Catharina Slop, dr. van Jacob Simon Slop en Janna Catharina Schnizer, geb. op 17 dec 1853 Dordrecht, dienstbode, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) circa 1920. 

XIo.  Ridderus Johannes van Rhijn, zn. van Gerrit van Rhijn (Xj) en Petronella de Bruijn, geb. op 26 jan 1866 Dubbeldam, werkman / schoenmaker, lantarenopsteker, ovl. (minstens 79 jaar oud) na 26 feb 1945, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) op 5 mrt 1890 Schiedam Elisabeth Catharina Hartendorp, dr. van Willem Hartendorp en Maria van den Eelaart, geb. op 5 nov 1864 Schiedam (T000755), ovl. (71 jaar oud) op 3 mrt 1936 Schiedam. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Petronelia , geb. op 8 aug 1890 Schiedam, volgt XIIu
  2.  Willem , geb. op 23 aug 1892 Schiedam, volgt XIIv
  3.  Gerrit , geb. op 7 jun 1894 Schiedam, volgt XIIw
  4.  Jacob , geb. op 23 nov 1896 Schiedam, volgt XIIx
  5.  Maria , geb. op 4 mei 1906 Schiedam, huisvrouw, ovl. (84 jaar oud) op 6 okt 1990 Schiedam, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op 4 nov 1930 Schiedam Maarten van Dijk, zn. van Gerardus van Dijk en Pieternella Clasina van Meurs, geb. op 5 aug 1904 Schiedam, scheepsboorder, ovl. (75 jaar oud) op 31 okt 1979 Schiedam. 
  6.  Suzanna Janna Adriana , geb. op 9 mei 1909 Schiedam, volgt XIIy

XIIu.  Petronelia van Rhijn, dr. van Ridderus Johannes van Rhijn (XIo) en Elisabeth Catharina Hartendorp, geb. op 8 aug 1890 Schiedam, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) op 3 jul 1913 Schiedam Jacob den Uyl, zn. van Johan Jacob den Uyl en Leentje Koppenol, geb. op 13 apr 1889 Schiedam, boekdrukker. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ridderus Johannes , geb. op 31 jul 1919, ovl. (86 jaar oud) op 31 dec 2005, begr. Hoogvliet. 

XIIv.  Willem van Rhijn, zn. van Ridderus Johannes van Rhijn (XIo) en Elisabeth Catharina Hartendorp, geb. op 23 aug 1892 Schiedam, werkman, schippersknecht, ijzerbrander te Schiedam, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) op 27 okt 1915 Schiedam Johanna Cornelia Mulder, dr. van Krijn Mulder en Johanna Gabel, geb. op 23 mrt 1893 Schiedam. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Johanna , geb. op 4 okt 1919, ovl. (80 jaar oud) op 27 sep 2000 Zwijndrecht, tr. Afgeschermd
  3.  Krijn , geb. op 29 apr 1924, volgt XIIIam

XIIIam.  Krijn van Rhijn, zn. van Willem van Rhijn (XIIv) en Johanna Cornelia Mulder, geb. op 29 apr 1924, werktuigkundige (1950-1968), ovl. (65 jaar oud) op 26 aug 1989 Flawil [Zwitserland], tr. (26 jaar oud) op 12 aug 1950 Flawil [Zwitserland] Afgeschermd , kind van Ernst Kradolfer en Emma Schmid. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVav
  2.  Afgeschermd , volgt XIVaw

XIVav.  Afgeschermd , kind van Krijn van Rhijn (XIIIam) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVaw.  Afgeschermd , kind van Krijn van Rhijn (XIIIam) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVo
  2.  Afgeschermd

XIIw.  Gerrit van Rhijn, zn. van Ridderus Johannes van Rhijn (XIo) en Elisabeth Catharina Hartendorp, geb. op 7 jun 1894 Schiedam, scheepsbrander, ovl. (77 jaar oud) op 17 aug 1971 Schiedam, tr. (resp. 19 en 17 jaar oud) op 19 nov 1913 Schiedam Maria van der Kamp, dr. van Hendrik van der Kamp en Elisabeth Knoppert, geb. op 16 aug 1896 Schiedam. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elisabeth Catharina (Bets) , geb. op 21 mrt 1914 Schiedam. 
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIIx.  Jacob van Rhijn, zn. van Ridderus Johannes van Rhijn (XIo) en Elisabeth Catharina Hartendorp, geb. op 23 nov 1896 Schiedam, timmerman Gemeente Schiedam, ovl. (89 jaar oud) op 10 apr 1986 Schiedam, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (1) op 4 mei 1922 Cornelia Penning, dr. van Bastiaan Penning en Pietje van Kooten, geb. op 25 apr 1895 Ridderkerk, huisvrouw, ovl. (30 jaar oud) op 1 apr 1926 Schiedam. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elisabeth Catharina (Bep) , geb. op 4 sep 1923 Schiedam, volgt XIIIan
  Jacob van Rhijn, tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) (2) op 24 mei 1928 Schiedam Jannetje van de Marel, dr. van Frans van de Marel en Martha Krommehoek, geb. op 5 sep 1899, huisvrouw, ovl. (73 jaar oud) op 17 apr 1973 Schiedam. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Martha (Mar) , geb. op 5 okt 1930 Schiedam, volgt XIIIao
  2.  Ridderus Johannes (Derus) , geb. op 26 sep 1932, volgt XIIIap
  3.  Afgeschermd , volgt XIIIaq
  4.  Afgeschermd , relatie Johannes Hendrik Cornelis Antonius (Jan) Hersbach, geb. op 11 jan 1937 Schiedam, eigenaar autogarage Schiedam, ovl. (70 jaar oud) op 8 jul 2007 Schiedam. 

XIIIan.  Elisabeth Catharina (Bep) van Rhijn, dr. van Jacob van Rhijn (XIIx) en Cornelia Penning, geb. op 4 sep 1923 Schiedam, ex-administratief medewerker, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) circa 4 mei 2011 Schiedam, tr. Martinus (Martien) Dijkstra, geb. op 12 mei 1921 Schiedam, lasser scheepswerf Wilton Feyenoord, ovl. (63 jaar oud) op 1 dec 1984 Noordwolde. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Auke , geb. op 27 dec 1950 Schiedam, zorgmanager, ovl. (48 jaar oud) op 14 sep 1999 Heerde, tr. (1), (gesch. in 1997) Afgeschermd , tr. (2) Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  4.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  5.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , tr. (2) Gea Knol, geb. circa 1957, Speltherapeut bij AT-groep en schrijfster. 

XIIIao.  Martha (Mar) van Rhijn, dr. van Jacob van Rhijn (XIIx) en Jannetje van de Marel, geb. op 5 okt 1930 Schiedam, winkeljuffrouw, werkster, ovl. (79 jaar oud) op 24 dec 2009 Schiedam, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) op 27 dec 1950 Schiedam Johannes Jacobus (Jan) van den Bos, zn. van Pieter van den Bos en Berendina van Grevenhof, geb. op 25 okt 1925 Delft, fabrieksarbeider, ovl. (60 jaar oud) op 20 jan 1986 Etten-Leur. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIIIap.  Ridderus Johannes (Derus) van Rhijn, zn. van Jacob van Rhijn (XIIx) en Jannetje van de Marel, geb. op 26 sep 1932, metaalbrander op scheepswerf, ovl. (68 jaar oud) op 6 feb 2001 Schiedam, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) in 1959 Schiedam Eeltje van Vliet, dr. van Afgeschermd en Afgeschermd, geb. op 17 mrt 1937 Vlaardingen, huisvrouw, ovl. (65 jaar oud) op 24 jan 2003 Schiedam. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVax
  2.  Afgeschermd , volgt XIVay
  3.  Afgeschermd , volgt XIVaz
  4.  Afgeschermd , volgt XIVba
  5.  Afgeschermd

XIVax.  Afgeschermd , kind van Ridderus Johannes (Derus) van Rhijn (XIIIap) en Eeltje van Vliet, relatie Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIVay.  Afgeschermd , kind van Ridderus Johannes (Derus) van Rhijn (XIIIap) en Eeltje van Vliet, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVaz.  Afgeschermd , kind van Ridderus Johannes (Derus) van Rhijn (XIIIap) en Eeltje van Vliet, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Geertje de Groot. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVba.  Afgeschermd , kind van Ridderus Johannes (Derus) van Rhijn (XIIIap) en Eeltje van Vliet, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd

XIIIaq.  Afgeschermd , kind van Jacob van Rhijn (XIIx) en Jannetje van de Marel, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , volgt XIVbb

XIIy.  Suzanna Janna Adriana van Rhijn, dr. van Ridderus Johannes van Rhijn (XIo) en Elisabeth Catharina Hartendorp, geb. op 9 mei 1909 Schiedam, ovl. (80 jaar oud) op 23 dec 1989 Schiedam, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) in 1933 Schiedam Nicolaas den Hartog, zn. van Arie den Hartog en Anna Maria van de Net, geb. op 6 apr 1907 Culemborg, ovl. (51 jaar oud) op 28 apr 1958 Schiedam. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

IXe.  Hermanus Hubertus van Rhijn, zn. van Leendert van Rhijn (VIIIb) en Willemina Pelkman, geb. op 17 aug 1796 Bloemendaal, ged. op 21 aug 1796, korenmolenaarsknecht, kolonist, ovl. (58 jaar oud) op 17 okt 1854 Veenhuizen, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (1) op 27 sep 1818 Maasland Maartje Pieters de Jongh, dr. van Pieter de Jongh en Arriaantje 't Hart, geb. op 3 nov 1796 De Lier, ovl. (38 jaar oud) op 26 nov 1834 Maasland. 
  Hermanus Hubertus van Rhijn, tr. (2) Willemina Doorduyn, geb. op 14 aug 1796 Broek. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leendert , geb. op 27 mrt 1826 Waddinxveen. 
  2.  Willemina , geb. op 20 apr 1828 Waddinxveen, ovl. (17 dagen oud) op 7 mei 1828 Bloemendaal. 
  3.  Hendrik , geb. op 13 apr 1839 Willeskop. 

VIIIc.  Magdalena van Rhijn, dr. van Arnoldus van Rhijn (VIIa) en Cornelia Copper, ged. op 19 dec 1766 Wateringen, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 12 jan 1847 Hazerswoude, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 38 jaar oud) op 19 apr 1802 Wateringen Ary de Bruyn, zn. van Jan Jansz de Bruyn en Gerritje Pietersdr. Heemskerck, ged. op 15 dec 1763 Wateringen, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 5 nov 1838 Hazerswoude. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Joannes , geb. op 9 jan 1803 Wateringen, landbouwer te Hazerswoude, ovl. (90 jaar oud) op 30 nov 1893 Hazerswoude, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) op 24 jul 1825 Hazerswoude Antje van Rhijn, dr. van Joannes van Rhijn (VIIId) en Marijtje Reijneveld, geb. op 13 jan 1805 Hazerswoude, ovl. (40 jaar oud) op 21 aug 1845 Hazerswoude. 

VIIId.  Joannes van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIIa) en Cornelia Copper, geb. circa 1772, ged. op 26 jan 1772 Wateringen, korenmolenaar en bij overlijden rentenier, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) op 12 mrt 1860 Hazerswoude, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 26 jaar oud) op 15 okt 1802 Hazerswoude Marijtje Reijneveld, dr. van Klaas Pietersz Reijneveld en Antje Teunisdr Zekveld, ged. op 10 dec 1775 Koudekerk, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op 3 feb 1827 Hazerswoude. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arnoldus Cornelis , geb. op 9 mei 1803 Hazerswoude, ovl. (7 jaar oud) op 15 mrt 1811 Hazerswoude. 
  2.  Antje , geb. op 13 jan 1805 Hazerswoude, ovl. (40 jaar oud) op 21 aug 1845 Hazerswoude, tr. Joannes de Bruyn, zn. van Ary de Bruyn en Magdalena van Rhijn (VIIIc). 
  3.  Pieter , geb. op 27 feb 1807 Hazerswoude, volgt IXf
  4.  Korstiaan , geb. op 28 jul 1809 Hazerswoude, ovl. (5 jaar oud) op 23 mei 1815 Hazerswoude. 
  5.  Cornelia , geb. op 30 okt 1810 Hazerswoude, ovl. (81 jaar oud) op 18 apr 1892 Hazerswoude, tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) op 22 dec 1839 Hazerswoude Abraham Gunningh, zn. van Johannes Hermanus Gunningh en Margaretha Rutgers, geb. op 19 apr 1804 's-Gravenhage, gem. onv. te Hazerswoude, ovl. (89 jaar oud) op 24 nov 1893 Hazerswoude. 
  6.  Marytje , geb. op 3 dec 1815 Hazerswoude, ovl. (79 jaar oud) op 22 mrt 1895 Hazerswoude, otr. Rijnsaterwoude, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) op 9 jul 1837 Hazerswoude Pierre (Pieter) Onos, zn. van Henri (Hendrik) Onos en Klaasje Meijer, geb. op 18 feb 1812 Rijnsaterwoude, beurtschipper te Zevenhoven, ovl. (63 jaar oud) op 28 sep 1875 Zevenhoven. 
  7.  Magdalena Adriana , geb. op 17 apr 1818 Hazerswoude, ovl. (6 maanden oud) op 1 nov 1818 Hazerswoude. 
  8.  Magdalena Adriana , geb. op 3 mrt 1821 Hazerswoude, ovl. (52 jaar oud) op 9 apr 1873 Hazerswoude, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) op 6 feb 1846 Hazerswoude, (gesch.) Cornelis Leonardus van Abshoven, zn. van Teunis van Abshoven en Marytje Hogervorst, geb. op 4 sep 1822 Voorburg, bakker, ovl. (75 jaar oud) op 6 jan 1898 's-Gravenhage. 
  Marijtje Reijneveld, dr. van Klaas Pietersz Reijneveld en Antje Teunisdr Zekveld, tr. (1), (ontb. door overlijden voor 15 okt 1802) Cornelis Mansvelt, ovl. voor 15 okt 1802. 

IXf.  Pieter van Rhijn, zn. van Joannes van Rhijn (VIIId) en Marijtje Reijneveld, geb. op 27 feb 1807 Hazerswoude, korenmolenaar, later rentenier te Hazerswoude, ovl. (87 jaar oud) op 4 mei 1894 Delft, tr. (resp. 19 en 17 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 4 aug 1826 Schipluiden Johanna Willemina De Raat, dr. van Adriaan De Raat en Maria Bas, geb. op 26 mrt 1809 Schipluiden, ovl. (29 jaar oud) op 24 jul 1838 Delft. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Joannes , geb. op 25 jan 1827 Hazerswoude, volgt Xk
  2.  Adrianus , geb. op 19 okt 1829 Delft, ovl. (8 maanden oud) op 6 jul 1830 Delft. 
  3.  Adriaan , geb. op 26 jan 1832 Delft, ovl. (één week oud) op 2 feb 1832 Delft. 
  4.  Adriaan , geb. op 4 apr 1833 Delft, ovl. (8 maanden oud) op 2 jan 1834 Delft. 
  5.  Adriaan , geb. op 7 apr 1835 Delft, volgt Xl
  6.  Marinus , geb. op 3 jan 1837 Delft, ovl. (4 maanden oud) op 1 jun 1837 Delft. 
  7.  Marinus Cornelis , geb. op 7 mrt 1838 Delft, volgt Xm
  Pieter van Rhijn, tr. (resp. 33 en 21 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 18 jun 1840 Boskoop Johanna van der Sneij Felix, dr. van Dr. Cornelis Hendricus Felix en Marijtje Schoorel (van der Sneij), geb. op 13 dec 1818 Boskoop, ovl. (47 jaar oud) op 9 nov 1866 Delft. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marijtje , geb. op 19 mrt 1841 Delft, ovl. (5 maanden oud) op 20 aug 1841 Delft. 
  2.  Cornelis Hendrikus , geb. op 10 dec 1842 Delft, ovl. (4 maanden oud) op 17 apr 1843 Delft. 
  3.  Marijtje , geb. op 18 okt 1845 Delft, ovl. (2 jaar oud) op 7 aug 1848 Delft. 
  4.  Bernardina Cornelia , geb. op 29 mrt 1847 Delft, ovl. (5 maanden oud) op 7 sep 1847 Delft. 
  5.  Cornelis Hendrikus , geb. op 22 jul 1849 Delft, volgt Xn
  6.  Klaas , geb. op 3 mei 1851 Delft, eigenaar korenmolen De Roos, ovl. (75 jaar oud) op 20 jul 1926 Delft. 
  7.  Marijtje , geb. op 15 sep 1852 Delft, ovl. (4 maanden oud) op 13 feb 1853 Delft. 
  8.  Pieter , geb. op 3 jul 1855 Delft, ovl. (9 dagen oud) op 12 jul 1855 Delft. 
  9.  Pieter Johannes , geb. op 27 dec 1860 Delft, farmer, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) circa 1940 Grahamstown [R.S.A.]. 

Xk.  Joannes van Rhijn, zn. van Pieter van Rhijn (IXf) en Johanna Willemina De Raat, geb. op 25 jan 1827 Hazerswoude, korenmolenaar, ovl. (51 jaar oud) op 22 feb 1878 Goes, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 29 okt 1847 Alphen ad Rijn Clasina Kop, dr. van Jacob Kop en Johanna Baas, geb. op 16 feb 1825 Alphen ad Rijn, ovl. (64 jaar oud) op 8 feb 1890 Leiden. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter , geb. op 29 nov 1848 Katwijk aan de Rijn, volgt XIp
  2.  Johanna , geb. op 18 dec 1850 Katwijk, ovl. (72 jaar oud) op 22 mei 1923 's-Gravenhage, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op 8 jan 1874 's-Gravenhage Dr. Wouterus van Lingen (O.O.N.), zn. van Gerardus Huibertus van Lingen en Anna Maria de Jong, geb. op 12 feb 1849 Wadenoijen, theologisch dr, ovl. (82 jaar oud) op 16 jan 1932 Bennekom. 
  3.  Jacoba , geb. op 28 dec 1852 Katwijk aan de Rijn, ovl. (30 jaar oud) op 4 nov 1883 's-Gravenhage. 
  4.  Johanna Wilhelmina , geb. op 12 sep 1855 Katwijk aan de Rijn, ovl. (73 jaar oud) op 13 mei 1929 Leiden, tr. (resp. 20 en 29 jaar oud) op 16 sep 1875 Katwijk aan de Rijn Willem Eigeman, zn. van Johannes Alexander Eigeman en Catharina Herdingh, geb. op 20 okt 1845 Leiden, koopman, ovl. (66 jaar oud) op 2 feb 1912 Leiden. 
  5.  Clasina , geb. op 21 aug 1861 Katwijk aan de Rijn, ovl. (35 jaar oud) op 5 jan 1897 Leiden, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 19 sep 1883 Leiden Johannes Roem, zn. van Johannes Roem en Catharina Wilhelmina Maria Bartels, geb. op 27 aug 1857 Alkmaar, architect, ovl. (68 jaar oud) op 23 jun 1926 Leiden. 
  6.  Johannes , geb. op 24 nov 1864 Katwijk aan de Rijn, volgt XIq

XIp.  Pieter van Rhijn, zn. van Joannes van Rhijn (Xk) en Clasina Kop, geb. op 29 nov 1848 Katwijk aan de Rijn, eigenaar korenmolen De Valk te Leiden, korenmolenaar de Valk te Leiden, ovl. (31 jaar oud) op 28 sep 1880 Leiden, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) op 13 mei 1869 Katwijk aan de Rijn Jacobina Aleida Schippers, dr. van Willem Schippers en Bartha Johanna van Rossem, geb. op 29 apr 1848 Katwijk, ovl. (84 jaar oud) op 20 nov 1932 Leiden. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Clasina , geb. op 13 feb 1870 Leiden, ovl. (86 jaar oud) op 28 mrt 1956 Leiden. 
  2.  Bartha Johanna , geb. op 20 sep 1871 Leiden, ovl. (83 jaar oud) op 2 jul 1955 Leiden. 
  3.  Joannes , geb. op 13 nov 1873 Leiden, decoratie-schilder, ovl. (36 jaar oud) op 26 feb 1910 Leiden. 
  4.  Willem , geb. op 29 nov 1875 Leiden, ovl. (10 maanden oud) op 13 okt 1876 Leiden. 
  5.  Willem , geb. op 3 aug 1877 Leiden, lid firma Wed. P. van Rhijn, handel in granen en meel, eigenaar molen De Valk te Leiden, ovl. (86 jaar oud) op 19 jan 1964 Leiden. 
  6.  Elisabeth Marianne , geb. op 29 jun 1879 Leiden, apothekersassistente en laborante, ovl. (58 jaar oud) op 9 jan 1938 Rotterdam, tr. (resp. 48 en 61 jaar oud) (1) op 27 feb 1928 Leiden Jacques de Haas, zn. van Jacob de Haas en Hendrina Bolmeyer, geb. op 12 dec 1866 Delfshaven, machinist ter koopvaardij, ovl. (64 jaar oud) op 22 nov 1931 Schiedam, tr. (resp. 54 en 68 jaar oud) (2) op 20 okt 1933 Overschie Maarten Dekker, zn. van Jan Dekker en Jantje Bruin, geb. op 8 okt 1865 Den Burg, havenloods, ovl. (79 jaar oud) op 18 aug 1945 Rotterdam. 

XIq.  Johannes van Rhijn, zn. van Joannes van Rhijn (Xk) en Clasina Kop, geb. op 24 nov 1864 Katwijk aan de Rijn, leraar Nederlands, leraar Nederlandse Taal, ovl. (60 jaar oud) op 12 mrt 1925 Pietersburg [R.S.A.], tr. (resp. 24 en 15 jaar oud) op 13 mei 1889 Pietersburg [R.S.A.] Alida Aletta van de Merwe, dr. van Michiel Christoffel van de Merwe en Elisabeth Magdalena Pieterse, geb. op 20 dec 1873 Standerton [R.S.A.], ovl. (68 jaar oud) op 15 mei 1942 Standerton [R.S.A.]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Joannes Arthur , geb. op 2 jan 1891 Weenen, transportondernemer, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) circa 1962. 
  2.  Michiel Christoffel Willem , geb. op 11 mei 1893 Weenen, volgt XIIz
  3.  Clasina Eleonora , geb. op 2 sep 1895 Greytown [R.S.A.], verpleegster, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) in 1986 Pretoria [R.S.A.], tr. (25 jaar oud) op 10 jan 1921 Pietersburg [R.S.A.] Wessel van der Linden, ovl. in 1979 Pretoria [R.S.A.]. 
  4.  Frederik Adriaan , geb. op 28 feb 1898 Greytown [R.S.A.], volgt XIIaa
  5.  Elisabeth Magdalena , geb. op 17 feb 1900 Harrysmith [R.S.A.], onderwijzeres, bankemployé, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1960 Pietersburg [R.S.A.]. 
  6.  Hilda Alida , geb. op 18 jan 1903 Weenen, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) in 1989 Pretoria [R.S.A.], onb, tr. Bert Havemann
  7.  Frieda Paulina , geb. op 7 jul 1905 Middelburg [R.S.A.], ovl. (ongeveer 53 jaar oud) in 1959 Pietersburg [R.S.A.], tr. Frikkie Kemp
  8.  Robert Lodewicus , geb. op 29 sep 1907 Barberton [R.S.A.], volgt XIIab
  9.  Catharina Antoinette , geb. op 24 jun 1910 Barberton [R.S.A.], tr. (1) N.N. , tr. (2) Leppan
  10.  Albertus Hendrik , geb. op 9 dec 1913 Barberton [R.S.A.], volgt XIIac

XIIz.  Michiel Christoffel Willem van Rhijn, zn. van Johannes van Rhijn (XIq) en Alida Aletta van de Merwe, geb. op 11 mei 1893 Weenen, werkzaam Zuid-Afrikaanse Spoorwegmij, ovl. (74 jaar oud) in aug 1967 Pietersburg [R.S.A.], tr. (31 jaar oud) (1) op 26 aug 1924 Germiston Rina Viljoen
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Léon , geb. op 13 dec 1931, volgt XIIIar
  2.  Afgeschermd , volgt XIIIas
  Michiel Christoffel Willem van Rhijn, tr. (minstens 40 jaar oud) (2) na 16 okt 1933 Corry Powell

XIIIar.  Léon van Rhijn, zn. van Michiel Christoffel Willem van Rhijn (XIIz) en Rina Viljoen, geb. op 13 dec 1931, accountant, ovl. (80 jaar oud) op 7 sep 2012, tr. (minstens 25 jaar oud) na nov 1957 Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVbc
  2.  Afgeschermd , volgt XIVbd
  3.  Afgeschermd , volgt XIVbe

XIVbc.  Afgeschermd , kind van Léon van Rhijn (XIIIar) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVp
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 

XIVbd.  Afgeschermd , kind van Léon van Rhijn (XIIIar) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVbe.  Afgeschermd , kind van Léon van Rhijn (XIIIar) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIIas.  Afgeschermd , kind van Michiel Christoffel Willem van Rhijn (XIIz) en Rina Viljoen, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVbf
  2.  Afgeschermd

XIIaa.  Frederik Adriaan van Rhijn, zn. van Johannes van Rhijn (XIq) en Alida Aletta van de Merwe, geb. op 28 feb 1898 Greytown [R.S.A.], werkzaam ten kantore van de Naturellen-commissaris, douanier, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1960 Pretoria [R.S.A.], tr. Margueritte N.
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIab.  Robert Lodewicus van Rhijn, zn. van Johannes van Rhijn (XIq) en Alida Aletta van de Merwe, geb. op 29 sep 1907 Barberton [R.S.A.], bankemployé te Pietersburg, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) in 1963 Pietersburg [R.S.A.], tr. Rusty Paulsen
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIac.  Albertus Hendrik van Rhijn, zn. van Johannes van Rhijn (XIq) en Alida Aletta van de Merwe, geb. op 9 dec 1913 Barberton [R.S.A.], ovl. (ongeveer 56 jaar oud) in 1970 Malelane [R.S.A.], tr. Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Xl.  Adriaan van Rhijn, zn. van Pieter van Rhijn (IXf) en Johanna Willemina De Raat, geb. op 7 apr 1835 Delft, reder, reder, ovl. (82 jaar oud) op 16 mei 1917 Katwijk aan Zee, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 11 mrt 1858 Katwijk Kunegonda Meerburg, dr. van Fierman Eduard Meerburg en Aleida Verdoes, geb. op 30 dec 1836 Katwijk aan Zee, ovl. (83 jaar oud) op 20 dec 1920 Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Willemina , geb. op 3 mrt 1861 Katwijk aan Zee, volgt XIr

XIr.  Johanna Willemina van Rhijn, dr. van Adriaan van Rhijn (Xl) en Kunegonda Meerburg, geb. op 3 mrt 1861 Katwijk aan Zee, ovl. (87 jaar oud) op 7 jan 1949 Oegstgeest, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) op 17 jul 1884 Katwijk Adriaan Hendrik Dros, zn. van Dirk Cornelis Dros en Maria Elisabeth Tieleman, geb. op 11 mrt 1862 Leiden, beherend vennoot C.V. Tieleman & Dros, conservenfabrieken te Leiden, ovl. (82 jaar oud) op 18 jun 1944 Oegstgeest. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kunegonda , geb. op 15 mrt 1894 Leiden, tr. (23 jaar oud) op 11 sep 1917 Leiden Marinus Gertrudis de Baat

Xm.  Marinus Cornelis van Rhijn, zn. van Pieter van Rhijn (IXf) en Johanna Willemina De Raat, geb. op 7 mrt 1838 Delft, wijnkoper te Haarlem, ovl. (66 jaar oud) op 29 dec 1904 Haarlem, tr. (beiden 25 jaar oud) (1) op 2 sep 1863 Brielle Anna Harttenroth, dr. van Hugo Jacob Harttenroth en Maartje Arckenbout, geb. op 10 nov 1837 Brielle, ovl. (59 jaar oud) op 2 okt 1897 Haarlem. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter , geb. op 1 okt 1864 Brielle, volgt XIs
  2.  Maartje Hugoline Jacoba , geb. op 26 feb 1870 Haarlem, ovl. (82 jaar oud) op 20 apr 1952 's-Gravenhage, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) op 16 okt 1891 Haarlem Dr. Jean Baptiste Christiaan Persenaire, zn. van Christiaan Persenaire en Andriana Broekhuizen, geb. op 4 jan 1866 Schelle, medisch dr, ovl. (75 jaar oud) op 3 apr 1941 Nijmegen. 
  3.  Abraham Cornelis , geb. op 28 aug 1876 Haarlem, ovl. (23 jaar oud) op 14 dec 1899 Haarlem. 
  4.  Anna Maria Cornelia , geb. op 2 apr 1879 Haarlem, ovl. (73 jaar oud) op 2 mei 1952 Mijnsheerenland, tr. (resp. 21 en 37 jaar oud) op 12 jul 1900 Haarlem Johan Anthonie Steenman, zn. van Jan Steenman en Maria Catharina Heins, geb. op 25 sep 1862 Haarlem, violist, ovl. (71 jaar oud) op 27 feb 1934 Haarlem. 
  Marinus Cornelis van Rhijn, tr. (resp. 60 en 57 jaar oud) (2) op 28 okt 1898 Amsterdam Maria Hermina van Minkelen, dr. van Evert van Minkelen en Jekke Visscher, geb. op 16 nov 1840 Utrecht, ovl. (71 jaar oud) op 15 jan 1912 Haarlem. 
  Maria Hermina van Minkelen, dr. van Evert van Minkelen en Jekke Visscher, tr. (2), (ontb. door overlijden voor 28 okt 1898) Cornelis Stegerhoek, ovl. voor 28 okt 1898. 
  Maria Hermina van Minkelen, tr. (minstens 56 jaar oud) (3) na 2 okt 1897 Dirk Hackstroh

XIs.  Pieter van Rhijn, zn. van Marinus Cornelis van Rhijn (Xm) en Anna Harttenroth, geb. op 1 okt 1864 Brielle, wijnkoper te Haarlem, ovl. (74 jaar oud) op 13 jan 1939 's-Gravenhage, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (1) op 2 aug 1888 Haarlem, (gesch. op 30 mrt 1911 Haarlem) Agatha Leliana Anna Lelsz, dr. van Kornelis Lelsz en Anna Margaretha Prins, geb. op 18 sep 1866 Utrecht, ovl. (79 jaar oud) op 5 dec 1945 Bilthoven. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Marinus , geb. op 23 mei 1889 Haarlem, ovl. (70 jaar oud) op 23 aug 1959 Blaricum, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) op 25 mei 1916 Amsterdam Mina Maria Bunschoten, dr. van Antoon Bunschoten en Cornelia Maria van de Leur, geb. op 17 okt 1894 Amsterdam, ovl. (80 jaar oud) op 27 mrt 1975 Blaricum. 
  2.  Anna Margaretha , geb. op 7 nov 1890 Haarlem, apothekersassistente, ovl. (90 jaar oud) op 15 jan 1981 De Bilt, tr. (beiden 33 jaar oud) op 10 mrt 1924 Batavia [Indonesië] Heiko Jacobus Johannes Meischke, zn. van Ds. Johan Coenraad Valentijn Meischke en Heika Alida Boerma, geb. op 26 nov 1890 Raamsdonk, koopman, chef firma, ovl. (75 jaar oud) op 7 dec 1965 De Bilt. 
  3.  Pieter (Pim) , geb. op 16 jan 1892 Haarlem, volgt XIIad
  4.  Jan (O.O.N, B.L.), geb. op 24 nov 1894 Haarlem, officier inf. 1916, laatst. kolonel 1948-(1950), brigade-generaal tit, ovl. (72 jaar oud) op 21 jan 1967 Hattem, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) op 6 apr 1920 Kampen Auguste Dwars, dr. van Gerrit Johannes Dwars en Hermine Auguste Emilie Rosamunde Schenkel, geb. op 16 mei 1891 Kampen, ovl. (87 jaar oud) op 15 feb 1979 Harderwijk. 
  5.  Marinus Cornelis , geb. op 5 aug 1896 Haarlem, technisch adviseur staalindustrie, ovl. (82 jaar oud) op 24 mei 1979 Haarlem, tr. (resp. 25 en 39 jaar oud) (1) op 5 okt 1921 's-Gravenhage, (gesch. op 10 nov 1937 's-Gravenhage) Wilhelmina Carolina Helena Slot, dr. van Lodewijk Slot en Maria Sophia Zechner, geb. op 19 feb 1882 's-Gravenhage, ovl. (77 jaar oud) op 23 mei 1959 's-Gravenhage, tr. (resp. 45 en 40 jaar oud) (2) op 27 mei 1942 's-Gravenhage Elisabeth Franziska Ziegelbauer, dr. van Franz Ziegelbauer en Elisabeth Kopta, geb. op 10 nov 1901 Wenen [Oostenrijk], secretaresse, ovl. (82 jaar oud) op 9 apr 1984 Haarlem. 
  6.  Herman Marie , geb. op 13 apr 1902 Haarlem, werkzaam Ned. Ind. Gas Mij. te Batavia, ovl. (80 jaar oud) op 16 apr 1982 Molsheim [Frankrijk], tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) op 17 mrt 1927 Utrecht Anna Karolina Huber, dr. van Franz Xaver Huber en Fransiska Schmang, geb. op 20 apr 1899 Straatsburg [Frankrijk], ovl. (85 jaar oud) op 5 jun 1984 Molsheim [Frankrijk]. 
  Pieter van Rhijn, tr. (resp. 50 en 36 jaar oud) (2) op 17 mrt 1915 's-Gravenhage Johanna Gerardina Cornelia Nooten, dr. van Wilhelmus Arnoldus Nooten en Constantia Maria Antoinette Chastel, geb. op 8 feb 1879 Rotterdam, ovl. (79 jaar oud) op 24 dec 1958 's-Gravenhage. 

XIIad.  Pieter (Pim) van Rhijn, zn. van Pieter van Rhijn (XIs) en Agatha Leliana Anna Lelsz, geb. op 16 jan 1892 Haarlem, hotelier te Bandoeng, ovl. (89 jaar oud) op 6 dec 1981 Leidschendam, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) (1) op 29 okt 1914 Purmerend Dieuwertje (Dieck) de Groot, dr. van Pieter de Groot en Grietje Visser, geb. op 13 sep 1891 Purmerend, ovl. (53 jaar oud) op 18 jan 1945 Ambarawa [Indonesië]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan , geb. op 7 okt 1919 Soekaboemi [Indonesië], volgt XIIIat
  2.  Gustaaf Paul (Guus) , geb. op 20 mrt 1923 Soekaboemi [Indonesië], volgt XIIIau
  Pieter (Pim) van Rhijn, tr. (resp. 57 en 59 jaar oud) (2) op 30 nov 1949 Malang [Indonesië], (gesch. op 20 jun 1955 's-Gravenhage) Julie Annette Brunet de Rochebrune, dr. van Jules Louis Gabriël de Rochebrune en Johanna Anette Croese, geb. op 12 mrt 1890 Semarang [Indonesië]. 
  Julie Annette Brunet de Rochebrune, dr. van Jules Louis Gabriël de Rochebrune en Johanna Anette Croese, tr. (2), (gesch. voor 30 nov 1949) Herman Michiel de Vries, ovl. voor 30 nov 1949. 

XIIIat.  Jan van Rhijn, zn. van Pieter (Pim) van Rhijn (XIIad) en Dieuwertje (Dieck) de Groot, geb. op 7 okt 1919 Soekaboemi [Indonesië], officier art. 1945-, laatst. kapitein 1953-†, ovl. (35 jaar oud) op 10 okt 1954 Bergen op Zoom, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) op 25 sep 1942 's-Gravenhage Elsa Mesdag, dr. van Ir. Ferdinand Taco Mesdag en Magda Ethelka Baeckman, geb. op 4 jun 1919 Bandoeng [Indonesië], portretfotografe, ovl. (79 jaar oud) op 16 jan 1999. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVbg
  2.  Afgeschermd , volgt XIVbh
  3.  Afgeschermd , volgt XIVbi

XIVbg.  Afgeschermd , kind van Jan van Rhijn (XIIIat) en Elsa Mesdag, tr. (Károly 31 jaar oud) op 25 jul 1966 's-Gravenhage Ir. Károly Virágh, zn. van Károly Virágh en Ilona Horváth, geb. op 1 mrt 1935 Budapest [Hongarije], electrotechnisch ing, ovl. (61 jaar oud) op 8 okt 1996 Koudekerk aan de Rijn. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 

XIVbh.  Afgeschermd , kind van Jan van Rhijn (XIIIat) en Elsa Mesdag, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd, relatie Afgeschermd

XIVbi.  Afgeschermd , kind van Jan van Rhijn (XIIIat) en Elsa Mesdag, tr. (Jan 26 jaar oud) op 11 jun 1971 Groningen Drs. Jan Alingh Prins, zn. van Afgeschermd en Afgeschermd, geb. op 21 dec 1944 Grouw, drs. biologie, ovl. (65 jaar oud) op 3 dec 2010 Leeuwarden. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  3.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  4.  Gilles Geert , geb. op 20 mrt 1979, ovl. (6 weken oud) op 5 mei 1979. 
  5.  Afgeschermd

XIIIau.  Gustaaf Paul (Guus) van Rhijn, zn. van Pieter (Pim) van Rhijn (XIIad) en Dieuwertje (Dieck) de Groot, geb. op 20 mrt 1923 Soekaboemi [Indonesië], ovl. (88 jaar oud) op 14 dec 2011 Perth [Australië], tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op 1 sep 1948 Batavia [Indonesië] Aaltje Froukje Walda, dr. van Pieter Kornelis Walda en Froukje Kanninga, geb. op 21 jun 1924 Bolsward, ovl. (80 jaar oud) op 5 aug 2004 Ardross [Australië]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVbj
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , volgt XIVbk

XIVbj.  Afgeschermd , kind van Gustaaf Paul (Guus) van Rhijn (XIIIau) en Aaltje Froukje Walda, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVq
  2.  Afgeschermd

XIVbk.  Afgeschermd , kind van Gustaaf Paul (Guus) van Rhijn (XIIIau) en Aaltje Froukje Walda, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Xn.  Prof. Dr. Cornelis Hendrikus van Rhijn, zn. van Pieter van Rhijn (IXf) en Johanna van der Sneij Felix, geb. op 22 jul 1849 Delft, predikant, ovl. (63 jaar oud) op 16 feb 1913 Groningen, begr. Groningen, tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) (1) op 8 okt 1875 Naaldwijk, (ontb. door overlijden) Anna Geertruida Pijnacker Hordijk, dr. van Adriaan Pijnacker Hordijk en Anna Geertruida van Duijnen, geb. op 11 aug 1856 Naaldwijk, ovl. (21 jaar oud) op 8 jul 1878 Naaldwijk. 
  Prof. Dr. Cornelis Hendrikus van Rhijn, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (2) op 11 mei 1882 's-Gravenhage Aletta Jacoba Francina (Aletta) Kruijt, dr. van Maarten Kruijt en Adriana Josephine Offerhaus, geb. op 10 feb 1859 's-Gravenhage, ovl. (86 jaar oud) op 25 dec 1945 Groningen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriana Josephine (Joos) , geb. op 23 jun 1884 Gouda, volgt XIt
  2.  Pieter Johannes (Piet) , geb. op 24 mrt 1886 Gouda, volgt XIu
  3.  Maarten , geb. op 29 apr 1888 Groningen, volgt XIv
  4.  Cornelis Hendrikus (Kees) , geb. op 10 jan 1890 Groningen, volgt XIw
  5.  Arie Adriaan (Aat) , geb. op 23 okt 1892 Groningen, volgt XIx

XIt.  Adriana Josephine (Joos) van Rhijn, dr. van Prof. Dr. Cornelis Hendrikus van Rhijn (Xn) en Aletta Jacoba Francina (Aletta) Kruijt, geb. op 23 jun 1884 Gouda, ovl. (91 jaar oud) op 10 mei 1976 's-Gravenhage, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 25 mei 1910 Groningen, (gesch. op 2 jun 1921 Groningen) Dr. Sipke Berend de Groot, zn. van Folkert de Groot en Alberdina ten Cate, geb. op 9 feb 1884 Groningen, chirurg, ovl. (70 jaar oud) op 30 dec 1954 Leiden. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Folkert Albert (Folkert) , geb. op 2 mrt 1911, ingenieur bij Philips, ovl. (71 jaar oud) op 19 feb 1983 Eindhoven, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) in 1937 Jacqueline Louise Anna (Jacqueline) Brandligt, geb. op 13 okt 1914 Pâturages [België], kunstenares beeldhouwer schilder, ovl. (86 jaar oud) op 14 nov 2000 Eindhoven. 
  2.  Cornelis Hendrikus (Kees) , geb. op 13 okt 1913 's-Gravenhage, jurist, redacteur van Het Parool, ovl. (31 jaar oud) op 8 mrt 1945, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op 12 okt 1939 Amsterdam Maria (Marieke) Blooker, dr. van Johan Wilhelm Blooker en Eliza Helen Snethlage, geb. op 2 jan 1915 Amsterdam, beroepskeuze adviseur, ovl. (94 jaar oud) op 25 apr 2009 Voorschoten. 
  3.  Aletta Jacobina Francina (Let) , geb. op 25 jan 1916 's-Gravenhage, verpleegkundige / directrice, ovl. (87 jaar oud) op 3 aug 2003 Doorn, sam. op 1 nov 1968 Afgeschermd , kind van Klaas Esveld en Lubertha Wilhelmina Poelman. 
  4.  Pieter Johannes (Piet) , geb. op 21 nov 1919 's-Gravenhage, Jurist, Internationaal Handelsrecht, ovl. (85 jaar oud) op 6 dec 2004 's-Gravenhage, tr. (resp. 35 en 24 jaar oud) op 27 apr 1955 Groningen Elisabeth (Lisbeth) Wenger, dr. van Hans Wenger en Clothilde Lehmann, geb. op 23 feb 1931 aarberg [Zwitserland], directiesecretaresse, ovl. (82 jaar oud) op 4 apr 2013 Oegstgeest. 
  Dr. Sipke Berend de Groot, zn. van Folkert de Groot en Alberdina ten Cate, tr. (resp. 37 en 34 jaar oud) (2) op 2 jun 1921 Groningen Elisabeth Arnoldine Tweedy, geb. op 27 sep 1886, operatie verpleegkundige, ovl. (69 jaar oud) op 20 jun 1956. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berend Benjamin (Berend) , geb. op 20 mei 1922, beroep jurist, directeur verzekeringsbedrijf, ovl. (64 jaar oud) op 23 sep 1986 Heeten, tr. (beiden 33 jaar oud) op 28 okt 1955 Amsterdam Magdalena Henriëtte Pauline (Polly) Haverkamp, geb. op 24 apr 1922 Tjimahi [Indonesië], stewardess, ovl. (87 jaar oud) op 10 jun 2009 Heeten. 
  2.  Benjamin Edward (Ben) , geb. op 4 mei 1924, Chirurg, later Anesthesist, ovl. (80 jaar oud) op 6 okt 2004, tr. (1), (gesch.) Afgeschermd , tr. (2) Afgeschermd

XIu.  Prof. Dr. Pieter Johannes (Piet) van Rhijn (R.N.L.), zn. van Prof. Dr. Cornelis Hendrikus van Rhijn (Xn) en Aletta Jacoba Francina (Aletta) Kruijt, geb. op 24 mrt 1886 Gouda, hoogleraar wis- en sterrenkunde, ovl. (74 jaar oud) op 9 mei 1960 Groningen, tr. (resp. 46 en 26 jaar oud) op 21 jul 1932 Rotterdam Mr. Regnera Louise Geertruid Constantia de Bie, dr. van Mr. Hendrik de Bie en Christina Adriana Lucretia Catharina Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, geb. op 10 mrt 1906 Zwolle, ovl. (91 jaar oud) op 27 sep 1997 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Karel Hendrik , geb. op 18 sep 1934 Groningen, ovl. (71 jaar oud) op 27 aug 2006 Voorschoten, tr. (33 jaar oud) op 16 feb 1968 Groningen Afgeschermd , kind van Marius Eduard Donkersloot en Ginah. 
  2.  Afgeschermd , volgt XIIae

XIIae.  Afgeschermd , kind van Prof. Dr. Pieter Johannes (Piet) van Rhijn (R.N.L.) (XIu) en Mr. Regnera Louise Geertruid Constantia de Bie, tr. (Johan 26 jaar oud) op 17 okt 1960 Groningen, (gesch. op 1 nov 1991 Groningen) Drs. Johan Antoni Hartzuiker, zn. van Johannes Leonardus Hartzuiker en Hermine Kruithof, geb. op 27 jul 1934 Zwolle, med. drs, ovl. (70 jaar oud) op 26 aug 2004 Semur-en-Auxois Frankrijk [Frankrijk]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 

XIv.  Prof. Dr. Maarten van Rhijn (R.N.L.), zn. van Prof. Dr. Cornelis Hendrikus van Rhijn (Xn) en Aletta Jacoba Francina (Aletta) Kruijt, geb. op 29 apr 1888 Groningen, gewoon hoogleraar theologie, ovl. (78 jaar oud) op 3 okt 1966 Utrecht, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) op 30 sep 1919 Bloemendaal Louise Willemine (Mien) Wolterbeek, dr. van Jacob Cornelis (Jaap) Wolterbeek en Petronella Clasina (Nel) van Eeghen, geb. op 13 dec 1892 Amsterdam, maatschappelijkwerker, ovl. (78 jaar oud) op 29 jan 1971 Amersfoort. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Petronella Clasina (Nel) , geb. op 16 nov 1921 Werkhoven, volgt XIIaf
  2.  Maarten , geb. op 26 feb 1924 Utrecht, volgt XIIag
  3.  Cornelis Hendrikus (Kees) , geb. op 5 nov 1927 Utrecht, volgt XIIah
  4.  Jacob Cornelis (Jaap) , geb. op 6 jun 1929 Utrecht, ovl. (14 jaar oud) op 14 apr 1944 Utrecht. 

XIIaf.  Drs. Petronella Clasina (Nel) van Rhijn, dr. van Prof. Dr. Maarten van Rhijn (R.N.L.) (XIv) en Louise Willemine (Mien) Wolterbeek, geb. op 16 nov 1921 Werkhoven, vertaalster, litt. drs, beëedigd vertaalster Frans en Italiaans, ovl. (80 jaar oud) op 10 feb 2002 Utrecht, tr. (resp. 31 en 34 jaar oud) op 6 dec 1952 Utrecht Adriaan Pieter Marinus (Adriaan) Boland, zn. van Philip Christiaan Boland en Augusta Carolina (Gussie) Hoefhamer, geb. op 17 jul 1918 Utrecht, zenuwarts, ovl. (72 jaar oud) op 20 mrt 1991 Utrecht. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , tr. Marcelo José Miguel (Marcelo) Correa Ceballos, zn. van Afgeschermd en Afgeschermd, geb. op 6 dec 1956 Santiago [Chili], technisch medewerker, ovl. (54 jaar oud) op 24 jul 2011 Diemen, begr. op 28 jul 2011 Diemen. 
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  3.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Eugène Marius Petitjean en Petronella Emma Bonfig. 
  4.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Christiaan Johannes Walder en Afgeschermd. 

XIIag.  Drs. Maarten van Rhijn, zn. van Prof. Dr. Maarten van Rhijn (R.N.L.) (XIv) en Louise Willemine (Mien) Wolterbeek, geb. op 26 feb 1924 Utrecht, psychiater, ovl. (75 jaar oud) op 21 jan 2000 Amersfoort, tr. (31 jaar oud) op 25 aug 1955 Vlaardingen Afgeschermd , kind van Adrianus Arie De Koning en Antje Warmolts. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIIIav
  2.  Afgeschermd , volgt XIIIaw
  3.  Afgeschermd , volgt XIIIax

XIIIav.  Afgeschermd , kind van Drs. Maarten van Rhijn (XIIag) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIIaw.  Afgeschermd , kind van Drs. Maarten van Rhijn (XIIag) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIIax.  Afgeschermd , kind van Drs. Maarten van Rhijn (XIIag) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIah.  Drs. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn, zn. van Prof. Dr. Maarten van Rhijn (R.N.L.) (XIv) en Louise Willemine (Mien) Wolterbeek, geb. op 5 nov 1927 Utrecht, ged. Utrecht, economisch drs, ovl. (88 jaar oud) op 20 apr 2016 Bosch en Duin, gecr. op 26 apr 2016 Bilthoven, tr. (33 jaar oud) op 14 jan 1961 Bloemendaal Afgeschermd , kind van Ir. Gerrit Johannes (Gerrit) de Borst en Hesterina (Hes) Alma. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIIIay
  2.  Afgeschermd , volgt XIIIaz
  3.  Afgeschermd , volgt XIIIba

XIIIay.  Afgeschermd , kind van Drs. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn (XIIah) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Franciscus Theodorus Maria (Frans) Brandsen en Wilhelmina Maria Paschalis (Miep) Osendarp. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIIaz.  Afgeschermd , kind van Drs. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn (XIIah) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIIIba.  Afgeschermd , kind van Drs. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn (XIIah) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Mr. Martinus Cornelis Maria (Martien) Goossens R.O.O. en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Johanna Martine (Johanna) Goossens, geb. op 31 mrt 2003 Utrecht (doodgeb.). 
  4.  Afgeschermd

XIw.  Ir. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn, zn. van Prof. Dr. Cornelis Hendrikus van Rhijn (Xn) en Aletta Jacoba Francina (Aletta) Kruijt, geb. op 10 jan 1890 Groningen, werktuigbouwkundig Dipl. Ingenieur, ovl. (79 jaar oud) op 25 mei 1969 Bilthoven, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op 25 sep 1916 Opsterland Antonia Beckeringh Lankhorst, dr. van Auke Beckeringh Lankhorst en Hendrika Cornelia Margaretha Janssen, geb. op 23 okt 1891 Sneek, ovl. (79 jaar oud) op 6 mrt 1971 De Bilt. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Hendrikus , geb. op 29 sep 1918 's-Gravenhage, volgt XIIai
  2.  Afgeschermd , tr. (Louiza 30 jaar oud) (1) op 15 sep 1951 Amersfoort Louiza Stephania van Schelven, dr. van Arnout Jacob van Schelven en Anna van Löben Sels, geb. op 4 mei 1921 Rotterdam, maatschappelijk werkster, ovl. (79 jaar oud) op 12 apr 2001 Amersfoort, relatie Afgeschermd
  3.  Aart Jan Theodoor , geb. op 10 mei 1924 Sneek, volgt XIIaj

XIIai.  Cornelis Hendrikus van Rhijn, zn. van Ir. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn (XIw) en Antonia Beckeringh Lankhorst, geb. op 29 sep 1918 's-Gravenhage, zenuwarts voor psychotherapie, ovl. (94 jaar oud) op 25 mrt 2013 Houten, tr. (25 jaar oud) (1) op 3 jul 1944 Baarn, (gesch. op 3 apr 1968 Baarn) Afgeschermd , kind van Mr. Berend Ieuwe Zijlstra en Adriana Jacoba Hudig. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , tr. (Lucas 54 jaar oud) op 13 jun 1979 Naarden Mr. Lucas de Booy, zn. van Mr. Jan Willem Lucas de Booy en Johanna Albers, geb. op 28 jan 1925 Utrecht, oud-directie-secretaris groothandelsbedrijf, ovl. (78 jaar oud) op 25 feb 2003 Naarden. 
  2.  Afgeschermd , volgt XIIIbb
  Cornelis Hendrikus van Rhijn, tr. (resp. 49 en 44 jaar oud) (2) op 17 apr 1968 Enschede Henriette Elisabeth (Gigs) van Hengel, dr. van Jan Willem Gerrit van Hengel en Marie Johanna Gooszen, geb. op 20 jun 1923 's-Gravenhage, oud-Mensendiecktherapeute, ovl. (89 jaar oud) op 22 jan 2013 's-Hertogenbosch. 

XIIIbb.  Afgeschermd , kind van Cornelis Hendrikus van Rhijn (XIIai) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVbl
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 

XIIaj.  Aart Jan Theodoor van Rhijn, zn. van Ir. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn (XIw) en Antonia Beckeringh Lankhorst, geb. op 10 mei 1924 Sneek, adjunct-directeur AMRO-Bank Utrecht, ovl. (88 jaar oud) op 17 apr 2013 Zeist, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) op 3 mei 1952 De Bilt Geesien (Edith) van der Klip, geb. op 5 jul 1923 Keling, Japara (Midden-Java) [Indonesië], ovl. (86 jaar oud) op 20 okt 2009 Utrecht. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIIIbc
  2.  Afgeschermd

XIIIbc.  Afgeschermd , kind van Aart Jan Theodoor van Rhijn (XIIaj) en Geesien (Edith) van der Klip, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIx.  Mr. Dr. Arie Adriaan (Aat) van Rhijn (R.N.L, C.O.N.), zn. van Prof. Dr. Cornelis Hendrikus van Rhijn (Xn) en Aletta Jacoba Francina (Aletta) Kruijt, geb. op 23 okt 1892 Groningen, minister, ovl. (93 jaar oud) op 11 feb 1986 's-Gravenhage, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) op 16 apr 1919 Groningen Engelina Maria Elisabeth van Dijk, dr. van Theodorus Engelbert van Dijk en Siepke Eenkema, geb. op 21 jan 1898 Groningen, ovl. (78 jaar oud) op 20 sep 1976 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Siepke Maria Elisabeth , geb. op 21 jan 1920 Amsterdam, ovl. (84 jaar oud) op 1 dec 2004 Colmschate, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op 9 nov 1944 Voorburg Jan Ludolph Wentholt, zn. van Dr. Ir. Ludolph Reinier Wentholt en Catharina Jacoba Christina Jkvr. de Ranitz, geb. op 8 jun 1918 Assen, burgemeester, ovl. (55 jaar oud) op 1 okt 1973 Deventer. 
  2.  Cornelis Hendrikus (Kees) , geb. op 1 mrt 1924 Amsterdam, volgt XIIak
  3.  Arie Adriaan Theodoor (Theo) , geb. op 24 apr 1926 Amsterdam, volgt XIIal
  4.  Aletta Jacoba Francina , geb. op 26 jun 1930 's-Gravenhage, volgt XIIam

XIIak.  Drs. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn (R.O.N.), zn. van Mr. Dr. Arie Adriaan (Aat) van Rhijn (R.N.L, C.O.N.) (XIx) en Engelina Maria Elisabeth van Dijk, geb. op 1 mrt 1924 Amsterdam, hervormd predikant, ovl. (83 jaar oud) op 23 aug 2007 Apeldoorn, tr. (28 jaar oud) op 20 sep 1952 Amstelveen Afgeschermd , kind van Prof. Dr. Izaak Charel van Houte en Geertruida Lamberta van Bavel. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIIIbd
  2.  Afgeschermd , volgt XIIIbe
  3.  Afgeschermd , volgt XIIIbf

XIIIbd.  Afgeschermd , kind van Drs. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn (R.O.N.) (XIIak) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIIIbe.  Afgeschermd , kind van Drs. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn (R.O.N.) (XIIak) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd, relatie Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIIbf.  Afgeschermd , kind van Drs. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn (R.O.N.) (XIIak) en Afgeschermd, relatie Afgeschermd , kind van Carel Christiaan Jan Hiebendaal en Alida Mennette Damhof. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIIal.  Mr. Arie Adriaan Theodoor (Theo) van Rhijn (R.N.L.), zn. van Mr. Dr. Arie Adriaan (Aat) van Rhijn (R.N.L, C.O.N.) (XIx) en Engelina Maria Elisabeth van Dijk, geb. op 24 apr 1926 Amsterdam, plv. directeur-generaal en consultant, ovl. (82 jaar oud) op 14 mrt 2009 Wassenaar, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op 18 apr 1953 Heemstede Drs. Johanna Henrica (Hansje) Hoogendijk, dr. van Ds. Herman Charles Joseph Hoogendijk en Jacoba Gerardina Maria Gregory, geb. op 6 aug 1928 Kats, geogr. en theol. drs, ovl. (86 jaar oud) op 6 nov 2014 Wassenaar. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIIIbg
  2.  Afgeschermd , volgt XIIIbh
  3.  Afgeschermd , volgt XIIIbi
  4.  Afgeschermd , volgt XIIIbj

XIIIbg.  Afgeschermd , kind van Mr. Arie Adriaan Theodoor (Theo) van Rhijn (R.N.L.) (XIIal) en Drs. Johanna Henrica (Hansje) Hoogendijk, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIIIbh.  Afgeschermd , kind van Mr. Arie Adriaan Theodoor (Theo) van Rhijn (R.N.L.) (XIIal) en Drs. Johanna Henrica (Hansje) Hoogendijk, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIIIbi.  Afgeschermd , kind van Mr. Arie Adriaan Theodoor (Theo) van Rhijn (R.N.L.) (XIIal) en Drs. Johanna Henrica (Hansje) Hoogendijk, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  Afgeschermd , relatie Afgeschermd

XIIIbj.  Afgeschermd , kind van Mr. Arie Adriaan Theodoor (Theo) van Rhijn (R.N.L.) (XIIal) en Drs. Johanna Henrica (Hansje) Hoogendijk, relatie Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIIam.  Aletta Jacoba Francina van Rhijn, dr. van Mr. Dr. Arie Adriaan (Aat) van Rhijn (R.N.L, C.O.N.) (XIx) en Engelina Maria Elisabeth van Dijk, geb. op 26 jun 1930 's-Gravenhage, ovl. (71 jaar oud) op 26 mei 2002 's-Gravenhage, tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) op 13 aug 1955 's-Gravenhage Ds. Hendrik Karel Jonkman, zn. van Mr. Jan Anne Jonkman en Johanna Lina Margaretha de Bruine, geb. op 23 mei 1923 Semarang [Indonesië], hervormd predikant, ovl. (83 jaar oud) op 7 okt 2006 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd , kind van Piet Keuning en Afgeschermd. 
  2.  Afgeschermd , relatie Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

VIIIe.  Arnoldus van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIIa) en Cornelia Copper, geb. op 25 sep 1774 Wateringen, ovl. (52 jaar oud) op 14 sep 1827 Woubrugge, tr. (resp. 20 en ongeveer 24 jaar oud) op 5 jun 1795 Wilsveen Aagje Venhoek, dr. van Gerrit Venhoek en Alida van der Star, geb. in 1771 Noord-Waddinxveen, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) op 20 aug 1859 Woubrugge. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arnoldus , ged. op 6 okt 1796 Wilsveen, volgt IXg
  2.  Corstiaan , geb. op 10 nov 1797 Wilsveen, ged. op 12 nov 1797, ovl. (3 jaar oud) op 20 nov 1800 Wilsveen. 
  3.  Alida , geb. op 17 okt 1800 Wilsveen, ged. op 19 okt 1800 Wilsveen, ovl. (21 jaar oud) op 10 jan 1822 Woubrugge. 
  4.  Cornelia , geb. op 27 nov 1803 Wilsveen, ged. op 4 dec 1803 Wilsveen, ovl. (74 jaar oud) op 14 okt 1878 Oudshoorn, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op 8 mrt 1829 Woubrugge Cornelis Donker, zn. van Cornelis Donker en Adriana Kroon, geb. op 14 mrt 1804 Oudshoorn, rietdekker, ovl. (73 jaar oud) op 27 feb 1878 Oudshoorn. 
  5.  Maria , geb. op 20 jan 1810 Woubrugge, ged. op 1 feb 1810 Woubrugge, ovl. (49 jaar oud) op 1 okt 1859 Woubrugge. 
  6.  Gerardus , geb. op 4 feb 1813 Woubrugge, volgt IXh

IXg.  Arnoldus van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIIIe) en Aagje Venhoek, ged. op 6 okt 1796 Wilsveen, eigenaar van de korenmolen de Hoop te Woubrugge, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 21 jan 1861 Woubrugge, tr. (resp. ongeveer 32 en 23 jaar oud) op 3 mei 1829 Woubrugge, kerk.huw. op 3 mei 1829 Woubrugge Agatha van Greuningen, dr. van Aagje van Greuningen, geb. op 28 mei 1805 Oude Wetering, ovl. (67 jaar oud) op 14 apr 1873 Woubrugge. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Alida , geb. op 14 feb 1830 Woubrugge, ovl. (68 jaar oud) op 8 okt 1898 Zevenhoven, tr. (resp. 34 en 46 jaar oud) op 21 apr 1864 Zevenhoven Cornelis Adrianus Couprie, zn. van Cornelis Couprie en Petronella Wittenburg, geb. op 17 apr 1818 Zevenhoven, timmerman, ovl. (87 jaar oud) op 7 aug 1905 Zevenhoven. 
  2.  Arnoldus , geb. op 16 apr 1832 Woubrugge, eigenaar van de korenmolen "de Hoop", ovl. (78 jaar oud) op 12 aug 1910 Woubrugge. 
  3.  Cornelia , geb. op 31 jul 1834 Woubrugge, ovl. (60 jaar oud) op 7 apr 1895 Woubrugge, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op 24 mrt 1859 Woubrugge Wijbrand Bins, zn. van Abraham Bins en Geertje Kroon, geb. op 8 jun 1832 Woubrugge, koopman, ovl. (63 jaar oud) op 4 jun 1896 Woubrugge. 
  4.  Korstiaan , geb. op 14 aug 1837 Woubrugge, volgt Xo
  5.  Aagje , geb. op 6 jun 1840 Woubrugge, ovl. (84 jaar oud) op 22 dec 1924 Woubrugge. 
  6.  Magdalena , geb. op 28 feb 1843 Woubrugge, ovl. (70 jaar oud) op 27 mrt 1913 Woubrugge. 

Xo.  Korstiaan van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (IXg) en Agatha van Greuningen, geb. op 14 aug 1837 Woubrugge, schilder te Gouda, ovl. (73 jaar oud) op 27 mrt 1911 Gouda, tr. (beiden 26 jaar oud) (1) op 25 feb 1864 Hazerswoude Alida Francken, dr. van Johannes Francken en Grietje Langendam, geb. op 6 jul 1837 Hazerswoude, ovl. (39 jaar oud) op 19 sep 1876 Gouda. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arnoldus Johannes , geb. op 21 dec 1864 Zevenhoven, timmerman te Gouda, ovl. (26 jaar oud) op 1 apr 1891 Gouda. 
  2.  Johannes Arnoldus , geb. op 1 jan 1867 Zevenhoven, onderwijzer te Gouda, ovl. (39 jaar oud) op 26 apr 1906 Gouda. 
  Korstiaan van Rhijn, tr. (resp. 39 en 27 jaar oud) (2) op 18 jul 1877 Gouda Geertje Veenstra, dr. van Kornelis Veenstra en Trijntje Siebes Visser, geb. op 1 aug 1849 Oldemarkt. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Agatha , geb. op 3 sep 1878 Gouda, ovl. (24 dagen oud) op 27 sep 1878 Gouda. 
  2.  Cornelis , geb. op 11 nov 1880 Gouda, ovl. (3 maanden oud) op 15 feb 1881 Gouda. 
  3.  Catharina , geb. op 12 mrt 1883 Gouda, ovl. (1 jaar oud) op 5 aug 1884 Gouda. 
  4.  Agatha , geb. op 5 jul 1884 Gouda, ovl. (20 dagen oud) op 25 jul 1884 Gouda. 
  Geertje Veenstra, dr. van Kornelis Veenstra en Trijntje Siebes Visser, tr. (hoogstens 27 jaar oud) (2) voor 18 jul 1877, (ontb. door overlijden voor 18 jul 1877) Dirk Stolwijk
  Geertje Veenstra, tr. (minstens 61 jaar oud) (3) na 27 mrt 1911 Teunis Zuiddam

IXh.  Gerardus van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIIIe) en Aagje Venhoek, geb. op 4 feb 1813 Woubrugge, molenaar, ovl. (39 jaar oud) op 3 okt 1852 Woubrugge, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) op 7 jun 1835 Woubrugge Cornelia den Hartog, dr. van Cornelis den Hartog en Antje Vellekoop, geb. op 16 nov 1813 Oude Wetering, ovl. (71 jaar oud) op 19 jun 1885 Woubrugge. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aagje , geb. op 21 jan 1843 Woubrugge, ovl. (63 jaar oud) op 7 feb 1906 Woubrugge, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) op 13 mei 1869 Woubrugge Hendrik Slingerland, zn. van Dirk Slingerland en Dirkje Otto, geb. op 31 dec 1838 Nieuwveen, landbouwer, ovl. (71 jaar oud) op 19 jul 1910 Velsen-Noord. 
  2.  Johannes , geb. op 30 aug 1844 Woubrugge, volgt Xp

Xp.  Johannes van Rhijn, zn. van Gerardus van Rhijn (IXh) en Cornelia den Hartog, geb. op 30 aug 1844 Woubrugge, timmerman, ovl. (65 jaar oud) op 22 jul 1910 Santpoort-Noord, tr. (1) Alida Mens
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelia Gerarda , geb. op 3 jul 1871 Haarlemmermeer, ovl. (42 jaar oud) op 8 aug 1913 Haarlemmermeer, tr. (beiden 25 jaar oud) op 24 mrt 1897 Antonie Môhle, zn. van Jan Môhle en Philippina van Kooten, geb. op 21 okt 1871 Haarlemmermeer, arbeider/ landbouwer. 
  Johannes van Rhijn, tr. (2) Trijntje Klaarman, geb. op 5 nov 1844 Rijnsaterwoude, ovl. (52 jaar oud) op 10 dec 1896 Abbenes. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrit , geb. op 30 mrt 1879 Abbenes, volgt XIy

XIy.  Gerrit van Rhijn, zn. van Johannes van Rhijn (Xp) en Trijntje Klaarman, geb. op 30 mrt 1879 Abbenes, timmerman, ovl. (30 jaar oud) op 8 jul 1909 Rijnsaterwoude, tr. Maartje Maaike van der Sluys, dr. van Pieter van der Sluys en Geertje Hulscher, geb. op 22 mrt 1880 Leiden, broodslijtster. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Trijntje , geb. op 26 apr 1902 Rijnsaterwoude, tr. (20 jaar oud) op 14 jul 1922 Ter Aar Albert Rijnsburger, zn. van Marinus Rijnsburger en Jannetje Petronella Westdijk, tuinder. 
  2.  Pieter , geb. op 7 apr 1904 Rijnsaterwoude, politieagent, tr. (26 jaar oud) op 24 jul 1930 Woubrugge Magcheltje Gerarda van der Nagel, dr. van Gerrit van der Nagel en Maria de Blanken, geb. Woubrugge. 
  3.  Geertje Johanna , geb. op 13 mei 1907 Rijnsaterwoude, tr. (23 jaar oud) op 22 apr 1931 Woubrugge Pieter van Teijlingen, zn. van Pieter van Teijlingen en Johanna Mulder, geb. Oudshoorn, metaaldraaier. 

VIIb.  Jan van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIb) en Niesje Zwanenburg, ged. op 26 jan 1727 Overschie, molenaar te Leiden, begr. Leiden, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 25 jaar oud) op 1 jun 1760 Leiden Helena Kuypers, dr. van Willem Kuypers en Maria Willemsdr. Gillee, ged. op 2 feb 1735 Leiden, begr. op 25 mrt 1782 Leiden. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem , ged. op 31 jul 1761 Leiden, begr. op 30 jun 1763 Leiden. 
  Helena Kuypers, dr. van Willem Kuypers en Maria Willemsdr. Gillee, tr. (ongeveer 35 jaar oud) (2) op 2 nov 1770 Leiden Willem van der Geest

IVb.  Jan van Leeuwen van Rijn, zn. van Michiel Arentsz van Rijn (III) en Teuntgen Jansdr, geb. circa 1618, tr. Grietje Carelsdr.
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leuntje , ged. op 16 mrt 1646. 

IIb.  Gerrit Michielsz., zn. van Michiel N.N. van Rijn (I), geb. tussen 1548 en 1551, molenaar te Leiden, begr. op 22 jul 1615 Leiden, tr. (1) Aeltgen Gerritsdr, ovl. na 30 okt 1582. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Michiel , geb. circa 1575, lakenwerker, otr. op 7 jan 1628, tr. (ongeveer 53 jaar oud) op 23 jan 1628 Leiden Marijtgen Barentsdr. van der Notter Holmans, dr. van Pietertgen Claesdr. en Pietertgen Claesdr. 
  2.  Annatgen , geb. circa 1578. 
  Gerrit Michielsz., otr. (hoogstens 56 jaar oud) (2) op 3 jan 1604 Sara Ysbrantsdr., dr. van Marijtgen Pietersdr. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  N.N. Gerritsz., ovl. op 22 jul 1606 Leiden. 
  Sara Ysbrantsdr., dr. van Marijtgen Pietersdr, tr. (2) op 2 aug 1618 Leiden Jan Henricxz Halteren, lakenwerker. 


Bronnen:

T000755. Trouwboek (T000755), Type: Trouwboek,