In Memoriam kolonel der mariniers B.D. Willem Johannes Van Rhijn.

 

 

In de leeftijd van 75 jaar overleed op 10 januari 1979 te Bennekom Willem Johannes van Rhijn.

Kolonel van Rhijn werd op 10 april 1903 te Bergen op Zoom geboren en trad in 1922 in dienst van de K.M. als adelborst voor het korps mariniers. Na beŽdiging tot officier werd hij te Rotterdam geplaatst. In 1926 ontving hij het ereteken voor erkenning van uitstekende daden bij de watersnood in 1926 verricht". Als een internationale sportman behaalde hij bij de Olympische spelen in 1928 de 9e plaats bij de Olympische 5 kamp.

Hierop volgde plaatsing bij de Gymnastiek en Sportschool te Den Helder, waar hij tevens, werd belast met de physieke training der adelborsten.

In 1932 werd hij wederom uitgezonden naar de Olympische Spelen, ditmaal in Los Angelos. Bij dit evenement behaalde hij de wereldpers door bij een bezoek aan de Niagara watervallen bovenstrooms de rivier over te zwemmen. Deze avontuurlijke en grootse prestatie maakte hem bepaald legendarisch bij ons korps en daarbuiten.

In 1933 werd hij in N.O.I. bij de marinierskazerne Goebeng geplaatst om vervolgens zijn term aan boord van Hr.Ms. Java en Sumatra in, een varende plaatsing te beŽindigen.

Na terugkeer in het Vaderland volgde wederom een periode van 3 jaar als Hoofd van de Gymnastiek- en Sportschool in Den Helder.

Bij het uitbreken van de 2e Wereldoorlog was Kolonel van Rhijn in Middelburg geplaatst.

Van 15 mei tot 28 april 1945 was hij in krijgsgevangenschap in Duitsland, waarna hij via het depot korps mariniers Tilburg naar Amerika vertrok om zich bij de Nederlandse mariniersbrigade te voegen die daar werd geformeerd en werd opgeleid voor de bevrijding van IndiŽ

Als commandant van het 1ste INBAT werd hij met dit bataljon als eerste in Tandjong Priok aan land gezet, voor zuiveringsacties rond Batavia in het kader van handhaving van "Orde en Vrede" in het inmiddels bevrijde Ned. Oost IndiŽ.

Hierna werd het bataljon overgebracht naar Soerabaja, waar het onder zijn commando deelnam aan de 1ste politionele actie en o.a. verantwoordelijk was voor de bevrijding van de suikerfabriek te Djati Roti; een gebeurtenis die uitgebeeld werd op een olieverfschilderij aanwezig op het Hoofdkwartier van het Korps Mariniers.

Van oktober 1947 tot januari 1951 fungeerde hij als algemeen secretaris van. de nationale demobilisatieraad en in oktober 1951 werd hij benoemd tot algemeen secretaris van de Nationale Raad Welzijn Militairen onder voorzitterschap van Z.K.H. Prins Bernard.

Op 1 november 1953 werd hij als luitenant kolonel der mariniers boven de sterkte geplaatst, om op 16 oktober 1961 bij ontslag uit de Nationale Raad Welzijn Militairen, tot kolonel der mariniers titulair benoemd te worden.

Kolonel van Rhijn werd door "zijn adelborsten" in die tijd bij de G.S.S. gekenschetst als een sympathiek en opgewekt officier, die een grote stimulerende invloed had bij de beoefening van vele sporten.

Een zeer goed leider, die de gave bezat met een enkel woord jonge mensen over hun problemen heen te helpen.

Hij ontbrak nooit bij de 5 kamp wedstrijden waar hij steeds weer indruk maakte door "als een hinde over de hindernisbaan te vliegen". Een mariniersofficier, die tot een der grootste sportmensen gerekend mag worden in de Koninklijke Marine en dit door karakter en voorbeeld uitdroeg ten voordelen van hen die na hem dienen.


Aanvulling van Arnold van Rhijn:
Over W.J. van Rhijn is veel informatie te vinden op www.maritiemdigitaal.nl Zie ook:
http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getsimplesearch&saveToHistory=1&database=ChoiceMardig&searchterm=van+rhijn&needImages=YES

Willem van Rhijn had als 2-voudig OlympiŽr in 1932 de Niagara-watervallen overgezwommen. Op internet staan met hulp van het maritiem museum in Rotterdam de nodige artikelen uit buitenlandse kranten over zijn heldendaad die hij inmiddels op de kop af 80 jaar geleden heeft verricht. Zijn reactie toen hij door de politie werd ondervraagd was: "I love to swim". Door even te googelen op "W.T. Van Rhyne" kom je de artikelen uit Amerikaanse en zelfs Singaporese kranten tegen. Zijn naam is hier verkeerd geschreven.