Genealogie van Michiel N.N. van Rijn patrilineair.
Genealogie van Michiel N.N. van Rijn patrilineair.

I.  Michiel N.N. van Rijn, geb. circa 1510, 
 Hij krijgt 3 zonen: 
  1.  Arent Michielsz , geb. circa 1540, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) voor 11 jan 1589, volgt IIa
  2.  Gaergelt Michielsz, geb. circa 1546, tr. (ongeveer 42 jaar oud) op 13 jan 1589 te Leiden met Aeffgen Jacopsdr. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gerrit Michielsz, geb. tussen 1548 en 1551, begr. op 22 jul 1615 te Leiden, volgt IIb

IIa.  Arent Michielsz van Rijn, zn. van Michiel N.N. van Rijn (I), geb. circa 1540, schipper later houtzager te Leiden, schipper (1581, 1582) en later houtzager te Leiden, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) voor 11 jan 1589, tr. (beiden ongeveer 30 jaar oud) (1) circa 1570 met Commertgen Cornelisdr, geb. in 1540, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1580. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Michiel Arentsz , geb. circa 1569 te Katwijk aan de Rijn, ovl. (minstens 77 jaar oud) na 1646, volgt III
  2.  Leuntgen Arentsdr. , geb. circa 1570 te Katwijk, tr. te Katwijk met Maerten Ghijsbrechtsz.. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Arent Michielsz van Rijn, tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 31 jaar oud) (2) op 27 jan 1582 te Leiden met Aeffgen (Aechtge) Jacobsdr De Haes, geb. circa 1550 te Leiden, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) in sep 1601 te Leiden. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Grietgen , geb. in 1583 te Leiden. 
  2.  Lijsbeth , geb. in 1585 te Leiden. 
  Aeffgen Jacobsdr De Haes, tr. (ongeveer 43 jaar oud) (2) op 7 dec 1593 te Leiden met Cornelis Jacobsz van Leeuwen
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

III.  Michiel Arentsz van Rijn, zn. van Arent Michielsz van Rijn (IIa) en Commertgen Cornelisdr, geb. circa 1569 te Katwijk aan de Rijn, mandenmaker, ovl. (minstens 77 jaar oud) na 1646, otr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 23 jaar oud) (1) op 16 jan 1603 te Leiden, toestemming tot huwelijk op 16 jan 1603 te Leiden met Teuntgen Jansdr., geb. circa 1579 te Leiden, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1634 te Leiden. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Commertje , geb. in 1604, tr. (ongeveer 18 jaar oud) (1) op 28 apr 1623 te Leiderdorp met Abram Jansz De Vos. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 25 jaar oud) (2) op 3 okt 1638 te Leiderdorp met Arien Carelsz, geb. circa 1613 te Benthuizen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Arent Michielsz. , geb. circa 1605 te Leiderdorp, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 28 nov 1659 te Overschie, volgt IVa
  3.  Jannetje , geb. circa 1607, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) in 1630 met Abram Louwrensz, geb. circa 1605. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jaapikje , tr. (Frans ongeveer 25 jaar oud) circa 1645 met Frans Pietersz, geb. circa 1620. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jan van Leeuwen, geb. circa 1618, volgt IVb
  Michiel Arentsz van Rijn, tr. (resp. ongeveer 65 en ongeveer 24 jaar oud) (2) in 1634 met Evertje Jansdr, geb. circa 1610. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVa.  Arent Michielsz. van Rijn, zn. van Michiel Arentsz van Rijn (III) en Teuntgen Jansdr, geb. circa 1605 te Leiderdorp, scheepsmaker, houtkoper en kerkmeester (1656) te Overschie, scheepmaker, houtkooper en kerkmeester, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 28 nov 1659 te Overschie, tr. (ongeveer 32 jaar oud) op 10 jan 1638 te Overschie met Magdalena Jansdr. Hambrouck, dr. van Jan Jacobsz. Hambrouck en Annetgen Gerritsdr, ovl. begin 1680. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis , ged. op 2 jan 1639 te Overschie, ovl. (minstens 56 jaar oud) tussen (d2:0) 1695, volgt Va
  2.  Hendrik (Heyndrik) , ged. op 7 apr 1641 te Overschie, ovl. (hoogstens 10 jaar oud) voor 1651. 
  3.  Magdalena , ged. op 13 sep 1643 te Overschie, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 21 jun 1708 te Overschie, tr. (resp. ongeveer 27 en 37 jaar oud) op 9 nov 1670 te Overschie met Johannes van Lodensteijn, zn. van Jan van Lodensteijn en Anna Johansdr. de Walsch, geb. op 19 apr 1633, notaris te Overschie 1654 -1703, secr. van Overschie, notaris te Overschie 1654-1703, secretaris van Overschie, begr. op 18 sep 1703 te Overschie. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan , ged. op 10 mei 1645 te Overschie, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 20 sep 1648. 
  5.  Jan , ged. op 20 sep 1648 te Overschie, ovl. (hoogstens 11 jaar oud) voor 1660. 
  6.  Hendrik , ged. op 11 jun 1651 te Overschie, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 15 okt 1699 te Overschie, volgt Vb
  Magdalena Jansdr. Hambrouck, dr. van Jan Jacobsz. Hambrouck en Annetgen Gerritsdr, tr. (Cornelis ongeveer 28 jaar oud) (2) voor 1638 met Cornelis Keesse de By, geb. voor 1610, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) voor 1638. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Va.  Cornelis van Rijn, zn. van Arent Michielsz. van Rijn (IVa) en Magdalena Jansdr. Hambrouck, ged. op 2 jan 1639 te Overschie, houtkoper en scheepsmaker te Overschie, schepen te Overschie 1672, scheepmaker en houtkoper,schepen te Overschie 1672, ovl. (minstens 56 jaar oud) tussen (d2:0) 1695, tr. (ongeveer 29 jaar oud) op 16 dec 1668 te Overschie met Trijntje Reijme, dr. van Ary Jansz. Reijme. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Arent , ged. op 22 okt 1669 te Overschie, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1705, volgt VIa
  2.  Anna , ged. op 26 apr 1671 te Overschie, begr. op 23 dec 1708 te Brielle, tr. (ongeveer 22 jaar oud) op 24 jan 1694 te Overschie met Arij Jansz Aalmis, bakker en koopman te Brielle, deken van het bakkersgilde. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria , ged. op 26 jul 1673 te Overschie. 
  4.  Joannes , ged. op 20 okt 1675 te Overschie. 
  5.  Jan, ged. op 18 apr 1677 te Overschie. 
  Trijntje Reijme, dr. van Ary Jansz. Reijme, tr. (1) met Arent Starreveld, ovl. voor 1668. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIa.  Arent van Rijn, zn. van Cornelis van Rijn (Va) en Trijntje Reijme, ged. op 22 okt 1669 te Overschie, schepen te Overschie, schepen van Overschie, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1705, tr. (ongeveer 31 jaar oud) op 9 mrt 1701 te Rotterdam met Anna van Zondersloot, begr. op 6 nov 1720 te Rotterdam. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Cornelis , ged. op 8 jan 1702 te Overschie. 
  2.  Hendrik , ged. op 26 sep 1703 te Overschie. 
  3.  Adrianus , ged. op 15 mrt 1705 te Overschie. 
  Anna van Zondersloot, tr. (2) op 17 aug 1712 te Rotterdam met Leendert Romeyn
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vb.  Hendrik van Rijn, zn. van Arent Michielsz. van Rijn (IVa) en Magdalena Jansdr. Hambrouck, ged. op 11 jun 1651 te Overschie, grutter, houtkoper, schepen (1676) en kerkmeester te Overschie, grutter, houtkooper en schepen te Overschie, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 15 okt 1699 te Overschie, relatie (1) met Maartje Jansdr Vermeer
 Uit deze relatie geen kinderen. 
  Maartje Jansdr Vermeer, tr. (2) met Fop Leendertz van Dijck
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hendrik van Rijn, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 30 jaar oud) (2) op 28 nov 1683 te Overschie met Anna Renout, dr. van Estienne Renout en Anne le Normand, ged. op 25 dec 1652 te Delft, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 9 jul 1731 te Overschie. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Arnoldus van Rhijn, ged. op 5 mei 1686 te Overschie, begr. op 10 jun 1760 te Overschie, volgt VIb
  2.  Magdalena , ged. op 30 nov 1687 te Overschie, begr. op 16 aug 1756 te Maasland, otr. (1) op 27 jun 1707 te Overschie, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 27 jaar oud) op 14 aug 1707 te Overschie met Michiel Knoll, zn. van Cornelis Michielsz. Knoll en Neeltje Symonsdr. van der Werf, ged. op 14 jan 1680 te Overschie, chirurgijn te Maasland, schout 1711, chirurgijn te Maasland, schout 1711, begr. op 24 okt 1727 te Maasland. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (ongeveer 41 jaar oud) (2) op 11 jun 1729 te Maasland met Martinus Bouree. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Anna , ged. op 25 sep 1689 te Overschie, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 16 apr 1754, begr. op 19 apr 1754 te Overschie, tr. op 16 jul 171 te Overschie met Willem Pannevis, zn. van Jan Jacobsz Pannevis en Aegie Willemsdr de Korte, ged. op 24 nov 1686 te Overschie, chirurgijn te Overschie, Heilige Geest-armmeester, chirurgijn te Overschie, Heilige Geest-armmeester, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 24 mei 1759 te Overschie, begr. op 1 jun 1759 te Overschie. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johannes , ged. op 7 okt 1691 te Overschie, ovl. (hoogstens 2 maanden oud) voor 1692. 
  5.  Johannes , ged. op 12 aug 1692 te Overschie, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1695. 
  6.  Johannes , ged. op 20 mrt 1695 te Overschie, kerkmeester te Overschie, ovl. (minstens 38 jaar oud) tussen (d2:0) 1733. 

VIb.  Arnoldus van Rhijn, zn. van Hendrik van Rijn (Vb) en Anna Renout, ged. op 5 mei 1686 te Overschie, gerechtsbode, gerechtsbode te Overschie 1701, secretaris, notaris en proc. 1712-1760, werkte gemeentehuis, Overschie, Staduis Maassluis, Maassluis, begr. op 10 jun 1760 te Overschie, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) op 21 apr 1712 te Rotterdam met Niesje Zwanenburg, geb. circa 1685 te De Kaag, begr. op 22 dec 1734 te Overschie. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Anna , ged. op 16 apr 1713 te Overschie, begr. op 3 dec 1756 te Overschie. 
  2.  Hendrik , ged. op 10 jun 1714 te Overschie, begr. op 12 sep 1746 te Overschie. 
  3.  Cornelis , ged. op 3 nov 1715 te Overschie, klerk bij notaris H.Comans te Overschie 1732, ovl. (hoogstens 44 jaar oud) voor 1760. 
  4.  Sara, ged. op 17 okt 1717 te Overschie, begr. op 16 jul 1764 te Rotterdam, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 30 jaar oud) op 2 nov 1749 te Rotterdam met Philip Bolderdijk, zn. van Cornelis Bolderdijk en Gijsbertje Wulven, ged. op 14 sep 1719 te Arnhem, begr. op 19 jun 1781 te Rotterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Arnoldus , ged. op 2 apr 1719 te Overschie, begr. op 7 aug 1777 te Wateringen, volgt VIIa
  6.  Agnita, ged. op 16 jan 1724 te Overschie, begr. op 22 jun 1804 te Wateringen, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) op 7 apr 1752 te Overschie met Antony van Schie, zn. van Pieter van Schie en Volkera Brants, ged. op 17 jun 1725 te Delft, begr. op 9 jan 1772 te Rotterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Jan, ged. op 26 jan 1727 te Overschie, begr. te Leiden, volgt VIIb

VIIa.  Arnoldus van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIb) en Niesje Zwanenburg, ged. op 2 apr 1719 te Overschie, molenaar en schepen, woonde molen Windlust, Heulweg 8, 2291 BX Wateringen, begr. op 7 aug 1777 te Wateringen, relatie (1) met Maria De Geus, dr. van Jacob De Geus en Pieternella Jacobsdr Verseyde, ged. op 18 feb 1714 te Kethel, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) op 27 aug 1749 te Overschie. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Heynrik, ged. op 17 aug 1749 te Overschie, begr. op 6 sep 1749 te Overschie. 
  Arnoldus van Rhijn, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 18 jaar oud) (2) op 16 mei 1750 te Overschie met Helena van Schie, dr. van Pieter van Schie en Lydia Burghoorn, ged. op 24 jun 1731 te Delft, begr. op 30 mei 1757 te Wateringen. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Heynrik, ged. op 4 apr 1751 te Overschie, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 3 okt 1808 te Delft, volgt VIIIa
  2.  Pieter, ged. op 25 mrt 1753 te Overschie, schepen te Wateringen, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 27 nov 1822 te Wateringen, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 40 jaar oud) op 16 nov 1800 te Wateringen met Gerritje de Bruyn, dr. van Jan Jansz de Bruyn en Gerritje Pietersdr. Heemskerck, ged. op 20 jan 1760 te Wateringen, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 11 apr 1844 te Wateringen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Niesje, ged. op 16 feb 1755 te Wateringen, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 7 jan 1831 te Delft, tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 32 jaar oud) op 17 mei 1801 te Delft met Pieter Beijers, zn. van Cornelis Beijers en Maria Boossewits, ged. op 29 mei 1768 te Delft, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 5 feb 1829 te Delft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan, ged. op 15 mei 1757 te Wateringen, begr. in sep 1777 te Wateringen. 
  Arnoldus van Rhijn, tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 22 jaar oud) (3) (Burgerlijke Stand) op 17 sep 1758 te Wateringen met Cornelia Copper, dr. van Johannes Copper en Johanna Eleonora de Maine, ged. op 1 jan 1736 te Schipluiden, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 1 sep 1808 te Wilsveen. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Johanna, ged. op 15 jul 1759 te Wateringen, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 31 jan 1834 te Naaldwijk, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) op 2 nov 1783 te Wateringen met Pieter Arisse Vellekoop, zn. van Arie Vellekoop en Catharina Brans, ged. op 13 sep 1752 te Naaldwijk, timmerman, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 8 mei 1837 te Naaldwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Leendert , ged. op 17 sep 1762 te Wateringen, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 30 okt 1846 te De Meern, volgt VIIIb
  3.  Johannes, ged. op 3 feb 1765 te Wateringen, begr. op 7 jan 1766 te Wateringen. 
  4.  Magdalena, ged. op 19 dec 1766 te Wateringen, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 12 jan 1847 te Hazerswoude, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 38 jaar oud) op 19 apr 1802 te Wateringen met Ary de Bruyn, zn. van Jan Jansz de Bruyn en Gerritje Pietersdr. Heemskerck, ged. op 15 dec 1763 te Wateringen, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 5 nov 1838 te Hazerswoude. Uit dit huwelijk 3 zonen. 
  5.  Maria, ged. op 11 jun 1769 te Wateringen, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 6 aug 1847 te Zegwaard, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 24 jaar oud) op 3 apr 1788 te Wateringen met Corstiaan van de Burgh, zn. van Corstiaan van de Burgh en Grietje Grietje van der Vaert, ged. op 2 okt 1763 te Wilsveen, eig. van een molenmakerij, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op 23 nov 1807 te Wilsveen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Joannes , geb. circa 1772, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 12 mrt 1860 te Hazerswoude, volgt VIIIc
  7.  Arnoldus, geb. op 25 sep 1774 te Wateringen, ovl. (52 jaar oud) op 14 sep 1827 te Woubrugge, volgt VIIId

VIIIa.  Heynrik van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIIa) en Helena van Schie, ged. op 4 apr 1751 te Overschie, eig. v.d. "Groenen Molen" te Delft, woont De Groene molen, Delft, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 3 okt 1808 te Delft, begr. op 5 okt 1808 te Delft, tr. (ongeveer 32 jaar oud) op 21 apr 1783 te Delft met Diewertje Post
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Arnoldus, ged. op 4 mrt 1784 te Delft, begr. op 18 mrt 1784 te Delft. 
  2.  Arnoldus, ged. op 11 dec 1785 te Delft, begr. op 12 dec 1787 te Delft. 
  3.  Leendert, ged. op 12 jun 1788 te Delft. 
  Diewertje Post, tr. (1), (gesch. voor 21 apr 1783) met Cornelis van Boheemen, ovl. voor 21 apr 1783. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIb.  Leendert van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIIa) en Cornelia Copper, ged. op 17 sep 1762 te Wateringen, eig. Korenmolen De Hoop te Dordrecht 1785-1791, en van de korenmolen te Waddinxveen 1791-1832, woond, woonde korenmolen De Hoop, Spuiweg Dordrecht in 1785, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 30 okt 1846 te De Meern, tr. (resp. ongeveer 22 en 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 28 aug 1785 te Naaldwijk met Johanna Ridder, dr. van Bernardus Ridder en Anna Elisabeth Koop, geb. op 14 feb 1759 te Wezel, ged. op 18 feb 1759 te Wezel, begr. op 28 nov 1791 te Waddinxveen (Bloemendaal). 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Arnoldus , geb. op 6 aug 1786 te Dordrecht, ovl. (82 jaar oud) op 6 dec 1868 te Leiderdorp, volgt IXa
  2.  Bernardus Johannes, ged. op 23 dec 1787 te Dordrecht, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 19 okt 1870 te 's-Gravenhage, volgt IXb
  3.  Cornelis Pieter, geb. op 25 dec 1789 te Dordrecht, volgt IXc
  4.  Ridderus Johannes, geb. op 11 nov 1791, ovl. (71 jaar oud) op 6 jun 1863 te Broek, volgt IXd


  Johanna Ridder, dr. van Bernardus Ridder en Anna Elisabeth Koop, tr. (2), (ontb. door overlijden voor 30 okt 1846) met Jan Ruysevelt, ovl. voor 30 okt 1846. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Leendert van Rhijn, tr. (2) met Willemina Pelkman, dr. van Hendrik Pelkman en Elizabeth de Zeuw, geb. op 17 apr 1757 te Delfshaven, ovl. (80 jaar oud) op 28 feb 1838 te Willeskop. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hendrik, geb. op 22 mrt 1794 te Bloemendaal, ged. op 31 mrt 1794 te Bloemendaal, ovl. (14 jaar oud) op 7 feb 1809 te Bloemendaal. 
  2.  Hermanus Hubertus, geb. op 17 aug 1796 te Bloemendaal, ovl. (58 jaar oud) op 17 okt 1854 te Veenhuizen, volgt IXe

IXa.  Arnoldus van Rhijn, zn. van Leendert van Rhijn (VIIIb) en Johanna Ridder, geb. op 6 aug 1786 te Dordrecht, ged. op 9 aug 1786 te Dordrecht, heel- en vroedmeester, medisch dokter te Naaldwijk, Zwammerdam en Leiderdorp, woonde Baljuwhuis, Zwammerdam, -geneesheer op 30 jul 1895, ovl. (82 jaar oud) op 6 dec 1868 te Leiderdorp, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 25 dec 1810 te Delfshaven met Adriana Johanna Pelkman, dr. van Huijbert Pelkman en Willemina Moleveld, geb. op 1 mrt 1791 te Delfshaven, zonder beroep op 30 jul 1895, ovl. (76 jaar oud) op 11 feb 1868 te Leiderdorp. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Leonard Johannes, geb. op 26 jan 1812 te Naaldwijk, ovl. (75 jaar oud) op 16 mei 1887, volgt Xa
  2.  Huibert Willem, geb. op 3 sep 1813 te Zwammerdam, ovl. (81 jaar oud) op 27 jul 1895 te Arnhem, volgt Xb
  3.  Hendrik Bernardus , geb. op 28 apr 1816 te Zwammerdam, ovl. (85 jaar oud) op 18 dec 1901 te Katwijk, volgt Xc
  4.  Willem Pieter, geb. op 20 jul 1819 te Zwammerdam, ovl. (80 jaar oud) op 11 feb 1900 te Leiderdorp, volgt Xd
  5.  Willemina Johanna, geb. op 25 sep 1824 te Zwammerdam, ovl. (88 jaar oud) op 27 dec 1912 te Leiden. Xa.  Leonard Johannes van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (IXa) en Adriana Johanna Pelkman, geb. op 26 jan 1812 te Naaldwijk, Remonstrants, predikant, werkte dorpskerk, Wassenaar, ovl. (75 jaar oud) op 16 mei 1887, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) (1) op 28 mrt 1838 te 's-Gravenhage met Antoinette Wilhelmina Vernhout, dr. van Jan Jacob Vernhout en Sara Petronella van Gogh, geb. op 2 mrt 1811 te Amsterdam, ovl. (68 jaar oud) op 16 okt 1879 te Doetinchem. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Sara Petronella, geb. op 2 dec 1838 te Friedrichstadt a.d. Eider [Duitsland], ovl. (3 jaar oud) op 19 sep 1842 te Friedrichstadt a.d. Eider [Duitsland]. 
  2.  Adriana Johanna, geb. op 14 nov 1840 te Friedrichstadt a.d. Eider [Duitsland], ovl. (1 jaar oud) op 14 mrt 1842 te Friedrichstadt a.d. Eider [Duitsland]. 
  3.  Adriana Johanna, geb. op 12 jun 1842 te Friedrichstadt a.d. Eider [Duitsland], ovl. (68 jaar oud) op 11 okt 1910 te Zeist. 
  4.  Arnoldus, geb. op 17 feb 1844 te Friedrichstadt a.d. Eider [Duitsland], ovl. (4 jaar oud) op 19 mrt 1848 te Utrecht. 
  5.  Sara Petronella, geb. op 31 dec 1845 te Rotterdam, ovl. (2 maanden oud) op 24 mrt 1846 te Rotterdam. 
  6.  Julia Carolina, geb. op 27 aug 1849 te Utrecht, ovl. (50 jaar oud) op 9 jan 1900 te Middelburg [R.S.A.], tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) op 1 jun 1871 te Wassenaar met Ds. Pieter Johan Roscam Abbing (R.O.N.), zn. van Ds. Pieter Roscam Abbing en Petronella Johanna ter Veer, geb. op 18 jan 1845 te Ginneken, hervormd predikant, ovl. (71 jaar oud) op 21 aug 1916 te Warnsveld. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Anna Henrietta, geb. op 23 aug 1851 te Chaam, ovl. (38 jaar oud) op 15 jul 1890 te Scheveningen, tr. (beiden 28 jaar oud) op 15 jan 1880 te Doetinchem met Ds. Coenraad Jacobus Lammerink, zn. van Hermanus Lammerink en Elisabeth Brusse, geb. op 12 okt 1851 te Monnickendam, N.H, hervormd predikant, ovl. (69 jaar oud) op 14 okt 1920 te Hilversum. Uit dit huwelijk een zoon. 
  8.  Leonard Johannes, geb. op 3 jun 1853 te Nieuw-Loosdrecht, ovl. (81 jaar oud) op 18 mrt 1935 te Breukelen, volgt XIa


  Leonard Johannes van Rhijn, tr. (resp. 68 en 43 jaar oud) (2) op 16 dec 1880 te Rheden met Anna Helena Snouck Hurgronje, dr. van Dr. Jacob Julianus Snouck Hurgronje en Adriana Magdalena van Adrichem, geb. op 18 nov 1837 te Gapinge, ovl. (79 jaar oud) op 15 mei 1917 te Leiden. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Anna Helena Snouck Hurgronje, dr. van Dr. Jacob Julianus Snouck Hurgronje en Adriana Magdalena van Adrichem, tr. (2), (gesch. voor 16 dec 1880) met Mr. Johannes Hendrik Vernhout, zn. van Jan Jacob Vernhout en Sara Petronella van Gogh, geb. op 25 okt 1830 te Paramaribo [Suriname], ovl. (hoogstens 35 jaar oud) voor 31 jul 1866. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. XIa.  Leonard Johannes van Rhijn, zn. van Leonard Johannes van Rhijn (Xa) en Antoinette Wilhelmina Vernhout, geb. op 3 jun 1853 te Nieuw-Loosdrecht, hervormd predikant, woont Doesburg, werkte Hervormde Kerk, Doesburg tussen 1898 en 1904, ovl. (81 jaar oud) op 18 mrt 1935 te Breukelen, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op 21 nov 1878 te Rotterdam met Clara Rebecca van Oordt, dr. van Hendrik Willem Adriaan van Oordt en Ida Wynkes, geb. op 26 jan 1854 te Rotterdam, woont Doesburg, ovl. (86 jaar oud) op 26 dec 1940 te Zeist. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Ida, geb. op 6 aug 1879 te Bredevoort, ovl. (9 maanden oud) op 2 jun 1880 te Rotterdam. 
  2.  Arnold Wilhelm Anton, geb. op 5 jul 1880 te Bredevoort, ovl. (76 jaar oud) op 15 dec 1956 te Bennekom, volgt XIIa
  3.  Hendrika Willemina Adriana (Riek), geb. op 10 mrt 1882 te Gendringen, ovl. (65 jaar oud) op 15 aug 1947 te Amersfoort, tr. (resp. 28 en 41 jaar oud) op 12 mei 1910 te Elburg met August Johannes (Guus) Valewink, zn. van Izak Johannes Valewink en Anna Benjanetta Augusta Ogreen, geb. op 5 apr 1869 te Amersfoort, officier inf. 1896-, laatst. kapitein 1913-1916, daarna havenmeester te Amersfoort, ovl. (63 jaar oud) op 13 dec 1932 te Amersfoort. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Adriana Johanna, geb. op 8 dec 1883 te Gendringen, ovl. (1 jaar oud) op 8 mei 1885 te Vlaardingen. 
  5.  Leonard Johannes, geb. op 1 apr 1886 te Vlaardingen, ovl. (65 jaar oud) op 31 mrt 1952 te Zeist, volgt XIIb
  6.  Henri François, geb. op 3 jun 1887 te Muiderberg, ovl. (68 jaar oud) op 4 dec 1955 te Amsterdam, volgt XIIc
  7.  Clara Rebecca, geb. op 3 jan 1895 te Soesterberg, onderwijzeres Duits Opleiding Christelijke Maatschappelijke Arbeid, ovl. (87 jaar oud) op 14 feb 1982 te Amersfoort. XIIa.  Arnold Wilhelm Anton van Rhijn, zn. van Leonard Johannes van Rhijn (XIa) en Clara Rebecca van Oordt, geb. op 5 jul 1880 te Bredevoort, koopman, ovl. (76 jaar oud) op 15 dec 1956 te Bennekom, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) op 3 sep 1908 te Wageningen met Johanna Maria Francina Jansen, dr. van Jan Jansen en Hendrika Goudswaard, geb. op 20 mrt 1886 te Wageningen, ovl. (80 jaar oud) op 5 jul 1966 te Bennekom. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Clara Rebecca, geb. op 2 feb 1910 te Zeist, ovl. (73 jaar oud) op 3 nov 1983 te Bennekom. 
  2.  Jan, geb. op 21 nov 1913 te Zeist, ovl. (4 maanden oud) op 21 mrt 1914 te Zeist. 
  3.  Hendrika, geb. op 17 okt 1916 te Zeist, ovl. (77 jaar oud) op 19 mei 1994 te Bennekom. 
  4.  Leonard Johannes, geb. op 4 sep 1923 te Huis ter Heide, ovl. (66 jaar oud) op 10 jan 1990 te Houten, volgt XIIIaXIIIa.  Leonard Johannes van Rhijn, zn. van Arnold Wilhelm Anton van Rhijn (XIIa) en Johanna Maria Francina Jansen, geb. op 4 sep 1923 te Huis ter Heide, concierge Chr. Lyceum te Zeist, ovl. (66 jaar oud) op 10 jan 1990 te Houten, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) op 27 okt 1949 te Zeist met Gerda Anna Ridderhof, dr. van Cornelis Wouter Ridderhof en Johanna Eikelenstam, geb. op 22 feb 1926 te Zeist, directiesecretaresse, ovl. (82 jaar oud) op 12 jun 2008 te Zeist. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Leontine Joke, geb. op 8 okt 1953 te Zeist, onderwijzeres, ovl. (58 jaar oud) op 25 apr 2012 te Nieuwegein, tr. (28 jaar oud) op 9 okt 1981 te Zeist met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. XIIb.  Leonard Johannes van Rhijn, zn. van Leonard Johannes van Rhijn (XIa) en Clara Rebecca van Oordt, geb. op 1 apr 1886 te Vlaardingen, werkzaam N.V. Cultuurmij. (thee) te Java, ovl. (65 jaar oud) op 31 mrt 1952 te Zeist, tr. (ongeveer 44 jaar oud) (1) circa 1930 met Marie Schrijvers
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Barend Hendriks en Maaijke Dillesen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Leonard Johannes van Rhijn, tr. (resp. 52 en 30 jaar oud) (2) op 1 jun 1938 te Bandoeng [Indonesië] met Justina, dr. van Saad en Mari, geb. op 7 feb 1908 te Bandoeng [Indonesië], ovl. (77 jaar oud) op 17 apr 1985 te Zeist. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Henri François, geb. op 10 aug 1934 te Lembang [Indonesië], ovl. (66 jaar oud) op 22 jan 2001 te Vlissingen, volgt XIIIb
  Justina, dr. van Saad en Mari, tr. (52 jaar oud) (2) op 15 sep 1960 te Zeist, (gesch. op 8 mrt 1971 te Zeist) met Wilhelmus van Gils
 Uit dit huwelijk geen kinderen. XIIIb.  Henri François van Rhijn, zn. van Leonard Johannes van Rhijn (XIIb) en Justina, geb. op 10 aug 1934 te Lembang [Indonesië], adjudant marine b.d, ovl. (66 jaar oud) op 22 jan 2001 te Vlissingen, tr. (25 jaar oud) op 22 aug 1959 te Zeist met Afgeschermd, kind van Anthonie Grollé en Helena Jacoba Bommel. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIVa
  2.  Afgeschermd

XIVa.  Afgeschermd, kind van Henri François van Rhijn (XIIIb) en Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 

XIIc.  Henri François van Rhijn, zn. van Leonard Johannes van Rhijn (XIa) en Clara Rebecca van Oordt, geb. op 3 jun 1887 te Muiderberg, gezagvoerder Curaçaosche Scheepvaart Mij, ovl. (68 jaar oud) op 4 dec 1955 te Amsterdam, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) (1) op 12 mei 1915 te Elburg met Hendrika Lucretia (Riek) Hengeveld, dr. van Abraham Hengeveld en Elisabeth Susanna Pfrommer, geb. op 2 mrt 1886 te Elburg, ovl. (40 jaar oud) op 5 okt 1926 te Elburg. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Henriette Françoise, geb. op 3 sep 1917 te Amersfoort, ovl. (93 jaar oud) op 24 jan 2011 te Velp, tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) op 24 sep 1940 te Ede met Aart Veenendaal, zn. van Hendrik Louis Veenendaal en Maria Stekelenburg, geb. op 10 aug 1910 te Ede, inspecteur recherche, ovl. (76 jaar oud) op 10 jul 1987 te Sainte-Alvère [Frankrijk]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Leonard Johannes, geb. op 31 mei 1922 te Amersfoort, ovl. (78 jaar oud) op 6 jan 2001 te Arnhem, volgt XIIIc


  Henri François van Rhijn, tr. (resp. 46 en 49 jaar oud) (2) op 26 apr 1934 te Ede, (gesch. op 13 sep 1952 te Ede) met Johanna Elisabeth Hengeveld, dr. van Abraham Hengeveld en Elisabeth Susanna Pfrommer, geb. op 28 jul 1884 te Elburg, ovl. (82 jaar oud) op 31 mrt 1967 te Ede. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. XIIIc.  Leonard Johannes van Rhijn, zn. van Henri François van Rhijn (XIIc) en Hendrika Lucretia (Riek) Hengeveld, geb. op 31 mei 1922 te Amersfoort, adm./juridisch medewerker Heineken Ned. Beheer N.V, ovl. (78 jaar oud) op 6 jan 2001 te Arnhem, tr. (beiden 22 jaar oud) op 31 jan 1945 te Hooge en Lage Mierde met Gijsberdina Johanna Stolk, dr. van Louis Stolk en Wesselina Johanna van der Linde, geb. op 9 apr 1922 te Rotterdam, ovl. (83 jaar oud) op 18 aug 2005 te Arnhem. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Afgeschermd, volgt XIVbXIVb.  Afgeschermd, kind van Leonard Johannes van Rhijn (XIIIc) en Gijsberdina Johanna Stolk, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Leonard Johannes (Jos) van Rhijn, geb. op 1 sep 1983 te Zwolle, ovl. (30 jaar oud) op 8 feb 2014. 


  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xb. Dr. Huibert Willem van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (IXa) en Adriana Johanna Pelkman, geb. op 3 sep 1813 te Zwammerdam, med. chir. et art. obstet. dr. Leiden 1838, medicinae dokter op 31 jul 1879, -, geneesheer op 30 jul 1895, ovl. (81 jaar oud) op 27 jul 1895 te Arnhem, tr. (resp. 29 en 19 jaar oud) op 13 okt 1842 te Zutphen met Maria Elisabeth Roelofz, dr. van Joost Roelofsz en Christina Bartels, geb. op 26 sep 1823 te Bloemendaal, zonder beroep op 31 jul 1879, ovl. (73 jaar oud) op 24 dec 1896 te Zutphen. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Arnoldina Johanna Adriana, geb. op 28 sep 1843 te Zutphen, ovl. (40 jaar oud) op 1 nov 1883 te Pasoeroean [Indonesië], tr. (resp. 35 en 36 jaar oud) op 31 jul 1879 te Zutphen met Dirk Pieter Erdbrink, zn. van Ds. Gerard Rudolph Erdbrink en Geertruida Jacoba Ris, geb. op 11 nov 1842 te Welsum, notaris, ambtenaar op 31 jul 1879, ovl. (76 jaar oud) op 15 feb 1919 te Arnhem. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Huibert Willem, geb. op 30 mei 1845 te Zutphen, ovl. (75 jaar oud) op 9 dec 1920 te Amersfoort, volgt XIb
  3.  Adriaan Johan, geb. op 1 jun 1847 te Zutphen, ovl. (79 jaar oud) op 8 apr 1927 te Hengelo, volgt XIc
  4.  Christine Josine, geb. op 19 mrt 1849 te Zutphen, ovl. (78 jaar oud) op 10 jul 1927 te Zutphen. 
  5.  Maria Elisabeth, geb. op 13 dec 1851 te Zutphen, ovl. (67 jaar oud) op 9 jan 1919 te Zutphen, tr. (resp. 28 en 42 jaar oud) op 17 jun 1880 te Zutphen met Ds. Bartholomeus Cuperus, zn. van Klaas Jan Cuperus en Brechje Salm, geb. op 21 jul 1837 te Amsterdam, doopsgezind predikant, ovl. (76 jaar oud) op 9 dec 1913 te Zutphen. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIb.  Huibert Willem van Rhijn, zn. van Dr. Huibert Willem van Rhijn (Xb) en Maria Elisabeth Roelofz, geb. op 30 mei 1845 te Zutphen, officier art. O.I.L. 1865-1892, laatst. kapitein 1889-1896, ovl. (75 jaar oud) op 9 dec 1920 te Amersfoort, tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) op 28 nov 1879 te Amsterdam met Anna Catharina Hubertina Tobben, dr. van Theodorus Tobben en Odilia Derichs, geb. op 30 apr 1854 te Neer, ovl. (80 jaar oud) op 1 jan 1935 te Amersfoort. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth, geb. op 14 apr 1880 te Soerabaja [Indonesië], ovl. (65 jaar oud) op 9 jul 1945 te Appelscha, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) op 6 mei 1909 te Utrecht, (gesch. op 2 feb 1923 te Utrecht) met Nicolaas Lucius Gerlach, zn. van Adrianus Gerlach en Maria Anna de Zwaan, geb. op 7 jan 1881 te Batavia [Indonesië], officier geneesk. dienst 1909-, laatst. officier-van-gezondheid 1e kl. 1917-1925, KNO- en oogarts, ovl. (83 jaar oud) op 7 sep 1964 te Leiden. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Theodoor, geb. op 25 jun 1881 te Soerabaja [Indonesië], ovl. (53 jaar oud) op 25 mei 1935 te Arnhem, volgt XIIdXIId.  Theodoor van Rhijn, zn. van Huibert Willem van Rhijn (XIb) en Anna Catharina Hubertina Tobben, geb. op 25 jun 1881 te Soerabaja [Indonesië], geneesheer te Arnhem, ovl. (53 jaar oud) op 25 mei 1935 te Arnhem, tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) op 5 okt 1911 te Hengelo met Margaretha Everdina Ekker, dr. van Evert Ekker en Margaretha Elisabeth Offerhaus, geb. op 25 sep 1891 te Hengelo, ovl. (91 jaar oud) op 11 feb 1983 te Arnhem. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna Catharina Hubertina, geb. op 5 jul 1912 te Ede, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) op 27 sep 1937 te Arnhem met Frederick Granger, zn. van Frederick Collins Granger en Agnes Richmond Wilson, geb. op 15 mei 1906 te Ilford [Verenigd Koninkrijk], hoofdofficier ter koopvaardij, ovl. (74 jaar oud) in okt 1980 te Southport [Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Regine Margaretha, geb. op 2 nov 1914 te Arnhem, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) op 5 aug 1940 te Arnhem, (gesch. op 8 aug 1946) met Eduard van Rijssen, zn. van Hendrik Jacob van Rijssen en Carmencita Irene Marie barones van Boecop, geb. op 23 jun 1909 te Haarlem, bankemployé. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Huibert Willem, geb. op 3 feb 1917 te Arnhem, ovl. (25 jaar oud) op 9 feb 1942 te Batavia [Indonesië]. 

XIc. Dr. Adriaan Johan van Rhijn, zn. van Dr. Huibert Willem van Rhijn (Xb) en Maria Elisabeth Roelofz, geb. op 1 jun 1847 te Zutphen, med. dr. Leiden 1873, geneesheer te Zutphen, ovl. (79 jaar oud) op 8 apr 1927 te Hengelo, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) op 1 jul 1874 te Detmold [Duitsland] met Martha Sophia Agnes Augusta Meyer, dr. van Ds. Gustaaf Meyer en Sophie Bartels, geb. op 10 dec 1847 te Haustenbeck [Duitsland], ovl. (92 jaar oud) op 16 jan 1940 te Hengelo. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1. Dr. Huibert Willem, geb. op 12 apr 1875 te Zutphen, med. dr. Gent 1907, geneesheer te Dordrecht, ovl. (81 jaar oud) op 2 dec 1956 te Dordrecht, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) op 23 nov 1904 te Dordrecht met Anthonetta Naeff (O.O.N.), dr. van Johan Reinhard Naeff en Anna Cornelia Vriesendorp, geb. op 24 mrt 1878 te Dordrecht, letterkundige onder de naam Top Naeff, woonde Nieuwehaven 38 Dordrecht, woonde Johan de Wittstraat 25 Dordrecht, ovl. (75 jaar oud) op 22 apr 1953 te Dordrecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Gustaaf, geb. op 18 jun 1877 te Zutphen, ovl. (96 jaar oud) op 27 aug 1973 te Schalkhaar, volgt XIIe
  3.  Eduard Emil, geb. op 10 mei 1879 te Zutphen, ovl. (91 jaar oud) op 3 nov 1970 te Amersfoort, volgt XIIf
  4.  Marie Sophie Wilhelmine, geb. op 20 apr 1882 te Zutphen, ovl. (89 jaar oud) op 26 jul 1971 te Hengelo, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) op 12 jul 1904 te Zutphen met Ds. Derk Christiaan Hiebendaal, zn. van Ds. Carel Christiaan Jenneke Hiebendaal en Roxina Johanna Fercken, geb. op 30 dec 1878 te Heteren, hervormd predikant, ovl. (58 jaar oud) op 21 jul 1937 te Zeist. Uit dit huwelijk 4 kinderen. XIIe. Ds. Gustaaf van Rhijn, zn. van Dr. Adriaan Johan van Rhijn (XIc) en Martha Sophia Agnes Augusta Meyer, geb. op 18 jun 1877 te Zutphen, hervormd predikant, woonde Zwolseweg 7 Deventer, ovl. (96 jaar oud) op 27 aug 1973 te Schalkhaar, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op 30 sep 1902 te 's-Gravenhage met Henriette Albertine Karseboom, dr. van Mr. Frans Frederik Karseboom en Catharina Wilhelmina Kist, geb. op 2 sep 1879 te Alkmaar, woonde Zwolseweg 7 Deventer, ovl. (90 jaar oud) op 9 okt 1969 te Schalkhaar. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Catharina Wilhelmina (Mien), geb. op 22 jul 1903 te Emst, lerares huishoudkunde, hoofdleidster Vorming Bedrijfsjeugd, woonde Zwolseweg 7 Deventer, ovl. (91 jaar oud) op 11 feb 1995 te Deventer, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) op 11 mei 1926 te Deventer met Gerhardus Adriaan Nicolaas Sipkes, zn. van Adriaan Cornelis Sipkes en Jantje Slik, geb. op 21 feb 1897 te Rotterdam, planter Rubber Cultuur Mij. Amsterdam op Sumatra, vertegenwoordiger Siemens Ned. N.V. en later van G, ovl. (72 jaar oud) op 13 aug 1969 te Deventer. Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.  Adriaan Johan, geb. op 20 mei 1905 te Emst, ovl. (71 jaar oud) op 16 okt 1976 te Haarlem, volgt XIIId
  3.  Gustaaf, geb. op 8 okt 1909 te Raalte, ovl. (89 jaar oud) op 13 sep 1999 te Vaals, volgt XIIIe
  4.  Joost Gerard, geb. op 14 sep 1912 te Raalte, ovl. (87 jaar oud) op 14 jun 2000 te Deventer, volgt XIIIf
  5.  Theodorus, geb. op 30 mei 1915 te Raalte, ovl. (90 jaar oud) op 4 mrt 2006 te Doorn, volgt XIIIgXIIId. Ds. Adriaan Johan van Rhijn, zn. van Ds. Gustaaf van Rhijn (XIIe) en Henriette Albertine Karseboom, geb. op 20 mei 1905 te Emst, hervormd predikant, woonde Zwolseweg 7 Deventer, ovl. (71 jaar oud) op 16 okt 1976 te Haarlem, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) op 16 mei 1933 te Arnhem met Anne Willemine Drost, dr. van Ds. Adrianus (Adri) Drost en Catharina Posthumus Meyjes, geb. op 26 sep 1903 te Loenen a/d Vecht, ovl. (66 jaar oud) op 14 dec 1969 te Zeist. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, tr. (Franciscus 27 jaar oud) op 3 apr 1960 te Haarlem met Franciscus Bernardus Marie Schellekens, zn. van Johannes Cornelis Schellekens en Cornelia Bernardina Betsy de Swart, geb. op 12 jun 1932 te Ginneken, sales manager Stork Servex B.V. te Piraeus (Griekenland), ovl. (67 jaar oud) op 29 jul 1999 te Amersfoort. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, tr. (Rolf 28 jaar oud) op 19 dec 1964 te Haarlem met Ir. Frans Rudolf (Rolf) Simon van Leeuwen, zn. van François Bernard Simon van Leeuwen en Rudolphine Frederique Julie May (Frieda) Wijckerheld Bisdom, geb. op 11 sep 1936 te Parée, Kediri [Indonesië], natuurk. ing, ovl. (79 jaar oud) op 11 sep 2015 te Baarn, gecr. op 18 sep 2015 te Baarn. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Huibert Willem (Pim), geb. op 11 mei 1939 te Oppenhuizen, ovl. (63 jaar oud) op 27 jan 2003 te Wijnandsrade, volgt XIVc
  4.  Afgeschermd, volgt XIVdXIVc. Drs. Huibert Willem (Pim) van Rhijn, zn. van Ds. Adriaan Johan van Rhijn (XIIId) en Anne Willemine Drost, geb. op 11 mei 1939 te Oppenhuizen, drs. Engelse taal- en letterkunde, ovl. (63 jaar oud) op 27 jan 2003 te Wijnandsrade, tr. (30 jaar oud) op 13 dec 1969 te Laren met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XVaXVa.  Afgeschermd, kind van Drs. Huibert Willem (Pim) van Rhijn (XIVc) en Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

XIVd.  Afgeschermd, kind van Ds. Adriaan Johan van Rhijn (XIIId) en Anne Willemine Drost, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XVb
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

XIIIe. Dipl. Ing. Gustaaf van Rhijn, zn. van Ds. Gustaaf van Rhijn (XIIe) en Henriette Albertine Karseboom, geb. op 8 okt 1909 te Raalte, elektrotechn. ing. woonde Zwolseweg 7 Deventer, ovl. (89 jaar oud) op 13 sep 1999 te Vaals, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) (1) op 5 jan 1940 te 's-Gravenhage, (gesch. op 18 apr 1947 te 's-Gravenhage) met Josephine Frédérique van Anrooy, dr. van Dr. Peter Gijsbert van Anrooy en Frédérique Johanna Adolphina de L'espinasse, geb. op 17 feb 1913 te Arnhem. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Margarethe, geb. op 1 mei 1941 te Delft, ovl. (22 jaar oud) op 15 mei 1963 te 's-Gravenhage, tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) op 5 jan 1963 te 's-Gravenhage met Ronald Ramoscito Yang, zn. van Tchao Wei Yang en Antonetta Juliana Wawoe, geb. op 15 aug 1932 te Curaçao [Nederlandse Antillen], kunstschilder en graficus, ovl. (41 jaar oud) op 7 jul 1974 te Maastricht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Josephine Frédérique van Anrooy, dr. van Dr. Peter Gijsbert van Anrooy en Frédérique Johanna Adolphina de L'espinasse, tr. (47 jaar oud) (2) op 4 jan 1961 te 's-Gravenhage met Prof. Dr Arend Heijting
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Dipl. Ing. Gustaaf van Rhijn, tr. (beiden 38 jaar oud) (2) op 18 sep 1948 te Arnhem met Jkvr Manon Engeline Maria Jacoba Bertho van Suchtelen, dr. van George Margaretho Emile Jhr. van Suchtelen en Angélique Adelaïde Désirée von Olhoff Groote, geb. op 20 dec 1909 te Meester Cornelis [Indonesië], fotografe, ovl. (87 jaar oud) op 13 mrt 1997 te Vaals. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. XIIIf.  Joost Gerard van Rhijn, zn. van Ds. Gustaaf van Rhijn (XIIe) en Henriette Albertine Karseboom, geb. op 14 sep 1912 te Raalte, bloemist, woonde Zwolseweg 7 Deventer, ovl. (87 jaar oud) op 14 jun 2000 te Deventer, tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) op 11 aug 1942 te Deventer met Willemina Dirkje Heuvel, dr. van Johan Hendrik Heuvel en Gerharda Johanna Tuinder, geb. op 9 nov 1920 te Deventer, ovl. (74 jaar oud) op 10 sep 1995 te Olst. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIVe
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  3.  Afgeschermd, volgt XIVf
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIVe.  Afgeschermd, kind van Joost Gerard van Rhijn (XIIIf) en Willemina Dirkje Heuvel, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XVc
  2.  Afgeschermd, volgt XVd
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

XIVf.  Afgeschermd, kind van Joost Gerard van Rhijn (XIIIf) en Willemina Dirkje Heuvel, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIIIg. Drs. Theodorus van Rhijn, zn. van Ds. Gustaaf van Rhijn (XIIe) en Henriette Albertine Karseboom, geb. op 30 mei 1915 te Raalte, wis- en natuurk. drs. woonde Zwolseweg 7 Deventer, ovl. (90 jaar oud) op 4 mrt 2006 te Doorn, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) op 18 aug 1945 te Bloemendaal met Rixtje Talsma, dr. van Wopke Talsma en Eelkje Hiddema, geb. op 7 mrt 1920 te Ijzendijke, apothekersassistente, ovl. (91 jaar oud) op 25 sep 2011 te Doorn. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, tr. (François 26 jaar oud) op 23 apr 1971 te Haarlem met Ir. François Mathijs Lucas Johan Oorthuys, zn. van Afgeschermd en Afgeschermd, geb. op 21 mrt 1945 te Amstenrade, ing. milieutechniek, ovl. (76 jaar oud) op 23 jul 2021 te Doorn. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIVg
  3.  Afgeschermd, tr. (Karel 26 jaar oud) op 2 mei 1975 te Haarlem met Karel Christiaan Freeve, zn. van Afgeschermd en Afgeschermd, geb. op 29 nov 1948 te Tarakan [Indonesië], huisarts Therapeuticum de Rozenhof te Zutphen, ovl. (65 jaar oud) op 3 aug 2014 te Zutphen. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  4.  Afgeschermd, volgt XIVhXIVg.  Afgeschermd, kind van Drs. Theodorus van Rhijn (XIIIg) en Rixtje Talsma, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XVe
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit deze relatie 2 kinderen. 
  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Joseph Gielkens en Hubertina Francisca Maria Koene. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVh.  Afgeschermd, kind van Drs. Theodorus van Rhijn (XIIIg) en Rixtje Talsma, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIIf.  Eduard Emil, van Rhijn, zn. van Dr. Adriaan Johan van Rhijn (XIc) en Martha Sophia Agnes Augusta Meyer, geb. op 10 mei 1879 te Zutphen, directeur Gemeentelijk Gasbedrijf te Hoorn, later directeur Gem. Bedrijven te Amersfoort, ovl. (91 jaar oud) op 3 nov 1970 te Amersfoort, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op 20 feb 1906 te Epe met Elisabeth Suzanna Karseboom, dr. van Mr. Frans Frederik Karseboom en Catharina Wilhelmina Kist, geb. op 9 okt 1881 te Alkmaar, ovl. (65 jaar oud) op 25 mrt 1947 te Amersfoort. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Frans Frederik, geb. op 29 dec 1906 te Hoorn, ovl. (68 jaar oud) op 19 mrt 1975 te Amsterdam, volgt XIIIh
  2. Ing. Gerard, geb. op 10 sep 1908 te Hoorn, werkzaam B.P.M, ovl. (32 jaar oud) op 30 mrt 1941 te Kloeang [Indonesië], tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) op 23 sep 1938 te Batavia [Indonesië] met Mr. Bertha van Goudoever, dr. van Prof. Dr. van Goudoever en Alwina Carolina Gordon, geb. op 19 nov 1912 te Rotterdam, werkzaam griffie arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, ovl. (81 jaar oud) op 24 apr 1994 te 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Lucretia (Rie), geb. op 26 jun 1912 te Hoorn, maatschappelijk werkster, ovl. (79 jaar oud) op 11 okt 1991 te Leiden, tr. (resp. 30 en 39 jaar oud) op 10 jun 1943 te Amersfoort met Prof. Dr. Jacobus Gerardus (Koos) Bomhoff, zn. van Jan Bomhoff en Cornelia Catharina Kwaaitaal, geb. op 18 dec 1903 te Schoten, litt. dr. Leiden 1950, ovl. (84 jaar oud) op 7 jul 1988 te Leiderdorp. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Bertus, geb. op 10 jun 1915 te Hoorn, ovl. (84 jaar oud) op 3 aug 1999 te Gorssel, volgt XIIIi
  5.  Henriette Albertine (Jet), geb. op 4 mei 1920 te Hoorn, oud-landelijk jeugdleidster V.C.J.C, oud-muzieklerares, ovl. (95 jaar oud) op 12 dec 2015 te Soest, tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) op 18 dec 1952 te Amersfoort met Dr. Laurens Johan van der Lof, zn. van Laurens Herman van der Lof en Johanna Hendrika Floor, geb. op 16 jan 1921 te Amsterdam, theol. dr. Amsterdam 1949, drs. litt. class, ovl. (80 jaar oud) op 1 apr 2001 te Soest. Uit dit huwelijk 2 kinderen. XIIIh. Ing. Frans Frederik van Rhijn, zn. van Eduard Emil, van Rhijn (XIIf) en Elisabeth Suzanna Karseboom, geb. op 29 dec 1906 te Hoorn, chem. techn. ing, ovl. (68 jaar oud) op 19 mrt 1975 te Amsterdam, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (1) op 17 feb 1930 te Amersfoort, (gesch. op 8 jul 1937 te Batavia [Indonesië]) met Eduarda Thalia Koning, dr. van Edzard Willem Koning en Alberdina Margaretha Tonckens, geb. op 15 mrt 1909 te Ermelo, ovl. (79 jaar oud) op 10 jul 1988 te Hythe [Verenigd Koninkrijk]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Eduarda Thalia Koning, dr. van Edzard Willem Koning en Alberdina Margaretha Tonckens, tr. (37 jaar oud) (2) op 26 feb 1947 te Assen met James Yates
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Ing. Frans Frederik van Rhijn, tr. (resp. 31 en 21 jaar oud) (2) op 14 jul 1938 te Amersfoort, (gesch. op 30 aug 1940 te Soerabaja [Indonesië]) met Ninie van Ham, geb. op 23 apr 1917 te Amsterdam. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


 Ing. Frans Frederik van Rhijn, tr. (resp. 34 en 26 jaar oud) (3) op 20 jun 1941 te Soerabaja [Indonesië], (gesch. op 28 jun 1947 te 's-Gravenhage) met Babje Maria de Lorm, geb. op 13 mrt 1915 te Voorburg. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Ing. Frans Frederik van Rhijn, tr. (resp. 40 en 30 jaar oud) (4) op 18 dec 1947 te 's-Gravenhage, (gesch. op 14 jan 1970 te 's-Gravenhage) met Liesbeth Houtman, dr. van Ir. Dirk Houtman en Johanna Cornelia Lensvelt, geb. op 10 nov 1917 te Leiden, oud-medisch secretaresse. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen, relatie met Afgeschermd, kind van Lambertus Hendrik Vegter en Ankje ter Horst. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Saskia Johanna, geb. op 25 nov 1949 te Singapore [Singapore], ovl. (49 jaar oud) op 7 dec 1998 te Leiderdorp, tr. (22 jaar oud) op 5 mei 1972 te Leidschendam met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. XIIIi. Ing. Bertus van Rhijn, zn. van Eduard Emil, van Rhijn (XIIf) en Elisabeth Suzanna Karseboom, geb. op 10 jun 1915 te Hoorn, oud-directeur Tas & Co. B.V. Amsterdam, ovl. (84 jaar oud) op 3 aug 1999 te Gorssel, tr. (beiden 24 jaar oud) op 20 mei 1940 te Amersfoort met Wilhelmine Jacqueline Fritz, dr. van Jacques Guillaume Fritz en Maartje van Essen, geb. op 3 okt 1915 te Tilburg, ovl. (87 jaar oud) op 4 okt 2002 te Gorssel. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Margo Elisabeth, geb. op 12 apr 1946 te 's-Gravenhage, ovl. (12 jaar oud) op 5 nov 1958 te Haarlem. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd (zie XIIIh). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xc. Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (IXa) en Adriana Johanna Pelkman, geb. op 28 apr 1816 te Zwammerdam, med. chir. dr. Leiden 1840, art. obstet. dr. Leiden 1841, geneeskundige, woonde Rijnstraat Katwijk aan de Rijn tot 1 mei 1877, woonde Kerkstraat 54 Katwijk aan de Rijn van 1 mei 1877-1901, ovl. (85 jaar oud) op 18 dec 1901 te Katwijk, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 11 mei 1843 te Leiden met Sophia Gijsbertha De Graaf, dr. van Hermanus Johannes De Graaf en Geertruida Wilhelmina van der Spruijt, geb. op 17 mei 1820 te Leiden, ovl. (65 jaar oud) op 5 jan 1886 te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Arnoldus , geb. op 8 mrt 1844 te Katwijk aan Zee, ovl. (78 jaar oud) op 15 feb 1923 te Leiden, volgt XId
  2.  Hermina Geertruida , geb. op 1 mei 1845 te Katwijk aan Zee, ovl. (78 jaar oud) op 14 jan 1924 te Oegstgeest. 
  3.  Johanna Sophia , geb. op 21 jan 1847 te Katwijk aan Zee, ovl. (23 jaar oud) op 18 okt 1870 te Katwijk aan de Rijn. 
  4.  Hendrik Bernardus , geb. op 19 jan 1849 te Katwijk aan Zee, ovl. (75 jaar oud) op 4 jun 1924 te 's-Gravenhage, volgt XIe
  5.  Johanna Henriette , geb. op 19 sep 1850 te Katwijk aan Zee, ovl. (71 jaar oud) op 21 nov 1921 te Utrecht, tr. (resp. 22 en 32 jaar oud) op 14 nov 1872 te Katwijk aan de Rijn met Dr. Jan Carel Pool, zn. van Gerardus Jacobus Pool en Augustina Jacoba van Son, geb. op 13 sep 1840 te Amsterdam, theol. dr. Leiden 1866, ovl. (84 jaar oud) op 15 sep 1924 te Utrecht. Uit dit huwelijk een zoon. 
  6.  Hermanus Johannes , geb. op 7 dec 1852 te Katwijk aan Zee, ovl. (73 jaar oud) op 14 feb 1926 te 's-Gravenhage, volgt XIf
  7.  Leonardus Johannes , geb. op 27 dec 1854 te Katwijk aan Zee, ovl. (1 jaar oud) op 8 aug 1856 te Katwijk aan Zee. 
  8.  Sophia Gijsbertha , geb. op 30 dec 1856 te Katwijk aan de Rijn, apothekersassistente, apothekersassistente, ovl. (85 jaar oud) op 19 feb 1942 te Leeuwarden. 
  9.  Leonardus Johannes , geb. op 5 feb 1859 te Katwijk aan de Rijn, ovl. (81 jaar oud) op 2 mei 1940 te Bennekom, volgt XIg
  10.  Elisabeth Jacoba , geb. op 1 mei 1861 te Katwijk aan de Rijn, ovl. (67 jaar oud) op 10 apr 1929 te Amsterdam, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) op 18 dec 1890 te Katwijk aan de Rijn met Dr. Pieter Adriaan Klap (R.O.N.), zn. van Adriaan Klap en Johanna Catharina Hillegonda Dronkers, geb. op 28 jun 1862 te Schore, theol. dr. Leiden 1892, theologie doctor, ovl. (76 jaar oud) op 20 nov 1938 te Haarlem. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Marie Alexander , geb. op 29 sep 1863 te Katwijk aan de Rijn, ovl. (77 jaar oud) op 2 okt 1940 te Utrecht, volgt XIh
  12.  Adriana Johanna , geb. op 27 sep 1865 te Katwijk aan de Rijn, ovl. (64 jaar oud) op 21 aug 1930 te Heemstede, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 13 apr 1893 te Katwijk met Dr. Theodorus Willem Beeker, zn. van Dr. Jacobus Beeker en Johanna Stikkel, geb. op 6 mrt 1864 te Oterleek, med. dr. Leiden 1892, medisch dokter en arts, ovl. (82 jaar oud) op 6 okt 1946 te Heemstede. Uit dit huwelijk geen kinderen. XId. Dr. Arnoldus van Rhijn, zn. van Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn (Xc) en Sophia Gijsbertha De Graaf, geb. op 8 mrt 1844 te Katwijk aan Zee, med. dr. Leiden 1868, medicine docter, beroemd schaker, woonde Huis ter Lucht, Leiden, woonde Donkersteeg 4 Leiden, ovl. (78 jaar oud) op 15 feb 1923 te Leiden, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 8 feb 1872 te Katwijk met Jannetje Kruijt, dr. van Cornelis Jacobs Kruijt en Gezina Beatrix Brat, geb. op 22 aug 1848 te Westzaan, ovl. (31 jaar oud) op 13 jan 1880 te Leiden. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Hendrik Bernardus, geb. op 14 nov 1872 te Leiden, ovl. (18 jaar oud) op 21 mei 1891 te Leiden. 
  2.  Gesina Beatrix Cornelia (Ina), geb. op 4 jan 1874 te Leiden, kunstschilderes, ovl. (93 jaar oud) op 23 dec 1967 te Meerssen. 
  3.  Johannes Christiaan, geb. op 31 okt 1875 te Leiden, ovl. (4 jaar oud) op 25 mrt 1880 te Leiden. 
  4.  Arnoldus, geb. op 6 jan 1877 te Leiden, ovl. (88 jaar oud) op 9 mei 1965 te Wageningen, volgt XIIg
  5.  Sophia Gijsberta, geb. op 8 mei 1878 te Leiden, ovl. (1 jaar oud) op 12 apr 1880 te Leiden. 
  6.  Willem Pieter, geb. op 10 jan 1880 te Leiden, ovl. (2 jaar oud) op 11 mrt 1882 te Leiden. 


 Dr. Arnoldus van Rhijn, tr. (resp. 43 en 47 jaar oud) (2) op 10 nov 1887 te Doesburg met Christina Hendrika Josina Fokker, dr. van Johannes Lambertus Fokker en Hendrika Roelofsz, geb. op 20 okt 1840 te Sas van Gent, ovl. (75 jaar oud) op 24 mrt 1916 te Leiden. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. XIIg. Ir. Arnoldus van Rhijn, zn. van Dr. Arnoldus van Rhijn (XId) en Jannetje Kruijt, geb. op 6 jan 1877 te Leiden, werktuigbouwk. ing, ovl. (88 jaar oud) op 9 mei 1965 te Wageningen, tr. (resp. 36 en 38 jaar oud) (1) op 30 aug 1913 te Grevenbroich [Duitsland] met Elisabeth Anna Maria Kadesch, dr. van Eduard Kadesch en Julie Thiel, geb. op 16 nov 1874 te Montabaur [Duitsland], ovl. (49 jaar oud) op 8 mei 1924 te Grevenbroich [Duitsland]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Arnold Eduard Adolf, geb. op 29 jun 1915 te Grevenbroich [Duitsland], ovl. (75 jaar oud) op 18 mrt 1991 te Arnhem, volgt XIIIj


 Ir. Arnoldus van Rhijn, tr. (resp. 50 en 55 jaar oud) (2) op 18 nov 1927 te Hengelo met Henriette Lüise Mannes, dr. van Heinrich Christian Julius Mannes en Henriette Wilhelmine Fischer, geb. op 25 jul 1872 te Hannover [Duitsland], ovl. (90 jaar oud) op 26 mrt 1963 te Arnhem. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. XIIIj. Ir. Arnold Eduard Adolf van Rhijn, zn. van Ir. Arnoldus van Rhijn (XIIg) en Elisabeth Anna Maria Kadesch, geb. op 29 jun 1915 te Grevenbroich [Duitsland], chem. techn. ing, ovl. (75 jaar oud) op 18 mrt 1991 te Arnhem, tr. (resp. 35 en 36 jaar oud) op 15 dec 1950 te Renkum met Kathleen Marian (Judy) Knight, dr. van Francis Osborn Knight en Anne May Bailey, geb. op 28 jun 1914 te Londen [Verenigd Koninkrijk], ovl. (93 jaar oud) op 11 dec 2007 te Wageningen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIVi
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 


  Kathleen Marian (Judy) Knight, dr. van Francis Osborn Knight en Anne May Bailey, tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) (1) op 3 jul 1937 te Hornsey [Verenigd Koninkrijk], (ontb. door overlijden) met Pieter Gerardus Johan (Piet) Snippe, zn. van Pierre Joseph Edouard Snippe en Helena Hijna, geb. op 18 jun 1907 te Rotterdam, Rang Luitenant ter zee 1e klasse Commandant Hr.Ms. O 20, ovl. (34 jaar oud) op 19 dec 1941 te Golf van Siam [Gol]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  AfgeschermdXIVi.  Afgeschermd, kind van Ir. Arnold Eduard Adolf van Rhijn (XIIIj) en Kathleen Marian (Judy) Knight, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XVf
  2.  Afgeschermd

XIe.  Hendrik Bernardus van Rhijn (R.O.N.), zn. van Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn (Xc) en Sophia Gijsbertha De Graaf, geb. op 19 jan 1849 te Katwijk aan Zee, officier inf. O.I.L. 1875-, laatst. kapitein 1889-1893, majoor tit, commandant Rijkspolitie, majoor Inf. O.I.L, commandant Rijkspolitie 4e district, ovl. (75 jaar oud) op 4 jun 1924 te 's-Gravenhage, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 10 dec 1878 te Valkenburg Zh met Jeanne Aldonce Pierrette Kist, dr. van Herman Willem Hendrik Kist en Clara Petronella Henriette van Balen Blanken, geb. op 16 jul 1852 te Arnhem, ovl. (33 jaar oud) op 30 dec 1885 te Tanah Sira [Indonesië]. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Sophia Clara , geb. op 7 okt 1880 te Buitenzorg, ovl. (5 jaar oud) op 26 mei 1886 te Katwijk. 
  2.  Wilhelmina Henriette, geb. op 7 nov 1881 te Soekapoera [Indonesië], ovl. te Santa Cruz [Verenigde Staten], tr. (beiden 25 jaar oud) op 8 mei 1907 te 's-Gravenhage met Cornelis Jacobs, zn. van Jacob Jacobs en Gerritje Roelofsen, geb. op 12 apr 1882 te Arnhem, private secretary Santa Fe Railroad, ovl. (78 jaar oud) op 14 dec 1960 te Santa Cruz [Verenigde Staten]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Henriette Bernardina, geb. op 5 jul 1883 te Padang, ovl. (83 jaar oud) op 7 dec 1966 te Zeist, tr. (resp. 35 en 54 jaar oud) op 4 jul 1919 te 's-Gravenhage met Ds. Dirk Kossen, zn. van Willem Kossen en Grietje Rezelman, geb. op 21 apr 1865 te Barsingerhorn, doopsgezind predikant, ovl. (68 jaar oud) op 4 apr 1934 te Driehuis. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 


  Hendrik Bernardus van Rhijn (R.O.N.), tr. (resp. 38 en 22 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 8 dec 1887 te Padang met Caroline Le Clercq, dr. van Charles Eugene Le Clercq en Louise Françoise Marianna de Grave, geb. op 11 aug 1865 te Demangan, ovl. (81 jaar oud) op 28 jun 1947 te Maastricht. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Charlotte, geb. op 17 aug 1889 te Padang, ovl. (40 jaar oud) op 24 aug 1929 te Bandoeng [Indonesië], tr. (resp. 28 en 41 jaar oud) op 31 aug 1917 te Barneveld met Mr. Nicolaas Christiaan Kist, zn. van Mr. Christiaan Willem Kist en Gerardina Anna Wilhelmina Kist, geb. op 27 jul 1876 te Trogong [Indonesië], landrechter te Pasoeroean (Oost-Java), voorzitter landraden te Garoet, Tasikmalaja en Tjiamis (Prean, ovl. (71 jaar oud) op 30 mrt 1948 te Bilthoven. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIf. Dr. Hermanus Johannes van Rhijn (O.O.N.), zn. van Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn (Xc) en Sophia Gijsbertha De Graaf, geb. op 7 dec 1852 te Katwijk aan Zee, med. dr. Leiden 1880, med doctor, woonde Den Helder, woonde Vaassen, ovl. (73 jaar oud) op 14 feb 1926 te 's-Gravenhage, tr. (resp. 32 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 22 nov 1885 te Wenen [Oostenrijk] met Elisabetha Johanna Mathilda Schirnböck, dr. van Johann Schirnböck en Viktoria Kiginger, geb. op 8 jul 1866 te Mainz, woonde Den Helder, ovl. (84 jaar oud) op 28 dec 1950 te 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Elisabetha Hermina Johanna, geb. op 23 okt 1886 te Vlissingen, hoofd huishouding Zuidwal Ziekenhuis te 's-Gravenhage, woonde Den Helder, ovl. (97 jaar oud) op 18 aug 1984 te Doorwerth. XIg.  Leonardus Johannes van Rhijn, zn. van Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn (Xc) en Sophia Gijsbertha De Graaf, geb. op 5 feb 1859 te Katwijk aan de Rijn, officier geneesk. dienst 1888-, laatst. paarden-arts 1e kl. 1903-1915, majoor tit, ovl. (81 jaar oud) op 2 mei 1940 te Bennekom, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) op 11 okt 1889 te Leiden met Catharina Wilhelmy Damsté, dr. van Gerrit Damsté en Jeannette van 't Hooft, geb. op 4 nov 1862 te Leiden, ovl. (76 jaar oud) op 25 feb 1939 te Wageningen. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan Gerrit, geb. op 21 sep 1890 te Bergen op Zoom, notaris te Rhenen 1932-1960, ovl. (70 jaar oud) op 28 feb 1961 te Rhenen, tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) op 18 aug 1923 te Wageningen met Hazina Petronella van Versendaal, dr. van Jan van Versendaal en Anna Geertruida Backer, geb. op 10 okt 1891 te Heteren, ovl. (95 jaar oud) op 23 jul 1987 te Amersfoort. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hendrik Bernardus, geb. op 29 dec 1891 te Bergen op Zoom, ovl. (16 jaar oud) op 1 jul 1908 te Rotterdam. 
  3.  Catharina Leonora Johanna, geb. op 3 nov 1901 te Bergen op Zoom, oud-sociaal werkster, graf, Wageningen, ovl. (98 jaar oud) op 19 dec 1999 te Wageningen, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) op 5 sep 1929 te Wageningen met Albert Johan Marius Dibbits (O.O.N.), zn. van Jacobus Everhardus Gerardus Catharinus Dibbits en Elisabeth Justine Christine Maria van Hall, geb. op 4 mei 1901 te Velp, hoofdinspecteur tit. 's-Rijksbelastingen, dienst der directe belastingen, invoer en accijnzen, graf, Wageningen, ovl. (84 jaar oud) op 15 dec 1985 te Wageningen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Willem Johannes, geb. op 10 apr 1903 te Bergen op Zoom, ovl. (75 jaar oud) op 10 jan 1979 te Ede, volgt XIIhXIIh.  Willem Johannes van Rhijn (O.O.N.), zn. van Leonardus Johannes van Rhijn (XIg) en Catharina Wilhelmy Damsté, geb. op 10 apr 1903 te Bergen op Zoom, officier mariniers 1925-, ovl. (75 jaar oud) op 10 jan 1979 te Ede, tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) (1) op 3 jul 1936 te Soerabaja [Indonesië], (gesch. op 6 jun 1952 te 's-Gravenhage) met Catrina Elisabeth Veeze, dr. van Folkert Sikko Jan Veeze en Elisabeth Laméris, geb. op 21 dec 1910 te 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Johannes Diephuis en Helena Hoogeveen. Uit dit huwelijk 2 kinderen, relatie met Afgeschermd, kind van Alphonsus Gerardus Martinus Panis en Adriana Wilhelmina Maria Heffels. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Willem Johannes van Rhijn (O.O.N.), tr. (beiden 49 jaar oud) (2) op 7 mrt 1953 te 's-Gravenhage met Wilhelmina Gijsberta Elisabeth Tekelenburg, dr. van Carel Jan Leopold Tekelenburg en Jacoba Hendrika Heijl, geb. op 1 nov 1903 te Utrecht, ovl. (49 jaar oud) op 29 jun 1953 te Wassenaar. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Wilhelmina Gijsberta Elisabeth Tekelenburg, dr. van Carel Jan Leopold Tekelenburg en Jacoba Hendrika Heijl, tr. (2) met Dr. Ir. Abraham Gerrit Adrianus Idenburg
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Willem Johannes van Rhijn (O.O.N.), tr. (resp. 51 en 37 jaar oud) (3) op 13 jul 1954 te 's-Gravenhage met Carolina Augusta Fischer, dr. van Willem Frederik Jacob Fischer en Maria Anna van Rouveroy van Nieuwaal, geb. op 9 mei 1917 te Ede, ovl. (91 jaar oud) op 15 dec 2008 te Bennekom. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Carolina Augusta Fischer, dr. van Willem Frederik Jacob Fischer en Maria Anna van Rouveroy van Nieuwaal, tr. (2) met Simon Derk Otto Derksema
 Uit dit huwelijk geen kinderen. XIh. Ds. Marie Alexander van Rhijn (R.H.O.), zn. van Dr. Hendrik Bernardus van Rhijn (Xc) en Sophia Gijsbertha De Graaf, geb. op 29 sep 1863 te Katwijk aan de Rijn, N.H, predikant, predikant, ovl. (77 jaar oud) op 2 okt 1940 te Utrecht, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 3 jan 1895 te Nieuwer Amstel met Femmina Geertruida Heijbroek, dr. van Christiaan Willem Heijbroek en Anna Maria Louët Feisser, geb. op 21 mrt 1872 te Amsterdam, ovl. (80 jaar oud) op 13 feb 1953 te Utrecht. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Sophia Gijsbertha, geb. op 11 dec 1895 te Wateringen, directrice Verenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht, ovl. (80 jaar oud) op 2 jun 1976 te De Bilt. 
  2.  Christiaan Willem, geb. op 25 dec 1897 te Wateringen, ovl. (67 jaar oud) op 22 mei 1965 te Hengelo, volgt XIIi
  3.  Hendrik Bernardus, geb. op 5 nov 1900 te Apeldoorn, ovl. (80 jaar oud) op 14 jan 1981 te Zeist, volgt XIIj
  4.  Marie Alexander, geb. op 24 jan 1902 te Apeldoorn, godsdienstonderwijzer, ovl. (77 jaar oud) op 12 okt 1979 te Amersfoort, tr. (resp. 36 en 35 jaar oud) op 1 sep 1938 te Velsen-Noord met Francina Adriana Johanna Schut, dr. van Frederik Hendrik Schut en Henriette Sallicher, geb. op 17 jul 1903 te Hilversum, ovl. (63 jaar oud) op 28 jul 1966 te Baarn. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Arnoldus, geb. op 22 sep 1903 te Apeldoorn, ovl. (10 maanden oud) op 1 aug 1904 te Apeldoorn. 
  6.  Anna Maria (Annetje), geb. op 24 apr 1905 te Apeldoorn, ovl. (85 jaar oud) op 6 apr 1991 te Dokkum, tr. (beiden 24 jaar oud) op 17 apr 1930 te Twello met Dr. Marie van Eekelen (R.N.L, O.O.N.), zn. van Willem Frederik van Eekelen en Pieternella Gerdina van den Bosch, geb. op 25 mei 1905 te Zaltbommel, wis- en natuurk. dr. Utrecht 1936, ovl. (84 jaar oud) op 21 sep 1989 te Grand Dornas [Frankrijk]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. XIIi. Mr. Christiaan Willem van Rhijn, zn. van Ds. Marie Alexander van Rhijn (R.H.O.) (XIh) en Femmina Geertruida Heijbroek, geb. op 25 dec 1897 te Wateringen, advocaat en procureur te Hengelo (Ov.), ovl. (67 jaar oud) op 22 mei 1965 te Hengelo, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) op 17 mei 1929 te Vries met Maria Kuijper, dr. van Evert Kuiper en Jacoba van Wijk, geb. op 17 sep 1901 te Groningen, ovl. (94 jaar oud) op 18 jul 1996 te Bilthoven. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Marie Alexander (Aat), geb. op 6 mei 1930 te Hengelo, ovl. (72 jaar oud) op 3 sep 2002 te Alkmaar, volgt XIIIk
  2.  Jacoba Maria (Zusje), geb. op 11 jun 1932 te Hengelo, ovl. (54 jaar oud) op 5 aug 1986 te Hazerswoude, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) (1) op 13 sep 1952 te Hengelo met Karel den Hamer, zn. van Karel Frits Paul Johan den Hamer en Maria Schilder, geb. op 21 apr 1928 te Solo [Indonesië], officier marine 1954-, laatst. luitenant-ter-zee 2e kl. j.c. 1954-†, ovl. (28 jaar oud) op 14 feb 1957 te Wassenaar. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (26 jaar oud) (2) op 30 aug 1958 te Leiden met Afgeschermd, kind van Izaak Mulder en Anna Schouten. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIk. Dr. Marie Alexander (Aat) van Rhijn, zn. van Mr. Christiaan Willem van Rhijn (XIIi) en Maria Kuijper, geb. op 6 mei 1930 te Hengelo, theol. dr. Amsterdam 1997, ovl. (72 jaar oud) op 3 sep 2002 te Alkmaar, tr. (24 jaar oud) op 1 nov 1954 te Rotterdam met Afgeschermd, kind van Willem Jacob van Roosendael en Johanna Jacoba van der Vloed. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIVj
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Afgeschermd

XIVj.  Afgeschermd, kind van Dr. Marie Alexander (Aat) van Rhijn (XIIIk) en Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

XIIj. Mr. Hendrik Bernardus van Rhijn (O.O.N.), zn. van Ds. Marie Alexander van Rhijn (R.H.O.) (XIh) en Femmina Geertruida Heijbroek, geb. op 5 nov 1900 te Apeldoorn, advocaat en procureur 1933-1974 en notaris 1947-1971 te Zeist, ovl. (80 jaar oud) op 14 jan 1981 te Zeist, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) op 19 feb 1929 te Almelo met Adriana Clasina van Zwet, dr. van Ds. Louis Simon van Zwet en Johanna Heusdens, geb. op 12 sep 1904 te Hoogersmilde, ovl. (83 jaar oud) op 30 nov 1987 te Zeist. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, tr. (Alfred 26 jaar oud) op 5 okt 1957 te Zeist met Dr. Alfred Marie Leeman, zn. van Henri Theodoor Marie Leeman en Maria Dorothea van der Schuit, geb. op 23 jun 1931 te Malang [Indonesië], med. dr. Utrecht 1964, ovl. (53 jaar oud) op 29 sep 1984 te Amersfoort. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIl
  3.  Afgeschermd, tr. (Wouter 29 jaar oud) op 20 mei 1961 te Zeist met Wouter Dekker, zn. van Ir. Johan Frederik Dekker en Geertruida van IJzeren, geb. op 8 jan 1932 te Bogor [Indonesië], huisarts, ovl. (66 jaar oud) op 29 dec 1998 te Gorssel. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Antoni de Winter en Hendrika Nieuwenhuis. Uit dit huwelijk 2 kinderen. XIIIl.  Afgeschermd, kind van Mr. Hendrik Bernardus van Rhijn (O.O.N.) (XIIj) en Adriana Clasina van Zwet, tr. (Else 27 jaar oud) op 21 mei 1960 te Leidschendam met Mr. Else Gelderman, dr. van Mr. Herman Antonie Hendrik Nicolaas Gelderman en Pieternella Broekhuys, geb. op 2 nov 1932 te Batavia [Indonesië], ovl. (87 jaar oud) op 1 sep 2020 te Zeist. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hendrik Bernardus (Hendrik) van Rhijn, geb. op 19 aug 1961 te Deventer, ovl. (58 jaar oud) op 30 mei 2020 te Bilgola [Australië], volgt XIVk
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. Xd. Dr. Willem Pieter van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (IXa) en Adriana Johanna Pelkman, geb. op 20 jul 1819 te Zwammerdam, med. dr. Leiden 1845, woonde doktershuis van Leiderdorp, Hoofdstraat Leiderdorp in 1854 hij woonde hier tot zijn dood, ovl. (80 jaar oud) op 11 feb 1900 te Leiderdorp, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) op 27 mei 1849 te Nieuwveen met Cornelia Hillegonda Schoenmakers, dr. van Ds. Pieter Schoenmakers en Johanna Cornelia van Kaathoven, geb. op 27 feb 1829 te Leiden, woonde doktershuis van Leiderdorp, Hoofdstraat Leiderdorp in 1854 hij woonde hier tot zijn dood, ovl. (67 jaar oud) op 19 apr 1896 te Leiderdorp. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Adriana Johanna, geb. op 12 apr 1850 te Nieuwveen, ovl. (4 jaar oud) op 18 aug 1854 te Nieuwveen. 
  2.  Johanna Cornelia, geb. op 13 apr 1851 te Nieuwveen, ovl. (67 jaar oud) op 26 aug 1918 te Nieuwveen. 
  3.  Arnoldus, geb. op 17 jan 1853 te Nieuwveen, administrateur Johannes Stichting Nieuwveen, ovl. (63 jaar oud) op 23 feb 1916 te Nieuwveen, tr. (resp. 40 en 39 jaar oud) op 27 okt 1893 te Nieuwveen met Betsy Elebartha Jacoba Sasse, dr. van Dr. Jan Sasse en Susanna Johanna Schoenmakers, geb. op 18 okt 1854 te Nieuwveen, ovl. (61 jaar oud) op 23 feb 1916 te Nieuwveen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Pieter, geb. op 29 mei 1855 te Leiderdorp, handelaar in uitheemse siervogels, ovl. (44 jaar oud) op 22 feb 1900 te Leiderdorp. 
  5.  Adriana Johanna, geb. op 22 jul 1858 te Leiderdorp, ovl. (1 jaar oud) op 21 feb 1860 te Leiderdorp. 
  6.  Willem Pieter, geb. op 27 dec 1866 te Leiderdorp, adjunct-commies Gemeentelijk Archief te Leiden, ovl. (74 jaar oud) op 18 aug 1941 te Leiden. IXb.  Bernardus Johannes van Rhijn, zn. van Leendert van Rhijn (VIIIb) en Johanna Ridder, ged. op 23 dec 1787 te Dordrecht, eig. korenmolen "De Korenbloem" te De Meern (Veldhuizen), woonde korenmolen "de Korenbloem", Rijksstraatweg 137 De Meern, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 19 okt 1870 te 's-Gravenhage, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) (1) op 26 dec 1815 te Waddinxveen met Pietertje Zwart, dr. van Arie Zwart en Grietje Zwanenbeek, ged. op 6 nov 1791 te Waddinxveen, woonde korenmolen "de Korenbloem", Rijksstraatweg 137 De Meern, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 21 jan 1837 te Vianen. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Leendert, geb. op 2 jun 1816 te Waddinxveen, ovl. (73 jaar oud) op 6 jan 1890 te Waddinxveen. 
  2.  Margaretha Johanna, geb. op 12 jul 1818 te Waddinxveen, ovl. (76 jaar oud) op 3 jan 1895 te Mijdrecht, tr. (beiden 26 jaar oud) op 26 okt 1844 te Veldhuizen met Gijsbert Stofberg, zn. van Willem Stofberg en Jacoba Verhaar, geb. op 13 feb 1818 te Mijdrecht, eigenaar van een scheepmakerij te Mijdrecht, ovl. (88 jaar oud) op 9 jan 1907 te Mijdrecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Johanna, geb. op 11 apr 1820 te Noord-Waddinxveen, ovl. (1 jaar oud) op 8 mei 1821 te Noord-Waddinxveen. 
  4.  Arie, geb. op 3 okt 1821 te Noord-Waddinxveen, ovl. (2 jaar oud) op 21 jan 1824 te Noord-Waddinxveen. 
  5.  Hendrik Arnoldus, geb. op 12 jan 1823 te Noord-Waddinxveen, ovl. (27 dagen oud) op 8 feb 1823 te Noord-Waddinxveen. 
  6.  Arie, geb. op 26 feb 1824 te Noord-Waddinxveen, ovl. (71 jaar oud) op 18 nov 1895 te Rotterdam, volgt Xe
  7.  Johanna, geb. op 11 mei 1826 ten noorden van Waddinxveen, ovl. (9 maanden oud) op 23 feb 1827 ten noorden van Waddinxveen. 
  8.  Johanna, geb. op 17 jan 1828 ten noorden van Waddinxveen, ovl. (4 weken oud) op 14 feb 1828 ten noorden van Waddinxveen. 
  9.  Bernardus Johannes, geb. op 13 feb 1829 ten noorden van Waddinxveen, ovl. (1 jaar oud) op 27 okt 1830 ten noorden van Waddinxveen. 
  10.  Pietertje, geb. op 5 mei 1831 ten zuiden van Waddinxveen, ovl. (1 jaar oud) op 22 jul 1832 ten noorden van Waddinxveen. 
  11.  Bernardus Johannes, geb. op 27 apr 1832 te Zuid-Waddinxveen, ovl. (2 maanden oud) op 6 jul 1832 te Noord-Waddinxveen. 
  12.  Bernardus Johannes, geb. op 18 aug 1834 te Vianen, ovl. (72 jaar oud) op 9 jul 1907 te Noord-Waddinxveen, volgt Xf


  Bernardus Johannes van Rhijn, tr. (resp. ongeveer 53 en ongeveer 43 jaar oud) (2) op 7 jun 1841 te De Meern met Jacoba Maria van den Heuvel, dr. van Jan van den Heuvel en Helena Elisabeth Mulder, ged. op 8 apr 1798 te Utrecht, woonde korenmolen "de Korenbloem", Rijksstraatweg 137 De Meern, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 1 aug 1856 te De Meern. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xe.  Arie van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes van Rhijn (IXb) en Pietertje Zwart, geb. op 26 feb 1824 te Noord-Waddinxveen, eig. van de korenmolen "De Korenbloem" te De Meern, ovl. (71 jaar oud) op 18 nov 1895 te Rotterdam, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) op 16 nov 1854 te Vleuten met Louisa Johanna de Heus, geb. op 25 aug 1832 te De Meern, ovl. (50 jaar oud) op 22 mrt 1883 te Rotterdam. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Paulina Maria, geb. op 9 apr 1860 te Veldhuizen, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) op 19 nov 1890 te Rotterdam met Jan Vink, zn. van Arie Vink en Clazina van der Meer, geb. op 10 jul 1865 te Rotterdam, graanfactor. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xf.  Bernardus Johannes van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes van Rhijn (IXb) en Pietertje Zwart, geb. op 18 aug 1834 te Vianen, beurtschipper van Waddinxveen op Gouda, ovl. (72 jaar oud) op 9 jul 1907 te Noord-Waddinxveen, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 13 jun 1860 te Delft met Aagje Hoogendam, dr. van Izak Hoogendam en Adriana Maria Bonaert, geb. op 17 sep 1833 te Delft, ovl. (49 jaar oud) op 16 dec 1882 te Waddinxveen. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Pietertje, geb. op 16 aug 1861 te Waddinxveen, ovl. (83 jaar oud) op 21 jan 1945 te Waddinxveen. 
  2.  Adriana Maria, geb. op 19 mrt 1863 te Zuid-Waddinxveen, ovl. (1 jaar oud) op 21 aug 1864 te Zuid-Waddinxveen. 
  3.  Bernardus Johannes, geb. op 15 nov 1864 te Waddinxveen, ovl. (76 jaar oud) op 25 aug 1941 te Waddinxveen, volgt XIi
  4.  Isaak, geb. op 23 jan 1867 te Zuid-Waddinxveen, ovl. (4 jaar oud) op 20 jul 1871 te Zuid-Waddinxveen. 
  5.  Adriana Maria, geb. op 27 jul 1869 te Waddinxveen, ovl. (75 jaar oud) op 29 mei 1945 te Waddinxveen. 
  6.  Margaretha Johanna, geb. op 19 nov 1872 te Waddinxveen, ovl. (62 jaar oud) op 20 jun 1935 te Waddinxveen. 
  7.  Aagje, geb. te Zuid-Waddinxveen, ovl. op 30 jan 1875 te Zuid-Waddinxveen. 
  8.  Izaak, geb. op 29 jan 1877 te Waddinxveen, ovl. (68 jaar oud) op 13 apr 1945 te Zuid-Waddinxveen, volgt XIjXIi.  Bernardus Johannes van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes van Rhijn (Xf) en Aagje Hoogendam, geb. op 15 nov 1864 te Waddinxveen, expediteur Waddinxveen, woont Kerkweg-Oost 214, 2741HA Waddinxveen, ovl. (76 jaar oud) op 25 aug 1941 te Waddinxveen, tr. (1) met Ingetje Rupke, dr. van Pieter Rupke en Gerritje Kapteijn, geb. op 17 jan 1872 te Waddinxveen, ovl. (50 jaar oud) op 2 aug 1922 te Waddinxveen. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Bernardus Johannes (Ben), geb. op 14 apr 1905 te Waddinxveen, ovl. (85 jaar oud) op 2 okt 1990 te Houston [Canada], volgt XIIk
  2.  Pieter Gerrit van Rhyn, geb. op 25 mei 1907 te Waddinxveen, ovl. (75 jaar oud) op 25 sep 1982 te Edmonton [Canada], volgt XIIl
  3.  Izak Bernardus, geb. op 19 sep 1909 te Waddinxveen, ovl. (71 jaar oud) op 3 aug 1981 te Capelle a/d Ijssel, volgt XIIm


  Bernardus Johannes van Rhijn, tr. (resp. 63 en 56 jaar oud) (2) op 11 jan 1928 te Waddinxveen met Dirkje Goede, dr. van Simon Dirkzoon Goede en Geertje Slegt, geb. op 18 aug 1871 te Landsmeer, woont Kerkweg-Oost 214, 2741HA Waddinxveen, ovl. (85 jaar oud) op 8 jul 1957 te Baarn. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. XIIk.  Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes van Rhijn (XIi) en Ingetje Rupke, geb. op 14 apr 1905 te Waddinxveen, monteur, ovl. (85 jaar oud) op 2 okt 1990 te Houston [Canada], tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) op 3 okt 1928 te Gouda met Jannetje Trijntje (Jannet) Veltman, dr. van Gerhardus Veltman en Anna Kruijver, geb. op 15 mrt 1908 te Gouda, ovl. (86 jaar oud) op 16 apr 1994 te Smithers [Canada]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Bernardus Johannes, geb. op 19 jul 1929 te Waddinxveen, ovl. (3 maanden oud) op 8 nov 1929 te Waddinxveen. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIm
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Roelof Karsten en Margje Streutker. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Gerhardus Jacob (Jerry), geb. op 9 dec 1933 te Haastrecht, ovl. (80 jaar oud) op 28 sep 2014 te North Vancouver [Canada], volgt XIIIn
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Jelte Taekema en Sjoertje Sinnema. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  6.  Bernarda Janni, geb. op 27 apr 1939 te Haastrecht, ovl. (23 dagen oud) op 20 mei 1939 te Gouda. 
  7.  Jan Bernardus (Johnny), geb. op 27 apr 1939 te Haastrecht, ovl. (9 jaar oud) op 21 jul 1948 te Prince Rupert [Canada]. 
  8.  Afgeschermd, volgt XIIIoXIIIm.  Afgeschermd, kind van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIk) en Jannetje Trijntje (Jannet) Veltman, relatie met Afgeschermd, kind van Teunis de Goede en Dina van Dijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIVl
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, volgt XIVm

XIIIn.  Gerhardus Jacob (Jerry) van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIk) en Jannetje Trijntje (Jannet) Veltman, geb. op 9 dec 1933 te Haastrecht, automonteur, ovl. (80 jaar oud) op 28 sep 2014 te North Vancouver [Canada], tr. (23 jaar oud) op 27 aug 1957 te Houston [Canada] met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, volgt XIVnXIVn.  Afgeschermd, kind van Gerhardus Jacob (Jerry) van Rhijn (XIIIn) en Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  4.  Afgeschermd

XIIIo.  Afgeschermd, kind van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIk) en Jannetje Trijntje (Jannet) Veltman, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIVo
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, volgt XIVp

XIIl.  Pieter Gerrit van Rhyn, zn. van Bernardus Johannes van Rhijn (XIi) en Ingetje Rupke, geb. op 25 mei 1907 te Waddinxveen, expediteur, ovl. (75 jaar oud) op 25 sep 1982 te Edmonton [Canada], tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) op 18 jun 1930 te Gouda met Maria Petronella Veltman, dr. van Gerhardus Veltman en Anna Kruijver, geb. op 5 jun 1904 te Gouda, ovl. (79 jaar oud) op 12 sep 1983 te Edmonton [Canada]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Jan Jager en Richtje Ploegsma. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, tr. (Albert 22 jaar oud) op 17 sep 1954 te Abbotsford [Canada] met Albert Rolleman, zn. van Willem Rolleman en Jantje van der Bent, geb. op 21 dec 1931 te Ommen, monteur, ovl. (78 jaar oud) op 3 mei 2010. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.  Bernardus Johannes (Bernie), geb. op 11 feb 1935 te Waddinxveen, ovl. (78 jaar oud) op 3 apr 2013, volgt XIIIp
  4.  Dirkje (Dixie), geb. op 15 jul 1936 te Waddinxveen, onderwijzeres, ovl. (68 jaar oud) op 11 jan 2005 te Lacombe [Canada], tr. te Edmonton [Canada] met Afgeschermd, kind van Sipko van der Vinne en Maria Antje Zevenbergen. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Klaas Wiersema en Jantje Doortje van der Veen. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Jan Heerema en Anna Klazina Valstar. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  7.  Afgeschermd, tr. (Pieter 25 jaar oud) op 19 aug 1964 te Edmonton [Canada] met Ds. Pieter Nicolai, zn. van Rienk Nicolai en Anna Benedictus, geb. op 9 nov 1938 te Edmonton [Canada], predikant Chr. Ref. Church, ovl. (63 jaar oud) op 15 apr 2002. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  8.  Gerhardus (Gerry), geb. op 14 dec 1943 te Waddinxveen, ovl. (72 jaar oud) op 8 okt 2016, volgt XIIIq
  9.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 4 kinderen. XIIIp.  Bernardus Johannes (Bernie) van Rhyn, zn. van Pieter Gerrit van Rhyn (XIIl) en Maria Petronella Veltman, geb. op 11 feb 1935 te Waddinxveen, elektrotechnicus Fed. Government, ovl. (78 jaar oud) op 3 apr 2013, tr. (31 jaar oud) op 13 apr 1966 te Houston [Canada] met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. XIIIq.  Gerhardus (Gerry) van Rhyn, zn. van Pieter Gerrit van Rhyn (XIIl) en Maria Petronella Veltman, geb. op 14 dec 1943 te Waddinxveen, computertechnicus Amoco Canada, ovl. (72 jaar oud) op 8 okt 2016, tr. (24 jaar oud) op 3 aug 1968 te Edmonton [Canada] met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIVqXIVq.  Afgeschermd, kind van Gerhardus (Gerry) van Rhyn (XIIIq) en Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIm.  Izak Bernardus van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes van Rhijn (XIi) en Ingetje Rupke, geb. op 19 sep 1909 te Waddinxveen, expediteur, ovl. (71 jaar oud) op 3 aug 1981 te Capelle a/d Ijssel, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) op 23 nov 1937 te Moerkapelle met Catharina Elisabeth Hogebrug, dr. van Gerrit Hogebrug en Adriana Pieternella Commijs, geb. op 13 mrt 1914 te Waddinxveen. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIrXIIIr.  Afgeschermd, kind van Izak Bernardus van Rhijn (XIIm) en Catharina Elisabeth Hogebrug, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIVr
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIj.  Izaak van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes van Rhijn (Xf) en Aagje Hoogendam, geb. op 29 jan 1877 te Waddinxveen, expediteur Waddinxveen, ovl. (68 jaar oud) op 13 apr 1945 te Zuid-Waddinxveen, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) (1) op 27 jul 1904 te Waddinxveen met Wilhelmina van de Water, dr. van Hendrik van de Water en Anthonia Klasina Jongerheld, geb. op 19 sep 1881 te Waddinxveen, ovl. (43 jaar oud) op 27 aug 1925 te Waddinxveen. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Aagje Anthonia, geb. op 8 mrt 1906 te Waddinxveen, ovl. (2 jaar oud) op 23 mei 1908 te Waddinxveen. 
  2.  Bernardus Johannes (Ben), geb. op 25 feb 1907 te Waddinxveen, ovl. (80 jaar oud) op 23 mrt 1987 te Gouda, volgt XIIn
  3.  Hendrik (Henk), geb. op 7 dec 1908 te Waddinxveen, ovl. (67 jaar oud) op 22 jul 1976 te Gramsbergen, volgt XIIo
  4.  Izaäk, geb. op 3 dec 1914 te Waddinxveen, beurtschipper, expediteur, ovl. (76 jaar oud) op 30 nov 1991 te Gouda, tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) op 28 okt 1942 te Boskoop met Willempje Kooiman, dr. van Arie Kooiman en Adriana Smits, geb. op 31 jul 1911 te Raamsdonksveer, ovl. (88 jaar oud) op 3 mei 2000 te Gouda. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Izaak van Rhijn, tr. (resp. 50 en 44 jaar oud) (2) op 13 jul 1927 te Waddinxveen met Petronella Simonia Kempkes, dr. van Hendrik Kempkes en Adriana Maaskant, geb. op 8 jan 1883 te Waddinxveen, ovl. (66 jaar oud) op 9 sep 1949 te Waddinxveen. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIn.  Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn, zn. van Izaak van Rhijn (XIj) en Wilhelmina van de Water, geb. op 25 feb 1907 te Waddinxveen, expediteur, ovl. (80 jaar oud) op 23 mrt 1987 te Gouda, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) op 8 jul 1931 te Gouda met Maria Cornelia Smit, dr. van Jacobus Smit en Johanna Jacoba de Kwant, geb. op 13 feb 1908 te Gouda, ovl. (53 jaar oud) op 1 mei 1961 te Gouda. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Bernardus Johannes (Ben), geb. op 29 okt 1932 te Gouda, ovl. (60 jaar oud) op 20 jan 1993 te Gouda, volgt XIIIs
  2.  Jacobus Izaäk, geb. op 2 jan 1936 te Gouda, ovl. (8 jaar oud) op 21 sep 1944 te Gouda. 
  3.  Marius Cornelis (Richard), geb. op 18 okt 1940 te Gouda, procuratiehouder, ovl. (66 jaar oud) op 17 mrt 2007 te Amsterdam, sam. op 24 nov 2000 te Amsterdam, tr. met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johannes Isaac (Hans), geb. op 11 aug 1949 te Gouda, ovl. (40 jaar oud) op 24 nov 1989 te Leiden, volgt XIIIt


  Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn, tr. (resp. 56 en 54 jaar oud) (2) op 5 jun 1963 te Dordrecht met Maria Gesiena Weenink, dr. van Jan Bernard Weenink en Hendrika Geurkink, geb. op 28 aug 1908 te Winterswijk, ovl. (73 jaar oud) op 19 jan 1982 te Gouda. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Gesiena Weenink, dr. van Jan Bernard Weenink en Hendrika Geurkink, tr. (hoogstens 54 jaar oud) (2) voor 5 jun 1963, (ontb. door overlijden voor 5 jun 1963) met Leendert Teunis van der Linden
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIs.  Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIn) en Maria Cornelia Smit, geb. op 29 okt 1932 te Gouda, expediteur, ovl. (60 jaar oud) op 20 jan 1993 te Gouda, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op 26 feb 1958 te Gouda met Adriana Maria de Wit, dr. van Frans de Wit en Tanneke Maria Noteboom, geb. op 13 okt 1934 te Waddinxveen, ovl. (56 jaar oud) op 4 jul 1991 te Gouda. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIVs
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Afgeschermd, volgt XIVt
  5.  Afgeschermd, volgt XIVu
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

XIVs.  Afgeschermd, kind van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIIs) en Adriana Maria de Wit, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVt.  Afgeschermd, kind van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIIs) en Adriana Maria de Wit, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  2.  Afgeschermd

XIVu.  Afgeschermd, kind van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIIs) en Adriana Maria de Wit, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Corry Balvert. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIIt.  Johannes Isaac (Hans) van Rhijn, zn. van Bernardus Johannes (Ben) van Rhijn (XIIn) en Maria Cornelia Smit, geb. op 11 aug 1949 te Gouda, expediteur, ovl. (40 jaar oud) op 24 nov 1989 te Leiden, tr. (33 jaar oud) op 30 dec 1982 te Reeuwijk, (gesch. op 7 jun 1985 te Reeuwijk) met Afgeschermd, kind van Diana Amelia Pelt en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIo. Ds. Hendrik (Henk) van Rhijn, zn. van Izaak van Rhijn (XIj) en Wilhelmina van de Water, geb. op 7 dec 1908 te Waddinxveen, predikant, ovl. (67 jaar oud) op 22 jul 1976 te Gramsbergen, tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) op 25 sep 1940 te Waddinxveen met Geertje Jantje Veltman, dr. van Gerhardus Veltman en Anna Kruijver, geb. op 3 sep 1912 te Gouda, ovl. (84 jaar oud) op 30 jun 1997 te Lelystad. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Nn, geb. in 1943 te Roden (doodgeb.). 
  2.  Izak (Ies), geb. op 19 jun 1944 te Groningen, ovl. (14 jaar oud) op 23 sep 1958 te Leeuwarden. 
  3.  Afgeschermd, volgt XIIIu

XIIIu.  Afgeschermd, kind van Ds. Hendrik (Henk) van Rhijn (XIIo) en Geertje Jantje Veltman, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIVv
  2.  Afgeschermd, volgt XIVw
  3.  Afgeschermd

IXc.  Cornelis Pieter van Rhijn, zn. van Leendert van Rhijn (VIIIb) en Johanna Ridder, geb. op 25 dec 1789 te Dordrecht, molenaar, tr. (beiden 24 jaar oud) op 22 dec 1814 te Haastrecht met Catharina Margaretha Nuburg, dr. van Aart Nuburg en Maria Spruit, geb. op 17 okt 1790 te Haastrecht. 
 Uit dit huwelijk 6 zonen: 
  1.  Leendert, geb. op 29 sep 1816 te Woerden, ovl. (84 jaar oud) op 17 feb 1901 te Waddinxveen, volgt Xg
  2.  Gijsbert Nuburg van Rhijn, geb. in jul 1825, ovl. (3 maanden oud) op 2 okt 1825 te Oudewater. 
  3.  Gijsbertus, geb. op 7 sep 1827 te Leerdam, ovl. (4 jaar oud) op 25 mei 1832 te Meerkerk. 
  4.  Pieter Hendrik, geb. op 25 feb 1830 te Leerdam, ovl. (10 maanden oud) op 26 dec 1830 te Haastrecht. 
  5.  Arnoldus, geb. in 1831, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) op 12 sep 1857 te Zuid Beijerland. 
  6.  Gijsbertus, geb. op 2 aug 1832 te Meerkerk, ovl. (7 maanden oud) op 24 mrt 1833 te Meerkerk. 

Xg.  Leendert van Rhijn, zn. van Cornelis Pieter van Rhijn (IXc) en Catharina Margaretha Nuburg, geb. op 29 sep 1816 te Woerden, molenaar te Waddinxveen, ovl. (84 jaar oud) op 17 feb 1901 te Waddinxveen, tr. (resp. 37 en 26 jaar oud) op 1 feb 1854 te Mijdrecht met Alida Stofberg, dr. van Willem Stofberg en Jacoba Verhaar, geb. op 23 jul 1827 te Mijdrecht, ovl. (68 jaar oud) op 21 feb 1896 te Waddinxveen. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacoba, geb. op 18 mei 1855 te Naaldwijk, tr. (resp. 27 en ongeveer 31 jaar oud) op 16 mei 1883 te Waddinxveen met Arie Braakman, zn. van Dirk Lubertus Braakman en Cornelia Alphenaar, geb. in 1851 te Noord-Waddinxveen, speelgoed- en meubelmaker, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 6 aug 1910 te Waddinxveen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Cornelis Pieter, geb. op 4 aug 1856 te Naaldwijk, ovl. (11 maanden oud) op 24 jul 1857 te Naaldwijk. 
  3.  Cornelis Pieter, geb. op 13 aug 1857 te Naaldwijk, ovl. (65 jaar oud) op 23 mrt 1923 te Utrecht, volgt XIk
  4.  Willem, geb. op 26 nov 1858 te Naaldwijk. 
  5.  Catrina Margretha, geb. en ovl. op 11 jan 1874 te Waddinxveen. 

XIk.  Cornelis Pieter van Rhijn, zn. van Leendert van Rhijn (Xg) en Alida Stofberg, geb. op 13 aug 1857 te Naaldwijk, ovl. (65 jaar oud) op 23 mrt 1923 te Utrecht, tr. (resp. 28 en ongeveer 23 jaar oud) op 23 apr 1886 te Waddinxveen met Agatha Moraal, dr. van Huig Moraal en Lijsje Alphenaar, geb. in 1862 te Broek, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 2 sep 1940 te Maartensdijk. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Elisabeth, geb. in 1886 te Waddinxveen, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) op 10 mei 1911 te Waddinxveen met Bastiaan Littooij, zn. van Arie Littooij en Antje Huisman, geb. in 1888 te Haarlemmermeer, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 10 feb 1947 te Maartensdijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXd.  Ridderus Johannes van Rhijn, zn. van Leendert van Rhijn (VIIIb) en Johanna Ridder, geb. op 11 nov 1791, ged. op 1 dec 1791 te Bloemendaal, molenaar, ovl. (71 jaar oud) op 6 jun 1863 te Broek, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) op 5 sep 1824 te Waddinxveen met Suzanna de Bas, dr. van Jan de Bas en Antje Bouwman, geb. op 21 nov 1796, ged. op 27 nov 1796 te Zwammerdam, ovl. (68 jaar oud) op 27 sep 1865 te Kralingen. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Leendert, geb. op 20 okt 1825 ten zuiden van Waddinxveen, ovl. (19 dagen oud) op 8 nov 1825 ten zuiden van Waddinxveen. 
  2.  Antje, geb. op 24 apr 1826 te Noord-Waddinxveen, ovl. (81 jaar oud) op 29 apr 1907 te Utrecht, tr. (resp. 26 en ongeveer 44 jaar oud) (1) op 2 feb 1853 te Utrecht, (gesch.) met Hendrik Johannes van der Vaart, zn. van Jan van der Vaart en Jacoba van Slingeland, geb. in 1808 te Utrecht, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 21 feb 1873 te Utrecht. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 49 en ongeveer 51 jaar oud) (2) op 23 jun 1875 te Utrecht, (gesch. te Utrecht) met Jacobus Wijnbergen, zn. van Albertus Leonard Wijnbergen en Gerhardina Reuvekamp, geb. in 1823 te Epe. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Magdalena Johanna, geb. op 30 jan 1828 te Broek, tr. met Hendrik Klijn, zn. van Abraham Klijn en Antje Bouter, geb. in 1814, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 8 nov 1873 te Kralingen. Uit dit huwelijk een dochter. 
  4.  Jan, geb. op 10 feb 1830 ten zuiden van Waddinxveen, ovl. (83 jaar oud) op 2 dec 1913, volgt Xh
  5.  Maria Barbara, geb. op 26 okt 1832 te Broek. 
  6.  Gerrit, geb. op 27 feb 1835 te Zuid-Waddinxveen, ovl. (77 jaar oud) op 29 okt 1912 te Dordrecht, volgt Xi

Xh.  Jan van Rhijn, zn. van Ridderus Johannes van Rhijn (IXd) en Suzanna de Bas, geb. op 10 feb 1830 ten zuiden van Waddinxveen, ovl. (83 jaar oud) op 2 dec 1913, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) op 24 mei 1859 te Gouda met Martijntje van Vlaardingen, dr. van Abraham van Vlaardingen en Margaretha Huisman, geb. op 16 apr 1827 te Moordrecht, ovl. (80 jaar oud) op 28 feb 1908 te Waddinxveen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Rederus Johannes, geb. in 1860, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) op 30 apr 1870 ten zuiden van Waddinxveen. 
  2.  Leendert, geb. op 25 dec 1865 te Waddinxveen, ovl. (71 jaar oud) op 29 jul 1937 te Utrecht, volgt XIl
  3.  Suzanna Adriana, geb. in 1869 te Waddinxveen, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 24 jaar oud) op 12 jul 1900 te Waddinxveen met Jan Faas, zn. van Hendrik Faas en Catharina Willemina Johanna Warners, geb. in 1876 te Hoogeveen, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op 3 jan 1909 te Waddinxveen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIl.  Leendert van Rhijn, zn. van Jan van Rhijn (Xh) en Martijntje van Vlaardingen, geb. op 25 dec 1865 te Waddinxveen, postbeambte, ovl. (71 jaar oud) op 29 jul 1937 te Utrecht, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) op 10 aug 1894 te Waddinxveen met Emmetje Buurman, dr. van Cornelis Buurman en Margaretha de Kooter, geb. op 25 okt 1870 te Waddinxveen, ovl. (86 jaar oud) op 10 aug 1957 te Waddinxveen. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Willem, geb. op 7 nov 1891 te Waddinxveen, ovl. (81 jaar oud) op 7 jan 1973 te Gouda, volgt XIIp
  2.  Martijntje Margaretha, geb. op 27 jul 1895 te Waddinxveen. 
  3.  Cornelis Johannes, geb. op 23 okt 1896 te Waddinxveen, ovl. (59 jaar oud) op 22 apr 1956 te Waddinxveen. 
  4.  Jan, geb. op 14 jun 1899 te Waddinxveen. 
  5.  Margaretha, geb. op 30 apr 1906 te Waddinxveen. 
  6.  Emmetje Helena, geb. op 29 dec 1910 te Waddinxveen. XIIp.  Willem van Rhijn, zn. van Leendert van Rhijn (XIl) en Emmetje Buurman, geb. op 7 nov 1891 te Waddinxveen, houtbewerker, ovl. (81 jaar oud) op 7 jan 1973 te Gouda, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) (1) op 23 jan 1918 te Gouda, (ontb. door overlijden op 22 aug 1955) met Petronella van der Klis, dr. van Corstiaan Adrianus van der Klis en Neeltje Annaars, geb. op 1 jun 1897, ovl. (58 jaar oud) op 18 aug 1955 te Gouda. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Neeltje, geb. op 10 apr 1918 te Gouda, huisvrouw, ovl. (71 jaar oud) op 13 feb 1990 te Nieuwegein, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (1) op 7 mei 1941 te Waddinxveen met Hendrikus Karel Snoey, zn. van Hendrikus Karel Snoey en Martina Sara de Waal, geb. op 2 jul 1915 te Waddinxveen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Leendert Hendrikus Reichard, geb. circa 1910, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 19 feb 1986 te Gouda, gecr. op 24 feb 1986 te Rijswijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Leendert, geb. op 17 mrt 1920 te Waddinxveen, ovl. (86 jaar oud) op 13 feb 2007 te Gouda, volgt XIIIv
  3.  Corstiaan Adrianus, geb. op 18 nov 1921 te Waddinxveen, ovl. (76 jaar oud) op 24 apr 1998 te Waddinxveen, volgt XIIIw


  Willem van Rhijn, tr. (67 jaar oud) (2) op 1 jul 1959 te Utrecht met Jacoba Patist, dr. van Wilhelmus Antonius Jacoba Patist en Cornelia van Zijl, ovl. op 22 okt 1992 te Amsterdam. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Jacoba Patist, dr. van Wilhelmus Antonius Jacoba Patist en Cornelia van Zijl, tr. (2) met Koerts Meyer
 Uit dit huwelijk geen kinderen. XIIIv.  Leendert van Rhijn, zn. van Willem van Rhijn (XIIp) en Petronella van der Klis, geb. op 17 mrt 1920 te Waddinxveen, chef stoffeerder autobedrijf Verheul, ovl. (86 jaar oud) op 13 feb 2007 te Gouda, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) op 16 sep 1948 te Haastrecht, woont 's Gravenbroekseweg 145b Reeuwijk op 2 sep 1948 met Margaretha Cornelia de Bruin, dr. van Nico de Bruin en Marie Broere, geb. op 27 apr 1927 te Lekkerkerk, caissière, ovl. (77 jaar oud) op 1 mei 2004 te Gouda. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIVx

XIVx.  Afgeschermd, kind van Leendert van Rhijn (XIIIv) en Margaretha Cornelia de Bruin, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIIw.  Corstiaan Adrianus van Rhijn, zn. van Willem van Rhijn (XIIp) en Petronella van der Klis, geb. op 18 nov 1921 te Waddinxveen, slijter bij firma van Eeuwen, ovl. (76 jaar oud) op 24 apr 1998 te Waddinxveen, otr. op 29 sep 1950, tr. (28 jaar oud) op 21 okt 1950 te Waddinxveen met Afgeschermd, kind van Leendert van der Valk en Aartje Wensveen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIVy
  2.  Afgeschermd, volgt XIVzXIVy.  Afgeschermd, kind van Corstiaan Adrianus van Rhijn (XIIIw) en Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XVh
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

XIVz.  Afgeschermd, kind van Corstiaan Adrianus van Rhijn (XIIIw) en Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Xi.  Gerrit van Rhijn, zn. van Ridderus Johannes van Rhijn (IXd) en Suzanna de Bas, geb. op 27 feb 1835 te Zuid-Waddinxveen, houtdraaier, koster, ovl. (77 jaar oud) op 29 okt 1912 te Dordrecht, tr. (resp. 25 en ongeveer 28 jaar oud) (1) op 26 jul 1860 te Waddinxveen met Petronella de Bruijn, dr. van Gerrit de Bruijn en Jacoba Lamens, geb. in 1832 te Pijnacker. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Susanna Jacoba, geb. op 28 nov 1860 te Waddinxveen, ovl. (31 jaar oud) op 2 apr 1892 te Rotterdam, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) op 15 mei 1889 te 's-Gravenhage met Frederik George Eichhorn, zn. van Willem Eichhorn en Hendrika Mouthaan, geb. op 28 jan 1864 te Haarlem, zeeman, ovl. (29 jaar oud) op 14 jan 1894 te Atlantische Oceaan. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jannetje, geb. op 12 sep 1862 te Noord-Waddinxveen, ovl. (3 jaar oud) op 23 jun 1866 te Dubbeldam. 
  3.  Maria Barbara, geb. op 20 nov 1864 ten zuiden van Waddinxveen, ovl. (11 maanden oud) op 27 okt 1865 te Dubbeldam. 
  4.  Ridderus Johannes, geb. op 26 jan 1866 te Dubbeldam, ovl. (minstens 79 jaar oud) na 26 feb 1945, volgt XIm
  5.  Jannetje, geb. op 21 jul 1868 te Dordrecht. 
  6.  Petronella, geb. op 14 nov 1869 te Dordrecht. 
  7.  Gerrit, geb. op 17 feb 1871 te Dordrecht, ovl. (3 maanden oud) op 4 jun 1871 te Dordrecht. 
  8.  Gerrit, geb. op 4 apr 1872 te Dordrecht, ovl. (11 maanden oud) op 25 mrt 1873 te Dordrecht. 
  9.  Gerrit, geb. op 14 jun 1874 te Dordrecht, ovl. (6 maanden oud) op 21 dec 1874 te Dordrecht. 
  10.  Pieternella, geb. op 15 sep 1875 te Dordrecht, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) op 30 mei 1901 te Dordrecht met Cornelis Monster, zn. van Joost Monster en Neeltje Oostreijk, geb. in 1876 te 's-Gravendeel, metselaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Gerrit van Rhijn, tr. (resp. 65 en 46 jaar oud) (2) op 30 aug 1900 te Dordrecht met Janna Catharina Slop, dr. van Jacob Simon Slop en Janna Catharina Schnizer, geb. op 17 dec 1853 te Dordrecht, dienstbode, ovl. (67 jaar oud) op 3 dec 1921 te Dordrecht. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIm.  Ridderus Johannes van Rhijn, zn. van Gerrit van Rhijn (Xi) en Petronella de Bruijn, geb. op 26 jan 1866 te Dubbeldam, werkman / schoenmaker, lantarenopsteker, ovl. (minstens 79 jaar oud) na 26 feb 1945, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) op 5 mrt 1890 te Schiedam met Elisabeth Catharina Hartendorp, dr. van Willem Hartendorp en Maria van den Eelaart, geb. op 5 nov 1864 te Schiedam, ovl. (71 jaar oud) op 3 mrt 1936 te Schiedam. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Petronelia, geb. op 8 aug 1890 te Schiedam, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) op 3 jul 1913 te Schiedam met Jacob den Uyl, zn. van Johan Jacob den Uyl en Leentje Koppenol, geb. op 13 apr 1889 te Schiedam, boekdrukker. Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.  Willem, geb. op 23 aug 1892 te Schiedam, volgt XIIq
  3.  Gerrit, geb. op 7 jun 1894 te Schiedam, ovl. (77 jaar oud) op 17 aug 1971 te Schiedam, volgt XIIr
  4.  Jacob, geb. op 23 nov 1896 te Schiedam, ovl. (89 jaar oud) op 10 apr 1986 te Schiedam, volgt XIIs
  5.  Maria, geb. op 4 mei 1906 te Schiedam, huisvrouw, ovl. (84 jaar oud) op 6 okt 1990 te Schiedam, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op 4 nov 1930 te Schiedam met Maarten van Dijk, zn. van Gerardus van Dijk en Pieternella Clasina van Meurs, geb. op 5 aug 1904 te Schiedam, scheepsboorder, ovl. (75 jaar oud) op 31 okt 1979 te Schiedam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Suzanna Janna Adriana, geb. op 9 mei 1909 te Schiedam, huisvrouw, ovl. (80 jaar oud) op 23 dec 1989 te Schiedam, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) in 1933 te Schiedam met Nicolaas den Hartog, zn. van Arie den Hartog en Anna Maria van de Net, geb. op 6 apr 1907 te Culemborg, transporteur van gas en zuurstof, ovl. (51 jaar oud) op 28 apr 1958 te Schiedam. Uit dit huwelijk 3 kinderen. XIIq.  Willem van Rhijn, zn. van Ridderus Johannes van Rhijn (XIm) en Elisabeth Catharina Hartendorp, geb. op 23 aug 1892 te Schiedam, werkman, schippersknecht, ijzerbrander te Schiedam, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) op 27 okt 1915 te Schiedam met Johanna Cornelia Mulder, dr. van Krijn Mulder en Johanna Gabel, geb. op 23 mrt 1893 te Schiedam. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Ridderus Johannes, geb. op 9 aug 1916 te Schiedam. 
  2.  Johanna, geb. op 4 okt 1919, ovl. (80 jaar oud) op 27 sep 2000 te Zwijndrecht, tr. met Arie Overheul, schoenmaker Schiedam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Krijn, geb. op 29 apr 1924, ovl. (65 jaar oud) op 26 aug 1989 te Flawil [Zwitserland], volgt XIIIxXIIIx.  Krijn van Rhijn, zn. van Willem van Rhijn (XIIq) en Johanna Cornelia Mulder, geb. op 29 apr 1924, werktuigkundige (1950-1968), ovl. (65 jaar oud) op 26 aug 1989 te Flawil [Zwitserland], tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) op 12 aug 1950 te Flawil [Zwitserland] met Edith Kradolfer, dr. van Ernst Kradolfer en Emma Schmid, geb. op 2 feb 1929 te Flawil [Zwitserland], verkoopster, ovl. (88 jaar oud) op 19 jan 2018 te Flawil [Zwitserland]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIVaa
  2.  Afgeschermd, volgt XIVabXIVaa.  Afgeschermd, kind van Krijn van Rhijn (XIIIx) en Edith Kradolfer, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd

XIVab.  Afgeschermd, kind van Krijn van Rhijn (XIIIx) en Edith Kradolfer, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, tr. (Gillou 35 jaar oud) (1) op 8 sep 2007 te Sete [Frankrijk] met Gilles (Gillou) Chaubet, zn. van Afgeschermd en Afgeschermd, geb. op 22 mrt 1972, ovl. (40 jaar oud) op 27 aug 2012 te Perroy [Zwitserland]. Uit dit huwelijk een kind, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit deze relatie een kind. 
  2.  AfgeschermdXIIr.  Gerrit van Rhijn, zn. van Ridderus Johannes van Rhijn (XIm) en Elisabeth Catharina Hartendorp, geb. op 7 jun 1894 te Schiedam, scheepsbrander, ovl. (77 jaar oud) op 17 aug 1971 te Schiedam, tr. (resp. 19 en 17 jaar oud) op 19 nov 1913 te Schiedam met Maria van der Kamp, dr. van Hendrik van der Kamp en Elisabeth Knoppert, geb. op 16 aug 1896 te Schiedam. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Elisabeth Catharina (Bets), geb. op 21 mrt 1914 te Schiedam. 
  2.  Hendrina (Hen), geb. op 14 apr 1917 te Schiedam, tr. met Sluiters. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIIs.  Jacob van Rhijn, zn. van Ridderus Johannes van Rhijn (XIm) en Elisabeth Catharina Hartendorp, geb. op 23 nov 1896 te Schiedam, timmerman Gemeente Schiedam, ovl. (89 jaar oud) op 10 apr 1986 te Schiedam, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (1) op 4 mei 1922 met Cornelia Penning, dr. van Bastiaan Penning en Pietje van Kooten, geb. op 25 apr 1895 te Ridderkerk, huisvrouw, ovl. (30 jaar oud) op 1 apr 1926 te Schiedam. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Elisabeth Catharina (Bep), geb. op 4 sep 1923 te Schiedam, ex-administratief medewerker, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) circa 4 mei 2011 te Schiedam, tr. met Martinus (Martien) Dijkstra, geb. op 12 mei 1921 te Schiedam, lasser scheepswerf Wilton Feyenoord, ovl. (63 jaar oud) op 1 dec 1984 te Noordwolde. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 


  Jacob van Rhijn, tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) (2) op 24 mei 1928 te Schiedam met Jannetje van de Marel, dr. van Frans van de Marel en Martha Krommehoek, geb. op 5 sep 1899, huisvrouw, ovl. (73 jaar oud) op 17 apr 1973 te Schiedam. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Martha (Mar), geb. op 5 okt 1930 te Schiedam, winkeljuffrouw, werkster, ovl. (79 jaar oud) op 24 dec 2009 te Schiedam, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) op 27 dec 1950 te Schiedam met Johannes Jacobus (Jan) van den Bos, zn. van Pieter van den Bos en Berendina van Grevenhof, geb. op 25 okt 1925 te Delft, fabrieksarbeider, ovl. (60 jaar oud) op 20 jan 1986 te Etten-Leur. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Ridderus Johannes (Derus), geb. op 26 sep 1932, ovl. (68 jaar oud) op 6 feb 2001 te Schiedam, volgt XIIIy
  3.  Frans, geb. op 26 jun 1935 te Schiedam, ovl. (83 jaar oud) op 7 jun 2019 te Schiedam, volgt XIIIz
  4.  Afgeschermd, relatie met Johannes Hendrik Cornelis Antonius (Jan) Hersbach, geb. op 11 jan 1937 te Schiedam, eigenaar autogarage Schiedam, ovl. (70 jaar oud) op 8 jul 2007 te Schiedam. Uit deze relatie geen kinderen. XIIIy.  Ridderus Johannes (Derus) van Rhijn, zn. van Jacob van Rhijn (XIIs) en Jannetje van de Marel, geb. op 26 sep 1932, metaalbrander op scheepswerf, ovl. (68 jaar oud) op 6 feb 2001 te Schiedam, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) in 1959 te Schiedam met Eeltje van Vliet, dr. van Simon van Vliet en Maria Elizabeth Plomp, geb. op 17 mrt 1937 te Vlaardingen, huisvrouw, ovl. (65 jaar oud) op 24 jan 2003 te Schiedam. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIVac
  3.  Afgeschermd, volgt XIVad
  4.  Afgeschermd, volgt XIVae
  5.  AfgeschermdXIVac.  Afgeschermd, kind van Ridderus Johannes (Derus) van Rhijn (XIIIy) en Eeltje van Vliet, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVad.  Afgeschermd, kind van Ridderus Johannes (Derus) van Rhijn (XIIIy) en Eeltje van Vliet, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Geertje de Groot. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVae.  Afgeschermd, kind van Ridderus Johannes (Derus) van Rhijn (XIIIy) en Eeltje van Vliet, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

XIIIz.  Frans van Rhijn, zn. van Jacob van Rhijn (XIIs) en Jannetje van de Marel, geb. op 26 jun 1935 te Schiedam, senior vice president bij een bank, ovl. (83 jaar oud) op 7 jun 2019 te Schiedam, tr. (24 jaar oud) op 17 okt 1959 te Schiedam met Afgeschermd, kind van Jan Poort en Wilhelmina Johanna Huigen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

IXe.  Hermanus Hubertus van Rhijn, zn. van Leendert van Rhijn (VIIIb) en Willemina Pelkman, geb. op 17 aug 1796 te Bloemendaal, ged. op 21 aug 1796, korenmolenaarsknecht, kolonist, ovl. (58 jaar oud) op 17 okt 1854 te Veenhuizen, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (1) op 27 sep 1818 te Maasland met Maartje Pieters de Jongh, dr. van Pieter de Jongh en Arriaantje 't Hart, geb. op 3 nov 1796 te De Lier, ovl. (38 jaar oud) op 26 nov 1834 te Maasland. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hermanus Hubertus van Rhijn, tr. (2) met Willemina Doorduyn, geb. op 14 aug 1796 te Broek. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Leendert, geb. op 27 mrt 1826 te Waddinxveen. 
  2.  Willemina, geb. op 20 apr 1828 te Waddinxveen, ovl. (17 dagen oud) op 7 mei 1828 te Bloemendaal. 
  3.  Hendrik, geb. op 13 apr 1839 te Willeskop. 

VIIIc.  Joannes van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIIa) en Cornelia Copper, geb. circa 1772, ged. op 26 jan 1772 te Wateringen (getuige: Abraham Hercules Kopper, was aanwezig bij de doop), korenmolenaar en bij overlijden rentenier, huwelijksgetuige van Joannes van Rhijn (Xj) en Clasina Kop op 29 okt 1847 te Alphen ad Rijn, woonde korenmolen Rembrandt, Rijndijk Hazerswoude, woonde molen Nieuw Leven of De Zwaluw, Dorpsstraat 228, 2391 CJ Hazerswoude, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 12 mrt 1860 te Hazerswoude, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 26 jaar oud) op 15 okt 1802 te Hazerswoude met Marijtje Reijneveld, dr. van Klaas Pietersz Reijneveld en Antje Teunisdr Zekveld, ged. op 10 dec 1775 te Koudekerk, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op 3 feb 1827 te Hazerswoude. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Arnoldus Cornelis, geb. op 9 mei 1803 te Hazerswoude, ovl. (7 jaar oud) op 15 mrt 1811 te Hazerswoude. 
  2.  Antje, geb. op 13 jan 1805 te Hazerswoude, ovl. (40 jaar oud) op 21 aug 1845 te Hazerswoude, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) op 24 jul 1825 te Hazerswoude met Joannes de Bruyn, zn. van Ary de Bruyn en Magdalena van Rhijn, geb. op 9 jan 1803 te Wateringen, landbouwer te Hazerswoude, ovl. (90 jaar oud) op 30 nov 1893 te Hazerswoude. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Pieter , geb. op 27 feb 1807 te Hazerswoude, ovl. (87 jaar oud) op 4 mei 1894 te Delft, volgt IXf
  4.  Korstiaan, geb. op 28 jul 1809 te Hazerswoude, ovl. (5 jaar oud) op 23 mei 1815 te Hazerswoude. 
  5.  Cornelia, geb. op 30 okt 1810 te Hazerswoude, ovl. (81 jaar oud) op 18 apr 1892 te Hazerswoude, tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) op 22 dec 1839 te Hazerswoude met Abraham Gunningh, zn. van Johannes Hermanus Gunningh en Margaretha Rutgers, geb. op 19 apr 1804 te 's-Gravenhage, gem. onv. te Hazerswoude, ovl. (89 jaar oud) op 24 nov 1893 te Hazerswoude. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Marytje, geb. op 3 dec 1815 te Hazerswoude, ovl. (79 jaar oud) op 22 mrt 1895 te Hazerswoude, otr. te Rijnsaterwoude, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) op 9 jul 1837 te Hazerswoude met Pierre (Pieter) Onos, zn. van Henri (Hendrik) Onos en Klaasje Meijer, geb. op 18 feb 1812 te Rijnsaterwoude, beurtschipper te Zevenhoven, ovl. (63 jaar oud) op 28 sep 1875 te Zevenhoven. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Magdalena Adriana, geb. op 17 apr 1818 te Hazerswoude, ovl. (6 maanden oud) op 1 nov 1818 te Hazerswoude. 
  8.  Magdalena Adriana, geb. op 3 mrt 1821 te Hazerswoude, ovl. (52 jaar oud) op 9 apr 1873 te Hazerswoude, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) op 6 feb 1846 te Hazerswoude, (gesch.) met Cornelis Leonardus van Abshoven, zn. van Teunis van Abshoven en Marytje Hogervorst, geb. op 4 sep 1822 te Voorburg, bakker, ovl. (75 jaar oud) op 6 jan 1898 te 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Marijtje Reijneveld, dr. van Klaas Pietersz Reijneveld en Antje Teunisdr Zekveld, tr. (1), (ontb. door overlijden voor 15 okt 1802) met Cornelis Mansvelt, ovl. voor 15 okt 1802. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXf.  Pieter van Rhijn, zn. van Joannes van Rhijn (VIIIc) en Marijtje Reijneveld, geb. op 27 feb 1807 te Hazerswoude, korenmolenaar, later rentenier te Hazerswoude, woonde molen De Roos, Phoenixstraat 111-112, 2611AK Delft, ovl. (87 jaar oud) op 4 mei 1894 te Delft, tr. (resp. 19 en 17 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 4 aug 1826 te Schipluiden met Johanna Willemina De Raat, dr. van Adriaan De Raat en Maria Bas, geb. op 26 mrt 1809 te Schipluiden, ovl. (29 jaar oud) op 24 jul 1838 te Delft. 
 Uit dit huwelijk 7 zonen: 
  1.  Joannes , geb. op 25 jan 1827 te Hazerswoude, ovl. (51 jaar oud) op 22 feb 1878 te Goes, volgt Xj
  2.  Adrianus, geb. op 19 okt 1829 te Delft, ovl. (8 maanden oud) op 6 jul 1830 te Delft. 
  3.  Adriaan, geb. op 26 jan 1832 te Delft, ovl. (één week oud) op 2 feb 1832 te Delft. 
  4.  Adriaan, geb. op 4 apr 1833 te Delft, ovl. (8 maanden oud) op 2 jan 1834 te Delft. 
  5.  Adriaan , geb. op 7 apr 1835 te Delft, ovl. (82 jaar oud) op 16 mei 1917 te Katwijk aan Zee, volgt Xk
  6.  Marinus, geb. op 3 jan 1837 te Delft, ovl. (4 maanden oud) op 1 jun 1837 te Delft. 
  7.  Marinus Cornelis, geb. op 7 mrt 1838 te Delft, ovl. (66 jaar oud) op 29 dec 1904 te Haarlem, volgt Xl


  Pieter van Rhijn, tr. (resp. 33 en 21 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 18 jun 1840 te Boskoop met Johanna van der Sneij Felix, dr. van Dr. Cornelis Hendricus Felix en Marijtje Schoorel (van der Sneij), geb. op 13 dec 1818 te Boskoop, ovl. (47 jaar oud) op 9 nov 1866 te Delft. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Marijtje, geb. op 19 mrt 1841 te Delft, ovl. (5 maanden oud) op 20 aug 1841 te Delft. 
  2.  Cornelis Hendrikus, geb. op 10 dec 1842 te Delft, ovl. (4 maanden oud) op 17 apr 1843 te Delft. 
  3.  Marijtje, geb. op 18 okt 1845 te Delft, ovl. (2 jaar oud) op 7 aug 1848 te Delft. 
  4.  Bernardina Cornelia, geb. op 29 mrt 1847 te Delft, ovl. (5 maanden oud) op 7 sep 1847 te Delft. 
  5.  Cornelis Hendrikus, geb. op 22 jul 1849 te Delft, ovl. (63 jaar oud) op 16 feb 1913 te Groningen, volgt Xm
  6.  Klaas, geb. op 3 mei 1851 te Delft, eigenaar korenmolen De Roos, woonde molen De Roos, Phoenixstraat 111-112, 2611AK Delft, ovl. (75 jaar oud) op 20 jul 1926 te Delft. 
  7.  Marijtje, geb. op 15 sep 1852 te Delft, ovl. (4 maanden oud) op 13 feb 1853 te Delft. 
  8.  Pieter, geb. op 3 jul 1855 te Delft, ovl. (9 dagen oud) op 12 jul 1855 te Delft. 
  9.  Pieter Johannes, geb. op 27 dec 1860 te Delft, farmer, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) circa 1940 te Grahamstown [R.S.A.]. Xj.  Joannes van Rhijn, zn. van Pieter van Rhijn (IXf) en Johanna Willemina De Raat, geb. op 25 jan 1827 te Hazerswoude, korenmolenaar, woonde korenmolen de Geregtigheid, Valkenburgseweg 7 Katwijk aan de Rijn, ovl. (51 jaar oud) op 22 feb 1878 te Goes, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 29 okt 1847 te Alphen ad Rijn (getuigen: Joannes van Rhijn (VIIIc), 75 jaar oud, grootvader van de bruidegom, Gijsbert Kop, 31 jaar, broer bruid, Johan Gerard Kop, 30 jaar, broer bruid en Hendrik Jan Leupe, 32 jaar, zwager bruid) met Clasina Kop, dr. van Jacob Kop en Johanna Baas, geb. op 16 feb 1825 te Alphen ad Rijn, woonde korenmolen de Geregtigheid, Valkenburgseweg 7 Katwijk aan de Rijn, ovl. (64 jaar oud) op 8 feb 1890 te Leiden. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Pieter , geb. op 29 nov 1848 te Katwijk aan de Rijn, ovl. (31 jaar oud) op 28 sep 1880 te Leiden, volgt XIn
  2.  Johanna , geb. op 18 dec 1850 te Katwijk, ovl. (72 jaar oud) op 22 mei 1923 te 's-Gravenhage, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op 8 jan 1874 te 's-Gravenhage met Dr. Wouterus van Lingen (O.O.N.), zn. van Gerardus Huibertus van Lingen en Anna Maria de Jong, geb. op 12 feb 1849 te Wadenoijen, theologisch dr, ovl. (82 jaar oud) op 16 jan 1932 te Bennekom. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  3.  Jacoba , geb. op 28 dec 1852 te Katwijk aan de Rijn, ovl. (30 jaar oud) op 4 nov 1883 te 's-Gravenhage. 
  4.  Johanna Wilhelmina , geb. op 12 sep 1855 te Katwijk aan de Rijn, ovl. (73 jaar oud) op 13 mei 1929 te Leiden, tr. (resp. 20 en 29 jaar oud) op 16 sep 1875 te Katwijk aan de Rijn met Willem Eigeman, zn. van Johannes Alexander Eigeman en Catharina Herdingh, geb. op 20 okt 1845 te Leiden, koopman, ovl. (66 jaar oud) op 2 feb 1912 te Leiden. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Clasina , geb. op 21 aug 1861 te Katwijk aan de Rijn, ovl. (35 jaar oud) op 5 jan 1897 te Leiden, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 19 sep 1883 te Leiden met Johannes Roem, zn. van Johannes Roem en Catharina Wilhelmina Maria Bartels, geb. op 27 aug 1857 te Alkmaar, architect, ovl. (68 jaar oud) op 23 jun 1926 te Leiden. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Johannes , geb. op 24 nov 1864 te Katwijk aan de Rijn, ovl. (60 jaar oud) op 12 mrt 1925 te Pietersburg [R.S.A.], volgt XIoXIn.  Pieter van Rhijn, zn. van Joannes van Rhijn (Xj) en Clasina Kop, geb. op 29 nov 1848 te Katwijk aan de Rijn, eigenaar korenmolen De Valk te Leiden, korenmolenaar de Valk te Leiden, woonde Molen De Valk, 2e Binnenvestgracht 1, 2312 BZ Leiden, ovl. (31 jaar oud) op 28 sep 1880 te Leiden, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) op 13 mei 1869 te Katwijk aan de Rijn met Jacobina Aleida Schippers, dr. van Willem Schippers en Bartha Johanna van Rossem, geb. op 29 apr 1848 te Katwijk, woonde Molen De Valk, 2e Binnenvestgracht 1, 2312 BZ Leiden, ovl. (84 jaar oud) op 20 nov 1932 te Leiden. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Clasina, geb. op 13 feb 1870 te Leiden, woonde Molen De Valk, 2e Binnenvestgracht 1, 2312 BZ Leiden, ovl. (86 jaar oud) op 28 mrt 1956 te Leiden. 
  2.  Bartha Johanna, geb. op 20 sep 1871 te Leiden, woonde Molen De Valk, 2e Binnenvestgracht 1, 2312 BZ Leiden, ovl. (83 jaar oud) op 2 jul 1955 te Leiden. 
  3.  Joannes, geb. op 13 nov 1873 te Leiden, decoratie-schilder, woonde Molen De Valk, 2e Binnenvestgracht 1, 2312 BZ Leiden, ovl. (36 jaar oud) op 26 feb 1910 te Leiden. 
  4.  Willem, geb. op 29 nov 1875 te Leiden, woonde Molen De Valk, 2e Binnenvestgracht 1, 2312 BZ Leiden, ovl. (10 maanden oud) op 13 okt 1876 te Leiden. 
  5.  Willem, geb. op 3 aug 1877 te Leiden, lid firma Wed. P. van Rhijn, handel in granen en meel, eigenaar molen De Valk te Leiden, woonde Molen De Valk, 2e Binnenvestgracht 1, 2312 BZ Leiden, ovl. (86 jaar oud) op 19 jan 1964 te Leiden. 
  6.  Elisabeth Marianne, geb. op 29 jun 1879 te Leiden, apothekersassistente en laborante, woonde Molen De Valk, 2e Binnenvestgracht 1, 2312 BZ Leiden, ovl. (58 jaar oud) op 9 jan 1938 te Rotterdam, tr. (resp. 48 en 61 jaar oud) (1) op 27 feb 1928 te Leiden met Jacques de Haas, zn. van Jacob de Haas en Hendrina Bolmeijer, geb. op 12 dec 1866 te Delfshaven, machinist ter koopvaardij, ovl. (64 jaar oud) op 22 nov 1931 te Schiedam. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 54 en 68 jaar oud) (2) op 20 okt 1933 te Overschie met Maarten Dekker, zn. van Jan Dekker en Jantje Bruin, geb. op 8 okt 1865 te Den Burg, havenloods, ovl. (79 jaar oud) op 18 aug 1945 te Rotterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIo.  Johannes van Rhijn, zn. van Joannes van Rhijn (Xj) en Clasina Kop, geb. op 24 nov 1864 te Katwijk aan de Rijn, leraar Nederlands, leraar Nederlandse Taal, ovl. (60 jaar oud) op 12 mrt 1925 te Pietersburg [R.S.A.], tr. (resp. 24 en 15 jaar oud) op 13 mei 1889 te Pietersburg [R.S.A.] met Alida Aletta van de Merwe, dr. van Michiel Christoffel van de Merwe en Elisabeth Magdalena Pieterse, geb. op 20 dec 1873 te Standerton [R.S.A.], ovl. (68 jaar oud) op 15 mei 1942 te Standerton [R.S.A.]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Joannes Arthur, geb. op 2 jan 1891 te Weenen, transportondernemer, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) circa 1962. 
  2.  Michiel Christoffel Willem, geb. op 11 mei 1893 te Weenen, ovl. (74 jaar oud) in aug 1967 te Pietersburg [R.S.A.], volgt XIIt
  3.  Clasina Eleonora, geb. op 2 sep 1895 te Greytown [R.S.A.], verpleegster, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) in 1986 te Pretoria [R.S.A.], tr. (25 jaar oud) op 10 jan 1921 te Pietersburg [R.S.A.] met Wessel van der Linden, ovl. in 1979 te Pretoria [R.S.A.]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Frederik Adriaan, geb. op 28 feb 1898 te Greytown [R.S.A.], ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 1960 te Pretoria [R.S.A.], volgt XIIu
  5.  Elisabeth Magdalena, geb. op 17 feb 1900 te Harrysmith [R.S.A.], onderwijzeres, bankemployé, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1960 te Pietersburg [R.S.A.]. 
  6.  Hilda Alida, geb. op 18 jan 1903 te Weenen, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) in 1989 te Pretoria [R.S.A.], tr. met Bert Havemann. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Frieda Paulina, geb. op 7 jul 1905 te Middelburg [R.S.A.], ovl. (ongeveer 53 jaar oud) in 1959 te Pietersburg [R.S.A.], tr. met Frikkie Kemp. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Robert Lodewicus, geb. op 29 sep 1907 te Barberton [R.S.A.], ovl. (ongeveer 55 jaar oud) in 1963 te Pietersburg [R.S.A.], volgt XIIv
  9.  Catharina Antoinette, geb. op 24 jun 1910 te Barberton [R.S.A.], tr. (1) met N.N. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Leppan. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Albertus Hendrik, geb. op 9 dec 1913 te Barberton [R.S.A.], ovl. (ongeveer 56 jaar oud) in 1970 te Malelane [R.S.A.], volgt XIIwXIIt.  Michiel Christoffel Willem van Rhijn, zn. van Johannes van Rhijn (XIo) en Alida Aletta van de Merwe, geb. op 11 mei 1893 te Weenen, werkzaam Zuid-Afrikaanse Spoorwegmij, ovl. (74 jaar oud) in aug 1967 te Pietersburg [R.S.A.], tr. (31 jaar oud) (1) op 26 aug 1924 te Germiston met Rina Viljoen
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Léon, geb. op 13 dec 1931, ovl. (80 jaar oud) op 7 sep 2012, volgt XIIIaa
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIab


  Michiel Christoffel Willem van Rhijn, tr. (minstens 40 jaar oud) (2) na 16 okt 1933 met Corry Powell
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIaa.  Léon van Rhijn, zn. van Michiel Christoffel Willem van Rhijn (XIIt) en Rina Viljoen, geb. op 13 dec 1931, accountant, ovl. (80 jaar oud) op 7 sep 2012, tr. (minstens 25 jaar oud) na nov 1957 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIVaf
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, volgt XIVag

XIVaf.  Afgeschermd, kind van Léon van Rhijn (XIIIaa) en Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, volgt XVi

XIVag.  Afgeschermd, kind van Léon van Rhijn (XIIIaa) en Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIIab.  Afgeschermd, kind van Michiel Christoffel Willem van Rhijn (XIIt) en Rina Viljoen, relatie met Afgeschermd, kind van Petrus Jacobus Geldenhuys en Huibrecht Sarah Jacoba van Niekerk. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  2.  Afgeschermd

XIIu.  Frederik Adriaan van Rhijn, zn. van Johannes van Rhijn (XIo) en Alida Aletta van de Merwe, geb. op 28 feb 1898 te Greytown [R.S.A.], werkzaam ten kantore van de Naturellen-commissaris, douanier, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 1960 te Pretoria [R.S.A.], tr. met Margueritte N
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Donovan
  2.  TertiaXIIv.  Robert Lodewicus van Rhijn, zn. van Johannes van Rhijn (XIo) en Alida Aletta van de Merwe, geb. op 29 sep 1907 te Barberton [R.S.A.], bankemployé te Pietersburg, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) in 1963 te Pietersburg [R.S.A.], tr. met Rusty Paulsen
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  AfgeschermdXIIw.  Albertus Hendrik van Rhijn, zn. van Johannes van Rhijn (XIo) en Alida Aletta van de Merwe, geb. op 9 dec 1913 te Barberton [R.S.A.], ovl. (ongeveer 56 jaar oud) in 1970 te Malelane [R.S.A.], tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  AfgeschermdXk.  Adriaan van Rhijn, zn. van Pieter van Rhijn (IXf) en Johanna Willemina De Raat, geb. op 7 apr 1835 te Delft, reder, reder, ovl. (82 jaar oud) op 16 mei 1917 te Katwijk aan Zee, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 11 mrt 1858 te Katwijk met Kunegonda Meerburg, dr. van Fierman Eduard Meerburg en Aleida Verdoes, geb. op 30 dec 1836 te Katwijk aan Zee, ovl. (83 jaar oud) op 20 dec 1920 te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Johanna Willemina (Johanna Wilhelmina), geb. op 3 mrt 1861 te Katwijk aan Zee, ovl. (87 jaar oud) op 7 jan 1949 te Oegstgeest, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) op 17 jul 1884 te Katwijk met Adriaan Hendrik Dros, zn. van Dirk Cornelis Dros en Maria Elisabeth Tieleman, geb. op 11 mrt 1862 te Leiden, beherend vennoot C.V. Tieleman & Dros, conservenfabrieken te Leiden, ovl. (82 jaar oud) op 18 jun 1944 te Oegstgeest. Uit dit huwelijk een dochter. Xl.  Marinus Cornelis van Rhijn, zn. van Pieter van Rhijn (IXf) en Johanna Willemina De Raat, geb. op 7 mrt 1838 te Delft, wijnkoper te Haarlem, ovl. (66 jaar oud) op 29 dec 1904 te Haarlem, tr. (beiden 25 jaar oud) (1) op 2 sep 1863 te Brielle met Anna Harttenroth, dr. van Hugo Jacob Harttenroth en Maartje Arckenbout, geb. op 10 nov 1837 te Brielle, ovl. (59 jaar oud) op 2 okt 1897 te Haarlem. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Pieter, geb. op 1 okt 1864 te Brielle, ovl. (74 jaar oud) op 13 jan 1939 te 's-Gravenhage, volgt XIp
  2.  Maartje Hugoline Jacoba, geb. op 26 feb 1870 te Haarlem, ovl. (82 jaar oud) op 20 apr 1952 te 's-Gravenhage, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) op 16 okt 1891 te Haarlem met Dr. Jean Baptiste Christiaan Persenaire, zn. van Christiaan Persenaire en Andriana Broekhuizen, geb. op 4 jan 1866 te Schelle, medisch dr, ovl. (75 jaar oud) op 3 apr 1941 te Nijmegen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Abraham Cornelis, geb. op 28 aug 1876 te Haarlem, ovl. (23 jaar oud) op 14 dec 1899 te Haarlem. 
  4.  Anna Maria Cornelia, geb. op 2 apr 1879 te Haarlem, ovl. (73 jaar oud) op 2 mei 1952 te Mijnsheerenland, tr. (resp. 21 en 37 jaar oud) op 12 jul 1900 te Haarlem met Johan Anthonie Steenman, zn. van Jan Steenman en Maria Catharina Heins, geb. op 25 sep 1862 te Haarlem, violist, ovl. (71 jaar oud) op 27 feb 1934 te Haarlem. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Marinus Cornelis van Rhijn, tr. (resp. 60 en 57 jaar oud) (2) op 28 okt 1898 te Amsterdam met Maria Hermina van Minkelen, dr. van Evert van Minkelen en Jekke Visscher, geb. op 16 nov 1840 te Utrecht, ovl. (71 jaar oud) op 15 jan 1912 te Haarlem. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Hermina van Minkelen, dr. van Evert van Minkelen en Jekke Visscher, tr. (2), (ontb. door overlijden voor 28 okt 1898) met Cornelis Stegerhoek, ovl. voor 28 okt 1898. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Hermina van Minkelen, tr. (minstens 56 jaar oud) (3) na 2 okt 1897 met Dirk Hackstroh
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIp.  Pieter van Rhijn, zn. van Marinus Cornelis van Rhijn (Xl) en Anna Harttenroth, geb. op 1 okt 1864 te Brielle, wijnkoper te Haarlem, ovl. (74 jaar oud) op 13 jan 1939 te 's-Gravenhage, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (1) op 2 aug 1888 te Haarlem, (gesch. op 30 mrt 1911 te Haarlem) met Agatha Leliana Anna Lelsz, dr. van Kornelis Lelsz en Anna Margaretha Prins, geb. op 18 sep 1866 te Utrecht, ovl. (79 jaar oud) op 5 dec 1945 te Bilthoven. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis Marinus, geb. op 23 mei 1889 te Haarlem, ovl. (70 jaar oud) op 23 aug 1959 te Blaricum, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) op 25 mei 1916 te Amsterdam met Mina Maria Bunschoten, dr. van Antoon Bunschoten en Cornelia Maria van de Leur, geb. op 17 okt 1894 te Amsterdam, ovl. (80 jaar oud) op 27 mrt 1975 te Blaricum. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna Margaretha, geb. op 7 nov 1890 te Haarlem, apothekersassistente, ovl. (90 jaar oud) op 15 jan 1981 te De Bilt, tr. (beiden 33 jaar oud) op 10 mrt 1924 te Batavia [Indonesië] met Heiko Jacobus Johannes Meischke, zn. van Ds. Johan Coenraad Valentijn Meischke en Heika Alida Boerma, geb. op 26 nov 1890 te Raamsdonk, koopman, chef firma, ovl. (75 jaar oud) op 7 dec 1965 te De Bilt. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Pieter (Pim), geb. op 16 jan 1892 te Haarlem, ovl. (89 jaar oud) op 6 dec 1981 te Leidschendam, volgt XIIx
  4.  Jan (O.O.N, B.L.), geb. op 24 nov 1894 te Haarlem, officier inf. 1916, laatst. kolonel 1948-(1950), brigade-generaal tit, ovl. (72 jaar oud) op 21 jan 1967 te Hattem, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) op 6 apr 1920 te Kampen met Auguste Dwars, dr. van Gerrit Johannes Dwars en Hermine Auguste Emilie Rosamunde Schenkel, geb. op 16 mei 1891 te Kampen, ovl. (87 jaar oud) op 15 feb 1979 te Harderwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Marinus Cornelis, geb. op 5 aug 1896 te Haarlem, technisch adviseur staalindustrie, ovl. (82 jaar oud) op 24 mei 1979 te Haarlem, tr. (resp. 25 en 39 jaar oud) (1) op 5 okt 1921 te 's-Gravenhage, (gesch. op 10 nov 1937 te 's-Gravenhage) met Wilhelmina Carolina Helena Slot, dr. van Lodewijk Slot en Maria Sophia Zechner, geb. op 19 feb 1882 te 's-Gravenhage, ovl. (77 jaar oud) op 23 mei 1959 te 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 45 en 40 jaar oud) (2) op 27 mei 1942 te 's-Gravenhage met Elisabeth Franziska Ziegelbauer, dr. van Franz Ziegelbauer en Elisabeth Kopta, geb. op 10 nov 1901 te Wenen [Oostenrijk], secretaresse, ovl. (82 jaar oud) op 9 apr 1984 te Haarlem. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Herman Marie, geb. op 13 apr 1902 te Haarlem, werkzaam Ned. Ind. Gas Mij. te Batavia, ovl. (80 jaar oud) op 16 apr 1982 te Molsheim [Frankrijk], tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) op 17 mrt 1927 te Utrecht met Anna Karolina Huber, dr. van Franz Xaver Huber en Fransiska Schmang, geb. op 20 apr 1899 te Straatsburg [Frankrijk], ovl. (85 jaar oud) op 5 jun 1984 te Molsheim [Frankrijk]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Pieter van Rhijn, tr. (resp. 50 en 36 jaar oud) (2) op 17 mrt 1915 te 's-Gravenhage met Johanna Gerardina Cornelia Nooten, dr. van Wilhelmus Arnoldus Nooten en Constantia Maria Antoinette Chastel, geb. op 8 feb 1879 te Rotterdam, ovl. (79 jaar oud) op 24 dec 1958 te 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIx.  Pieter (Pim) van Rhijn, zn. van Pieter van Rhijn (XIp) en Agatha Leliana Anna Lelsz, geb. op 16 jan 1892 te Haarlem, hotelier te Bandoeng, woonde Hotel Pension Van Rhijn, Bandoeng [Indonesië], ovl. (89 jaar oud) op 6 dec 1981 te Leidschendam, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) (1) op 29 okt 1914 te Purmerend met Dieuwertje (Dieck) de Groot, dr. van Pieter de Groot en Grietje Visser, geb. op 13 sep 1891 te Purmerend, ovl. (53 jaar oud) op 18 jan 1945 te Ambarawa [Indonesië]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan, geb. op 7 okt 1919 te Soekaboemi [Indonesië], ovl. (35 jaar oud) op 10 okt 1954 te Bergen op Zoom, volgt XIIIac
  2.  Gustaaf Paul (Guus), geb. op 20 mrt 1923 te Soekaboemi [Indonesië], ovl. (88 jaar oud) op 14 dec 2011 te Perth [Australië], volgt XIIIad


  Pieter (Pim) van Rhijn, tr. (resp. 57 en 50 jaar oud) (2) op 30 nov 1949 te Malang [Indonesië], (gesch. op 20 jun 1955 te 's-Gravenhage) met Julie Annette Brunet de Rochebrune, dr. van Jules Louis Gabriël Brunet de Rochebrune en Johanna J (Kroese), geb. op 12 mrt 1899 te Semarang [Indonesië]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Julie Annette Brunet de Rochebrune, dr. van Jules Louis Gabriël Brunet de Rochebrune en Johanna J (Kroese), tr. (2), (gesch. voor 30 nov 1949) met Herman Michiel de Vries, ovl. voor 30 nov 1949. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIac.  Jan van Rhijn, zn. van Pieter (Pim) van Rhijn (XIIx) en Dieuwertje (Dieck) de Groot, geb. op 7 okt 1919 te Soekaboemi [Indonesië], officier art. 1945-, laatst. kapitein 1953-†, ovl. (35 jaar oud) op 10 okt 1954 te Bergen op Zoom, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) op 25 sep 1942 te 's-Gravenhage met Elsa Mesdag, dr. van Ir. Ferdinand Taco Mesdag en Magda Ethelka Baeckman, geb. op 4 jun 1919 te Bandoeng [Indonesië], portretfotografe, ovl. (79 jaar oud) op 16 jan 1999. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, tr. (Károly 31 jaar oud) op 25 jul 1966 te 's-Gravenhage met Ir. Károly Virágh, zn. van Károly Virágh en Ilona Horváth, geb. op 1 mrt 1935 te Budapest [Hongarije], electrotechnisch ing, ovl. (61 jaar oud) op 8 okt 1996 te Koudekerk aan de Rijn. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, tr. (Rob 26 jaar oud) op 26 apr 1968 te 's-Gravenhage, (gesch. op 5 okt 1992 te 's-Gravenhage) met Robert Paul (Rob) Kleine, zn. van Afgeschermd en Afgeschermd, geb. op 8 sep 1941 te Bandoeng [Indonesië], personeelschef VNO, ovl. (77 jaar oud) op 29 mei 2019. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Elsa Magda, geb. op 17 mei 1947 te 's-Gravenhage, secretaresse, ovl. (70 jaar oud) op 7 feb 2018 te Leeuwarden, gecr. op 12 feb 2018 te Goutum, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op 11 jun 1971 te Groningen met Drs. Jan Alingh Prins, zn. van Afgeschermd en Afgeschermd, geb. op 21 dec 1944 te Grouw, drs. biologie, ovl. (65 jaar oud) op 3 dec 2010 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk 5 kinderen. XIIIad.  Gustaaf Paul (Guus) van Rhijn, zn. van Pieter (Pim) van Rhijn (XIIx) en Dieuwertje (Dieck) de Groot, geb. op 20 mrt 1923 te Soekaboemi [Indonesië], ovl. (88 jaar oud) op 14 dec 2011 te Perth [Australië], tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op 1 sep 1948 te Batavia [Indonesië] met Aaltje Froukje Walda, dr. van Pieter Kornelis Walda en Froukje Kanninga, geb. op 21 jun 1924 te Bolsward, ovl. (80 jaar oud) op 5 aug 2004 te Ardross [Australië]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIVah
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, volgt XIVaiXIVah.  Afgeschermd, kind van Gustaaf Paul (Guus) van Rhijn (XIIIad) en Aaltje Froukje Walda, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  2.  Afgeschermd

XIVai.  Afgeschermd, kind van Gustaaf Paul (Guus) van Rhijn (XIIIad) en Aaltje Froukje Walda, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Xm. Prof. Dr. Cornelis Hendrikus van Rhijn, zn. van Pieter van Rhijn (IXf) en Johanna van der Sneij Felix, geb. op 22 jul 1849 te Delft, predikant, woonde molen De Roos, Phoenixstraat 111-112, 2611AK Delft tussen 22 jul 1849 en 1868, woonde Voorstraat Utrecht tussen 1868 en 1875 studentenhuis, woonde Pastorie van de Hervormde kerk Leusden, Arnhemseweg 77 Leusden tussen 1875 en 1880, woonde Hervormde Gemeente Gouda, St.-Janskerk, Achter de Kerk 15, 2801 JX Gouda, 0182 513360 tussen 1880 en 1886 in de kerk hangt een bord met zijn naam er op, woont Crabethstraat Gouda in 1883, Hereweg Groningen, woonde Oosterstraat 52 Groningen tussen 1886 en 16 feb 1913 , graf van begraafplaats, Groningen in 1913, ovl. (63 jaar oud) op 16 feb 1913 te Groningen, begr. te Groningen, tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) (1) op 8 okt 1875 te Naaldwijk, (ontb. door overlijden) met Anna Geertruida Pijnacker Hordijk, dr. van Adriaan Pijnacker Hordijk en Anna Geertruida van Duijnen, geb. op 11 aug 1856 te Naaldwijk, ovl. (21 jaar oud) op 8 jul 1878 te Naaldwijk. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


 Prof. Dr. Cornelis Hendrikus van Rhijn, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (2) op 11 mei 1882 te 's-Gravenhage met Aletta Jacoba Francina (Aletta) Kruijt, dr. van Maarten Kruijt en Adriana Josephine Offerhaus, geb. op 10 feb 1859 te 's-Gravenhage, woont Hereweg Groningen, woonde Pastorie van de Hervormde kerk Leusden, Arnhemseweg 77 Leusden tussen 1875 en 1880, Oosterstraat 52 Groningen, woont Crabethstraat Gouda in 1883, woonde Oude Boteringestraat 62a Groningen, 1687 in 1915, woonde Werfstraat 10 Groningen, 25037, graf van begraafplaats, Groningen in 1945, ovl. (86 jaar oud) op 25 dec 1945 te Groningen. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Adriana Josephine (Joos), geb. op 23 jun 1884 te Gouda, interesse in Poesiealbum,, woonde daar in (zie telefoongids 1950) Werfstraat 10 Groningen, 25037 in 1950, ovl. (91 jaar oud) op 10 mei 1976 te 's-Gravenhage, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 25 mei 1910 te Groningen, (gesch. op 2 jun 1921 te Groningen) met Dr. Sipke Berend de Groot, zn. van Folkert de Groot en Alberdina ten Cate, geb. op 9 feb 1884 te Groningen, chirurg, ovl. (70 jaar oud) op 30 dec 1954 te Leiden. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Pieter Johannes (Piet), geb. op 24 mrt 1886 te Gouda, ovl. (74 jaar oud) op 9 mei 1960 te Groningen, volgt XIq
  3.  Maarten, geb. op 29 apr 1888 te Groningen, ovl. (78 jaar oud) op 3 okt 1966 te Utrecht, volgt XIr
  4.  Cornelis Hendrikus (Kees), geb. op 10 jan 1890 te Groningen, ovl. (79 jaar oud) op 25 mei 1969 te Bilthoven, volgt XIs
  5.  Arie Adriaan (Aat), geb. op 23 okt 1892 te Groningen, ovl. (93 jaar oud) op 11 feb 1986 te 's-Gravenhage, volgt XItXIq. Prof. Dr. Pieter Johannes (Piet) van Rhijn (R.N.L.), zn. van Prof. Dr. Cornelis Hendrikus van Rhijn (Xm) en Aletta Jacoba Francina (Aletta) Kruijt, geb. op 24 mrt 1886 te Gouda, hoogleraar wis- en sterrenkunde, ovl. (74 jaar oud) op 9 mei 1960 te Groningen, tr. (resp. 46 en 26 jaar oud) op 21 jul 1932 te Rotterdam met Mr. Regnera Louise Geertruid Constantia de Bie, dr. van Mr. Hendrik de Bie en Christina Adriana Lucretia Catharina Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, geb. op 10 mrt 1906 te Zwolle, woonde 's-Gravenhage, ovl. (91 jaar oud) op 27 sep 1997 te 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Karel Hendrik, geb. op 18 sep 1934 te Groningen, ovl. (71 jaar oud) op 27 aug 2006 te Voorschoten, tr. (33 jaar oud) op 16 feb 1968 te Groningen met Afgeschermd, kind van Marius Eduard Donkersloot en Ginah. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, tr. (Johan 26 jaar oud) op 17 okt 1960 te Groningen, (gesch. op 1 nov 1991 te Groningen) met Drs. Johan Antoni Hartzuiker, zn. van Johannes Leonardus Hartzuiker en Hermine Kruithof, geb. op 27 jul 1934 te Zwolle, med. drs, ovl. (70 jaar oud) op 26 aug 2004 te Semur-en-Auxois Frankrijk [Frankrijk]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. XIr. Prof. Dr. Maarten van Rhijn (R.N.L.), zn. van Prof. Dr. Cornelis Hendrikus van Rhijn (Xm) en Aletta Jacoba Francina (Aletta) Kruijt, geb. op 29 apr 1888 te Groningen, gewoon hoogleraar theologie, werkadres Hardenbroek, tussen 1919 en 1926 als secretaris van de NCSV, woonde Werkhoven tussen 1919 en 1926, woonde pastorie Groesbeek, Groesbeek tussen 1926 en 1934, Tollenslaan 13 Bilthoven tussen 1960 en 1966, begraven Den en Rust, Bilthoven, ovl. (78 jaar oud) op 3 okt 1966 te Utrecht, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) op 30 sep 1919 te Bloemendaal met Louise Willemine (Mien) Wolterbeek, dr. van Jacob Cornelis (Jaap) Wolterbeek en Petronella Clasina (Nel) van Eeghen, geb. op 13 dec 1892 te Amsterdam, maatschappelijkwerker, Duinhoeve, Midden Duinendaalseweg Bloemendaal, 228, Werkhoven, woonde pastorie Groesbeek, Groesbeek in 1926, woonde Tollenslaan 13 Bilthoven, woonde Rusthuis Jeanette, Frans Halsstraat 26-28-30 Utrecht tussen 1968 en 1969, woonde Zon en Schild, Utrechtseweg 266 Amersfoort tussen 1969 en 1971 Haar zoon Maarten verleende ook zorg aan haar, begraven Den en Rust, Bilthoven, ovl. (78 jaar oud) op 29 jan 1971 te Amersfoort. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1. Drs. Petronella Clasina (Nel), geb. op 16 nov 1921 te Werkhoven, vertaalster, litt. drs, beëedigd vertaalster Frans en Italiaans, Werkhoven, ovl. (80 jaar oud) op 10 feb 2002 te Utrecht, tr. (resp. 31 en 34 jaar oud) op 6 dec 1952 te Utrecht met Adriaan Pieter Marinus (Adriaan) Boland, zn. van Philip Christiaan Boland en Augusta Carolina (Gussie) Hoefhamer, geb. op 17 jul 1918 te Utrecht, zenuwarts, ovl. (72 jaar oud) op 20 mrt 1991 te Utrecht. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Maarten, geb. op 26 feb 1924 te Utrecht, ovl. (75 jaar oud) op 21 jan 2000 te Amersfoort, volgt XIIy
  3.  Cornelis Hendrikus (Kees), geb. op 5 nov 1927 te Utrecht, ovl. (88 jaar oud) op 20 apr 2016 te Bosch en Duin, volgt XIIz
  4.  Jacob Cornelis (Jaap), geb. op 6 jun 1929 te Utrecht, begraven Den en Rust, Bilthoven, ovl. (14 jaar oud) op 14 apr 1944 te Utrecht. XIIy. Drs. Maarten van Rhijn, zn. van Prof. Dr. Maarten van Rhijn (R.N.L.) (XIr) en Louise Willemine (Mien) Wolterbeek, geb. op 26 feb 1924 te Utrecht, psychiater, ovl. (75 jaar oud) op 21 jan 2000 te Amersfoort, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) op 25 aug 1955 te Vlaardingen, toestemming tot huwelijk met Stieneke De Koning, dr. van Adrianus Arie De Koning en Antje Warmolts, geb. op 4 sep 1932 te Vlaardinger Ambacht, psychotherapeute, ovl. (89 jaar oud) op 3 jun 2022 te Amersfoort, begr. op 10 jun 2022 te Leusden. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIae
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIaf
  3.  Afgeschermd, volgt XIIIagXIIIae.  Afgeschermd, kind van Drs. Maarten van Rhijn (XIIy) en Stieneke De Koning, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 

XIIIaf.  Afgeschermd, kind van Drs. Maarten van Rhijn (XIIy) en Stieneke De Koning, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIIag.  Afgeschermd, kind van Drs. Maarten van Rhijn (XIIy) en Stieneke De Koning, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd

XIIz. Drs. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn, zn. van Prof. Dr. Maarten van Rhijn (R.N.L.) (XIr) en Louise Willemine (Mien) Wolterbeek, geb. op 5 nov 1927 te Utrecht, ged. te Utrecht, economisch drs. woonde De Wijngaard, Dennenweg 2 Bosch en Duin op 20 jan 2014, ovl. (88 jaar oud) op 20 apr 2016 te Bosch en Duin, gecr. op 26 apr 2016 te Bilthoven, tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) op 14 jan 1961 te Bloemendaal met Eva Dina (Dita) de Borst, dr. van Ir. Gerrit Johannes (Gerrit) de Borst en Hesterina (Hes) Alma, geb. op 19 jul 1930 te Haarlem, ged. (18 jaar oud) doopsgezind op 10 apr 1949 te Haarlem, oud-directrice Vormingsinstituut De Zonnebloem Eindhoven, woonde Lairessestraat Amsterdam, woonde Floraplein Eindhoven tussen 1954 en 14 jan 1964 , woonde Huize het Oosten, Rubenslaan 1 App F.02 Bilthoven, 030-2516744 tussen 27 jun 2015 en 29 dec 2020 , ovl. (90 jaar oud) op 29 dec 2020 te Bilthoven, gecr. op 7 jan 2021 te Bilthoven. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIah
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIai
  3. Ir. Johanna Willemine (Hanneke), geb. op 24 mrt 1966 te Bunnik, ged. te Utrecht, landbouwk. Ir, Manager Financiën en Bedrijfsvoering VSB-fonds, woonde Oudwijkerveldstraat 53, 3584 GM Utrecht tussen feb 2018 en apr 2018 , woont Afgeschermd object (Adres) in apr 2018, ovl. (54 jaar oud) op 14 aug 2020 te Utrecht, gecr. op 21 aug 2020 te Bilthoven, tr. (31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 6 sep 1997 te Utrecht met Afgeschermd, kind van Mr. Martinus Cornelis Maria (Martien) Goossens R.O.O. en Theodora Jacoba Maria (Thea) van de Crommert. Uit dit huwelijk 4 kinderen. XIIIah.  Afgeschermd, kind van Drs. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn (XIIz) en Eva Dina (Dita) de Borst, relatie met Afgeschermd, kind van Franciscus Theodorus Maria (Frans) Brandsen en Wilhelmina Maria Paschalis (Miep) Osendarp. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 

XIIIai.  Afgeschermd, kind van Drs. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn (XIIz) en Eva Dina (Dita) de Borst, relatie met Afgeschermd, kind van Drs. Kees Keesses (Kees) Hiddema en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIs. Ir. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn, zn. van Prof. Dr. Cornelis Hendrikus van Rhijn (Xm) en Aletta Jacoba Francina (Aletta) Kruijt, geb. op 10 jan 1890 te Groningen, werktuigbouwkundig Dipl. Ingenieur, begraven Den en Rust, Bilthoven, woonde Sweelincklaan 84 Bilthoven tussen 1950 en 1969, ovl. (79 jaar oud) op 25 mei 1969 te Bilthoven, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op 25 sep 1916 te Opsterland met Antonia Beckeringh Lankhorst, dr. van Auke Beckeringh Lankhorst en Hendrika Cornelia Margaretha Janssen, geb. op 23 okt 1891 te Sneek, begraven Den en Rust, Bilthoven, woonde Sweelincklaan 84 Bilthoven tussen 1950 en 1969, ovl. (79 jaar oud) op 6 mrt 1971 te De Bilt. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Cornelis Hendrikus, geb. op 29 sep 1918 te 's-Gravenhage, ovl. (94 jaar oud) op 25 mrt 2013 te Houten, volgt XIIaa
  2.  Auke Antonie Beckeringh van Rhijn (O.O.N.), geb. op 26 apr 1920 te Sneek, burgemeester, ovl. (97 jaar oud) op 20 jun 2017 te Amersfoort, begr. te Bilthoven, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) (1) op 15 sep 1951 te Amersfoort met Louiza Stephania van Schelven, dr. van Arnout Jacob van Schelven en Anna van Löben Sels, geb. op 4 mei 1921 te Rotterdam, maatschappelijk werkster, begraven Den en Rust, Bilthoven, ovl. (79 jaar oud) op 12 apr 2001 te Amersfoort. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie (2) met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Aart Jan Theodoor, geb. op 10 mei 1924 te Sneek, ovl. (88 jaar oud) op 17 apr 2013 te Zeist, volgt XIIabXIIaa.  Cornelis Hendrikus van Rhijn, zn. van Ir. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn (XIs) en Antonia Beckeringh Lankhorst, geb. op 29 sep 1918 te 's-Gravenhage, zenuwarts voor psychotherapie, ovl. (94 jaar oud) op 25 mrt 2013 te Houten, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) (1) op 3 jul 1944 te Baarn, (gesch. op 3 apr 1968 te Baarn) met Adriana Jacoba Dieuwke Zijlstra, dr. van Mr. Berend Ieuwe Zijlstra en Adriana Jacoba Hudig, geb. op 24 dec 1923 te Rotterdam, administratief hoofd van de maatschap van urologen van de Arnhemse ziekenhuizen, ovl. (94 jaar oud) op 22 feb 2018 te Goor. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, tr. (Lucas 54 jaar oud) op 13 jun 1979 te Naarden met Mr. Lucas de Booy, zn. van Mr. Jan Willem Lucas de Booy en Johanna Albers, geb. op 28 jan 1925 te Utrecht, oud-directie-secretaris groothandelsbedrijf, ovl. (78 jaar oud) op 25 feb 2003 te Naarden. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIaj


  Cornelis Hendrikus van Rhijn, tr. (resp. 49 en 44 jaar oud) (2) op 17 apr 1968 te Enschede met Henriette Elisabeth (Gigs) van Hengel, dr. van Jan Willem Gerrit van Hengel en Marie Johanna Gooszen, geb. op 20 jun 1923 te 's-Gravenhage, oud-Mensendiecktherapeute, ovl. (89 jaar oud) op 22 jan 2013 te 's-Hertogenbosch. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. XIIIaj.  Afgeschermd, kind van Cornelis Hendrikus van Rhijn (XIIaa) en Adriana Jacoba Dieuwke Zijlstra, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIVaj

XIIab.  Aart Jan Theodoor van Rhijn, zn. van Ir. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn (XIs) en Antonia Beckeringh Lankhorst, geb. op 10 mei 1924 te Sneek, adjunct-directeur AMRO-Bank Utrecht, begraven Den en Rust, Bilthoven, ovl. (88 jaar oud) op 17 apr 2013 te Zeist, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) op 3 mei 1952 te De Bilt met Geesien (Edith) van der Klip, geb. op 5 jul 1923 te Keling, Japara (Midden-Java) [Indonesië], begraven Den en Rust, Bilthoven, ovl. (86 jaar oud) op 20 okt 2009 te Utrecht. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIak
  2.  AfgeschermdXIIIak.  Afgeschermd, kind van Aart Jan Theodoor van Rhijn (XIIab) en Geesien (Edith) van der Klip, relatie met Afgeschermd, kind van Dr. Jan Stumphius en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIt. Mr. Dr. Arie Adriaan (Aat) van Rhijn (R.N.L, C.O.N.), zn. van Prof. Dr. Cornelis Hendrikus van Rhijn (Xm) en Aletta Jacoba Francina (Aletta) Kruijt, geb. op 23 okt 1892 te Groningen, minister, woonde Fort Hoek van Holland, Stationsweg 82, 3150 AA Hoek van Holland, 0174-382898 in 1940 als lid van de ministerraad verbleef hij daar kort, ovl. (93 jaar oud) op 11 feb 1986 te 's-Gravenhage, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) op 16 apr 1919 te Groningen met Engelina Maria Elisabeth van Dijk, dr. van Theodorus Engelbert van Dijk en Siepke Eenkema, geb. op 21 jan 1898 te Groningen, ovl. (78 jaar oud) op 20 sep 1976 te 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Siepke Maria Elisabeth, geb. op 21 jan 1920 te Amsterdam, ovl. (84 jaar oud) op 1 dec 2004 te Colmschate, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op 9 nov 1944 te Voorburg met Jan Ludolph Wentholt, zn. van Dr. Ir. Ludolph Reinier Wentholt en Catharina Jacoba Christina Jkvr. de Ranitz, geb. op 8 jun 1918 te Assen, burgemeester, ovl. (55 jaar oud) op 1 okt 1973 te Deventer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Cornelis Hendrikus (Kees), geb. op 1 mrt 1924 te Amsterdam, ovl. (83 jaar oud) op 23 aug 2007 te Apeldoorn, volgt XIIac
  3.  Arie Adriaan Theodoor (Theo), geb. op 24 apr 1926 te Amsterdam, ovl. (82 jaar oud) op 14 mrt 2009 te Wassenaar, volgt XIIad
  4.  Aletta Jacoba Francina, geb. op 26 jun 1930 te 's-Gravenhage, ovl. (71 jaar oud) op 26 mei 2002 te 's-Gravenhage, tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) op 13 aug 1955 te 's-Gravenhage met Ds. Hendrik Karel (Hein) Jonkman, zn. van Mr. Jan Anne Jonkman en Johanna Lina Margaretha de Bruine, geb. op 23 mei 1923 te Semarang [Indonesië], hervormd predikant, ovl. (83 jaar oud) op 7 okt 2006 te 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk 3 kinderen. XIIac. Drs. Cornelis Hendrikus (Kees) van Rhijn (R.O.N.), zn. van Mr. Dr. Arie Adriaan (Aat) van Rhijn (R.N.L, C.O.N.) (XIt) en Engelina Maria Elisabeth van Dijk, geb. op 1 mrt 1924 te Amsterdam, hervormd predikant, ovl. (83 jaar oud) op 23 aug 2007 te Apeldoorn, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) op 20 sep 1952 te Amstelveen met Jorijna Johanna Maria van Houte, dr. van Prof. Dr. Izaak Charel van Houte en Geertruida Lamberta van Bavel, geb. op 9 okt 1928 te Amsterdam, docente gezondheidsleer MBO, ovl. (89 jaar oud) op 1 sep 2018 te Bilthoven. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Ir. Jan Boomsma en Dirkiene Johanna van Es. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Drs. Jacob (Jaap) van der Woude en Wilhelmina Tanis. Uit dit huwelijk een kind. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Carel Christiaan Jan Hiebendaal en Alida Mennette Damhof. Uit dit huwelijk 3 kinderen. XIIad. Mr. Arie Adriaan Theodoor (Theo) van Rhijn (R.N.L.), zn. van Mr. Dr. Arie Adriaan (Aat) van Rhijn (R.N.L, C.O.N.) (XIt) en Engelina Maria Elisabeth van Dijk, geb. op 24 apr 1926 te Amsterdam, plv. directeur-generaal en consultant, ovl. (82 jaar oud) op 14 mrt 2009 te Wassenaar, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op 18 apr 1953 te Heemstede met Drs. Johanna Henrica (Hansje) Hoogendijk, dr. van Ds. Herman Charles Joseph Hoogendijk en Jacoba Gerardina Maria Gregory, geb. op 6 aug 1928 te Kats, geogr. en theol. drs, ovl. (86 jaar oud) op 6 nov 2014 te Wassenaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, volgt XIIIal
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. XIIIal.  Afgeschermd, kind van Mr. Arie Adriaan Theodoor (Theo) van Rhijn (R.N.L.) (XIIad) en Drs. Johanna Henrica (Hansje) Hoogendijk, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie geen kinderen. 

VIIId.  Arnoldus van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIIa) en Cornelia Copper, geb. op 25 sep 1774 te Wateringen, woonde De Jonge Willem/De Zonnemolen had als voorganger de korenmolen 'De Hoop', Groenewoudsekade 15 Woubrugge, ovl. (52 jaar oud) op 14 sep 1827 te Woubrugge, tr. (resp. 20 en ongeveer 23 jaar oud) op 5 jun 1795 te Wilsveen met Aagje Venhoek, dr. van Gerrit Venhoek en Alida van der Star, geb. in 1771 te Noord-Waddinxveen, woonde De Jonge Willem/De Zonnemolen had als voorganger de korenmolen 'De Hoop', Groenewoudsekade 15 Woubrugge, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) op 20 aug 1859 te Woubrugge. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Arnoldus, ged. op 6 okt 1796 te Wilsveen, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 21 jan 1861 te Woubrugge, volgt IXg
  2.  Corstiaan, geb. op 10 nov 1797 te Wilsveen, ged. op 12 nov 1797, ovl. (3 jaar oud) op 20 nov 1800 te Wilsveen. 
  3.  Alida, geb. op 17 okt 1800 te Wilsveen, ged. op 19 okt 1800 te Wilsveen, ovl. (21 jaar oud) op 10 jan 1822 te Woubrugge. 
  4.  Cornelia, geb. op 27 nov 1803 te Wilsveen, ged. op 4 dec 1803 te Wilsveen, ovl. (74 jaar oud) op 14 okt 1878 te Oudshoorn, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op 8 mrt 1829 te Woubrugge met Cornelis Donker, zn. van Cornelis Donker en Adriana Kroon, geb. op 14 mrt 1804 te Oudshoorn, rietdekker, ovl. (73 jaar oud) op 27 feb 1878 te Oudshoorn. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria, geb. op 20 jan 1810 te Woubrugge, ged. op 1 feb 1810 te Woubrugge, ovl. (49 jaar oud) op 1 okt 1859 te Woubrugge. 
  6.  Gerardus, geb. op 4 feb 1813 te Woubrugge, ovl. (39 jaar oud) op 3 okt 1852 te Woubrugge, volgt IXh

IXg.  Arnoldus van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIIId) en Aagje Venhoek, ged. op 6 okt 1796 te Wilsveen, eigenaar van de korenmolen de Hoop te Woubrugge, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 21 jan 1861 te Woubrugge, tr. (resp. ongeveer 32 en 23 jaar oud) op 3 mei 1829 te Woubrugge, kerk.huw. op 3 mei 1829 te Woubrugge met Agatha van Greuningen, dr. van Aagje van Greuningen, geb. op 28 mei 1805 te Oude Wetering, ovl. (67 jaar oud) op 14 apr 1873 te Woubrugge. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Alida, geb. op 14 feb 1830 te Woubrugge, ovl. (68 jaar oud) op 8 okt 1898 te Zevenhoven, tr. (resp. 34 en 46 jaar oud) op 21 apr 1864 te Zevenhoven met Cornelis Adrianus Couprie, zn. van Cornelis Couprie en Petronella Wittenburg, geb. op 17 apr 1818 te Zevenhoven, timmerman, ovl. (87 jaar oud) op 7 aug 1905 te Zevenhoven. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Arnoldus, geb. op 16 apr 1832 te Woubrugge, eigenaar van de korenmolen "de Hoop", ovl. (78 jaar oud) op 12 aug 1910 te Woubrugge. 
  3.  Cornelia, geb. op 31 jul 1834 te Woubrugge, ovl. (60 jaar oud) op 7 apr 1895 te Woubrugge, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op 24 mrt 1859 te Woubrugge met Wijbrand Bins, zn. van Abraham Bins en Geertje Kroon, geb. op 8 jun 1832 te Woubrugge, koopman, ovl. (63 jaar oud) op 4 jun 1896 te Woubrugge. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Korstiaan, geb. op 14 aug 1837 te Woubrugge, ovl. (73 jaar oud) op 27 mrt 1911 te Gouda, volgt Xn
  5.  Aagje, geb. op 6 jun 1840 te Woubrugge, ovl. (84 jaar oud) op 22 dec 1924 te Woubrugge. 
  6.  Magdalena, geb. op 28 feb 1843 te Woubrugge, ovl. (70 jaar oud) op 27 mrt 1913 te Woubrugge. 

Xn.  Korstiaan van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (IXg) en Agatha van Greuningen, geb. op 14 aug 1837 te Woubrugge, schilder te Gouda, ovl. (73 jaar oud) op 27 mrt 1911 te Gouda, tr. (beiden 26 jaar oud) (1) op 25 feb 1864 te Hazerswoude met Alida Francken, dr. van Johannes Francken en Grietje Langendam, geb. op 6 jul 1837 te Hazerswoude, ovl. (39 jaar oud) op 19 sep 1876 te Gouda. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Arnoldus Johannes, geb. op 21 dec 1864 te Zevenhoven, timmerman te Gouda, ovl. (26 jaar oud) op 1 apr 1891 te Gouda. 
  2.  Johannes Arnoldus, geb. op 1 jan 1867 te Zevenhoven, onderwijzer te Gouda, ovl. (39 jaar oud) op 26 apr 1906 te Gouda. 
  Korstiaan van Rhijn, tr. (resp. 39 en 27 jaar oud) (2) op 18 jul 1877 te Gouda met Geertje Veenstra, dr. van Kornelis Veenstra en Trijntje Siebes Visser, geb. op 1 aug 1849 te Oldemarkt. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Agatha, geb. op 3 sep 1878 te Gouda, ovl. (24 dagen oud) op 27 sep 1878 te Gouda. 
  2.  Cornelis, geb. op 11 nov 1880 te Gouda, ovl. (3 maanden oud) op 15 feb 1881 te Gouda. 
  3.  Catharina, geb. op 12 mrt 1883 te Gouda, ovl. (1 jaar oud) op 5 aug 1884 te Gouda. 
  4.  Agatha, geb. op 5 jul 1884 te Gouda, ovl. (20 dagen oud) op 25 jul 1884 te Gouda. 
  Geertje Veenstra, dr. van Kornelis Veenstra en Trijntje Siebes Visser, tr. (hoogstens 27 jaar oud) (2) voor 18 jul 1877, (ontb. door overlijden voor 18 jul 1877) met Dirk Stolwijk
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Geertje Veenstra, tr. (minstens 61 jaar oud) (3) na 27 mrt 1911 met Teunis Zuiddam
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXh.  Gerardus van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIIId) en Aagje Venhoek, geb. op 4 feb 1813 te Woubrugge, molenaar, ovl. (39 jaar oud) op 3 okt 1852 te Woubrugge, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) op 7 jun 1835 te Woubrugge met Cornelia den Hartog, dr. van Cornelis den Hartog en Antje Vellekoop, geb. op 16 nov 1813 te Oude Wetering, ovl. (71 jaar oud) op 19 jun 1885 te Woubrugge. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Aagje, geb. op 21 jan 1843 te Woubrugge, ovl. (63 jaar oud) op 7 feb 1906 te Woubrugge, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) op 13 mei 1869 te Woubrugge met Hendrik Slingerland, zn. van Dirk Slingerland en Dirkje Otto, geb. op 31 dec 1838 te Nieuwveen, landbouwer, ovl. (71 jaar oud) op 19 jul 1910 te Velsen-Noord. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johannes, geb. op 30 aug 1844 te Woubrugge, ovl. (65 jaar oud) op 22 jul 1910 te Santpoort-Noord, volgt Xo

Xo.  Johannes van Rhijn, zn. van Gerardus van Rhijn (IXh) en Cornelia den Hartog, geb. op 30 aug 1844 te Woubrugge, timmerman, ovl. (65 jaar oud) op 22 jul 1910 te Santpoort-Noord, tr. (1) met Alida Mens
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Cornelia Gerarda, geb. op 3 jul 1871 te Haarlemmermeer, ovl. (42 jaar oud) op 8 aug 1913 te Haarlemmermeer, tr. (beiden 25 jaar oud) op 24 mrt 1897 te Haarlemmermeer met Antonie Môhle, zn. van Jan Môhle en Philippina van Kooten, geb. op 21 okt 1871 te Haarlemmermeer, arbeider/ landbouwer, ovl. (73 jaar oud) op 20 jul 1945 te Gouda. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 


  Johannes van Rhijn, tr. (2) met Trijntje Klaarman, geb. op 5 nov 1844 te Rijnsaterwoude, ovl. (52 jaar oud) op 10 dec 1896 te Abbenes. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gerrit, geb. op 30 mrt 1879 te Abbenes, ovl. (30 jaar oud) op 8 jul 1909 te Rijnsaterwoude, volgt XIu

XIu.  Gerrit van Rhijn, zn. van Johannes van Rhijn (Xo) en Trijntje Klaarman, geb. op 30 mrt 1879 te Abbenes, timmerman, ovl. (30 jaar oud) op 8 jul 1909 te Rijnsaterwoude, tr. met Maartje Maaike van der Sluys, dr. van Pieter van der Sluys en Geertje Hulscher, geb. op 22 mrt 1880 te Leiden, broodslijtster. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Trijntje, geb. op 26 apr 1902 te Rijnsaterwoude, tr. (20 jaar oud) op 14 jul 1922 te Ter Aar met Albert Rijnsburger, zn. van Marinus Rijnsburger en Jannetje Petronella Westdijk, tuinder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Pieter, geb. op 7 apr 1904 te Rijnsaterwoude, politieagent, tr. (26 jaar oud) op 24 jul 1930 te Woubrugge met Magcheltje Gerarda van der Nagel, dr. van Gerrit van der Nagel en Maria de Blanken, geb. te Woubrugge. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Geertje Johanna, geb. op 13 mei 1907 te Rijnsaterwoude, tr. (23 jaar oud) op 22 apr 1931 te Woubrugge met Pieter van Teijlingen, zn. van Pieter van Teijlingen en Johanna Mulder, geb. te Oudshoorn, metaaldraaier. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIb.  Jan van Rhijn, zn. van Arnoldus van Rhijn (VIb) en Niesje Zwanenburg, ged. op 26 jan 1727 te Overschie, molenaar te Leiden, begr. te Leiden, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 25 jaar oud) op 1 jun 1760 te Leiden met Helena Kuypers, dr. van Willem Kuypers en Maria Willemsdr. Gillee, ged. op 2 feb 1735 te Leiden, begr. op 25 mrt 1782 te Leiden. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Willem, ged. op 31 jul 1761 te Leiden, begr. op 30 jun 1763 te Leiden. 
  Helena Kuypers, dr. van Willem Kuypers en Maria Willemsdr. Gillee, tr. (ongeveer 35 jaar oud) (2) op 2 nov 1770 te Leiden met Willem van der Geest
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVb.  Jan van Leeuwen van Rijn, zn. van Michiel Arentsz van Rijn (III) en Teuntgen Jansdr, geb. circa 1618, tr. met Grietje Carelsdr
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Leuntje, ged. op 16 mrt 1646. 

IIb.  Gerrit (Geryt) Michgielsen Michielsz, zn. van Michiel N.N. van Rijn (I), geb. tussen 1548 en 1551, molenaar te Leiden, begr. op 22 jul 1615 te Leiden, tr. (1) met Aeltgen Gerritsdr, ovl. na 30 okt 1582. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Michiel Michgielsen, geb. circa 1575, lakenwerker, otr. op 7 jan 1628, tr. (ongeveer 52 jaar oud) op 23 jan 1628 te Leiden met Marijtgen Barentsdr. van der Notter Holmans, dr. van Pietertgen Claesdr. en Pietertgen Claesdr. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Annatgen Michgielsen, geb. circa 1578. 
  Gerrit Michielsz, otr. (hoogstens 55 jaar oud) (2) op 3 jan 1604, tr. met Sara Ysbrantsdr, dr. van Marijtgen Pietersdr. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  N.N. Gerritsz, ovl. op 22 jul 1606 te Leiden. 
  Sara Ysbrantsdr, dr. van Marijtgen Pietersdr, tr. (2) op 2 aug 1618 te Leiden met Jan Henricxz Halteren, lakenwerker. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen.